วีดีโอแนะนำการขอวีซ่าไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา


นอกจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ ที่มีวีดีโออธิบายการกรอกฟอร์ม DS 160 แล้ว เว็บไซต์ EducationUSA ยังได้นำเสนอวีดีโอเกี่ยวกับการเตรียมตัวขอวีซ่า เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้นใน Youtube อีกด้วย นักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่  http://www.educationusa.state.gov ถ้าค้นหาไม่พบ จะดูจากรายชื่อเว็บไซต์ที่ให้ไว้ในที่นี้ หรือจะเข้าไปใน http://www.youtube.com แล้วค้นด้วยคำว่า EducationUSA จะมีหลายหัวข้อให้เลือก บางทีเป็นวีดีโอที่ผลิตโดยหน่วยงานเช่น Fulbright สถานทูตอเมริกาประจำประเทศต่างๆ ในที่นี้จะคัดวีดีโอที่เกี่้ยวกับ การขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาที่ดูน่าสนใจมาให้ลองดูกัน ดังนี้คือ

1. http://www.youtube.com/watch?v=f8y2djJIUgs&feature=youtu.be เป็นวีดีโอผลิตโดย EducationUSA

2. http://www.youtube.com/watch?v=0pp9Pb0-qbw วีดีโอนี้ผลิตโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพเกี่ยวกับการนัดหมายสอบสัมภาษณ์

3. http://www.youtube.com/watch?v=qd0zMoK1tUQ เป็นวีดีโอของหน่วยงาน Fulbright ในประเทศเบลเยี่ยมอธิบายถึงวีซ่า F, J, M  และเอกสารที่ควรนำไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในวันสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นวีดีโอในตอนท้ายของเรื่อง ที่ระบุเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นสกุลยูโรนักศึกษาไทยไม่ได้ใช้ก็ให้ยึดหลักค่าธรรมเนียมของไทย คือ ไปจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไปรษณีย์ จำนวน 4,200 บาทราคาปัจจุบัน ( ณ เดือนธันวาคม 2553)


4. http://www.youtube.com/watch?v=uzZOvF1EEXE เป็นวีดีโอที่ทำให้เราเห็นภาพการเข้าไปในสถานทูต และขั้นตอนต่างๆในการสอบสัมภาษณ์วีซ่า  แม้ว่าจะเป็นสถานทูตสหรัฐอเมริกาในลอนดอน ประเทศอังกฤษก็ตาม ภาพแต่ละภาพจัดว่า คล้ายคลึงกับบรรยากาศในการเข้าไปในสถานทูตอเมริกาที่กรุงเทพมาก

ลองชมวีดีโอกัน นักศึกษาจะได้ลดความวิตกกังวลในการสัมภาษณ์วีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: