การสมัครสอบ TOEFL ITP


นักศึกษาบางท่านที่ยังไม่มีความพร้อมจะทำข้อสอบ TOEFL ของจริง เพราะตื่นเต้น ประหม่า หรือกลัวว่าจะทำได้คะแนนไม่ดี ปัจจุบันมีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนักศึกษาอาจลองทำข้อสอบที่มีเนื้อหาข้อสอบ และการจับเวลาเสมือนทำข้อสอบ TOEFL ของจริงได้แล้ว ขอแนะนำให้นักศึกษาลองทำข้อสอบ TOEFL ITP  ซึ่งจะมีการสอบทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของทุกเดือน สถานที่สอบคือ สถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น 6 อาคารมณียา ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท  รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครสอบดูได้ที่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.iiethai.org/web/testing.php?subsection=3 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-652-0653 ต่อ 110

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: