งานนิทรรศการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดือนพฤศจิกายน 2553


IDP กรุงเทพจัดงานนิทรรศการเรียนต่อประเทศออสเตรเลียปีละ 4 ครั้ง สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 IDP จะจัดให้มีงานนิทรรศการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ที่ศูนย์ประขุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00-18.00 น. ดูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://www.thailand.idp.com/default.aspx หรือโทรศัพท์ 02-638-3111

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: