วีดีโอเรื่องใหม่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ


สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ ผลิตวีดีโอเรื่องใหม่เกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์ ประเภทวีซ่า และการกรอกฟอร์ม DS 160 เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์

http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

หรือที่ Youtube http://www.youtube.com/watch?v=0pp9Pb0-qbw ความยาว 9.15 นาที

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: