เรื่องน่ารู้สืบเนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day)


ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะค่อยๆเรียนรู้ประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของชาวอเมริกัน คือ วันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ในวันนี้ ถ้าใครได้มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนอเมริกัน จะสังเกตได้ว่า บรรดาสมาชิกในครอบครัวที่แม้จะอยู่ห่างไกลกัน จะเดินทางกลับมาบ้านมารับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข วันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี Thanksgiving มีดังนี้คือ

1. Thanksgiving Day เป็นวันที่คนอเมริกันขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่ดลบันดาลให้ผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอาณานิคมใหม่รอดชีวิตมาได้ ในปัจจุบันวันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี อาหารที่สำคัญในวันนี้ คือ ไก่งวง มันเทศอบ ซ้อสแครนเบอรี่ พายฟักทอง อ่านเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving

2. Black Friday เป็นวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหนึ่งวัน ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาล Shopping ของเทศกาลคริสต์มาส ในวันนี้ ร้านค้าในสหรัฐจะเริ่มเปิดให้บริการกันตั้งแต่เวลา 5.00 น. ตอนเช้า บางร้านเปิดเร็วกว่านี้ก็มี อ่านประวัติ Black Friday เพิ่มเติมได้ที่  http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_%28shopping%29

3. Cyber Monday คือวันจันทร์หลังจาก Black Friday Cyber Monday เริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ.2548 (2005) ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน ถือเป็นวันเริ่มต้นการ Shopping online ที่ใหญ่ที่สุด อ่านเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_Monday

4. Super Saturday คือวันเสาร์สุดท้ายก่อนวันคริสต์มาส ถือเป็นวันสิ้นสุดเทศกาล Shopping ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม อ่านเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Saturday

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: