ไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกา


ในสถานศึกษาบางแห่งจะมีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ภายในสถานศึกษา หรืออาจจะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถจะไปรับบริการได้ ไปรษณีย์ในต่างประเทศจะทำงานตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00น.หรือ 18.00น.ในบางแห่ง ส่วนวันเสาร์ทำงานตั้งแต่เวลา 8.00-12.00น. อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์หลายแห่งเปิดบริการ  24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน ในการส่งจดหมายหรือเอกสารต่างๆ พัสดุ สิ่งพิมพ์ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะคิดราคาตามน้ำหนัก และประเภทของที่ส่งให้ เช่น จดหมาย หรือ พัสดุ
ที่พักในหอพักของสถานศึกษาบางแห่ง อาจจะจัดตู้จดหมายไว้ให้แก่นักศึกษาด้วย แต่สำหรับผู้ที่พักนอกหอพักของสถานศึกษา ก็สามารถที่จะเช่าตู้รับจดหมายเฉพาะคนได้ โดยติดต่อขอเช่าได้จากเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ เสียค่าเช่าเป็นรายปี หรือราย 3 ปี หรือ 6 เดือนก็ได้
ถ้านักศึกษาต้องการได้รับจดหมายระหว่างการเดินทางไปเมืองอื่นๆ นักศึกษาจะต้องใช้ที่อยู่ดังนี้ C/O General Delivery, Main Post Office ประจำเมืองที่เรากำลังจะเดินทางไปถึง เพื่อนักศึกษาจะได้เดินทางไปรับที่ไปรษณีย์แห่งนั้นด้วยตนเอง บริการไปรษณีย์มีหลายประเภท เช่น บริการส่งด่วนภายในประเทศได้รับในวันเดียว ได้แก่ Federal Express,  Post Office’s Express Mail และ UPS( United Parcel Service) ทั้งหมดนี้สามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของบริษัท ที่จัดส่งได้จากสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองภายใต้หัวข้อ Delivery service
อนึ่งไปรษณัย์ลงทะเบียน หรือ Certified Mail จะมีราคาแพงมากไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ ก็เพราะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มั่นใจว่า ส่งธรรมดาก็ถึงมือผู้รับแล้ว และเมื่อมีการย้ายที่อยู่ใหม่ ให้แจ้งได้ที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อขอให้นำจดหมายที่ส่งมาถึงที่อยู่เดิมตามไปที่อยู่ใหม่ด้วย

การส่งไปรษณีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่งภายในประเทศ และส่งระหว่างประเทศ กรณีส่งเอกสาร หรือ พัสดุระหว่างประเทศ นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.usps.com/international/deliveryoptions.htm บริการระหว่างประะเทศมีดังนี้คือ

1. Global Express Guaranteed เป็นบริการไปรษณีย์ที่รู้จักกันในชื่อ FedExpress ใช้เวลาในการส่งเอกสาร หรือ พัสดุ นานประมาณ 1-3 วันทำการ  มีบริการติดตามวันเวลาที่เอกสาร หรือพัสดุที่ส่งเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง พัสดุที่ส่งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 70 ปอนด์ เปิดบริการส่งข้ามประทศได้มากกว่า 190 ประเทศ

2. Express Mail International ราคาค่าส่งจะถูกกว่าประเภทแรก สามารถส่งได้มากกว่า 190 ประเทศเช่นกัน

3. Priority Mail International ส่งเอกสารหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 ปอนด์ขึ้นไป

4. First Class Mail International เป็นวิธีการส่งจดหมาย ซองขนาดใหญ่ พัสดุขนาดเล็ก โปสการ์ด สิ่งตีพิมพ์ และกล่องขนาดเล็กที่มีน้ำหนักไม่เกิน 4 ปอนด์

หากตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกบริการประเภทไหนดี ให้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบจากเว็บไซต์นี้ คือ  http://www.usps.com/international/sendmail.htm

สำหรับการส่งจดหมาย หรือพัสดุภายในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์นี้คือ  http://www.usps.com/all/shippingandmailing/welcome.htm บริการต่างๆมี อาทิ

1. Express Mail เป็นบริการส่งจดหมาย หรือ พัสดุที่เร็วที่สุด สามารถตรวจสอบวันเวลาที่เอกสารหรือพัสดุถึงปลายทางได้ เปิดบริการ 7 วัน ต้องมีผู้เซ็นต์ชื่อรับปลายทางด้วย

2. Priority Mail เป็นบริการส่งพัสดุถึงที่หมายปลายทางภายในเวลา 2-3 วัน

3. First Class Mail เป็นบริการส่งจดหมาย โปสการ์ด ซองขนาดใหญ่ และขนาดเล้ก ใช้เวลาถึงที่หมายปลายทางประมาณ 2-3 วัน

4. Parcel Post เป็นบริการส่งพัสดุขนาดเล็กและใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน 70 ปอนด์ขึ้นไป

5. Bound Printed Matter เป็นบริการส่งเอกสารเพื่อการโฆษณา เอกสารสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเกิน 15 ปอนด์ขึ้นไป

6. Periodicals เกี่ยวข้องกับการจัดส่งหนังสือรายคาบ วารสาร หนังสือพิมพ์

7. Media Mail เกี่ยวข้องกับการจัดส่งหนังสือ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพยนตร์ เทปบันทึกเพลง ซีดี ดีวีดี และ แผ่นดิสก์ กำหนดน้ำหนักมากที่สุดไม่เกิน 70 ปอนด์ หรือ 300 ชิ้น

8. Library Mail เป็นบริการจัดส่งพัสดุทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง หรือระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • วราภรณ์  On November 19, 2015 at 2:55 am

    อยากทราบว่าไปรษณีย์ที่อเมริกามีบริการจัดส่งเงินไปประเทศเยอรมันหรือเปล่าค่ะ

    • govisa  On November 19, 2015 at 2:59 pm

      น้องวราภรณ์คะส่งในรูป International Money Order ค่ะhttps://www.usps.com/international/money-transfers.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: