สิ่งของที่นำเข้าได้และไม่ควรนำเข้าไปในสหรัฐอเมริกา


ผู้เดินทาง  หรือ นักศึกษาที่กำลังจะไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายท่านสงสัยว่า มีสิ่งของประเภทใดบ้าง ที่นำเข้าไปในสหรัฐอเมริกาได้ และสิ่งใดบ้างที่ไม่ควรนำติดตัวเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ของทางการสหรัฐอเมริกาที่ควรเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ เว็บไซต์ของ Transportation Security Administration หรือ  http://www.tsa.gov/travelers/index.shtm

ข้อควรระมัดระวังในการจัดกระเป๋ามีดังนี้คือ

1. อย่าห่อของขวัญด้วยกระดาษห่อผูกโบว์ เพราะจะถูกแกะออกเพื่อตรวจสอบว่า มีอะไรอยู่ภายในห่อของขวัญ

2. การแพ็คกระเป๋า Carry on ควรวางเสื้อผ้าไว้ข้างล่างก่อน ค่อยนำของใช้อิเล็กทรอนิกส์ จัดวางอย่างมีะเบียบไว้ข้างบน แล้ววางเสื้อผ้าทับข้างบนอีกทีหนึ่ง หรืออาจมีของหนักกว่าเสื้อผ้าวางทับข้างบนอีกนิดหน่อย อย่าจัดวางของต่างๆอย่างไม่เป็นระเบียบ เพราะจะทำให้เครื่องตรวจจับเอ็กซเรย์ทำงานลำบาก อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ใส่ไปในกระเป๋าเดินทาง ที่ต้องเช็คเข้าไปไว้ใต้ท้องเครื่องบิน เช่น Laptop เครื่องเล่นเกม เครื่องเล่นวีดีโอ วีดีโอกล้องถ่ายรูปพร้อมเทป Cassettes

3. จัดเสื้อโค้ดและเสื้อแจ้คเก็ตในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ที่จะผ่านการตรวจเอ็กซเรย์กระเป๋า

4. ควรเก็บฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างไว้ในกระเป๋า Carry on เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเอ็กซเรย์

5. เตรียมถุงพลาสติกที่มีซิปล็อค สำหรับใส่เจลและของเหลวที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ใส่ไว้ในกระเป๋า Carry on

6. สิ่งของที่ไม่แน่ใจว่าควรนำไปไหม ให้ทิ้งไว้ที่บ้าน หรือไม่เช่นนั้น ผู้โดยสารควรอ่านกฎและระเบียบ เรื่องสิ่งของห้ามนำเข้าสหรัฐอเมริกาจากโบร์ชัวร์ หรือที่เว็บไซต์ http://www.tsa.gov/travelers/airtravel/prohibited/permitted-prohibited-items.shtm

เช่น ของมีคม เครื่องเล่นกีฬา อาวุธ และอาวุธปืน เครื่องมือช่างต่างๆ เครื่องมือป้องกันตัว อุปกรณ์เคมี วัตถุที่ไหม้ไฟได้ วัตถุอันตราย และอื่นๆ

7. อุปกรณ์แบตเตอรี่ อย่าเก็บแบตเตอรี่ลิเที่ยมสำรองไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ให้ใสไว้ในกระเป๋า Carry on

หรือศึกษาเพิ่มเติมที่

8. ทางการสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นำ laptop ที่บรรจุอยู่ในถุงเก็บ laptop ขึ้นเครื่องบินได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2551 ส่วน DVD, CD ต่างๆนั้น ไม่ควรนำ DVD หรือ CD เรื่องเดียวกันเข้าประเทศเกิน 1 แผ่น เช่น โปรแกรมการใช้งานเรื่องเดียวกันจะนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน 1 แผ่นไม่ได้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ CBP ประจำกรุงเทพได้ที่ 02-205-5391

9. กุญแจกระเป๋าเดินทาง ปกติการเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ล็อคกระเป๋าเดินทาง หากต้องการจะล็อคกระเป๋า ควรใช้กุญแจที่ได้รับการอนุญาตจาก TSA เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดขาที่มีห่วงซิปข้างหนึ่งพร้อมกุญแจทิ้งโดยเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าเดินทางของสหรัฐอเมริกา เพื่อสุ่มตรวจสิ่งของที่จัดอยู่ในกระเป่าเดินทาง กุญแจ TSA สามารถหาซื้อได้ที่สนามบิน หรือตามร้านขายกระเป๋าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกว่าราคากุญแจทั่วๆไป

10 ยาสำหรับผู้เจ็บป่วย หรือ ผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น ควรเข้าไปอ่านที่ http://www.tsa.gov/travelers/airtravel/specialneeds/index.shtm ระบุว่า กรณียาที่เป็นของเหลว หรือเจล ผู้โดยสารจะต้องเตรียมใบสั่งยา( Prescription) ของหมอที่สั่งให้คนไข้ใช้ยานี้ติดตัวไปด้วย เมื่อถูกซักถามจากเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ

11. สิ่งของอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.tsa.gov/travelers/airtravel/assistant/editorial_1169.shtm อาทิ เช่น เหล้า แบตเตอรี่ อุปกรณ์การตั้งแคมป์ กระบอกอัดแก๊ส เถ้าอัฐิผู้ล่วงลับ เงิน เหรียญ โลหะที่มีค่า เช่น เพชร อาวุธปืน อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์การตกปลาและล่าสัตว์ อุปกรณ์การถักนิตติ้ง เข็มเย็บผ้า ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก ยา เครื่องดนตรี ปืนอัดลม ร่มชูชีพ สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ถ่ายรูป อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น

12. เงินสด ถ้านำเงินสดเข้าประเทศสหรัฐเกินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ต้องกรอกฟอร์ม Fincen Form 105  download ได้ที่  http://www.fincen.gov/forms/files/fin105_cmir.pdf

13.  เนื้อสัตว์ หรือ อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ (Meat) ผักสด ผลไม้สด  และอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ เช่น คนอร์ ข้าวตังหมูหยอง หมูแผ่นไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปในสหรัฐอเมริกา  อาจจะใช้หลักการจำว่า อาหาร หรือเครื่องปรุงชูรสที่มีส่วนประกอบของเนื้อต่างๆ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ นม ไข่  ห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ส่วนอาหารทะเล เช่น กุ้งแห้ง นำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์  http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/clearing/agri_prod_inus.xml

อนึ่งขอแนะนำให้ลองอ่านคู่มือ ” Know Before You Go – Regulations for International Travel by U.S.Residents ” จัดทำโดย U.S. Customs and Border Protection ที่เว็บไซต์

http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/travel/vacation/kbyg/kbyg_regulations.ctt/kbyg_regulations.pdf

 

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • เจี๊ยบ  On May 28, 2011 at 10:55 pm

  นำ notebook computer เข้าอเมริกาควรปฏิับัติอย่างไร os ต้องมี license หรือไม่

  • govisa  On May 29, 2011 at 8:32 am

   ถ้าน้องจะเอา notebook เข้าอเมริกาไม่ได้มีปัญหาอะไร ให้ใส่ไว้ในกระเป๋า carry on เมื่อถึงจุดตรวจที่เราต้องเดินผ่านประตูที่มีคลื่นแม่เหล็กชนิดต่างๆ เขาจะให้น้องเอา notebook วางไว้ในถาดรูปร่างเหมือนกะบะสี่เหลี่ยม

   os ต้องมี license ไหม ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เคารพและรักษาสิทธิทางกฎหมายเข้มงวดกว่าเมืองไทยมากๆ ถ้ามี licensed os ได้จะปลอดภัยค่ะ น้องลองเข้าไปอ่านที่ http://www.tsa.gov/press/happenings/simplifying_laptop_bag_procedures.shtm จะเห็นได้ว่า laptop ของน้องต้องผ่านเครื่อง x-ray ซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่า เครื่อง x-ray จะสามารถดูลึกลงไปได้ว่าเป็น os ของแท้หรือของปลอมได้ไหมนะคะ เพื่อความไม่ประมาท น่าจะเป็น os ของจริงค่ะ ส่วนแผ่น CD ,DVD ที่จะเอาไปใช้ เช่น แผ่นโปรแกรม CAD, Photoshop ฯลฯ น่าจะเอาไปได้แค่อย่างละแผ่นเดียว เพราน้องคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และภูมิปัญญา เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันเขาก็เคยมาดูแถวๆพันธุ์ทิพย์ ซึ่งก็เป็นเหตุให้บางร้านแถวๆนั้นเวลานี้ หลังจากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาลไทย คนขายจะขายอะไรก็ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิม น้องสังเกตไหมว่า คนขายมีแผ่นหน้าปกให้น้องดู แล้วคนขายต้องไปหยิบจากที่อื่นมา เพราะบางประเทศเขาแจ้งให้รัฐบาลไทยดูแลกฎหมายตรงนี้ด้วยนั่นเองค่ะ

 • penpimol  On February 13, 2012 at 1:50 pm

  ผลไม้อบแห้งเอาไปได้ไหม
  เช่นทุเรียนอบแห้ง มังคุดอบแห้ง
  กล้วยตาก

  • govisa  On February 13, 2012 at 5:39 pm

   น้อง Penpimol คะ ผลไม้อบแห้งนำเข้าไปในประเศสหรัฐอเมริกาได้ค่ะ ทางที่ดีให้บรรจุภัณฑ์นั้นๆมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็จะดี ถ้าไม่มีแต่มีรูปภาพหน้าตาผลไม้ชนิดนั้นที่ยังไม่แปรรูปแล้วก็ได้ จะได้ประกอบการอธิบายของน้องค่ะ

 • thopath  On May 5, 2012 at 8:22 pm

  เอาคนอร์ไปไม่ได้หรอคะ แบบนี้จะเอาไปฝากโฮสที่นู้ได้ไงอะ มีวิธีการแบบไหนมั้ยคะ

  • govisa  On May 6, 2012 at 1:15 pm

   น้อง Thopath คะ จริงๆแล้วคนอร์มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่ และเนื้อหมู ที่อยู่ในสภาพแปรรูปแล้ว น้องไม่ควรนำเข้าไปค่ะ น้องอาจจะลองโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ CBP ประจำกรุงเทพ ในวันเริ่มทำงานของสัปดาห์ถัดไป คือวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ดูอีกครั้ง เพื่อความมั่นใจก็ได้นะคะ หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน CBP กรุงเทพ คือ 02-205-5391

   ถ้าถามว่าแอบเอาไปได้ไหมก็คงได้ค่ะ แต่ถ้าโชคร้าย ถูกค้นพบที่ด่านตรวจศุลากร น้องก็ต้องทำใจรับสภาพที่จะไม่เสียอารมณ์ในเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่า จะต้องได้รับผลกระทบอะไรบ้างค่ะ เช่น น้องอาจจะต้องเสียเงินค่าปรับและต้องทิ้งของไปนะคะ ให้น้องลองพิจารณาหาของทดแทนประเภทอื่น เช่น ส่วนผสมของการทำอาหารบางอย่างภายใต้บางผลิตภัณฑ์ อาจจะมีหลายยี่ห้อ แต่พี่จำยี่ห้อเหล่านั้นไม่ได้ทั้งหมดค่ะ ที่เคยเห็นมีผู้นำเข้าไป เช่น ของ lobo อาจจะเป็นผงสำเร็จรูปทำเครื่องแกงเขียวหวาน พะโล้ และอื่นๆดูนะคะ ของเหล่านี้พอนำเข้าไปได้ค่ะ หรืออาจจะลองขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ CBP ว่า จะหาอะไรทดแทนคนอร์ดี เพื่อเอาไปเป็นของฝาก host ที่อาจจะชอบทำอาหารไทยนะคะ ถ้าน้องไปอยู่เมืองใหญ่ มีร้านขายของที่นำเข้าจากเอเซีย น่าจะพอหาคนอร์ได้ แต่อาจจะแพงไปบ้างค่ะ

 • jin  On June 21, 2012 at 11:49 pm

  คือจะไป อเมริกา พรุ่งนี้ ค่ะ แต่มีพวกยา ลดน้ำหนัก ที่ ไม่มีฉลากยาก เป็นพวกแบ่งขาย กับพวกวิตามิน ที่สั่งซื้อตามอินเตอเน็ตค่ะ แต่ไปอยู่ประมาน 5 ปี เลยเอาไปเยอะมากๆ ประมาน 200 เม็ด เพราะกัวอ้วนที่นู่น อยากทราบจะเป็นอะไรไม๊คะ ><

  • govisa  On June 22, 2012 at 5:31 am

   พี่ไม่ทราบว่า พี่จะตอบช้าไปหรือเปล่าค่ะน้อง Jin เพราะวันนี้น้องจะเดินทางแล้ว ถ้าน้องไปสายการบินอีวา ออกเดินทางตอนบ่ายคงจะยังทันนะคะ พี่ไม่มีความรู้ทางชื่อเคมีว่าชื่อใดจะมีผลข้างเคียงใดบ้างค่ะ ขออย่าให้ไปใกล้เคียงกับพวกสารเสพติดแล้วกัน อาจจะเป็นปัญหาได้ค่ะ ตามกฎเกณฑ์การนำยาเข้าประเทศสหรัฐ ควจะมีฉลากอย่างที่น้องเขียนมาถูกแล้วเพื่อคนตรวจจะได้ทราบว่า เป็นอะไรค่ะ แต่การเอาไป 200 เม็ด น้องควรมีใบรับรองจากแพทย์ว่า เป็นยาอะไร น้องต้องรับประทานต่อเนื่องเพราะเหตุใด ทีนี้ มันเป็นยาลดน้ำหนัก พี่ไม่ทราบว่า น้องตัวใหญ่มากไหม ถ้ามีปัญหาทางร่างกายให้เจ้าหน้าที่เห็น เขาก็คงเชื่อว่า น้องต้องรับประทนต่อเนื่องเพื่อควบคุมน้ำหนัก แต่ถ้าน้องตัวผอมอยู่แล้ว ดดยไม่มีใบรับรองแพทย์ก็จะไม่มีน้ำหนักพอ เอาเป็นว่า น้องใส่ไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่รวมกับเสื้อผ้า เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดกระเป๋าเดินทางทุกคน ถ้ามีการสุ่มตรวจและน้องติดอยู่ในกลุ่ม ให้ทำใจว่า ต้องตอบคำถาม ถ้าหาใบรับรองแพทย์ติดตัวไปด้วย ไม่มีปัญหาแน่นอน แต่ถ้าไม่มีใบรับรองแพทยืไป แล้วเจ้าหน้าที่ศุลการกรเขาถาม น้องตอบไปพร้อมยื่นสิ่งที่ print ออกมาจากเว็บไซต์เป็นส่วนประกอบของยา แนบไปในตัวซิปล็อก ถ้าเขาให้เอาเข้าไปได้ก็นำเข้าไปค่ะ ถ้าไม่ให้เอาเข้าไปก็ต้องทิ้งไปค่ะ หรือถ้าวันนี้เช้ายังพอมีเวลา ลองถามความเห็นที่ 2 ที่เจ้าหน้าที่ CBP ประจำกรุงเทพที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-5391 ค่ะ

 • jin  On June 22, 2012 at 12:07 am

  ps,, ยาลดน้ำหนัก เป็นเชิงวิตามินคะ แต่ว่า ในเวป จะบอกส่วนผสมของยา ชัดเจน แต่ว่าเค้าแบ่งขาย มาเป็นถุงซิปลอก เล็กๆ จะเป็นอะไรไม๊คะ ?
  :: ส่วนประกอบของตัวยา ::
  -Merirotoekisu
  -L – citrulline
  -Garushiniakanbojiaekisu
  -A – lipoic
  -L – Karunichin
  -Taba
  -Erukanpure
  -Shapeu
  -Dekouroekisu
  -Haematococcus
  -Nimurifuekisu Habaneropauda
  -Hasukappupauda
  -biloba
  -quillai
  -L – leucine
  -L – isoleucine
  -L – neen
  -hesperidin

  • govisa  On June 22, 2012 at 5:34 am

   น้อง Jin อย่าทานมากนะคะ เพราะถ้าไปไม่สบายที่เมืองนอก น้องจะรู้สึกเหงา คิดถึงบ้านมากๆค่ะ เอาไปแค่ 50 เม็ดดีกว่าไหม แล้วให้ที่บ้านส่งทางไปรษณีย์ตามไปค่ะ ถ้าจะบอกเขาว่าเป็นวิตามินก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อไหมนะคะ ส่งข่าวมาให้ทราบด้วยได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ด่านตรวจค่ะ

   • Jin  On June 22, 2012 at 7:23 am

    หนูไปkorea airคะ ออกเดินทาง ประมานเที่ยงคืน
    ถ้าหนูใส่ รวมๆไปกับยาสามัญประจำบ้าน แล้วโหลดใต้เครื่องบินจะโอเคไม๊คะ ยาสามัญประจำบ้านหนูก็พกไปทุกสิ่ง อย่าง เพราะหนูไปเรียนต่อ อาจ1ปีหรือ2ปี แต่วีซ่าได้5ปีคะ คุนแม่เลย อยากมั่นใจว่า ยาจะเพียงพอ ><

   • govisa  On June 22, 2012 at 7:21 pm

    น้อง Jin คะ พวกยาน้องต้องโหลดใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่อยู่แล้วค่ะ วันนี้น้องลองโทรไปถามเจ้าหน้าที่ CBP หรือเปล่าคะ จะได้เกิดความมั่นใจ พี่มัวแต่ยุ่งเลยไม่ได้ถามให้ค่ะ แต่ทีนี้การใส่กระเป๋าใบใหญ่หรือจะใส่ใน Carry on เวลานี้มีค่าเท่ากันค่ะ คือ ถ้ามีการสุ่มตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร และน้องถูกตรวจ ก็ต้องทำใจรับสภาพถ้าไม่มีใบจากหมอว่า น้องต้องรับประทานยาตัวนี้เป็นประจำค่ะ ก็อาจต้องทิ้งถ้าเขาสั่งให้ทิ้งค่ะ คนอื่นเขาก็อยู่ในสภาพเดียวกับน้องค่ะ คือ ถ้าโชคดีไม่โดนตรวจก็จะดีใจว่า ไม่ยากเลยผ่านด่านได้ง่ายๆ ถ้าโดนตรวจก็ต้องลุ้นกันหน่อยว่า ขอให้ผ่านนะ อย่าคิดมากเลย ถ้าคุณแม่เขาหวังดีเป็นห่วงบอกให้เอาไปก็เอาไป ถ้าเขาไม่ให้เอาเข้า เราก็ต้องทิ้งไปค่ะ คิดแค่นี้แล้วจะได้สบายใจไม่ต้องกังวลมาก เพราะอย่่าลืมว่า อเมริกาไม่ใช่ประเทศของเราๆต้องทำตามกฎของประเทศเขานะคะ

 • Jeab  On July 18, 2012 at 6:17 pm

  นำรากผักชีตากแห้งไปอเมริกาได้ไหมค่ะ

  • govisa  On July 18, 2012 at 9:06 pm

   น้อง Jeab คะ ถ้าดูตามกฎ http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/border_security/port_activities/agro_inspection/notice_travelers.ctt/notice_travelers.pdf

   ” We regret that it is necessary to take agricultural items from your baggage. They cannot be brought into the United States because they may carry animal and plant pests and diseases. Restricted items include meats, fruits, vegetables, plants, soil, and products made from animal or plant materials.”

   น้องก็ไม่ควรนำเข้าไปนะคะ ถ้าน้องยังต้องการจะนำเข้าไป อาจลองเสี่ยงด้วยการนำไปตากให้แห้งเสียก่อน และใส่ถุงซิปล็อกไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ ไม่ควรนำไปเป็นปริมาณมากค่ะ หรือถ้าต้องการข้อมูลที่ถูกต้องไปเลยว่าได้หรือไม่ได้แน่ๆนะคะ ให้น้องลองโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ CBP ประจำกรุงเทพ 02-205-5391 ในเวลาทำงานของสถานทูตสหรัฐฯค่ะ

 • เล็ก  On September 10, 2012 at 11:08 am

  ถ้านำเสื้อผ้าที่ประดับโลหะเป็นหนาม (ที่ตอนนี้ฮิตๆกัน) ใส่กระเป๋าโหลดไป จะเป็นปัญหาหรือไม่คะ

  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On September 10, 2012 at 8:26 pm

   น้องเล็กคะ ถ้าอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ดหลดไปในท้องเครื่องบินคงไม่เป็นไรค่ะ อย่างไรก็ตาม น้องไม่ควรใส่กุญแจล็อคกระเป๋านะคะ ถ้าจะคล้องกุญแจให้ใช้กุญแจของ TSA ค่ะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สนามบินหากมีข้อสงสัยเค้าสามารถเปิดกระเป๋าของน้องออกดูได้ค่ะ

   • เล็ก  On September 11, 2012 at 12:49 am

    ขอบคุณมากๆค่ะ แต่โลหะที่ว่านี้จะมีหลายอันเลยค่ะ เป็นแผงอ่ะค่ะ คงไม่เป็นไรใช่มั้ยคะ

    แล้วถ้าเป็นกระเป๋ารุ่นที่มีตัวล็อคในตัวล่ะคะ ไม่ควรใส่รหัสล็อคหรือยังไงดีคะ

    แล้วพวกยาทาน เช่นยาแก้สิว แก้ปวด ที่ไม่ได้เป็นยาปฏิชีวนะ ก็สามารถนำไปได้ใช่มั้ยคะ ควรนำติดตัวหรือโหลดไปดีกว่ากันคะ

    หลายข้อสงสัยหน่อยนะคะ ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะ

   • govisa  On September 11, 2012 at 5:18 am

    น้องเล็กคะ พี่ไม่ค่อยเก่งเรื่องตามแฟชั่นเท่าไรนัก เสื้อที่มีโลหะมีหลายตัวหรือว่าตัวเดียวแต่ประดับโลหะมากคะ พี่ค่อนข้างงงกับแฟชั่นเสื้อผ้านิดหนึ่งค่ะ เพราะไม่ได้เห็นของจริง เอาเป็นอย่างนี้นะคะ ลองโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ CBP ประจำกรุงเทพที่เป็นคนไทยตามหมายเลขนี้นะคะ 02-205-5391 ดูเพื่อความถูกต้องแน่นอนอีกครั้งค่ะ ส่วนกระเป๋าที่มีล็อคในตัวก็ไม่ควรล็อคค่ะ เพราะเจ้าหน้าที่สนามบินสหรัฐฯมีสิทธิใช้ทุกวิธีการเปิดกระเป๋าที่สงสัยได้โดยผู้เดินทางไม่สามารถเอาผิดได้ จึงไม่ควรใส่ของมีค่าในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่

    ส่วนยาแก้สิว แก้ปวดใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หรือ carry on ได้ แต่ถ้าจะไม่ให้เกะกะระหว่างเดินทางก็ใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ค่ะ ขอให้มีคำแนะนำการใช้ยา ชื่อยาชัดเจน กล่าวคือ เหมือนอยู่ในแพ็คเกจที่ยังมีสลากชื่อยาและ instruction ของยาอยู่ค่ะ

   • เล็ก  On September 11, 2012 at 12:07 pm

    ขอบคุณมากๆๆเลยค่า

 • Wan  On November 26, 2012 at 10:30 pm

  ถามหน่อยค่ะ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใช้ของcopyได้ไหมคะ เพราะของจริงราคาแพงมากค่ะใช้ตั้งสี่ใบค่ะไปกันสองคน ไม่แน่ใจเรื่องนี้ค่ะ

  • govisa  On November 27, 2012 at 10:31 am

   น้อง Wan คะ มีผู้เดินทางหลายท่านซื้อกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ราคาไม่แพงจากร้านค้าแถวประตูน้ำ เมื่อเดินทางไปอยุ่ที่ต่างประเทศระยะยาว เช่น ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ หลายท่านอาจจะไม่ใช้กระเป๋าเดินทางใบเดิมที่ซื้อไปจากประเทศไทย แต่กลับไปหาซื้อที่ต่างประเทศกลับมาตอนขากลับมาที่ประเทศไทยก็มีค่ะ หลายท่านให้นานาความคิดเห็น เช่น ราคากระเป๋าในต่างประเทศถูกกว่า มีหลายแบบหลายรุ่นหลายสีให้เลือก เป็นต้น กรณีเดินทางไประยะเวลาสั้นๆ เช่น ไปเที่ยว อาจจะรอดูตอนห้างสรรพสินค้าที่เมืองไทยมีช่วงลดราคา ค่อยซื้อก็ได้ค่ะ มีบางท่านที่มีการเดินทางไปท่องเที่ยวบางประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องการช้อปปิ้ง เช่น สิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง และพอทราบว่า ช่วงใดจะมีของลดราคาจำนวนมาก ก็จะบินไปเที่ยวและถือโอกาสซื้อกระเป๋ากลับมาก็มี

   ถ้าไม่คิดอะไรมากเรื่องแบรนด์ของสินค้า พี่แนะนำให้ดูที่ความทนของกระเป๋า ลักษณะการประกอบกระเป๋า ร้านขายกระเป๋าเดินทางแถวแพลตตินั่ม และประตูน้ำ นับว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่มีผู้คนนิยมไปซื้อกระเป๋าเดินทางกันมากค่ะ

   อีกประการหนึ่ง ถ้าดูที่ความทนทานใช้ได้ประมาณ 3-5 ปีหรือน้อยกว่านั้นนิดหน่อย เช่น 2-3 ปีก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะ เพราะหลายคนเคยคุยให้ฟังว่า ยังไม่รู้เลยว่า เราจะมีโอกาสเดินทางบ่อยไหม มีโอกาสใช้กระเป๋าเดินทางใบที่เราคิดว่า ดีที่สุดที่เราวื้อมาแล้วนั้นกี่มากน้อยครั้ง เมื่อเราเห็นกระเป๋าเดินทางแบบใหม่ รุ่นใหม่ ใจเราอยากทิ้งของเก่า อยากได้ของใหม่ที่ดูสวยงามกว่า ตอนนั้นเราอาจนึกเสียดายอีกว่า ไม่น่าลงทุนเลือกของแพงตอนแรก เป็นเรื่องลำบากพอสมควรที่ต้องตัดสินใจ เพราะมีอีกหลายปัจจัยที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจค่ะ

 • Nit  On December 10, 2012 at 10:28 am

  ถ้าเราเอาคนอร และพริกสดไป ถ้าเขาตรวจเจอเขาจะปรับเราไหมค่ะหรือแค่โยนทิ้ง?? จะเดินทางไป Houseton ค่ะ แต่ปีที่แล้วเขาก็ไม่ตรวจกระเป๋าเรานะเพราะเราเดินทางกับแฟน แฟนเป็นคนอเมริกาค่ะ แต่เขาก็มีถามแค่ว่าเราได้เอาอาหารอะไรมาไหม?? เราก็บอกไม่มีเขาก้อให้ผ่านเลย ถ้าแค่โดนโยนทิ้งเราไม่ห่วงแต่ห่วงโดนปรับอ่ะสิ

  ขอถามอีกอย่างค่ะเคยไอเมริกาแล้วค่ะปี่53 เดือนธันวาคมนี้จะไปอีก เรามีวีซ่า อยู่ 10 ปี เราต้องเตรียมอะไรเพิ่มไหมค่ะหรือไม่ต้อง??

  • govisa  On December 10, 2012 at 8:38 pm

   น้อง Nit คะ ถ้าส่วนผสมของคนอร์มีเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู คือผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าเป็นรสผักจะลองนำติดตัวไปด้วย ขอให้นำไปในปริมาณน้อยและยังมี instruction ทีอยู่ติดกับซองอธิบายว่ามี ingredients อะไรบ้างนะคะ ส่วนคำถามเรื่องการจะถูกปรับไหม ตอบยากค่ะ ตามทฤษฎคือทั้งปรับและทิ้งค่ะ แต่ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับความเมตตาของเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยค่ะ บางคนก็สงสารและเห็นใจคนต่างชาติว่า ไม่คุ้นเคยกับอาหารฝรั่ง เลยนำอาหารชาติตนเองมาด้วย และไม่ได้มีความผิดร้ายแรงมาก อาจจะไม่ปรับก็ได้ค่ะ ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้าน แล้วแต่ดวงด้วยค่ะ หรือน้องจะโทรศัพท์ไปสอบถาม CBP ที่กรุงเทพพรุ่งนี้ดูเพื่อความมั่นใจอีกครั้งก็ได้ค่ะ

 • Nit  On December 10, 2012 at 10:43 am

  อีก 1 คำถามนะคะถ้าเราคนอร์ที่ผงที่ทำจากผักไปได้อยู่ใช่ไหมคะ???

  • govisa  On December 10, 2012 at 8:38 pm

   รวบตอบเป็นคำตอบเดียวไปแล้วนะคะน้อง Nit

 • Nit  On December 11, 2012 at 7:40 am

  ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำตอบ… นิตคงเอาไปด้วยอ่ะเพราะซื้อมาเยอะมากกกกกก กะจะเอาไปฝากน้องแฟนค่ะ เพราะเขาชอบทานอาหารไทยแล้วที่โน่นมันมีคนอร์แต่เป็นเทสของคนอเมริกาค่ะไม่อร่อย เขาขอให้เราเอาไปฝากเขาหน่อยแล้วสอนเขาทำกับกับข้าวไทยด้วย อิอิ, แต่นิตน่าจะเอาใส่ในกระเป๋าแฟนแทนค่ะ แฟนบอกเอาไปเลย เราเลยดีใจมาก อย่างพี่บอกก็ต้องแล้วแต่ดวงแล้วคราวนี้ แต่ดีหน่อยที่เราเดินทางพร้อมกันกับแฟนเลยไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่ 😀

  • govisa  On December 11, 2012 at 5:46 pm

   น้องนิตคะ อย่าลืมเขียนมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะว่า ผลเป็นอย่างไรค่ะ สำหรับน้องคนอื่นที่บังเอิญเข้ามาอ่าน พี่ขอบอกว่า ไม่ขอแนะนำวิธีการนี้นะคะ เพราะเสี่ยงอยู่พอสมควรค่ะที่จะนำสิ่งที่ทางศุลการกรสหรัฐฯห้ามนำเข้าประเทศเข้าประเทศค่ะ

   โชคดีนะคะน้องนิต อยากไปชิมฝีมือน้องทำอาหารบ้างค่ะ

 • pim  On January 5, 2013 at 3:05 pm

  สวัสดีค่ะหนูจะไปอเมริกาเดือนเมษาไปเรียน1เดือนค่ะ หนูเป็นโรคภูมิแพ้ถ้าจะเอายาเข้าไปต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยมั้ยค่ะ และจะเอายาโรคกระเพาะไปด้วยค่ะเผื่อฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์มั้ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับคำแนะนำ 🙂

  • govisa  On January 5, 2013 at 8:25 pm

   น้อง Pim คะ ถ้าน้องนำยาเข้าไปปริมาณมาก ควรมีใบรับรองแพทย์ด้วยก็จะดีค่ะ ถ้าเจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างเปิดกระเป๋าของน้องดู น้องจะได้มีหลักฐานว่า น้องมีปัญหาทางสุขภาพป่วยด้วยโรคภูมิแพ้และโรคกระเพาะ ต้องรับประทานยาชื่อนี้ทุกวันวันละกี่ครั้งครั้งละกี่เม็ด เป็นต้นค่ะ

 • Oranje  On January 12, 2013 at 12:31 am

  สวัสดีค่ะ พอดีกำลังจะไปพรุ่งนี้แล้วเพื่อนที่อยู่ที่นู่นเค้าฝากเอากล้วยกรอบกับพวกปลาทาโร่ไปด้วย พวกนี้นี่นำไปได้ไหมคะ วิตกกังวลมากเลย แต่เค้าก็เหมือนจะฝากพวกนี้ประจำอยู่แล้ว และพอมาอ่านเห็นบอกว่า “พวกที่มีส่วนผสมของสัตว์ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นสัตว์ทะเลอย่างกุ้งแห้งสามารถนำเข้าได้” แต่อันนี้มันเป็นปลาทาโร่อะค่ะ ปลาเส้นๆ คิดว่าจะได้ไหมคะพี่
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On January 12, 2013 at 10:23 am

   น้อง Oranje คะ นำเข้าไปได้ค่ะ ลองอ่านที่เว็บไซต์ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/~/travelers-bringing-food-into-the-u.s.-for-personal-use
   หมายเหตุ ถ้ายังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีคำอธิบายภาษาอังกฤษก็ดีนะคะ เพราะจะได้ง่ายสำหรับน้องในการอธิบายถ้าถูกสุ่มตรวจและมีการตั้งคำถามขึ้นมา ถ้าไม่ถูกสุ่มตรวจ ได้รับอนุญาตผ่านเลยไปได้ ก็โชคดีของน้องที่ไม่ต้องอธิบายภาษาอังกฤษค่ะ

   โชคดีในการเดินทางค่ะ หวังว่า คงจะไปสายการบินที่ออกเดินทางบ่ายหรือเย็นวันนี้นะคะ ถ้าออกเดินทางไปแล้วเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ พี่ก็ขอโทษด้วยค่ะที่ตอบช้านะคะ

 • PP  On January 13, 2013 at 12:52 pm

  กระเป๋าที่ใส่ของใช้เป็นของก็อบได้ไหมคะ

  • govisa  On January 13, 2013 at 10:09 pm

   น้อง PP คะ เท่าที่พี่ทราบคือ ยุโรปจะเข้มงวดในเรื่องของก็อปปี้มาก แต่มิได้หมายความว่า อเมริกาจะหละหลวมในเรื่องของก็อปปี้นะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ เรามีสิทธิ์ถูกปรับจำนวน 10,000 US$ ได้และถูกริบของได้เลยค่ะ สำหรับกระเป๋าเดินทาง หากผู้เดินทางใช้กระเป๋าเดินทางที่เป็นของก็อปปี้จากแบรนด์เนมจำนวน 2 ใบเข้าประเทศสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ศุลการกรมีสิทธิ์เอาผิดได้และใช้หลักเมตตาธรรม โดยอาจจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศได้เพียง 1 ใบเพื่อใส่เสื้อผ้า

   เพื่อความชัดเจนในคำตอบ ซึ่งหากน้องเข้าไปอ่านในกระทู้มากมาย อาจเกิดความลังเลไม่แน่ใจว่า คำตอบใดจะถูกต้องที่สุด พี่แนะนำให้น้องลองโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ CBP กรุงเทพ ซึ่งเป็นคนไทยและถือว่า เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-5391 โปรดโทรสอบถามก่อนเวลา 11.00 น.หรือจะเขียนอีเมล์สอบถาม CBP ที่สหรัฐอเมริกาโดยตรง “Ask a Question” ที่เว็บไซต์ https://help.cbp.gov/app/home

 • 594103  On March 1, 2013 at 10:08 pm

  จะไปเมกาคะอยากรู้ว่าเอาผมต่อขึ้นเครื่องได้มั้ย(ผมที่ต่อกิ๊ฟนะคะ)

  • govisa  On March 2, 2013 at 1:55 pm

   น้อง Yanisa คะ ถ้าน้องนำผมต่อเข้าไปแค่ 1 ชุดของตัวน้องเอง และบังเอิญน้องถูกเปิดกระเป๋าตรวจและถูกถาม และน้องสามารถอธิบายกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ว่า นั่นคือส่วนต่อของผมคน ไม่ใด้มีส่วนเกี่ยวข้อง hair, fur ที่มาจากสัตว์ก็คงผ่านได้ค่ะ เพราะถ้าอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ของ CBP จะมีข้อห้ามเรื่อง feather, hair, fur ที่ทำมาจากสัตว์ในการเอาเข้าประเทศสหรัฐฯค่ะ

   ถ้าน้องยังไม่ได้เดินทาง เพื่อให้น้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แน่นอน และชัดเจน โปรดโทรสอบถามอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันโดยตรง คือ เจ้าหน้าที่ CBP ประจำกรุงเทพ เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คนไทยใจดีไม่ดุนะคะ กรุณาสอบถามในเวลาทำการคือ จันทร์-ศุกร์เฉพาะช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น. หลังเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ปิดบริการการตอบคำถามทางโทรศัพท์ค่ะ หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ CBP ประจำกรุงเทพ 02-205-5391 ตรวจสอบการบริการได้ที่เว็บไซต์ http://bangkok.usembassy.gov/embassy/cbp.html

 • J  On March 2, 2013 at 2:18 am

  ทาโร่ ได้ไหมคะ ขนมปลาเส้น55555
  เเล้วก็ เบนโตะ ขนมปลาหมึกอะคะ อิอิ
  สงสัยจริงๆนะคะ

 • Honey  On March 4, 2013 at 2:07 am

  พอดีจะเดินทางกลางเดือนนี้ สายตาสั้น เอา ctc lens, น้ำยาล้าง กับ น้ำตาเทียม (หยอดตาเวลาตาแห้ง) ไปที่นู่นด้วยได้มั้ยคะ จะใส่ไว้ในกระเป๋โหลดน่ะค่ะ
  แล้วสามารถเอาน้ำตาเทียม 1 แคปซูล (0.4ml) ติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วย เพราะตื่นมาตาแห้ง กะว่าจะใส่ ctc lensค้างคืนไปถึงอเมริกาเลยอ่ะค่ะ สามารถนำเจ้าแคปซูลนี้ใส่ถุงซิปขึ้นเครื่องไปด้วยได้มั้ยคะ

  • govisa  On March 4, 2013 at 10:37 am

   น้อง Honey คะ น้องสามารถนำของเหลวขนาด 100 ml. ขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1000 ml. ค่ะ ดังนั้น น้องจะเอาน้ำตาเทียมรวมกับของเหลวชนิดอื่น เช่น ครีมล้างหน้าหลอดเล็ก ยาสีฟันหลอดเล็ก และอื่นๆ จำนวนรวมของของเหลวทั้งหมดต้องไม่เกิน 1000 ml. ค่ะ

 • Honey  On March 4, 2013 at 11:08 am

  ขอบคุณค่ะพี่ 🙂 น้ำตาเทียมไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์หรือฉลากกำกับใช่มั้ยคะ เพราะหนูจะเอาติดตัวไว้แค่หลอดเดียวอ่ะค่ะ ซึ่งฉลากมันอยู่กะกล่องอ่ะค่ะ
  แล้วกระเป๋าเดินทางที่ใส่รหัสล็อค tsa ของ Samsonite พนง.เค้าบอกว่า ถ้าเจ้าหน้าที่เปิดตรวจก้อจะสามารถเปิดได้โดยเครื่องมือของเค้าซึ่งไม่ต้องทำลายกุญแจ อันนี้จริงหรือป่าวคะ หนูจะได้ใส่รหัสล็อกกระเป๋าไว้อ่ะค่ะ ถ้าไม่จริงจะได้ไม่ต้องใส่รหัสอ่ะค่ะพี่

  • govisa  On March 4, 2013 at 10:16 pm

   น้อง Honey คะ ถ้าน้องจะน้ำตาเทียมติดตัวไปแค่หลอดเดียว ไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นหลอดเล็กๆที่ใช้หมดภายใน 1 วัน ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์หรือฉลากกำกับค่ะ เพราะตอนน้องถึงอเมริกา หลอดจิ๋วนั้นคงไม่มีน้ำยาเหลือแล้วค่ะ เวลาบินไปอเมริกาฝั่งตะวันตกใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-16 ชั่วโมง ถ้าไปรัฐทางตะวันออกประมาณ 20 ชั่วโมง บางเมืองอาจมากว่านี้นิดหน่อย ดังนั้นพี่ประเมินว่า น้องคงใช้น้ำตาเทียมหมดหลอดเล็กแล้วค่ะ แต่ถ้าน้องหมายถึงขวดเล็กที่มีปริมาณน้ำตาเทียมมากกว่าในหลอดเล็กที่ใช้แบบวันต่อวัน ขวดเล็กแบบนั้นก็จะมีแถบกระดาษกาวบอกชื่อสินค้าและบอกว่าเป็น Tears Naturale Free หรือ Tears Naturale Artificial Free ปิดรอบขวดเล็กๆนั้นอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่ต้องมี Instruction ของยาก็ได้ค่ะ เพราะเจ้าหน้าที่ถ้าเค้าขอให้น้องเปิดกระเป๋า Carry-On ตรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเข้าใจได้ว่า ของเหลวที่อยู่ในขวดเล็กๆนั้นคืออะไรค่ะ

   ส่วนที่ล็อกกระเป๋าของ TSA น้องตั้งรหัสเองได้ค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมรหัสที่น้องตั้งเองนะคะ น้องลองเข้าไปดูใน YouTube ว่าด้วยล้อกกระเป่าของ TSA ก็ได้ค่ะ http://www.youtube.com/watch?v=-iq6x0nytlc พี่แนะนำดุเว็บไซต์นี้เพิ่มได้ค่ะ http://www.tsa.gov/traveler-information/3-1-1-carry-ons และ http://www.tsa.gov/traveler-information/baggage-locks เจ้าหน้าที่สนามบินจะมีเครื่องมือเปิดที่ล็อกกุญแจของ TSA ค่ะ

 • Saisunee  On March 13, 2013 at 5:46 am

  พอดีเพิ่งมาอยู่ที่ซานดิเอโก้ได้ไม่ถึงสองเดือน อยู่นี่ไม่มีอาหารถูกปากเลยค่ะ ร้านค้าแถบเอเชียก็มีแค่บางอย่างและแพงมาก คาดว่ากลับไปจะนำอาหารกลับมาด้วยหลายอย่าง แต่พออ่านเกี่ยวกับของห้ามนำเข้าอเมริกาแล้วก็แอบผิดหวังนิดหน่อย แล้วถ้าจะนำพวกกาแฟ ขนมปัง คุ๊กกี้ ขนมขบเคี้ยว และโจ๊กรสกุ้งเข้าได้มั้ยคะ เพราะอ่านดูเหมือนจะห้ามแต่เนื้อ หมู ไก่ และ ผักผลไม้สดน่ะค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

