นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ มิถุนายน 2554


สถานทูตนิวซีแลนด์จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2554 ขึ้น 2 วัน คือ

1. วันที่ 11 มิถุนายน 2554 : ณ ห้องลานนา บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 18.00 น.

2. วันที่ 12 มิถุนายน 2554 : ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ สยาม พารากอน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 18.30 น.

ภายในงานจะมีตัวแทนสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์มากกว่า 40 แห่งมาพบปะผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://www.newzealandeducated.com/th/en/blog/entry/nz_education_fair_2011/

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: