วิธีหาที่ตั้ง ATM ประเภท Cirrus ในต่างประเทศ


วิธีหาที่ตั้งตู้กดเงินสด ATM Cirrus ในต่างประเทศ ใช้หลักการเดียวกันกับ ATM Plus ในต่างประเทศ โดยเข้าไปค้นหาจากเว็บไซต์ http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/atmlocations/index.html

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ใหใส่ข้อมูลดังนี้คือ

1. เลขที่ตั้ง และชื่อถนน ของจุดที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่ และ ถนน ที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่

2. ชื่อเมือง

3. รหัสไปรษณีย์

แล้วคลิกคำว่า ” Search” จะได้ผลลัพธ์ เป็นที่ตั้งของตู้ ATM ในเมืองนั้น พร้อมทั้งระบุว่าตู้กดเงินสดนั้นตั้งอยู่ในตัวอาคารประเภทใด เช่น เป็นปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร หรือสำนักงาน มีบริการเสริมพิเศษประเภทใด เช่น Drive up, 24 hours, Wheelchair Accessible, No Access fee (Within Country), Deposit Sharing, Surcharge Fee Alliance นอกจากนี้ ยังมีแผนที่ประกอบเพื่อความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: