งานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27


สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education) จะจัดให้มีงานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค (สถานีรถไฟฟ้า นานา)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://www.iiethai.org/web/iiethailand.php?subsection=3&detail=68  สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ( Pre-Registration) มีสิทธิ์ที่จะเลือกลองทำข้อสอบ  TOEFL ฟรีได้ ซึ่งมีให้เลือก 2 ช่วงเวลา คือ 11.30 น.หรือ 15.30 น.

ส่วนรายละเอียดการบรรยายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2

นักศึกษาที่ต้องการทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

แหล่งรวมเว็บไซต์โรงเรียนสอนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา


สถาบันการศึกษานานาชาติ ( Institute of International Education) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ผลิตหนังสืออ้างอิงที่เชื่อถือได้ในการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นคว้ารายชื่อหนังสือเพื่อการสั่งซื้อได้ที่ http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports

หนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งคือ แหล่งรวมสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผุ้สนใจที่ไม่ต้องการอ่านหนังสือทั้งเล่มและต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปอ่านชื่อสถาบันสอนภาษาอย่างคร่าวๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.intensiveenglishusa.org/ โดยอาจเริ่มต้นจากการคลิกเลือกพื้นที่ที่สนใจจะไปศึกษาต่อจากแผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน

ยกตัวอย่างเมื่อเลือกรัฐทางภาคตะวันตกจะมีรายชื่อสถานสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในรัฐ California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado และ Alaska

หลังจากนั้นผู้สนใจลองเลือกคลิกเข้าไปดูที่ชื่อสถาบันใดสถาบันหนึ่ง จะได้รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของเมือง ปีที่สถาบันแห่งนั้นเปิดสอน การได้รับการรับรองวิทยฐานะ การเป็นสมาชิกของสถาบันกำกับดูแลการสอนภาษา ชื่อเว็บไซต์ของสถาบัน และอีเมล์ในการติดต่อ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ผู้สนใจยังสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันสอนภาษาแห่งนั้นเพื่อศึกษาวันเวลาที่สถาบันแห่งนั้นเปิดสอน ค่าใช้จ่าย วิธีการสมัคร และที่พัก เป็นต้น และดำเนินการติดต่อได้ด้วยตนเองจนกระทั่งได้รับการตอบรับ (I-20) จากสถาบันภาษาแห่งนั้น

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

แนะนำเว็บไซต์รวมโรงเรียนสอนภาษาในประเทศออสเตรเลีย


English Australia เป็นหน่วยงานสูงสุดที่ดูแลโรงเรียนภาษาในประเทศออสเตรเลีย มีสมาชิกมากกว่า 100 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนภาษาทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ,โรงเรียนมัธยมศึกษา,TAFE College, โรงเรียนวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจศึกษาหาที่เรียนภาษาที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และติดต่อสถานที่เรียนภาษาด้วยตนเอง สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  http://www.englishaustralia.com.au/college_courses.php?id=118    โดยเลือกรัฐที่สนใจจะไปศึกษาต่อ และประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียนรู้ เมื่อเลือกคลิกไปที่คำว่า “More” ใกล้กับชื่อสถานสอนภาษาแต่ละแห่ง จะพบรายละเอียดอื่นๆ เช่น ที่อยู่ หมายเลข Cricoscode ของที่เรียนภาษา เว็บไซต์ และอีเมล์ของสถานที่สอนภาษาแห่งนั้น

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใหม่ของการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย คือ Future Unlimited ได้อีกด้วย

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21


องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งญี่ปุ่น ( JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ (สนญ.) ได้ร่วมกันจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21  ฟรี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ และ สมาคมส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะทางโตเกียว โดยในประเทศไทยจะจัดให้มี 2 แห่ง คือ

1. จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

2. กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Bangkok Convention Center ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์@เซ็นทรัลเวิร์ล

ประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Global 30 มีทั้งหมดจำนวน 13 แห่ง), ตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้คือ

1. ที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 38 แห่ง

2. ที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 64 แห่ง

นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายข้อมูล “ทุนของ JASSO” , “ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น”  และกิจกรรมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.uni.international.mext.go.jp/Forms/20120916/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

ข้อควรระวังในการถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน (F-1)


นักศึกษาหลายท่านมีความกังวลกลัวว่า ตนเองจะมีปัญหาขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน บล็อกนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคลายความกังวลดังกล่าว  โดยขอให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่อไปนี้ คือ

1. แผนการที่จะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอย่างไร

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาและนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากน้อยอย่างไร ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไร มีรายรับปีละเท่าไร สามารถรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ปีละเท่าไร ซึ่งภาพรวมดูแล้วจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งนั้นได้หรือไม่

จากการที่ได้มีโอกาสฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการพิจารณาการขอวีซ่านักเรียนจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯตามงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หากนักศึกษาท่านใดสามารถตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ให้กระจ่างแก่ท่านกงสุลได้ทั้งหมด ความวิตกกังวลที่กลัวว่าจะไม่ได้รับวีซ่าก็จะหายไปได้ คำถามเหล่านั้น เช่น

  1. คุณมีความผูกพันต่างๆเหล่านี้อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ความผูกพันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและครอบครัว
  2. ครอบครัวคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลักสูตรที่คุณจะไปศึกษาต่อได้
  3. คุณมีประสบการณ์ทางการศึกษาที่ผ่านมาอะไรบ้าง
  4. คุณมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริงหรือไม่
  5. ทางบ้านคุณมีเงินในบัญชีธนาคารครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งปีแรกของการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
  6. คุณสามารถที่จะแสดงแหล่งเงินทุนในอนาคตว่ามีพอที่จะสนับสนุนการศึกษาในปีถัดๆไปได้ไหม
  7. หลักสูตรที่คุณเลือกตัดสินใจไปศึกษาต่อมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องจากคุณสมบัติเดิมทางการศึกษาของคุณ และมีผลต่อเนื่องกับเป้าหมายในอนาคตของคุณ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับวีซ่า นักศึกษามักจะได้รับแบบฟอร์มหลักๆอยู่ 2 ประเภทคือ

1. แบบฟอร์ม 221 (g) หมายความว่า นักศึกษาต้องนำหลักฐานไปแสดงเพิ่ม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://travel.state.gov/visa/frvi/denials/denials_1361.html

บางท่านอาจจะอยากเห็นตัวอย่างของแบบฟอร์ม 221(g) ขอแนะนำให้ลองเข้าไปพิจารณาที่เว็บไซต์  http://www.immihelp.com/visas/221grefusal/221g-blue-sample-form-chennai.pdf

2. แบบฟอร์ม 214(b) หมายความว่า นักศึกษาถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานกงสุล อาจจะด้วยสาเหตุจากผู้ที่เป็น sponsor หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น สาเหตุที่ไม่สามารถแสดงให้กงสุลเห็นว่า นักศึกษาท่านนั้นมีคุณสมบัติของความเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลที่ไม่รุนแรงนัก ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และทำการกรอกฟอร์ม DS-160 ใหม่พร้อมทั้งทำการนัดวันสัมภาษณ์ใหม่เพื่อให้กงสุลพิจารณาอีกครั้งได้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers