นิทรรศการมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา ครั้งที่ 9


ช่วงนี้จะเป็นช่วงใกล้ปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของบรรดาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผู้ปกครองหลายท่านอาจกำลังวางแผนเปลี่ยนสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของตน โดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บางท่านอยากให้ลูกไปเรียนต่อมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เพื่อจะได้มีโอกาสปรับตัวก่อนสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี Success Canada เป็นหน่วยงานการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ทำเรื่องติดต่อไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา จะจัดให้มีงานนิทรรศการมัธยมศึกษาแคนาดาครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่่าง​เวลา 12.30 น. ถึง 17.30 น.ณโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ข้างโรงเรียนมาแตร์เดอี และอาคารมณียา ถ.เพลินจิต (BTS ชิดลม)

เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://successcanada.org/#
หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-318-7797 หรืออีเมล์ study@successcanada.org

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: