แนะนำเว็บไซต์ Virtual Consulting Office-Education USA


ขอแนะนำเว็บไซต์ Virtual Consulting Office-Education USA(VCO)   VCO เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ต้องการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง เรื่องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาคือ Dr Viktar Khotsim Dr. Viktar  Khotsim เดิมเคยเป็นเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาประจำอยู่ที่ศูนย์ EducationUSA ที่เมือง Minsk ในประเทศ Belarus  วัตถุประสงค์ของเว็บท่าแห่งนี้คือ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาจากศูนย์ EducationUSAทั่วโลก คำถามคำตอบจะมีอยู่หลากหลายภาษาไม่ต่ำกว่า 34 ภาษา VCO ไม่สามารถแทนที่การให้คำปรึกษารายบุคคลได้ เพียงแต่คำถามคำตอบใน VCO จะทำให้ผู้ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการวางแผนที่ดีที่จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษามืออาชีพ และทราบวิธีการที่จะถาม เพื่อให้ได้รับคำตอบอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ภายในเว็บไซต์จะมีคลังคำถามทั้งหมด 8 ประเภทได้แก่

1. ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

2. ขั้นตอนการสมัคร

3. แบบทดสอบมาตราฐาน

4. ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี

5. ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญโทขึ้นไป

6. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลอเมริกัน

7. การศึกษาแพทยศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

8. วีซ่านักเรียน , การทำ Sevis และข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทาง

เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสุนจาก Bureau of Educational and Cultural Affairs ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vco-edusa.net/eng/

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: