งานนิทรรศการการศึกษาต่อมัธยมศึกษาในสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายน 2555


ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเลือกชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาได้สองงานดังนี้คือ

1. งาน Boardingschooltours จัดโดย Linden International Recruitment Tours ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.boardingschooltours.com/our-fairs/times-venues-contacts.aspx

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมงานนิทรรศการนี้หาอ่านได้ที่เว็บไซต์  http://www.boardingschooltours.com/our-fairs/attendees-list.aspx

สำหรับผู้สนใจศึกษารายละเอียดของแต่ละโรงเรียนมัธยมสามารถเข้าไปดาวน์โหลด interactive brochure ได้ที่  http://www.web-markets.net/Library/online/linden/bsc/001/index.html#/0

2. งานนิทรรศการ Boarding schools ของ TABS ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ที่โรงแรม Four Seasons Hotel

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานนิทรรศการศึกษาต่ออเมริกา AEO Tour กันยายน 2555


งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาของ AEO Tour ในรอบครึ่งปีหลังจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่ห้องบอลรูม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี มีสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงาน AEO Tour ทั้งหมดจำนวน 27 แห่ง โดยคณะของ AEO Tourจะเดินทางไปตามประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ก่อนมาจัดที่ประเทศไทยในวันที่ 22 กันยายน 2555

ตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่งคือ

ชื่อสถานศึกษา

เว็บไซต์

1.Academy of Art University www.academyart.edu
2.Arkansas Tech University www.atu.edu/imsso
3.Colorado State University, Pueblo www.colostate-pueblo.edu
4.Creighton University www.admissions.creighton.edu
5.Eastern Connecticut State University www.easternct.edu/admissions
6.Edmonds Community College www.international.edcc.edu
7.El Camino College www.elcamino.edu
8.Foothill&De Anza Colleges www.international.fhda.edu
9.Hiram College www.hiram.edu/international
10.Linfield College www.linfield.edu
11.Marquette University www.marquette.edu
12.Marywood University www.marywood.edu
13.Messiah College www.messiah.edu
14.Minot State University www.minotstateu.edu
15.National University www.nu.edu
16.North Seattle Community College www.isp.northseattle.edu
17.Ohio Wesleyan University www.owu.edu
18.Savannah College of Art and Design www.scad.edu
19.The State University of New York-Brockport www.brockport.edu
20.Shoreline Community College www.shoreline.ctc.edu
21.University at Buffalo, The State U. of New York www.buffalo.edu/intiem
22.University of Bridgeport www.Bridgeport.edu
23.University of Colorado Boulder www.colorado.edu
24.University of San Francisco www.usfca.edu
25.University of Wisconsin-Eau Claire www.uwec.edu
26.Wichita State University www.wichita.edu/international
27.Southwestern Academy www.southwesternacademy.edu

สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มาร่วมเปิดบูธที่ประเทศไทยมีทั้งหมด 4 แห่งคือ Marquette University, Ohio Wesleyan University, University of Wisconsin- Eau Claire, Wichita State University

เพื่อเตรียมความพร้อมในการซักถามผู้แทนสถาบันต่างๆก่อนเข้าชมงานตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดของวิชาเรียนที่แต่ละสถาบันมีเปิดสอนได้ที่ 2 หน้าข้างล่างนี้ 

รายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งรวมค่าที่พักและค่าอาหาร ตลอดจนหลักสูตรภาษาอังกฤษว่ามีที่ใดเปิดสอนบ้างสามารถค้นหาได้จาก 2 หน้าข้างล่างนี้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

การเก็บภาษี Sales Tax ในประเทศสหรัฐอเมริกา


ภาษี sale Tax เป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการ  ส่วนใหญ่เวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศสหรัฐฯ หรือนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐฯ เวลาไปซื้อของใช้ เช่น อาหารและของใช้ประจำวัน จะพบว่าสินค้าที่ซื้อไปมีการคิดภาษีสินค้าชิ้นนั้น ซึ่งอัตราการเรียกเก็บจากผู้บริโถคอาจจะมีจำนวนไม่เท่ากัน การเก็บภาษี sale tax แบ่งแออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • vender tax เก็บจากผู้ทำธุรกิจ
  • consumer tax เก็บจากผู้ซื้อ
  • combination vendor-consumer tax ผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายค่าภาษี

สถิติต่างๆเกี่ยวกับภาษี Sales Tax

หรือ http://www.usa-sales-use-tax-e-commerce.com/table_sales_rates.asp

  • ประชาชนอเมริกันต้องจ่ายภาษีทั้ง State tax และ Local Tax เมือง Birmingham และเมือง Montgomery ในรัฐ Alabama จัดเป็นเมืองที่จ่ายค่าภาษีทั้ง State และ Local Tax สูงที่สุด โปรดอ่านเพิ่มเติมได้ที่                       http://taxfoundation.org/article/sales-tax-rates-major-us-cities

 

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

การใช้บริการรถสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกา


หลายคนที่กำลังวางแผนเตรียมตัวไปศึกษาต่อหรือไปท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออีกหลายคนที่ได้รับวีซ่าให้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว อาจจะไม่ได้เตรียมหาข้อมูลเรื่องวิธีการเดินทางในประเทศสหรัฐอเมริกา เราทุกคนทราบกันดีว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ น่าจะมีการคมนาคมขนส่งที่ดีที่สุดในโลก คนที่เคยมีประสบการณ์เดินทางเข้าไปในประเทศศหรัฐอเมริกาแล้วไม่ว่าจะในฐานะนักท่องเที่ยว, นักเรียน หรือไปทำงานช่วงสั้น คงจะเห็นแล้วว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มีบางรัฐเท่านั้นที่มีรถไฟใต้ดิน ที่เหลือต้องพึ่งการคมนาคมในรูปแบบอื่นๆ อาทิ รถโดยสารประจำทาง, รถรางเดียว, รถไฟ ฯลฯ รถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆที่กล่าวมา มักจะมีเวลาเดินรถที่แน่นอนตามตารางเวลา และมีความถี่ในการหมุนเวียนรถแตกต่างกันไป บางเมืองใช้เวลารอรถโดยสารคันใหม่ประมาณ 30 นาที บางเมือง 40-45 นาที บางเมือง 1 ชั่วโมง  ดังนั้นในบางเมืองที่ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน นักศึกษาจำเป็นต้องใช้การเดินจากที่พักไปยังมหาวิทยาลัย สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจจะเป็น 20-30 นาที ถือเป็นเรื่องปกติของชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ ในบางมหาวิทยาลัยจะเห็นนักศึกษาเลือกที่จะใช้รถจักรยานในการเดินทาง นอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วยังนับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกด้วย ซึ่งการถีบจักรยานอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องความไม่สะดวกอยู่บ้างในช่วงฤดูหนาว

ความสะดวกที่สุดในการเดินทางของคนอเมริกันเอง คือการมีรถยนต์ส่วนตัว ส่วนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมีรถยนต์ส่วนตัว ควรศึกษาหาข้อมูลให้พร้อมในเรื่องการซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ หรือรถยนต์มือสอง การสอบใบขับขี่ การทำประกันรถยนต์ กฎเกณฑ์การใช้รถใช้ถนน และหากมีการทำความผิดเกิดขึ้น บทลงโทษมีหนัก-เบาอย่างไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ อาทิ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันรถยนต์ ค่าเช่าที่จอดรถ และฯลฯ

นักศึกษาบางท่านหันมาเลือกสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีความสะดวกสบายในการคมนาคม เช่น มีรถไฟใต้ดิน เพราะอาจคิดถึงความสะดวกสบายในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม การเลือกสถานศึกษาไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยเรื่องการคมนาคมเพียงอย่างเดียว เพราะการเลือกเมืองใหญ่ที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ก็จะต้องพบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

สำหรับเนื้อหาตอนนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลว่า มีเมืองใดบ้างในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีรถไฟใต้ดิน( Subway) เว็บไซต์

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems ได้รวบรวมตารางการเดินรถไฟใต้ดินในประเทศต่างๆรวมทั้งชื่อเรียกระบบ ปีที่เปิดให้บริการ จำนวนสถานี และความยาวของเส้นทางที่เป็นหน่วยกิโลเมตร และหน่วยไมล์

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษามีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับการคมนาคมประเภทที่ใช้รางแบบอื่นๆนอกเหนือจากรถไฟใต้ดิน ขอแนะนำเว็บไซต์ที่มีประโยชน์อีกหนึ่งเว็บไซต์  http://www.urbanrail.net/am/america.htm

เมื่อคลิกเลือกชื่อเมืองในแผนที่ เช่น เมืองนิวยอร์ค จะปรากฏแผนที่รถไฟใต้ดินในเมืองนิวยอร์คทั้ง 21 เส้นทาง ดังภาพข้างล่างนี้

ใต้ภาพเส้นทางการเดินรถจะมีรูปภาพรถที่ใช้วิ่งในแต่ละเส้นทาง

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ http://www.urbanrail.net/am/america.htm

ยังแสดงรายชื่อเมืองที่มีการเดินรถที่ใช้รางประเภทอื่นๆ เช่น Light Rail, Mono Rail, Metro Rail, Trolley  และรถไฟ Amtrak เป็นต้น ยกตัวอย่างแผนที่การเดินรถในเมือง San Jose ในรัฐ California เป็นต้น

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

MBA Tour 13 กันยายน 2555


MBA Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมคือ 02-207-8000 ระหว่างเวลา 16.00-21.30 น. ผู้สนใจสามารถเดินทางถึงโรงแรมที่จัดงานด้วยรถไฟฟ้า BTS  ถึงสถานีอโศก หรือรถใต้ดิน MRT ถึงสถานีสุขุทวิท โรงแรมเดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิทจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับห้างโรบินสันสุขุมวิท หรือ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ http://www.thembatour.com/studentArea/StudentRegNew.jsp  โดยมีผู้แทนสถานศึกษาจำนวน 15 แห่งเข้าร่วมในงาน ดังภาพข้างล่างนี้

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเข้าชมงาน นักศึกษาาน่าจะหาเวลาศึกษาเว็บไซต์ของสถาบันนั้นๆว่า มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนเป็นอย่างไร หรือมีวิชาใดบ้างที่เปิดสอน เพื่อจะได้ซักถามสถาบันที่เข้าร่วมงานได้อย่างมีรประสิทธิภาพ ขอแนะนำลิงก์ของเว็บไซต์แต่ละสถานศึกษาดังนี้ คือ

1. http://graduate.bentley.edu/mba

2. http://www.brandeis.edu/global/academic/programs/mba/index.html

3. http://www.baf.cuhk.edu.hk/mba/index.asp

4. http://mason.wm.edu/programs/ftmba/

5. http://www.esmt.org/eng/mba-emba/full-time-mba/

6. http://www.hult.edu/

7. http://kelley.iu.edu/MBA/

8. http://mba.insead.edu/home/

9.http://pdx.edu/gradbusiness/mba-portland-state-university

10. http://www.rsm.nl/

11. http://www.anderson.ucla.edu/mba.xml

12. http://www.rhsmith.umd.edu/mba/

13. http://www.bus.umich.edu/Admissions/MBA/Whyross.htm

14. http://www.uncg.edu/bae/mba/

15. http://www.owen.vanderbilt.edu/vanderbilt/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers