คำถามที่ถามบ่อยๆเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160


ในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หลายท่านที่เกิดคำถามในการกรอก นับตั้งแต่ปัญหาในการเข้าหน้าเว็บไซต์การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า DS-160 การ SAVE ข้อมูลโดยที่ยังกรอกแบบฟอร์มไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ประสบปัญหาหรือเพิ่งกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เข้าไปอ่านหัวข้อ FAQS ในหน้าเว็บไซต์  https://ceac.state.gov/GENNIV/Default.aspx

มี 2 คำถามที่น่าสนใจคือ การแก้ไขคำตอบในแบบฟอร์มวีซ่าหลังจากยื่นแบบฟอร์ม DS-160 ไปแล้วแต่ถูกปฏิเสธ

สถานทูตสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้

1. ผู้ยื่ขอวีซ่าหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010 เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์การกรอกฟอร์ม DS-160 คลิก Retieve ใส่ Application ID และแก้ไขแบบฟอร์มวีซ่าได้

2. ผู้ยืนขอวีซ่าหลังวันที่ 1 เมษายน 2010 แต่ก่อนหน้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010 สามารถใส่หมายเลข Barcode หรือ Confirmation Number ในช่อง Application ID เพื่อตอบคำถามเพิ่มเติม หรือเพื่อแก้ไขคำตอบที่ต้องการกรอกในแบบฟอร์ม DS-160 ได้

กรณีกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เป็นกลุ่ม หรือเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้คลิกเลือก create a family หรือ group application ในหน้า Thank You ผู้กรอกแบบฟอร์มจะสังเกตเห็นว่า มีบางส่วนของเนื้อหาได้ถูกนำมาใส่ไว้ในแบบฟอร์มที่กำลังจะกรอกใหม่ เช่น สถานที่จะเดินทางไป หากคนที่เดินทางไปในกลุ่มคนละนามสกุล สามารถพิมพ์แก้ไขนามสกุลให้ตรงตามความเป็นจริงได้ ดังนั้น ก่อนคลิก Start An Application ให้อ่านวิธีการกรอก และเอกสารที่ต้องใช้ให้เรียบร้อยก่อน

ส่วนขนาดของรูปถ่ายที่ถูกต้องนั้นให้คลิกเลือก Photo Standard Guide หรือเข้าไปที่  http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/photocomptemplate/photocomptemplate_5330.html  เพื่อศึกษาขนาดของรูปถ่าย

ก่อนลงมือกรอกแบบฟอร์ม ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าอาจเข้าไปศึกษาวิธีการกรอกที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Tooltip Language จะมีลูกศรเคลื่อนไหวแนะนำวิธีการกรอก

และสุดท้ายเลือภาษาที่ต้องการใช้ในการแปล และนำ mouse ไปวางไว้ใกล้ๆประโยคที่สงสัย ภาษาที่ได้เลือกไว้ในตอนต้นจะช่วยแปลประโยคนั้นให้เข้าใจดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

หลังจากนั้นค่อยคลิก Start  An  Application และลงมือกรอกแบบฟอร์ม DS-160

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27


สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education) จะจัดให้มีงานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค (สถานีรถไฟฟ้า นานา)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://www.iiethai.org/web/iiethailand.php?subsection=3&detail=68  สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ( Pre-Registration) มีสิทธิ์ที่จะเลือกลองทำข้อสอบ  TOEFL ฟรีได้ ซึ่งมีให้เลือก 2 ช่วงเวลา คือ 11.30 น.หรือ 15.30 น.

ส่วนรายละเอียดการบรรยายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2

นักศึกษาที่ต้องการทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

แหล่งรวมเว็บไซต์โรงเรียนสอนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา


สถาบันการศึกษานานาชาติ ( Institute of International Education) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ผลิตหนังสืออ้างอิงที่เชื่อถือได้ในการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นคว้ารายชื่อหนังสือเพื่อการสั่งซื้อได้ที่ http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports

หนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งคือ แหล่งรวมสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผุ้สนใจที่ไม่ต้องการอ่านหนังสือทั้งเล่มและต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปอ่านชื่อสถาบันสอนภาษาอย่างคร่าวๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.intensiveenglishusa.org/ โดยอาจเริ่มต้นจากการคลิกเลือกพื้นที่ที่สนใจจะไปศึกษาต่อจากแผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน

ยกตัวอย่างเมื่อเลือกรัฐทางภาคตะวันตกจะมีรายชื่อสถานสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในรัฐ California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado และ Alaska

หลังจากนั้นผู้สนใจลองเลือกคลิกเข้าไปดูที่ชื่อสถาบันใดสถาบันหนึ่ง จะได้รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของเมือง ปีที่สถาบันแห่งนั้นเปิดสอน การได้รับการรับรองวิทยฐานะ การเป็นสมาชิกของสถาบันกำกับดูแลการสอนภาษา ชื่อเว็บไซต์ของสถาบัน และอีเมล์ในการติดต่อ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ผู้สนใจยังสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันสอนภาษาแห่งนั้นเพื่อศึกษาวันเวลาที่สถาบันแห่งนั้นเปิดสอน ค่าใช้จ่าย วิธีการสมัคร และที่พัก เป็นต้น และดำเนินการติดต่อได้ด้วยตนเองจนกระทั่งได้รับการตอบรับ (I-20) จากสถาบันภาษาแห่งนั้น

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

แนะนำเว็บไซต์รวมโรงเรียนสอนภาษาในประเทศออสเตรเลีย


English Australia เป็นหน่วยงานสูงสุดที่ดูแลโรงเรียนภาษาในประเทศออสเตรเลีย มีสมาชิกมากกว่า 100 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนภาษาทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ,โรงเรียนมัธยมศึกษา,TAFE College, โรงเรียนวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจศึกษาหาที่เรียนภาษาที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และติดต่อสถานที่เรียนภาษาด้วยตนเอง สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  http://www.englishaustralia.com.au/college_courses.php?id=118    โดยเลือกรัฐที่สนใจจะไปศึกษาต่อ และประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียนรู้ เมื่อเลือกคลิกไปที่คำว่า “More” ใกล้กับชื่อสถานสอนภาษาแต่ละแห่ง จะพบรายละเอียดอื่นๆ เช่น ที่อยู่ หมายเลข Cricoscode ของที่เรียนภาษา เว็บไซต์ และอีเมล์ของสถานที่สอนภาษาแห่งนั้น

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใหม่ของการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย คือ Future Unlimited ได้อีกด้วย

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21


องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งญี่ปุ่น ( JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ (สนญ.) ได้ร่วมกันจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21  ฟรี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ และ สมาคมส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะทางโตเกียว โดยในประเทศไทยจะจัดให้มี 2 แห่ง คือ

1. จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

2. กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Bangkok Convention Center ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์@เซ็นทรัลเวิร์ล

ประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Global 30 มีทั้งหมดจำนวน 13 แห่ง), ตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้คือ

1. ที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 38 แห่ง

2. ที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 64 แห่ง

นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายข้อมูล “ทุนของ JASSO” , “ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น”  และกิจกรรมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.uni.international.mext.go.jp/Forms/20120916/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers