สถาบันการศึกษานานาชาติเปิดเผยรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา 9 ตุลาคม 2010


สถาบันการศึกษานานาชาติได้เพิ่มรายละเอียด เกี่ยวกับงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาครั้งที่ 25 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ ไว้ที่เว็บไซต์ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2 โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยดังนี้คือ

คำแนะนำ นักศึกษาควรหาโอกาสศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะมาร่วมรายการก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยใดที่มีวิชาที่เราสนใจจะไปศึกษาต่อ มาตราฐานการรับเข้าเรียนคร่าวๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายของสถาบันที่สนใจ รวมทั้งจดคำถามที่เราต้องการจะไปสอบถามมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย เพื่อให้การชมงานได้รับประโยชน์มากขึ้น

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: