เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา


ขอแนะนำเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ( Office of Educational Affairs , Royal Thai Embassy, Washington DC ) http://www.oeadc.org/index_html2 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับวีซ่าแล้ว กำลังจะเตรียมตัวเดินทาง หรือ นักศึกษาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา เช่น การรักษาสถานภาพนักศึกษา การต่ออายุหนังสือเดินทาง และอื่นๆ น่าจะลองเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้กันดู นอกเหนือไปจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน โดยเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย จะแบ่งหมวดหมู่เรื่องน่ารู้ตามสถานะของนักศึกษา เช่น เป็นนักเรียนทุนและข้าราชการลาศึกษา  หรือนักเรียนทุนส่วนตัว และยังมีเรื่องน่ารู้อื่นๆ เช่น รู้จักไทย รู้จักครองตน รู้จักสนร. และกระดานสนทนา

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: