ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ประจำปี 2554


สำนักงานก.พ.ประกาศเรื่องทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงประจำปี 2554 จำนวน 83 ทุน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆของหน่วยงานราชการ เช่น  นักวิเคระห์งบประมาณ นักทรัพยากรบุคคล นักตรวจสอบภาษี นิติกร นักพัฒนาสังคม วิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ระยะเวลาการให้ทุนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

1.ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

2. ให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศตามเงื่อนไขที่สำนักงานก.พ.กำหนด หลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

การรับสมัคร ติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานก.พ. 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หรือศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงานก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือ http://wwww.ocsc.go.th กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน -วันที่ 7 ธันวาคม 2553 สมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ http://uis.ocsc.go.th ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ บมจ ธนาคารกรุงไทย

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: