วิธีหาที่ตั้ง ATM Plus ในต่างประเทศ


คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆหลายท่านมีความเป็นห่วงลูกๆว่าจะหาตู้กดเงินสด ATM plus ที่ทำให้ลูกจากประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศได้ที่ไหน ขอแนะนำเว็บไซต์ ที่จะช่วยให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบที่ตั้งของตู้ ATM ในประเทศและในเมืองที่จะไปเรียน เว็บไซต์นั้น คือ

http://visa.via.infonow.net/locator/global/

เมื่อนักศึกษาเลือกประเทศ แล้วเติมชื่อเมือง และรหัสไปรษณีย์ของเมืองนั้นๆลงในช่องว่าง แล้วคลิก “Search” จะได้ชื่อธนาคารและที่อยู่ พร้อมแผนที่ตั้งของ ATM จุดนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการทราบว่ามีตู้กดเงินสด ATM PLUS ที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย Fairleigh Dickinson ตามที่อยู่ คือ 1000 River Road, -T-KBI-01, Teaneck, NJ 07666, U.S.A. ว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง จากเว็บไซต์ http://visa.via.infonow.net/locator/global/

1. ให้นักศึกษาเลือกประเทศ United States of America

2. ชื่อเมืองให้ใส่ Teancek

3. รหัสไปรษณีย์ใส่ 07666

ผลลัพธ์จะได้ข้อมูลตามรูปที่เห็นข้างล่าง


Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: