สำนักงานก.พ.ประกาศสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ


สำนักงานก.พ.ประกาศสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชา Biomedical Engineering ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

2 ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ 2553 จำนวน 10 ทุน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พศ. 2553 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร การรับสมัคร เงื่อนไขการขอรับทุน การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การรายงานตัว การทำสัญญา การเพิกถอนการให้ทุนได้ที่ http://www.ocsc.go.th


Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: