แนะนำเว็บไซต์รับแก้ไขการแต่ง Essay ส่งสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ


น้องๆบางท่านมีปัญหาเรื่องจะหาใครตรวจเรียงความที่เขียนเสร็จแล้ว เพื่อส่งสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างประเทศ บ้างก็ไปจ้างอาจารย์ฝรั่งตามโรงเรียนสอนภาษาในเมืองไทยตรวจ บ้างก็ให้รุ่นพี่ตรวจ หรือบ้างก็ต้องไปจ้างเอเจนซี่ในเมืองไทย ที่รับสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้นักศึกษาตรวจ เว็บไซต์ที่แนะนำให้ในที่นี้เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศ มีค่าบริการเช่นเดียวกับต้องไปจ้างเอเจนซี่เอกชนในเมืองไทยตรวจให้ เท่าที่รวบรวมมามี 4 แห่ง ขอให้ลองเข้าไปศึกษาดูวิธีการส่งเรียงความไปตรวจแก้ไข และการคิดค่าบริการ จะยกตัวอย่างเว็บไซต์ www.essayedge.com เป็นเว็บไซต์ของคนที่อยู่ที่ Harvard University เขาเกิดความคิดที่จะทำธุรกิจด้านรับจ้างตรวจ และแก้ไขเรียงความให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพราะเขาก็คงทราบดีว่า นักศึกษาที่ส่งสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่ มักมีอุปสรรคในเรื่องของการเขียนเรียงความ ให้ดูน่าสนใจในสายตาฝรั่ง น้องๆท่านใดสนใจใช้บริการวิธีการตรวจแก้ไขเรียงความออนไลน์ ลองคลิกเข้าไปอ่านและศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละเว็บไซต์ดู

1. http://www.essayedge.com/

2. http://www.ivyessays.com/

3. http://www.accepted.com/

4. http://www.statementofpurpose.com/

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: