ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสประจำปี 2554


ผู้สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2554 ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศศประจำประเทศไทย แผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใน วันที่ 3 เมษายน 2554 สถานทูตจะประกาศผลผู้ไดรับทุนอย่างเป็นทางการประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2554 ผู้สนใจเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article2027

หรือติดต่อคุณศลิษา ลิ่มสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-672-2100 หรืออีเมล์ salisa.limsakul@diplmatie.gouv.fr
Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: