งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21


องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งญี่ปุ่น ( JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ (สนญ.) ได้ร่วมกันจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21  ฟรี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ และ สมาคมส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะทางโตเกียว โดยในประเทศไทยจะจัดให้มี 2 แห่ง คือ

1. จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

2. กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Bangkok Convention Center ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์@เซ็นทรัลเวิร์ล

ประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Global 30 มีทั้งหมดจำนวน 13 แห่ง), ตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้คือ

1. ที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 38 แห่ง

2. ที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 64 แห่ง

นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายข้อมูล “ทุนของ JASSO” , “ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น”  และกิจกรรมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.uni.international.mext.go.jp/Forms/20120916/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

ข้อควรระวังในการถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน (F-1)


นักศึกษาหลายท่านมีความกังวลกลัวว่า ตนเองจะมีปัญหาขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน บล็อกนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคลายความกังวลดังกล่าว  โดยขอให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่อไปนี้ คือ

1. แผนการที่จะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอย่างไร

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาและนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากน้อยอย่างไร ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไร มีรายรับปีละเท่าไร สามารถรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ปีละเท่าไร ซึ่งภาพรวมดูแล้วจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งนั้นได้หรือไม่

จากการที่ได้มีโอกาสฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการพิจารณาการขอวีซ่านักเรียนจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯตามงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หากนักศึกษาท่านใดสามารถตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ให้กระจ่างแก่ท่านกงสุลได้ทั้งหมด ความวิตกกังวลที่กลัวว่าจะไม่ได้รับวีซ่าก็จะหายไปได้ คำถามเหล่านั้น เช่น

  1. คุณมีความผูกพันต่างๆเหล่านี้อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ความผูกพันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและครอบครัว
  2. ครอบครัวคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลักสูตรที่คุณจะไปศึกษาต่อได้
  3. คุณมีประสบการณ์ทางการศึกษาที่ผ่านมาอะไรบ้าง
  4. คุณมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริงหรือไม่
  5. ทางบ้านคุณมีเงินในบัญชีธนาคารครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งปีแรกของการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
  6. คุณสามารถที่จะแสดงแหล่งเงินทุนในอนาคตว่ามีพอที่จะสนับสนุนการศึกษาในปีถัดๆไปได้ไหม
  7. หลักสูตรที่คุณเลือกตัดสินใจไปศึกษาต่อมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องจากคุณสมบัติเดิมทางการศึกษาของคุณ และมีผลต่อเนื่องกับเป้าหมายในอนาคตของคุณ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับวีซ่า นักศึกษามักจะได้รับแบบฟอร์มหลักๆอยู่ 2 ประเภทคือ

1. แบบฟอร์ม 221 (g) หมายความว่า นักศึกษาต้องนำหลักฐานไปแสดงเพิ่ม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://travel.state.gov/visa/frvi/denials/denials_1361.html

บางท่านอาจจะอยากเห็นตัวอย่างของแบบฟอร์ม 221(g) ขอแนะนำให้ลองเข้าไปพิจารณาที่เว็บไซต์  http://www.immihelp.com/visas/221grefusal/221g-blue-sample-form-chennai.pdf

2. แบบฟอร์ม 214(b) หมายความว่า นักศึกษาถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานกงสุล อาจจะด้วยสาเหตุจากผู้ที่เป็น sponsor หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น สาเหตุที่ไม่สามารถแสดงให้กงสุลเห็นว่า นักศึกษาท่านนั้นมีคุณสมบัติของความเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลที่ไม่รุนแรงนัก ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และทำการกรอกฟอร์ม DS-160 ใหม่พร้อมทั้งทำการนัดวันสัมภาษณ์ใหม่เพื่อให้กงสุลพิจารณาอีกครั้งได้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

US-UK Fulbright แนะนำเว็บไซต์การศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา


มูลนิธิ US-UK Fulbright Commission เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่นำเสนอเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างน่าสนใจ และเรียงลำดับการค้นหาข้อมูลได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเหมาะที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับผู้สนใจค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลและต้องการทำการติดต่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ของ US-UK Fulbright  ภายใต้หัวข้อ ” Study in USA” จะมีการศึกษาให้เลือกหลายระดับตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป หลักสูตรระยะสั้น การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และคำถามที่มักถามบ่อยๆ เป็นต้น

นักศึกษาที่ได้เข้าไปลองใช้เว็บไซต์นี้ จะพบว่า ยังมีขุมทรัพย์ทางความรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกมากมาย อาทิ เช่น การเตรียมเอกสารขอวีซ่า (ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการขอวีซ่าในประเทศไทยได้) การเดินทาง การแพ็คกระเป๋าเดินทาง การประกันสุขภาพ ธนาคาร การทำงาน การเสียภาษี การแบ่งโซนเวลา ความปลอดภัย การลงทะเบียนเรียน

การจัดหาที่พัก ปฐมนิเทศก์ หน่วยงานบริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ การรับประทานอาหาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองทั้งหลายพึงตระหนักว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหาโอกาสศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเองก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสอนให้นักศึกษาหัดพึ่งพาตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการพึ่งพาผู้อื่น หากนักศึกษาไม่พยายามค้นคว้าข้อมูลศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อต้องเผชิญปัญหาในต่างประเทศและไม่มีคนคอยช่วยเหลือ นักศึกษาบางท่านจะเกิดความท้อถอย ความเครียด บางครั้งอยากเปลี่ยนเมือง อยากย้ายรัฐไปอยู่กับญาติหรือเพื่อนก็มี บ้างต้องคอยติดต่อสอบถามข้อมูลกลับมาที่สำนักงานแนะแนวในประเทศไทยที่เดิมตนเองเคยใช้บริการอยู่ให้คอยช่วยหาข้อมูลให้ ทั้งๆที่นักศึกษาสามารถพึ่งพาหน่วยงานที่ให้บริการความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติในสถานศึกษาของตนเองได้

นอกจากนี้ เรื่องสำคัญที่สุดที่นักศึกษาควรทราบก่อนการได้รับการตอบรับเข้าสถานศึกษามีอะไรบ้าง อาทิ เช่น ปัจจัยในการเลือกสถานศึกษา แบบทดสอบมาตราฐานทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไป วิธีการสมัครเรียน เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ

ลองศึกษาคำแนะนำวิธีการเขียนเรียงความจาก  http://www.fulbright.org.uk/study-in-the-usa/postgraduate-study/applying/personal-statement ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานการเตรียมการเขียนความเรียงที่ดี เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ได้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง เพื่อไม่ให้การค้นคว้าเรื่องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่หนักจนเกินไป เว็บไซต์ US-UK Fulbright ยังได้แนะนำแหล่งพักผ่อนในรัฐต่างๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมในรัฐต่างๆไว้ให้ โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://www.fulbright.org.uk/study-in-the-usa/undergraduate-study/choosing-universities/state-information  ยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในรัฐ California  http://www.visitcalifornia.com/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานนิทรรศการการศึกษาต่อมัธยมศึกษาในสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายน 2555


ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเลือกชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาได้สองงานดังนี้คือ

1. งาน Boardingschooltours จัดโดย Linden International Recruitment Tours ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.boardingschooltours.com/our-fairs/times-venues-contacts.aspx

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมงานนิทรรศการนี้หาอ่านได้ที่เว็บไซต์  http://www.boardingschooltours.com/our-fairs/attendees-list.aspx

สำหรับผู้สนใจศึกษารายละเอียดของแต่ละโรงเรียนมัธยมสามารถเข้าไปดาวน์โหลด interactive brochure ได้ที่  http://www.web-markets.net/Library/online/linden/bsc/001/index.html#/0

2. งานนิทรรศการ Boarding schools ของ TABS ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ที่โรงแรม Four Seasons Hotel

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานนิทรรศการศึกษาต่ออเมริกา AEO Tour กันยายน 2555


งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาของ AEO Tour ในรอบครึ่งปีหลังจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่ห้องบอลรูม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี มีสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงาน AEO Tour ทั้งหมดจำนวน 27 แห่ง โดยคณะของ AEO Tourจะเดินทางไปตามประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ก่อนมาจัดที่ประเทศไทยในวันที่ 22 กันยายน 2555

ตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่งคือ

ชื่อสถานศึกษา

เว็บไซต์

1.Academy of Art University www.academyart.edu
2.Arkansas Tech University www.atu.edu/imsso
3.Colorado State University, Pueblo www.colostate-pueblo.edu
4.Creighton University www.admissions.creighton.edu
5.Eastern Connecticut State University www.easternct.edu/admissions
6.Edmonds Community College www.international.edcc.edu
7.El Camino College www.elcamino.edu
8.Foothill&De Anza Colleges www.international.fhda.edu
9.Hiram College www.hiram.edu/international
10.Linfield College www.linfield.edu
11.Marquette University www.marquette.edu
12.Marywood University www.marywood.edu
13.Messiah College www.messiah.edu
14.Minot State University www.minotstateu.edu
15.National University www.nu.edu
16.North Seattle Community College www.isp.northseattle.edu
17.Ohio Wesleyan University www.owu.edu
18.Savannah College of Art and Design www.scad.edu
19.The State University of New York-Brockport www.brockport.edu
20.Shoreline Community College www.shoreline.ctc.edu
21.University at Buffalo, The State U. of New York www.buffalo.edu/intiem
22.University of Bridgeport www.Bridgeport.edu
23.University of Colorado Boulder www.colorado.edu
24.University of San Francisco www.usfca.edu
25.University of Wisconsin-Eau Claire www.uwec.edu
26.Wichita State University www.wichita.edu/international
27.Southwestern Academy www.southwesternacademy.edu

สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มาร่วมเปิดบูธที่ประเทศไทยมีทั้งหมด 4 แห่งคือ Marquette University, Ohio Wesleyan University, University of Wisconsin- Eau Claire, Wichita State University

เพื่อเตรียมความพร้อมในการซักถามผู้แทนสถาบันต่างๆก่อนเข้าชมงานตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดของวิชาเรียนที่แต่ละสถาบันมีเปิดสอนได้ที่ 2 หน้าข้างล่างนี้ 

รายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งรวมค่าที่พักและค่าอาหาร ตลอดจนหลักสูตรภาษาอังกฤษว่ามีที่ใดเปิดสอนบ้างสามารถค้นหาได้จาก 2 หน้าข้างล่างนี้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 98 other followers