  • govisa  On March 13, 2013 at 9:32 pm

   น้อง Saisunee คะ พี่เข้าใจความรู้สึกของน้องว่า คิดถึงเมืองไทยค่ะ คำถามที่น้องถามมามีอยู่ในเว็บไซต์ของ CBP ค่ะ http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/kbyg/prohibited_restricted.xml ดูภายใต้หัวข้ออาหาร Food Products(Prepared)นะคะ กาแฟและขนมที่น้องถามมาเอาเข้าไปได้ค่ะ แต่ไม่ใช่ในปริมาณที่มากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ว่า นำไปขายเพื่อการพาณิชย์ได้ อีกประการหนึ่ง อาหารเหล่านั้นถึงน้องจะนำกลับไปในสหรัฐฯหลากหลายอย่าง แต่ก็จะใช้อยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง น้องคงใช้หมดวันหนึ่ง และต้องกลับไปใช้ของที่มีวางขายกันอยู่ในเมืองนั้น

   พี่ขออนุญาตแนะนำว่า สองสามเดือนแรกเป็นช่วงของการปรับตัว น้องอาจจะรู้สึกลำบากไม่คุ้นเคย ไม่ชอบเมืองนอกไม่เป็นอย่างที่เราคิด หรือที่เขาเรียกว่า Cultural Shock “เวลา” จะเป็นตัวช่วยให้เราปรับตัวได้ค่ะ คงไม่ต่างจากชาวต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยต้องปรับตัวทั้งอากาศที่ร้อน อาหาร วัฒนธรรมของผู้คนในบ้านเรา และภาษาที่คนไทยพูดที่ฝรั่งฟังแล้วไม่เข้าใจ เมื่อถึงเวลาที่น้องค่อยๆปรับตัวปรับใจได้แล้ว น้องอาจจะคิดดัดแปลงวัตุดิบที่มีขายกันอยู่ที่เมือง San Diego ทำอาหารไทยแบบใหม่ทานก็ได้ค่ะ

 • Azmuu  On March 15, 2013 at 1:15 am

  พี่ครับคนอร์คัพโจกรสไก่นำเข้าได้ไหมครับและถ้าผมจะนำขึ้นcarry onจะเป็นไปได้ไหมครับเผื่ออยากกินบนเครื่องบิน อีกข้อคือผักกาดดองครับส่วนพวกเฮลบลูบอยนี่โหลดขึ้นเครื่องได้ใช่ไกมครับืแล้วพวกบ๋วยเค็มที่อัดกระป๋อง มะขามคลุกบ๋วยโหลดได้ไหมครับและถั่วเขียวที่ใส่ห่อไร่ทิพเนี่ยได้ใช่ไหมครับตกลงว่าปลากระป๋องก็นำเข้าได้ใช่ไหมครับ

  • govisa  On March 15, 2013 at 9:39 pm

   น้อง Azmuu คะ คนอร์สรสไก่ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์นำเข้าประเทศสหรัฐฯไม่ได้ค่ะ ถ้าอยากกินบนเครื่องบินก็กินให้หมดบนเครื่องบินค่ะ แต่ถ้าจะถือเอาเข้าไปตอนต้องผ่านด่านตรวจของศุลกากรสหรัฐฯตามกฎหมายคือไม่ได้ แต่ถ้าน้องเกิดโชคดีหลุดรอดสายตาของเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ น้องอาจดีใจว่า น้องเอาเข้าไปได้และนึกไม่พอใจพี่ว่า พี่พูดขู่น้องเกินไปหรือเปล่า พี่ต้องขอชี้แจงว่า พี่จำเป็นต้องให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆนะคะ อะไรที่เสี่ยงหรือไม่ถูกพี่จะไม่แนะนำค่ะ

   สำหรับผักกาดดอง น้ำหวานเฮลบลูบอยถ้าน้องจะใส่ไปในกระเป๋าใหญ่ต้องแพ็คให้ดีๆ เพราะเป็นน้ำ ถ้าขวดน้ำหวานแตก จะเลอะเสื้อผ้าสีของน้ำหวานพี่ไม่แน่ใจว่าจะซักออกได้ง่ายไหม ให้น้องลองนึกถึงกลิ่นของของดองกับน้ำหวานหกใส่เสื้อผ้า น้องอาจจะไม่อยากใส่เสื้อตัวนั้นอีกเลยก้ได้ค่ะ ยกเว้นผักกาดดองนั้นจะเป็นผักกาดดองกระป๋องคงจะไม่แตกค่ะ บ๋วยเค็ม มะขามคลุก ปลากระป่องเอาไปได้ค่ะ น้องไม่อยากลองรับประทานอาหารฝรั่งบ้างหรือคะ น่าจะลองฝึกให้คุ้นเคย ถ้ามีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกนานๆจะได้ปรับตัวได้ง่ายๆค่ะ

 • เต้ย  On March 18, 2013 at 11:43 pm

  -สวัสดีครับ พี่ ผมเต้ยครับ พอดีกำลังจะเดินทางวันเสาร์นี้ไป L.A ครับ พอดีผมเตรียมยาไปเยอะนะครับเป็นยาประจำตัว แต่คุณหมอไม่ได้ออกใบรับรองให้เพราะมีแต่ภาษาไทยนะครับ แต่คุณหมอเขียนชื่อยาเป็นภาษาอังกฤษแบ่งให้นะครับ รวมพวกทำแผลไปด้วย จะเป็นไรไหมครับ

  -อีกรื่องพอผมอ่านแล้วเห็นบอกห้ามเอาเครื่องเกมหรือเครื่องพวกนี้โหลดไปเพราะอะไรครับ มันมีตั้ง Play เครื่องหนัง Hidef และก็ HDD ข้อมูล ผมเลยอยากรู้ทำไงดี เพราะกัวน้ำหนักเกินมัน Carry ไม่ได้แน่นอน แต่ผมปิดระวังแตกไว้นะครับ ได้ไหม

  -ไฟล์คอมพิวเตอร์อะครับ มันมีไฟล์อะไรที่ห้ามนำเข้าไปมั่งครับ ตอนนี้ผมก็มีพวก Series Sid-com ไทย อเมกันมี 4 เรื่องครับ จะเป็นไรไหม เพลง MTV อะครับ แต่ผมใส่ไว้ในโน๊ตบุค โอกาสโดนตรวจแบบเปิดเครื่องเยอะไหม หรือใส่ใน EXTERNAL HDD ดีกว่าอะ กลัวอยู่เหมือนกัน เพราะจะเอาไปดูแก้เหงานะครับ เป็นต่อ ผู้กองเจ้าเน่ห์ประมาณนี้

  -คำถามที่โดนถามส่วนใหญ๋มันเป็นประเภทไหนเรามาเรียนปีกว่านะครับ

  -พวกมาม่า โจ๊กเอาเข้าได้ๆไหมครับ เพราะอ่านดูกลัวๆอยู่นะ ต้มยำกุ้ง โจ๊กไก่แบบนี้

  • govisa  On March 19, 2013 at 5:40 am

   น้องเต้ยคะ ลองถามคุณหมอว่า จะออกจดหมายรับรองการเจ็บป่วยที่บอกว่าเป็นโรคประจำตัวของน้อไงด้ไหมคะ ส่วนเรื่องเกม เป็นคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ทางภูมิปัญญา ทุกวันนี้ ผู้ที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ดนตรี เพลง จะถูกก็อปปี้ สร้างความเสียหายให้แก้ผู้คิดค้นคนแรก ซึ่งสหรัฐฯเป็นประเทศที่ปกป้องสิทธิเหล่านี้ จึงอาจเข้าเกณฑ์ความผิดถ้าน้องไม่ได้เอาของแท้เข้าประเทศสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะเป็นของไม่แท้ พวกซอฟแวร์ที่ใช้งานออฟฟิศน่าจะเป็นได้แค่ไม่เกิน 1 ชุด

   พี่ขอแนะนำให้เช้าวันนี้ก่อนหน้า 11.30 น.โทรศัพท์ไปคุยกับเจ้าหน้าที่คนไทยผู้หญิงที่อยู่หน่วยงาน US Customs and Border Protection ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา ตามที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ค่ะ http://bangkok.usembassy.gov/embassy/cbp.html น้องจะได้มีความเข้าใจในเรื่องสิ่งของที่นำเข้าไปได้ค่ะ หลัง 11.30 น. ทางหน่วยงาน CBP หยุดการให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ค่ะ

   อนึ่ง มาม่า โจ๊กที่เป็นอาหารทะเลเอาเข้าไปได้ แต่หมูกับไก่ไม่ได้ค่ะ

 • Saisunee  On April 13, 2013 at 5:21 am

  พี่คะถ้าจะรบกวนถามเรื่องอื่นนอกจากเรื่องอาหารได้มั้ยคะ คือว่าดิฉันได้วีซ่าถาวรมาอยู่ที่อเมริกา แล้วเขาบอกว่าต้องอยู่ที่อเมริกาอย่างน้อยปีละ 6 เดือน ดิฉันอยากทราบว่าต้องอยู่คราวเดียวเลย 6 เดือนมั้ย คือดิฉันอยู่ได้ 4 เดือนแล้วอยากจะกลับไปอยู่บ้านซักเดือนแล้วจะกลับมาที่อเมริกาอีก แฟนดิฉันบอกว่าสามารถกลับได้ไม่เป็นไร แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจ จึงอยากหาข้อมูลที่แน่นอน ถ้าตอบได้รบกวนตอบด้วยนะคะ

  • govisa  On April 13, 2013 at 9:31 pm

   น้อง Saisunee คะ ตามที่แฟนน้องบอกว่า ถ้าน้องต้องการกลับเมืองไทยและอยู่ที่เมืองไทยนาน 1 เดือนแล้วกลับไปที่อเมริกาอีกย่อมทำได้นั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะ การกลับมาเยี่ยมบ้านควรจะเป็นการกลับมาในระยะสั้นๆ น้องควรจะมีหลักฐานแสดงว่า น้องอยู่ในสหรัฐฯนาน 30 เดือนในช่วงระยะเวลา 5 ปี เพราะน้องแสดงเจตน์จำนงว่าน้องต้องการอยู่ในอเมริกาจึงมีสถานภาพเป็น Permanent Resident หรือมีกรีนการ์ด ถ้าน้องมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ให้เข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ของ USCIS ซึ่งพี่ได้ก็อบปี้คำถามคำตอบที่ตรงกับที่น้องถามมาให้น้องได้อ่านเพื่อความมั่นใจอีกครั้งค่ะ http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=0c353a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=0c353a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCRD

   Does travel outside the United States affect my permanent resident status?
   Permanent residents are free to travel outside the United States, and temporary or brief travel usually does not affect your permanent resident status. If it is determined, however, that you did not intend to make the United States your permanent home, you will be found to have abandoned your permanent resident status. A general guide used is whether you have been absent from the United States for more than a year. Abandonment may be found to occur in trips of less than a year where it is believed you did not intend to make the United States your permanent residence. While brief trips abroad generally are not problematic, the officer may consider criteria such as whether your intention was to visit abroad only temporarily, whether you maintained U.S. family and community ties, maintained U.S employment, filed U.S. income taxes as a resident, or otherwise established your intention to return to the United States as your permanent home. Other factors that may be considered include whether you maintained a U.S. mailing address, kept U.S. bank accounts and a valid U.S. driver’s license, own property or run a business in the United States, or any other evidence that supports the temporary nature of your absence.

   What if my trip abroad will last longer than 1 year?
   If you plan on being absent from the United States for longer than a year, it is advisable to first apply for a reentry permit on Form I-131. Obtaining a reentry permit prior to leaving the United States allows a permanent or conditional permanent resident to apply for admission into the United States during the permit’s validity without the need to obtain a returning resident visa from a U.S. Embassy or Consulate abroad. Please note that it does not guarantee entry into the United States upon your return as you must first be determined to be admissible; however, it will assist you in establishing your intention to permanently reside in the United States. For more information, see the “Travel Documents” link to the left under “Green Card Processes & Procedures.”

   If you remain outside of the United States for more than 2 years, any reentry permit granted before your departure from the United States will have expired. In this case, it is advisable to consider applying for a returning resident visa (SB-1) at the nearest U.S. Embassy or Consulate. An SB-1 applicant will be required to establish eligibility for an immigrant visa and will need a medical exam. There is an exception to this process for the spouse or child of either a member of the U.S. Armed Forces or civilian employee of the U.S. Government stationed abroad on official orders. For more information on obtaining a returning resident visa, see the Department of State’s webpage on returning resident visas at http://www.travel.state.gov. This information is listed under its Visa section for immigrants.

   Additionally, absences from the United States of six months or more may disrupt the continuous residency required for naturalization. If your absence is one year or longer and you wish to preserve your continuous residency in the United States for naturalization purposes, you may file an Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes on Form N-470. For more information, please see the “Continuous Residence and Physical Presence Requirements” under the Naturalization section of this website.

   หรือน้อง Saisunee จะดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพ permanent resident หรือกรีนการ์ด ให้ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/M-618.pdf ค่ะ น้องลองอ่านที่หน้า 10 นะคะ

 • ann  On May 30, 2013 at 1:19 pm

  สวัสดีค่ะ..พอดีน้องแอนได้วีซ่า 3เดือน แล้วเหลือเวลาอีก 1 เดือนวีซ่าจะหมด ถ้าจะเดือนทางภายใน 1 เดือนนี้เพื่อไปเที่ยวที่เพื่อนที่นนิวยอร์ค แบบนี้ ตม.เข้าเมืองจะให้เข้าประเทศไหมค่ะ กลัว ตม. จะถามเยอะโน่นนี่นั่น กลัวเข้าไม่ให้เข้าเมืองค่ะ

  • govisa  On May 30, 2013 at 10:36 pm

   น้อง Ann คะ ถ้าวีซ่ายังมีอายุอยู่ควรจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะ แต่เจ้าหน้าที่ตม.จะสัมภาษณ์นานไหมหรือถามคำถามมากไหม พี่ตอบไม่ได้ค่ะ และเจ้าหน้าที่ตม.จะอนุญาตให้น้อง Ann อยู่ท่องเที่ยวในสหรัฐฯได้นานกี่วันพี่ก็ไม่สามารถตอบได้ค่ะ พี่คิดว่าคงอยู่ได้นานที่สุดหนึ่งเดือนเท่ากับอายุวีซ่าที่ยังเหลืออยู่ค่ะ แต่จะอยู่ได้น้อยที่สุดกี่วันอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตม.ค่ะ คำแนะนำพี่ คือ หากเจ้าหน้าที่ตม.อนุญาตให้อยู่ได้นานที่สุดกี่วันให้อยู่แค่นั้น อย่าอยู่เกินเวลาและอย่าทำเรื่องขอขยายเวลาการอยู่นะคะ ขอให้น้อง Ann กลับมาที่เมืองไทยและขอวีซ่าท่องเที่ยวไปใหม่อีกครั้ง ครั้งนี้น่าจะได้วีซ่าที่มีระยะเวลาที่นานขึ้น เพราะน้อง Ann ได้พิสูจน์ให้กงสุลเห็นแล้วว่า น้องไม่ได้คิดอยากเข้าไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดวัตถุประสงค์ค่ะ

 • Rossarin  On June 6, 2013 at 3:13 pm

  อยากทราบว่าพวก เมล็ดพันธ์ผักสวนครัวนำไปได้ไหมค่ะ ถ้าได้จำกัดจำนวนรึป่าวค่ะ

  • govisa  On June 6, 2013 at 10:35 pm

   น้อง Rossarin คะ การนำเมล็ดพันธุ์พืชเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าไปในประเทศอเมริกาได้ เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดห้ามนำเข้าอเมริกา ถ้าน้องยืนยันจะเอาเข้าไปปลูก เพราะคงจะไปอยู่นานก็อาจจะต้องใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไป ถ้าถามว่าต้อง declare ไหม ถ้าจะตอบให้ถูกต้องตามหลักการที่ควรปฏิบัติคือ ต้อง declare เมล้ดพันธุ์พืชควรบรรจุอยุ่ในแพ็กเจที่มีคำอธิบายคุณสมบัติเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วยยิ่งดี เพราะง่ายต่อการอธิบายหากถูกสุ่มเปิดกระเป๋าออกตรวจ และไม่ควรนำเข้าไปในปริมาณมาก ลองศึกษาที่เว็บไซต์ของ CBP https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/600/~/importing-plants-and-plant-products

   • Rossarin  On June 7, 2013 at 9:28 am

    ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ

   • govisa  On June 7, 2013 at 10:56 pm

    ขอให้น้อง Rossarin ผ่านด่านตรวจโดยไม่มีปัญหาค่ะ

 • long  On July 17, 2013 at 3:06 pm

  อยากทราบว่าราคา ผักกาดกระป๋องที่อเมริกาขายกระป๋องเท่าไรครับ

  • govisa  On July 17, 2013 at 8:16 pm

   น้อง Long คะ พี่ไม่ทราบราคาที่แท้จริงของผักกาดดองกระป๋องค่ะ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผักกาดดองที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นๆด้วยค่ะ เท่าที่ลองค้นหาดูจาก search engine ประเภท Google ราคาอยู่ที่ประมาณ 1.99-3.99 ดอลลาร์ยังไม่ได้รวม sale tax ของเมืองที่น้องจะไปอยู่

   ถ้าน้องอยากทราบค่าครองชีพคร่าวๆในอเมริกา ลองคลิกเลือกชื่อเมืองจากเว็บไซต์ http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=United+States มีให้น้องศึกษาเปรียบเทียบตั้งแต่ราคาค่าอาหารในภัตตาคาร อาหารที่ซื้อขายในตลาด ค่าเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเสื้อผ้า รองเท้า ค่าที่พัก รวมทั้งมีให้เลือกเปรียบเทียบระหว่างเมืองต่างๆ เช่น น้องอาจจะเปรียบเทียบระหว่างเมืองในประเทศไทยที่น้องอยู่กับเมืองในสหรัฐอเมริกาที่น้องจะไปอยู่ในอนาคต คงพอจะช่วยเป็น guideline ให้น้องได้คร่าวๆนะคะ

 • Bier  On July 31, 2013 at 2:15 am

  เราสามารถนำกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่อง (Carry on) ต้องน้ำหนักไม่เกินเท่าใหร่ครับ

  • govisa  On July 31, 2013 at 12:28 pm

   น้อง Bier คะ น้องจะไปสายการบินอะไรให้เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของสายการบินนั้นๆค่ะ บางสายการบิน เช่น Delta, American Airline, US Airwa, Contonental อนุญาตให้น้ำหนักกระเป๋า carry-on มีน้ำหนัก 18 กิโลกรัมค่ะ ถ้าไม่สะดวกที่จะเช็คเอง บอกชื่อสายการบินพี่มา พี่จะช่วยเช็คให้ค่ะ หรือถ้าต้องการได้รับคำตอบเร็วๆ น้องสามารถโทรเช็คกับสายการบินที่น้องเลือกใช้บริการได้โดยตรงค่ะ

   • Bier  On September 22, 2013 at 5:10 pm

    ได้ไปสายการบิน การบินไทยครับ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางโหลดขึ้นเครื่องได้ไม่เกินกี่ กก. ครับ แล้วกระเป๋า carry-on หิ้วขึ้นได้ไม่เกินกี่ กก. ครับ เพราะต้องเอา โน๊ตบุ๊คไปด้วย
    แล้วอีกเรื่องครับ พอดีได้กระเป๋าที่มีตัวล็อค TSA002 วันเดินทางผมสามารถล็อคเลยได้มั้ยครับหรือต้องซื้อกุญแจล็อค TSA เพิ่ม รบกวนแค่นี้ล่ะครับ ขอบคุณครับ

   • govisa  On September 22, 2013 at 10:16 pm

    น้อง Bier คะ สายการบินไทยอนุญาตให้ผู้โดยสารชั้นประหยัดถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปสหรัฐฯได้ 2 ใบ ส่วนน้ำหนักกระเป๋าคือ 23 กิโลกรัม และกระเป๋า carry-on ด้วยน้ำหนัก 7 กิโลกรัมค่ะ น้องสามาถเช็ครายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiairways.com/plan-your-trip/before-you-fly/en/baggage_and_optional_fees.htm ค่ะ

    ส่วนคำถามเรื่องล็อคกระเป๋า ถ้าน้องใช้กุญแจของ TSA น้องสามารถล็อกกระเป๋าได้เลยค่ะ อย่างไรก็ตามพี่แนะนำให้น้องสอบถามๆไปที่สายการบินไทยด้วยหากยังพอมีเวลา หลายสายการบินให้สิทธิ์กับคนที่เป็นสมาชิกที่บินบ่อยเก็บสะสมไมล์ได้มากระดับหนึ่งจะสามารถขอเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าได้ค่ะ

 • Pat  On August 26, 2013 at 7:54 pm

  เอาปลากรอบที่มีใบมะกรูดกับพริกแห้งผสมเข้าอเมริกาได้มั้ยค่ะ

  • govisa  On August 26, 2013 at 9:57 pm

   น้อง Pat คะ หากพิจารณากันตามหลักฐานอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ U.S. Customs and Border Protection ปลานำเข้าไปได้ค่ะ (https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/kw/dried%20herbs/session/L3NpZC93dm9FQ0t5bA%3D%3D)
   ” Fish- personal amounts of fish, shrimp, abalone and other seafood are allowed and can be fresh, frozen, dried, smoked, canned or cooked” ปัญหาจะอยู่ที่พริกแห้ง ใบมะกรูด ซึ่งเป็น Vegetable อาจจะถูกพิจารณาว่า จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปในประเทศของเขาหรือเปล่าค่ะ พี่เข้าใจว่า ส่วนผสมเหล่านั้นจะทำให้อาหารเกิดรสชาดที่อร่อย และของที่น้องเอาไปก็ถูกทำให้อยู่ในสภาพอบแห้งแล้วก็ตาม น้องคงต้องตัดสินใจเองว่า จะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง หรือถ้ายังไม่ได้เดินทาง จะลองตรวจสอบความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ CBP ที่กรุงเทพในวันพรุ่งนี้ก่อนหน้า 10.30 น.ก่อนก็ได้ค่ะ (ที่อยู่ของ CBP ค่ะจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพค่ะ: Sindhorn Building (next to the U.S. Embassy),Tower 2, 15th Floor 130-132 Wireless Road Bangkok 10330, THAILAND Tel.: 02-205-5391 (within Thailand)Tel.: 011-662-205-5391 (from the United States)The office is open to the public by phone and window on Tuesday and Thursday from 8:30am to 10:30am. We are closed on Thai and American holidays.)

   น้องบางคนอาจจะเคยนำอาหารที่หากดูแล้วไม่น่านำเข้าไปได้แต่กลับนำเข้าไปได้โดยไม่มีปัญหาถูกสุ่มตรวจ ก็จะมีประสบการณ์ที่ดีและตอบเพื่อนๆว่า น่าจะนำเข้าไปได้ บางคนอาจจะหลบแอบเอาเข้าไป บังเอิญไม่ถูกตรวจหรือถูกซักถามก็จะเกิดเป็นประสบการณ์ว่า ไม่เห็นมีปัญหาอะไร เอาเข้าไปได้ จริงๆแล้ว พืช ผัก ผลไม่เป็นของที่ไม่ควรนำเข้าไปค่ะ และไม่สามารถบอกได้ว่า น้องคนไหนจะโชคดีไม่ถูกตรวจค่ะ ” Every fruit or vegetable must be declared to a CBP Agriculture Specialist or CBP Officer and must be presented for inspection – regardless of its admissibility status. Fresh fruits and vegetables need to be clean and may be prohibited if they have insects or diseases.”

 • Yuanchaliaa  On September 17, 2013 at 8:59 pm

  พี่ค่ะถ้าเราเอาของพวกคนอร
  ของมีคม. ของเหลวใหญ่ๆ
  แต่เราใส่กระเป๋าใหญ่แล้วโหลดกระเป๋าแล้วไปรับที่สายพานจะโอเคไม๋คะจะโดนค้นไม๋

  • govisa  On September 18, 2013 at 5:33 am

   น้อง Yuanchallaa คะ กระเป๋าใบใหญ่เข้าอเมริกาไม่ต้องลใส่กุญแจ ถ้าไม่สบายใจต้องการล็อคกระเป๋าให้ใช้กุญแจของ TSA ตามที่พี่เขียนไว้ในบล็อกนะคะ ศุลการกรตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์เปิดกระเป๋าผู้โดยสารตามกฎหมายอเมริกันค่ะ เป็นการสุ่มตรวจกระเป๋า หากมีสิ่งใดผิดกฎหมายนำเข้าประเทศอเมริกาก็ต้องถูกปรับและยึดสิ่งนั้นไว้ แต่ถ้าไม่ของผิดกฎหมายจะมีกระดาษหนึ่งแผ่นวางไว้ให้ในกระเป๋าว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นกระเป๋าของท่านค่ะ

   • Challaa  On September 18, 2013 at 7:03 am

    แบบยี้กรรไกรตัดเล็บก้ไม่ได้เหรอคะTT_TT

   • govisa  On September 18, 2013 at 9:55 pm

    น้อง Challaa คะ ถ้าน้องจะนำกรรไกรตัดเล็บไปให้น้องใส่ไว้ในกระเป๋าเดนทางใบใหญ่ถูกแล้วค่ะ ลองเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดของเอกสารที่ห้ามนำเข้าสหรัฐฯได้ที่
    http://www.tsa.gov/traveler-information/prohibited-items หรือ http://www.tsa.gov/sites/default/files/assets/pdf/prohibiteditemsbrochure.pdf และเว็บไซต์ของ CBP http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/kbyg/prohibited_restricted.xml นะคะ เว็บไซต์แรกที่ให้น้องจะกล้่าวถึงของมีคมว่าต้องเก็บไว้ในกระเป๋าที่เช็คซึ่งก็คือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ค่ะ

 • ศิริพร (เอ๋)  On September 28, 2013 at 6:34 am

  กำลังจัดกระเป๋า จะบิน ตอนตีห้าวันอาทิตย์นี้แล้ว (29 กันยา) สงสัยว่า ซอสพริกศรีราชา กับน้ำปลาขวดเล็ก และ เครื่องต้มยำที่เป็น Paste เอาเข้าประเทศได้มั๊ยคะ จะโหลดใส่กระเป๋าใหญ่ ไม่อยากถูกเรียกค่ะ .. ขอบุคุณสำหรับคำตอบนะคะ จะแวะเข้ามาดูทั้งวันเลยค่ะ ..

  • govisa  On September 28, 2013 at 9:07 pm

   น้องศิริพร(เอ๋)คะ ขอโทษที่ตอบช้าค่ะ เครื่องปรุงที่ถามพี่มานั้นน้องสามารถแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ แต่พี่ไม่แนะนำให้ทำเพราะเครื่องปรุงเหล่านั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้ายขายของชำของคนเอเซีย ยิ่งถ้าน้องเดินทางไปเมืองใหญ่ๆของสหรัฐฯ ของเหล่านั้นจะหาได้ไม่ยากค่ะ ที่พี่ไม่อยากแนะนำให้น้องใส่ไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ เพราะเกรงว่าถ้าแพ็คเกจไม่ดีมีการซึมออกมาจะทำให้เสื้อผ้าทั้งกระเป๋ามีกลิ่น ซักเท่าไหร่ก็ไม่หายเหม็นค่ะ

 • onair  On October 10, 2013 at 10:03 pm

  ขอโทษนะคะ คือจะไปพรุ่งนี้ตอนตี2ค่ะ ถ้ากระเป๋าโหลดลงเครืี่องของหนูมันใบใหญ่มาก แต่ไม่มีไรผิดกฎหมาย จะเสี่ยงโดนตรวจมากกว่าป่ะคะ และเวลาตรวจเข้าตม.เขาจะถามไรบ้างคะ ภาษาหนูยังไม่ค่อยดี จะมาอยู่กับพี่ 20 กว่าวัน กลัวตอบไม่ได้ เขาไม่ให้เข้าอ่ะค่ะ คำถามสุดท้าย ถ้าหนูเอาที่ชาร์ตแบตสำรองไปด้วย ควรใส่ลงเครื่องมั้ยค่ะ และโฟมล้างหน้าเอาเข้าเมกาได้ป่ะคะ พิมพ์เยอะไปหน่อย ขอโทษด้วยนะคะ หนูไปครั้งแรกคนเดียว กลับคนเดียว เลยกังวลมากๆT_T ขอบคุณมากค่ะ

  • govisa  On October 11, 2013 at 10:32 pm

   ขอโทษน้อง onairนะคะ พี่ไม่สบายเลยเข้ามาเห็นคำถามน้องช้าไป คิดว่า น้องคงเดินทางไปแล้ว พี่คงตอบไม่ได้ว่ากระเป๋าของน้องจะเสี่ยงถูกเปิดไหม เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ภายในสนามบินของ Port of Entry นั้นๆเองค่ะ ที่ชาร์ตแบต (http://www.tsa.gov/traveler-information/safe-travel-batteries-and-devices) และโฟมล้างหน้าถือว่าเป็น liquid (http://www.tsa.gov/traveler-information/3-1-1-carry-ons) ควรใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ แต่ถ้าโฟมล้างหน้าหลอดเล็กมีขนาดไม่เกิน 100 ml.สามารถนำใส่กระเป๋า carry on ไปได้ค่ะ ขอให้เดินทางเข้าสหรัฐฯโดยปลอดภัย เที่ยวให้สนุกนะคะ

   • onair  On December 6, 2013 at 11:46 am

    ไม่เป็นไรค่ะ ตอนนี้หนูกลับมาแล้วค่ะเพิ่งเปิดอ่านเหมือนกัน55 ไม่น่ากลัวกว่าที่คิดถ้าเราทำตามกฎของเขา ก็ผ่านได้สบายค่ะ ตอนแรกหนูกลัวตอนสัมภาษณ์มากแต่พยายามทำตัวมั่นใจไว้ เขาก็ให้ผ่านแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้คนอื่นๆนะค่ะ สู้ๆ ทำได้ๆ!! และขอขอบคุณพี่มากๆนะค่ะ ที่ไม่สบายแต่ยังมาตอบคำถามหนู ขอบคุณค่ะ:)

   • govisa  On December 6, 2013 at 8:35 pm

    ขอบคุณน้อง onair นะคะที่เข้ามาอ่านและยังส่งข่าวมาถึงกันค่ะ ดีใจด้วยที่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ตกลงน้องเอาที่ชาร์จแบตใส่ไว้ใน carry-on หรือกระเป๋าใบใหญ่คะ

   • onair  On December 17, 2013 at 10:16 am

    ยินดีค่าา ส่วนเรื่องที่ชาร์ตลงกระเป๋าใหญ่เลยค่ะ ไม่ได้ลง carry on 😉

   • govisa  On December 18, 2013 at 4:15 pm

    ขอบคุณน้อง onair มากๆที่แชร์ประสบการณ์นะคะ

 • aum  On October 28, 2013 at 3:53 am

  เอาปลาร้าที่บรรจุใส่ขวดโหลเข้าอเมริกาได้มั้ยค่ะ ที่จริงที่อเมริกาก็มีขายนะคะ แต่รสชาติไม่อร่อย เลยอยากเอาจากเมืองไทยไปซักเล็กน้อยน่ะค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

  • govisa  On October 28, 2013 at 5:25 am

   น้อง aum คะ พี่ไม่คิดว่านำเข้าไปได้เพราะต่างประเทศเขาจะกลัวเรื่องเชื้อโรคที่อาจจะติดเข้าไปในอาหารนั้นและนำเข้าไปสู่ประเทศของเขาค่ะ ยกตัวอย่าง อาหารทะเลที่นำเข้าไปได้ อาหารทะเลนั้นควรจะอยู่ในลักษณะที่ยังพอมองเห็นรูปร่างได้ เช่น ปลาที่ทำดองเค็ม กุ้งแห้ง ปลาร้าเป็นอาหารที่แปรรูปจนไม่เห็นเค้าโครงเดิมที่เป็นรูปที่บอกได้ว่าเป็นปลา ก็ไม่ควรนำเข้าไปในประเทศสหรัฐฯค่ะ ส่วนการที่จะมีการแอบนำเข้าไปและสามารถผ่านด่านได้นั้น น้องคงต้องเสี่ยงเองค่ะ พี่ไม่ขออกความคิดเห็นนะคะ

 • pui  On October 28, 2013 at 11:03 am

  สามารถนำแจดอกไม้ที่ทำจากไม้มะม่วง เครื่องประทับที่ทำจากเงินเข้าประเทศได้ไหมคะ

  • govisa  On October 28, 2013 at 9:38 pm

   น้อง pui คะ คำถามที่น้องถามพี่มาตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา น้องควรที่จะ declare ของทั้งสองสิ่งที่น้องถามพี่มา ส่วนทางศุลกากรจะให้นำเข้าไปได้หรือไม่ให้นำเข้าไปก็อยู่ในดุลยพินิจของศุลกากรประเทศสหรัฐฯ หน่วยงาน CBP ของสหรัฐฯได้อธิบายสิ่งต่างๆไว้ในหัวข้อ Know Before You Go และ Prohibited and Restricted Items http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/kbyg/prohibited_restricted.xml#PlantsandSeeds ขออนุญาตก็อปปี้มาให้ดูจากเว็บไซต์ CBP ค่ะ

   ” Some plants, cuttings, seeds that are capable of propagation, unprocessed plant products and certain endangered species are allowed into the United States but require import permits and other documents; some are prohibited entirely. Threatened or endangered species that are permitted must have export permits from the country of origin.
   Every single plant or plant product including handicraft items made with straw, must be declared to the CBP officer and must be presented for CBP inspection, no matter how free of pests it appears to be. For information on importing plants or plant products visit the Plant, Organism and Soil Permits page. ( Plant, Organism and Soil Permits )”

   เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพ ภายใต้หัวข้อ CBP คำถามที่มักถามบ่อยๆ http://bangkok.usembassy.gov/embassy/cbp/faq.html ก็จะมีคำอธิบายยืนยันในสิ่งที่พี่แจ้งให้น้องได้ทราบแล้ว พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของ CBP ด้วยค่ะ

   เว็บไซต์ Transportation Security Administration เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐฯ http://www.tsa.gov/traveler-information/currency-coins-precious-metals-or-valuable-jewelry

   หากน้องต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ CBP ประจำกรุงเทพมหานคร น้องสามารถสอบถามได้ที่ CBP, Address: Sindhorn Building (next to the U.S. Embassy),Tower 2, 15th Floor 130-132 Wireless Road Bangkok 10330, THAILAND
   Tel.: 02-205-5391 (within Thailand) หน่วยงาน CBP เปิดบริการสอบถามเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดีเท่านั้นค่ะ

   The office is open to the public by phone and window on Tuesday and Thursday from 8:30am to 10:30am. We are closed on Thai and American holidays.

   • Milk  On December 31, 2013 at 3:33 pm

    พี่คะ คือหนูอยากทราบว่าcarry on นี่คือกระเป๋าใบเดียวที่เราถือขึ้นไปได้ใช่มั้ยคะ ละหนูไปสายการบินDelta ที่ว่าน้ำหนักให้ไม่เกิน18 กก. เห็นว่าให้เยอะเลยอยากรู้ว่า2ใบได้มั้ยคะ ><ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ คือจะไปWork&travelที่มิสซูรี่ ไปครั้งแรกคนเดียวด้วยอะค่ะ:))

   • govisa  On January 1, 2014 at 8:39 pm

    น้อง Milk คะ น้องสามารถถือกระเป๋า carry on ขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบมีน้ำหนักประมาณ 18 กิโลกรัม และมีกระเป๋าสะพายหรือจะเป็นเป้ใส่ของใช้ส่วนตัวได้อีกหนึ่งใบค่ะ น้องยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสายการบิน Delta ประจำกรุงเทพได้ที่ชั้น 4 ตึกเพนนินซูล่าพลาซ่า ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ 02-6606999 ต่อ 2 แผนก Sales , ต่อ 3 แผนก Reservation, ต่อ 4 แผนก ticketing ค่ะ

 • boong  On March 6, 2014 at 9:42 pm

  พี่คะ อยากขอถามเรื่องยาทาสิวค่ะ คือมีเฉพาะยาทา แต่เอาไป 15 หลอดได้ (ใช้3เดือน)แล้วหนูขอใบรับรองกับทางคลีนิกแล้วเค้าบอกว่า ไม่ตรวจหรอก เลยไม่ออกให้ หนูกังวลอ่ะค่ะ ตม จะเอายาหนูทิ้งไหม ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  • govisa  On March 8, 2014 at 11:27 pm

   น้อง boong คะ พี่คิดว่าน้องคงจะนำยาทาสิว 15 หลอดใส่ไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะคะ เพราะการนำหลอดยาขึ้นเครื่องมีข้อจำกัดของสนามบินระหว่างประเทศไว้ว่า ทำได้แต่ต้องไม่เกิน 1000 ml. ซึ่งหลอดหนึ่งควรมีขนาดบรรจุเนื้อยาเพียง 10 ml. เมื่อนำใส่ carry-on จะได้ไม่เกินจำนวน 10 หลอดค่ะ

   ส่วนการใส่ยาจำนวน 15 หลอดโดยไม่ได้มีแพทย์เขียนใบรับรองให้ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะมีการถูกสุ่มตรวจหรือไม่นั้น คนส่วนใหญ่ชอบให้คำแนะนำต่อๆกันว่าไม่โดนตรวจหรอก แต่ไม่มีใครกล้ายืนยันรับรองได้อย่างแท้จริงว่า จะไม่โดนตรวจกันทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ ตามกฎหมายสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ตม.มีสิทธิ์ในการขอตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้หากมีความสงสัยค่ะ ผู้โดยสารบางท่านอาจจะโชคดีเวลาพกพาสิ่งที่กฎหมายสหรัฐฯห้ามผ่านแต่กลับนำเข้าไปในประเทศสหรัฐฯได้ก็อาจจะบอกต่อๆกันว่าไม่โดนตรวจก็เท่านั้นเองค่ะ

   พี่แนะนำว่า น้องควรจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเผชิญกับการแก้ไขปัญหาหากถูกตรวจว่า น้องควรจะตอบคำถามเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไร เป็นต้นว่า ให้หลอดยายังคงบรรจุอยู่ในกล่องยาที่มีฉลากยาบอกคุณสมบัติของยาอยู่ในกล่องด้วยค่ะ หากใบหน้าของน้องมีสิวอยู่บ้างพอสมควรก็แสดงว่า ใบหน้าน้องมีปัญหาจริงๆจึงต้องนำยาทาสิวพกมาด้วยค่ะ

 • Idea  On March 17, 2014 at 10:43 am

  พี่คะหนูเอาหมูหยอง,หมูเเผ่นไปเมกาได้ไหมค่ะ คือหนูจะไปวันนี้เเล้วอ่ะคะ

  • govisa  On March 18, 2014 at 5:27 am

   น้อง Idea คะ นำหมูหยอง หมูแผ่นเข้าประเทศสหรัฐฯไม่ได้ค่ะ ผิดระเบียบการนำสิ่งของเข้าประเทศสหรัฐฯ เพราะในหมูหยองและหมูแผ่นอาจมีเชื้อโรคติดเข้าไปในประเทศเค้าได้ค่ะ แต่ก็มีบางท่านพยายามนำเข้าไป หากผ่านด่านไปได้ก็นำไปคุยว่า นำเข้าไปได้ แต่ถ้าผ่านด่านตรวจไม่ได้ คำขอจากเจ้าหน้าที่ศุลการกรสหรัฐฯคือ ให้น้องทิ้งไปและจ่ายค่าปรับด้วยค่ะ

 • Idea  On March 17, 2014 at 10:46 am

  เเล้วคือหนูไปกับอาม่า,อากงเเล้วก็น้องชายอ่ะคะเเล้วคือครอบครัวหนูไม่เก่งเรื่องภาษาอ่ะคะจะมีเเต่คือหนูมีวีซ่า10ปีอ่ะคะเเล้วเคยเข้าประเทศเมกาเเล้วครั้งนึงไรไหมค่ะ

  • govisa  On March 18, 2014 at 5:29 am

   น้อง Idea คะ น้องสามารถช่วยอากง อาม่าและคุรอาได้ว่า ท่านทั้งสามพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่น้องเป็นหลาน มาด้วยกันเป็นกลุ่ม เค้าจะสัมภาษณ์เป็นกลุ่มที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯได้ค่ะ พี่หวังว่าช่วงเข้าอเมริกาน้องจะพอมีเวลาใช้อินเทอรืเน็ตเพื่ออ่านคำตอบพี่นะคะ โชคดีค่ะ

 • kittisak nakthong  On March 20, 2014 at 7:22 am

  dong ถ้าผมจะเอายาสมุนไพรเป็นน้ำไปให้คุณลุงทานจะทำได้ไหม

  • govisa  On March 21, 2014 at 12:02 am

   กระเป๋า carry-on จะจุขวดน้ำขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะ ลองอ่านกฎเกณฑ์เรื่องการนำของเหลวขึ้นเครื่องว่าได้ไม่เกิน 1000 Ml. ที่เว็บไซต์ของ TSA http://www.tsa.gov/traveler-information/3-1-1-carry-ons หรือเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภูมิก็ได้ค่ะ เพราะเป็นกฎที่ยอมรับของนานาประเทศค่ะ http://www.suvarnabhumiairport.com/th/265-security-information ดังนั้นขวดสมุนไพรคงจะต้องนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ค่ะ แต่การเดินทางนานหลายชั่วโมงพี่ไม่แน่ใจว่า 1. ขวดน้ำจะหกแตกในกระเป๋าเดินทางหรือไม่ 2. ควรให้มีฉลากยาติดขวดสมุนไพรน้ำเป็นภาษาอังกฤษด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในการตอบคำถามค่ะ

 • tanida  On March 25, 2014 at 8:27 pm

  จะนำกุ้งแห้งเข้าอเมริกาตรงข้อ11 b ต้องเช็ค yes or no คะ ต้องdeclare มั้ยคะ ส่วนมะม่วงกวนกับลำไยอบแห้ง ตรงข้อ11 aเช็คno ถูกมั้ยคะ

  • govisa  On March 25, 2014 at 10:13 pm

   น้อง tanida ลองอ่านเว็บไซต์ของ CBP สหรัฐฯเกี่ยวกับอาหารทะเลและผลไม้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/kw/dry%20fruits/session/L3RpbWUvMTM5NTc1OTI0Ni9zaWQvTnh6QXA3UWw%3D/suggested/1
   พี่ขอคัดลอกบางตอนมาให้ค่ะ
   ” The following are generally admissible:………-Fish- personal amounts of fish, shrimp, abalone and other seafood are allowed and can be fresh, frozen, dried, smoked, canned or cooked
   -Dried Fruit- things like apricots, barberry, currants, dates, figs, gooseberries, peaches, prunes, raisins, tomatillos, and zereshk (USDA Miscellaneous and Processed Products Manual, Table 3-69)

   เมื่อน้องคลิกไปที่คำว่า ” USDA Miscellaneous and Processed Products Manual, Table 3-69″ จะได้เว็บไซต์นี้คือ http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/miscellaneous.pdf ซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับมะม่วงไว้อยู่ที่ Table 3-129 DRIED’ fruit and vegetables (page 4 of 5) ว่า dried mango without seeds จะถูก released ให้นำออกไปบริโภคได้หลังจากถูกพิสูจน์แล้วว่า ไม่มีเชื้อโรคหรือมีสิ่งชีวิตอื่นๆปะปนอยู่ในมะม่วงกวนค่ะ ถ้าพิจารณาตามสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯเขียนไว้ก็คือ หากน้องต้องการนำเข้าประเทศสหรัฐฯ ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่และหากคิดถึงรสชาดอาหารไทยมากๆก็ต้องใช้ดุลยพินิจของน้องเองตัดสินใจตอบในฟอร์ม Custom Declaration Form ตามที่น้องเขียนมา ถ้าถามพี่ว่า ถูกไหม พี่คงไม่สามารถตอบว่า “ถูก” ได้ค่ะ เพราะกฎหมายการนำพืชผักผลไม้เข้าประเทศสหรัฐฯเขียนไว้ชัดเจนพอสมควรค่ะ น้องคงต้องลุ้นว่า จะผ่านด่านศุลการกรได้ไหมค่ะ

 • natty  On March 30, 2014 at 11:39 am

  พี่ค่ะ คือพวกรองพื้นแต่งหน้านี้ใส่ในกระเป๋าใหญ่ใช่ไหมค่ะ แล้วที่ชาร์ตแบตสำรอง คอมพิวเตอร์ไว้ที่ไหนค่ะ ตื่นเต้นมากๆ ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรไปฝากโฮสที่นู้นเลยค่ะ

  • govisa  On March 30, 2014 at 8:22 pm

   น้อง natty คะถ้ารองพื้นเครื่องแต่งหน้ายังไม่ได้ใช้ก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ดีแล้วค่ะ ที่ชาร์ตแบตเอาใส่กระเป๋า carry-on ขึ้นเครื่องได้ค่ะ

   ส่วนของฝาก host ถ้าเป็นผู้หญิ ผ้าพันคอไหมไทย,เข้มกลัดติดเสื้อแบบที่มีอะไรสื่อเรื่องไทยๆ ส่วน host ชายน่าจะเป็นเน็คไทไหมไทย หรือน้องอาจเลือกของที่ใช้ได้ทั้งชายหรือหญิง เช่น กรอบรูปแบบไทยๆ เป็นต้นว่าทำด้วยผ้าไหมไทย, กล่องใส่ของเลือกลักษระกลางๆอย่าเจาะจงว่าจะใส่ของได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายก็น่าจะใช้ได้ พวกปอกหมอนอิงผ้าไหมไทย พวกนี้ไม่หนักกระเป๋าเดินทางค่ะ พี่ไม่แนะนำพวกเรือสุพรรณหงส์ที่อยู่ในกล่องที่เป็นกระจกนอกจากหนักกระเป๋าแล้วยังเสี่ยงต่อการตกแตกได้ค่ะ หรือพวกหัวโขนต่างๆก็อาจจะมีปัญหาในการแพ็คและทำให้เสียรูปทรงได้ค่ะ หนังสือแนะนำเมืองไทยหรือตำราอาหารไทยก็ดีค่ะ แต่จะหนักกระเป๋า เพราะเวลาไปต่างประเทศ สายการบินจะจำกัดน้ำหนักกระเป๋าไว้ที่ 23 กิโลกรัมต่อกระเป๋าเดินทาง 1 ใบค่ะ

   ขอให้น้อง natty มีความสุขต่อการใช้ชีวิตในต่างประเทศและได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับมานะคะ

   • natty  On March 30, 2014 at 9:26 pm

    ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะพี่ อุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ

   • govisa  On March 31, 2014 at 5:18 am

    โชคดีค่ะน้อง natty

 • Jack  On March 31, 2014 at 9:15 am

  ญาติที่อเมริกาฝากให้นำ ดอกอัญชันอบแห้ง ไปฝากเพื่อนำไปดื่มลดคอเลสโตรอน จะนำไปได้ไหมและต้องเขียน Custom Declaration Form ไหมครับ หรือไม่ต้องเขียนครับ

  • govisa  On March 31, 2014 at 10:54 pm

   น้อง jack คะถ้าห่อสองห่อใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ค่ะ เจ้าหน้าที่ตม.ไม่ได้ตรวจกระเป๋าเดินทางทุกใบ จะสุ่มตรวจกระเป๋าเดินทางเป็นบางใบ ถ้าถูกสุ่มตรวจก็อธิบายว่าเป็น herbal tea ชนิดหนึงที่ใช่ชงกับน้ำ แต่ถ้าซองที่ใส่มีคำอธิบายภาษาอังกฤษก็ยิ่งดี จะได้ใช้เป็นคำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ หรือถ้าไม่มีคำอธิบาย จะลองค้นหาจาก google ว่าสรรพคุรของ butterfly pea หรือดอกอัญชันมีอะไรบ้าง เช่น เว็บไซต์นี้ค่ะ http://praneesthaikitchen.com/tag/butterfly-pea-tea/ ดังนั้นตรง Custom declaration form ถามถึง vegetables and fruits ดอกอัญชันแห้งไม่ใช่ของสดก็ตอบ No ไปค่ะ แล้วค่อยแสดงเอกสารให้เค้าดูถ้าถูกซักถามค่ะ

 • T-Gan  On April 3, 2014 at 10:45 am

  พี่คะ ของเหลวที่นำไปได้จะต้องไม่เกิน 1oo ml. ต่อขวด และรวมกันไม่เกิน 1000 ml.
  หมายถึง พกติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกินตามที่ระบุ หรือ โหลดใต้เครื่องได้ไม่เกินตามที่ระบุ
  และถ้าโหลดลงเครื่องได้ โหลดได้ทุกชนิดไม่มีกำหนดขนาดหรือเปล่าคะ

  • govisa  On April 4, 2014 at 5:33 am

   น้อง T-Gan คะ พกติดตัวขึ้นเครื่องได้ตามที่น้องเข้าใจค่ะ ส่วนโหลดลงเครื่องไม่ได้กำหนดค่ะ แต่ระวังบรรจุภํณฑ์ที่ไม่แข็งแรง หากแตกจะทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้ค่ะ

 • T-Gan  On April 4, 2014 at 11:00 am

  ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ ^^
  ขอถามอีกเรื่องนะคะ จะไปเรียนภาษาที่อเมริกาค่ะพี่ เคยได้ยินว่าตม.เค้าไม่ให้เอาพวกครีมไป เค้าจะยึดถ้าตรวจเจอ ป้าบอกว่าต้องม้วนใส่เสื้อผ้าไป ต้องทำแบบนั้นจริงมั้ยคะ

  • govisa  On April 4, 2014 at 9:08 pm

   น้อง T-Gan คะ ที่คุณป้าให้เอากระปุกครีมม้วนใส่เสื้อผ้าไป เพราะกระปุกครีมจะได้ไม่แตกระหว่างเดินทางค่ะ ถ้าน้องจะนำกระปุกครีมไปใส่กระเป๋า carry on ก็คงจะไม่ได้ถ้ากระปุกครีมนั้นมีเนื้อครีมมากกว่า 100 ml ค่ะ

 • Pupiko  On April 4, 2014 at 3:28 pm

  รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าเป็นของทานจำพวกผลไม้แช่อิ่ม มะดัน / มะกอก /กะท้อนแช่อิ่ม ที่เป็นน้ำๆ น่ะค่ะ สามารถ ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ โหลดใต้เครื่องได้มั้ยคะ (อาจจะเทน้ำออก นำไปแต่ตัวผลไม้ดอง/แช่อิ่มแล้วค่ะ)

  • govisa  On April 4, 2014 at 9:51 pm

   น้อง Pupiko คะ ควรใส่ไว้ในถุงพลาสติกซ้อนสักสองสามชั้นเพื่อไม่ให้น้ำซึมออกมาแล้วใส่ไว้ในถุงใสๆที่มีซิปล็อกอีกที หากเจ้าหน้าที่ตม.สุ่มเปิดกระเป๋าเดินทางของน้องจะได้เห็นว่าของที่อยู่ในถุงคืออะไรค่ะ

 • Pat  On April 19, 2014 at 2:05 pm

  รบกวนสอบถามค่ะว่าพวกสครับขัดตัว พอกผิวที่เป็นพวกสมุนไพร ขมิ้น มะขามพวกนี้เอาเข้าได้มั้ยคะ คือแพกเกจมันจะเป็นกระปุกๆอ่ะค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

  • govisa  On April 19, 2014 at 2:30 pm

   น้อง Pat คะ พวกครีมที่เป็นกระปุกใหญ่ๆใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ค่ะ น้องอาจจะพันด้วยผ้าขนหนู หรือเสื้อผ้าที่นิ่มๆก็ได้เพื่อกันกระแทกขวดแตกของหกใส่กระเป๋าเสื้อผ้า ถ้าถามว่าใส่ใน carry-on ได้ไหม ไม่น่าจะได้เพราะของทีใส่ใน carry on จะมีเงื่อนไขจำกัด เช่น ถ้าเป็นของเหลวต้องไม่เกิน 1000 ml. เป็นต้นค่ะ

 • Pat  On April 20, 2014 at 11:24 pm

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ 🙂
  อยากจะสอบถามอีกนิดว่าถ้าเราเอาพวกมาม่าเข้าไป (รสต้มยำกุ้ง) หรือพวกผงปรุงรสที่เป็นซองๆๆแบบใช้ทำต้มยำกุ้ง ผัดกะเพราของคนอร์ไปอ่ะค่ะ คือมันไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์อยู่แล้วอย่างนี้ต้อง declare มั้ยคะ

  • govisa  On April 21, 2014 at 5:33 am

   น้อง Pat คะ ถ้าน้องใส่มาม่าและของปรุงรสต่างๆไปในกระเป๋าใบใหญ่และนำไปจำนวนไม่มาก พอรับประทานให้หายคิดถึงบ้าน ก็ไม่ต้อง declare หรอกค่ะ แต่ถ้าน้องนำเข้าไปมากก็จะดูภาพลักษณ์ว่า จะนำสินค้านั้นเข้าไปขายหรือเปล่าค่ะ ส่วนที่มีของผสมปนกับเนื้อหมู เนื้อสัตว์ตามหลักการที่เขียนไว้ในกฎหมายการนำสินค้าอะไรเข้าไปได้บ้างของสหรัฐฯก็ต้อง declare อยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าคิดตามแบบคนทั่วไปที่อยากเอาเข้าไปก็อาจจะคิดได้ว่า เอาเข้าไปนิดเดียว ทานแค่พอให้หายคิดถึงบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ไม่ถูกถามหรือถูกค้นก็ถือว่าโชคดีไปค่ะ น้องคงต้องใช้ดุลยพินิจเองนะคะ

 • Winny  On April 22, 2014 at 5:21 pm

  นำปลาสลิดทอด ปลาทู น้ำพริกต่างๆเข้าได้ไหมคะ

  ขอบคุณคะ

  • govisa  On April 22, 2014 at 10:32 pm

   น้อง Winny คะ อาหารทะเลนำเข้าประเทศสหรัฐฯได้ และควร declare ในฟอร์ม Custom Declaration ด้วยค่ะ ระวังเรื่องกลิ่นของอาหารที่จะทำให้ของในกระเป๋าเดินทางติดกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปด้วยค่ะ น้องไม่ควรนำอาหารที่น้องบอกพี่มาใส่ใน carry on ค่ะ ถ้าให้ดีหาสินค้าที่น้องบอกพี่มาบรรจุอยู่ในแพ็กเกจที่ปิดสนิทเหมือนสินค้าที่ผลิตออกมาจากโรงงานค่ะ จะได้สะดวกกับการใส่ไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ค่ะ

 • puiy  On April 25, 2014 at 8:26 pm

  พี่ค่ะพอดีตัวเองทำงานอยู่คลินิกความงามเบิกพวกบำรุง กันแดด โฟมล้างหน้า เบิกตุนไว้เยอะเลย แล้วจะเอาไปฝากพี่ที่อเมริกาด้วย ส่วนตัวหนูเองก็ไปอยู่ประมาณ 4 เดือน เอาไปเยอะแบบนี้จะโดนค้นไหมค่ะ ประมาณ รวมๆ 10 กว่าหลอดค่ะ กลัวจะโดนค้นแล้วไม่ให้เอาเข้า แต่จะโหลดลงกระเป๋าด้านล่างค่ะ

  ขอบคุณนะค่ะ

  • govisa  On April 27, 2014 at 4:22 pm

   น้อง puiy คะ ถ้าน้องนำเครื่องสำอางค์ชนิดเดียวกันไปจำนวนมาก อาจถูกซักถามว่านำเข้าไปขายด้วยหรือเปล่า น้องคงต้องตอบตามที่น้องบอกพี่มา คือ เป็นเครื่องสำอางค์ที่บริษัทที่น้องทำงานอยู่ผลิตและเป็นเครื่องสำอางค์ที่อาจจะไม่เหมือนที่ขายตามห้าง เช่น อาจจะมีตัวยาผสมอยู่ เช่น ยารักษาสิว เพื่อนน้องโทรให้น้องเอาไปฝากด้วยค่ะ ส่วนเค้าจะคิดเงินไหมถ้าเค้ามองเป็นภาพธุรกิจ ไม่ใช่ของฝากธรรมดา น้องก็ต้องยอมรับตรงประเด็นนั้นด้วยค่ะ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เวลาเดินทางไปสหรัฐฯมักจะไม่ต้องล็อกกุญแจ เพราะเจ้าหน้าที่เค้ามีสิทธิ์เปิดดูได้อยู่แล้วค่ะ https://www.tsa.gov/traveler-information/packing-tip

   อนึ่ง พี่แนะนำให้น้องลองเข้าไปที่ website ของ Transportation Security Administration (TSA) http://www.tsa.gov/traveler-information/prohibited-items มีอะไรสนุกๆให้ผู้สนใจอ่านสอบถามได้ตรงช่อง When I fly, can I bring my…..เติมคำที่อยากนำสิ่งนั้นไป จะมีคำอธิบายขึ้นมาค่ะ เว็บไซต์นี้ update เมื่อ 27 มีนาคม 2557 ค่ะ

 • few  On April 26, 2014 at 11:56 am

  สอบถามหน่อยครับ พวกเครื่องดื่มนี่นำเข้าประเทศ อเมริกา ได้มั้ยครับ เช่นพวก Oishi Black tea พวกนี้อ่ะครับับ

  • govisa  On April 27, 2014 at 4:53 pm

   น้อง few คะ ถ้าเป็นของเหลวที่จะใส่ carry on ไปต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 ml.(กฎนี้เริ่มใช้ 31 มกราคม 2557)

   ” Beginning January 31, 2014, passengers traveling internationally into the United States with a connecting flight will be permitted to carry liquids in excess of 100 mL in their carry-on baggage, provided they were purchased in duty-free shops and placed in secure, tamper-evident bags (STEBs).”

   พี่ไม่แนะนำให้นำ Oishi Black tea เข้าสหรัฐนค่ะ ยกเว้นน้องจะใส่ไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ๋ ซึ่งก็เสี่ยงต่อการหกเลอะเสื้อผ้าค่ะ พี่คิดว่า ร้านขายของชำของคนเอเซียในสหรัฐฯอาจจะมีของเหล่านี้ขายค่ะ

   อนึ่ง ขอให้น้องอ่านเพิ่มเติมนะคะว่า ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ซื้อบริเวณ duty free สามารถนำเข้าไปได้เพราะบางสนามบินจะ seal อยู่ในถุงพลาสติกและมีใบกำกับของสินค้าค่ะ ถ้าเป็นของเหลวประเภทอื่นจากเว็บไซต์ของ TSA จะอนุญาตให้เป็นเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนะคะ http://www.tsa.gov/traveler-information/food-and-beverages

   • Few  On April 27, 2014 at 9:25 pm

    อ่อครับ ถ้าใส่กระเป๋าโหลดใต้เครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรเนอะ แล้วปริมาณมีจำกัดมั้ยครับว่า นำไปได้ประมาณกี่ขวด แล้วอีกอย่างครับ เรื่องวีซ่า ผมได้วีซ่า สิบปี แต่ว่ารูปหน้าในวีซ่าตอน ม2 ตอนนี้ประมาณ ปี4 แล้ว จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ

   • govisa  On April 28, 2014 at 5:19 am

    น้อง Few พี่คิดว่า หนังสือเดินทางตั้งแต่สมัยม.2 ถึงปัจจุบันปี 4 คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพระหนังสือเดินทางไทยมีอายุนาน 5 ปี รูปหน้าน้องในหนังสือเดินทางคงจะ update มากกว่ารูปหน้าน้องตอนม.2ค่ะ อย่างไรก็ตามพกรูปถ่ายล่าสุดติดตัวไปด้วยก็ดีค่ะ ส่วนเรื่องน้ำชาเขียว พี่คิดว่า 2 ขวดน่าจะพอเหมาะสมแล้วนะคะ น้องไปนานกี่วัน ไม่กลัวว่าจะมีการรั่วซึมหกเลอะเสื้อผ้าหรือคะ

 • areerak  On April 28, 2014 at 5:30 pm

  สอบถามค่ะ สีย้อมผมเอาไปได้มั้ยคะ เพื่อนเค้าฝากไปให้ญาติที่นู้นค่ะ แพ็คเกจจะเป็นซองๆค่ะ แต่เค้าฝากไปเยอะ น่าจะ 100 ซองได้ค่ะ

  • govisa  On April 28, 2014 at 11:04 pm

   น้อง areerak คะ ถ้าไม่ได้มีส่วนผสมที่เป็นข้อห้ามของหน่วยงาน FDA ในสหรัฐฯก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ http://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm127406.htm หรือน้องจะลองอ่านข้อกำหนดเรื่องสิ่งที่ห้ามนำเข้าสหรัฐฯอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/kbyg/prohibited-restricted

   พี่เป็นห่วงว่า การนำเข้าไปปริมาณมากๆ หากถูกตรวจค้นจะถ^กเข้าใจผิดว่านำเข้าไปขายได้ค่ะ พี่แนะนำให้น้องลองสอบถามเจ้าหน้าที่ US Custom and Border Protection ประจำกรุงเทพเพื่อความมั่นใจอีกครั้งนะคะ

   ที่อยู่ของ CBP กรุงเทพค่ะ http://bangkok.usembassy.gov/embassy/cbp.html คือ อาคารสินธร ทาวเออร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-5391 เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามบุคคลภายนอกเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 8.30 น.-10.30 น. เท่านั้นค่ะ

 • Moo Tunz  On May 2, 2014 at 2:09 pm

  พี่ค่ะ อยากสอบถามค่ัะ

  1.ขึ้นเครื่อง การบินไทย แต่ไปต่อเครื่องที่ไทเป สายการบิน อีว่าเเอร์ ค่ะ จะนำ carry on ไปได้กี่กิโลค่ะ
  2. แล้วถ้าเอาโนตบุคใส่กระเป๋าโนตบุคไปแล้ว หนึ่งใบ จะเอาใบอื่นติดตัวไปเพื่อใส่ของส่วนตัวได้ไหมค่ะ
  3. แล้วถ้าขึ้นเครื่องไปเเล้วสายการบินจะเอาโนตบุคไว้ที่ไหน ไว้ข้างบนที่เก็บกระเป๋าบนหัวเราใช่ไหมค่ะ
  4.พวกผงอาหารต่างๆที่ไม่มีส่วนผสมเนื้อเอาไปได้ใช่ไหมค่ะ อาทิ ผงแกงเขียวหวาน ผะโล้ ประมาณนี้ค่ะ

  ขอบคุณมากๆนะคะ เดินทางวันที่ 7 พค 57 นี้ค่ะ

  • govisa  On May 2, 2014 at 11:25 pm

   น้อง Moo Tunz คะ
   1. ทั้งสายการบินไทยและสายการบินอีว่าอนุญาตให้ carry on ที่ผู้โดยสารจะถือเข้าอเมริกามีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมค่ะ
   สายการบินไทย: http://www.thaiairways.com/en_TH/Terms_condition/baggage_policy.page

   สายการบินอีว่า: http://www.evaair.com/en-us/check-in-baggage-and-airports/baggage-information/special-baggage/
   2. ทั้งสายการบินไทยและอีว่าอนุยาตให้นำ laptop ขึ้นเครื่องได้ค่ะ

   สายการบินไทย: http://www.thaiairways.com/en/plan_my_trip/Travel_information.page?
   ” Passengers can bring the following items free of charge :

   • Handbag/wallet/purse with the maximum length 37.5 cm (15 inches), width 25 cm (10 inches), depth 12.5 cm (5 inches), or the total of three dimensions do not exceed 75 cm (30 inches) with the total weight not exceeding 1.5kgs(3.3lb). Notebooks, or portable personal computers are also applied with this condition.

   • Walking sticks (crutches) used by elderly passengers, sick passengers, and handicapped passengers

   • Camera or small binoculars

   • Infant food ”

   สายการบินอีว่า : http://www.evaair.com/en-us/check-in-baggage-and-airports/baggage-information/special-baggage/
   ” In addition to the hand-carry baggage, every passenger may carry, without additional charge (subject to local country specific restrictions, if any), the following free carry-on items(of reasonable size) or an item of similar size:
   a laptop computer* or a purse or a small backpack or a briefcase or a camera case ”

   3. วาง laptop ไว้ที่ชั้นเก็บของเหนือศีรษะค่ะ
   4. นำเข้าไปได้ค่ะ ถ้ามีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยยิ่งดีค่ะ เห็นคนไทยนิยมนำของ lobo เข้าไปค่ะ
   ขอให้เดินทางถึงอเมริกาโดยปลอดภัยนะคะ

   • Moo Tunz  On May 4, 2014 at 1:46 pm

    อยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

    น้ำพริก ของโลโบ ที่ไม่ได้เป็นผง มีน้ำเหลว จะเอาไปได้ไหมค่ะ

    และ ถ้าเราไปถึงอเมริกา มีเอกสารอะไรต้องกรอกเพิ่มไหมค่ะ

   • govisa  On May 7, 2014 at 10:14 pm

    น้อง Moo Tunz คะ อะไรที่เป็นของเหลวเค้ามักจะมีข้อห้ามในการใส่ไว้ในกระเป๋า carry-on ค่ะว่าได้ไม่เกิน 100 ml. ต่อชิ้น http://www.tsa.gov/traveler-information/3-1-1-carry-ons

    ถ้าน้องต้องการนำน้ำพริกของ lobo ไปคงต้องใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ อันที่จริง ของเหล่านี้มักจะมีขายตามร้านขายของชำของคนเอเซีย การจะนำเครื่องปรุงและของกินบางอย่างเข้าไปนอกจากจะต้องอ่านในรายละเอียดของเว็บไซต์ CBP ว่าขัดต่อระเบียบไหมแล้ว ผู้เดินทางยังจะต้องเสี่ยงต่อกลิ่นของของบางอย่างที่จะนำเข้าไปและเกิดหกออกมาเลอะเทอะอีกด้วยค่ะ

    เอกสารที่ต้องกรอกคือ Custom declaration form ดูได้ที่ http://www.cbp.gov/travel/us-citizens/sample-declaration-form ค่ะ

   • toey  On May 7, 2014 at 10:40 pm

    ขอเสริมน้องไปเมืองไหนครับ ถ้าไป la ไม่ต้องพกไทยทาวมีครบโดยเฉพาะบางรัก มาร์เก๊ต กับสีลมมาร์เก๊ต ก็มีหมดแล้วครับ แต่ถ้าเมืองอื่นไม่รฟู้แต่ถ้าเมืองแนะนำให้เอาไปเพิ่มครับ

   • govisa  On May 8, 2014 at 5:21 am

    ขอบคุณค่ะน้อง toey

 • Chanpha  On May 9, 2014 at 8:24 pm

  รบกวนสอบถาม จะนำกระเป๋าผักตบชวา กรอบรูป เครื่องประดับ ต่างหู สร้อยคอ ที่ซื้อมาจากสำเพ็ง สามารถเอาไปให้เพื่อนทึ่อเมริกาได้มั๊ยค่ะ เพิ่งไปอเมริกาครั้งแรกค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On May 9, 2014 at 9:27 pm

   น้อง Chanpha คะ นำของที่น้องกล่าวมาเข้าไปได้ค่ะ แต่อย่านำเข้าไปมากเกินความจำเป็นจนดูเหมือนนำเข้าไปเพื่อการพาณ์ชย์ ถ้าเป็นอย่างหลังจะถูกเพ่งเล็งได้ค่ะ เช่น อาจจะถูกปรับ เป็นต้น

   • Chanpha  On May 10, 2014 at 8:57 pm

    กระเป๋าผักตบชวา 2 ใบค่ะ กรอบรูป 1 และสรัอยคอ 3 เส้น ต่างหู 3 คู่ค่ะ
    มีแค่นี้ค่ะ เอาไปให้เพื่อนที่นู่นค่ะ
    ถือว่าไม่เยอะใช่มั๊ยค่ะ
    ขอบคุณมากค่ะ

   • govisa  On May 11, 2014 at 11:13 pm

    น้อง Chanpha คะ ดูภาพรวมก็เหมือนไม่มากนะคะ ขอให้โชคดีค่ะ

   • Chanpha  On May 12, 2014 at 5:02 pm

    ขออีกรอบค่ะ
    เพื่อนที่อยู่ที่นู่นฝากนา Air X ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ มี 5 แผง แผงละ 10 เม็ด สามารถเอาไปได้หรือเปล่าค่ะ ซื้อตามร้านขายยาทั่วไป ไม่มีใบกำกับจากแพทย์ค่ะ
    ขอบคุณมากค่ะ

   • govisa  On May 12, 2014 at 9:38 pm

    น้อง Chanpha คะ เวลาซื้อยาเป็นกล่องน่าจะมีฉลากยาที่เขียนอธิบายคุณสมบัติของยาทั้งไทยและอังกฤษอยู่ในกล่อง ซึ่งคงจะพอเป็นคำอธิบายให้เจ้าหน้าที่ศุลการกรสหรัฐฯได้หากน้องถูกถามถึงยา Air X ค่ะ ส่วนจำนวน 5 แผงก็ดูไม่มากนักค่ะ

 • wasabikung  On May 14, 2014 at 8:37 am

  ของเหลว พวกครีม โลชั่นขวดใหญ่ๆ สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้เลยหรือป่าวค่ะ จำกัดขนาด ปริมาณ เหมือนกับของเหลวที่ขนขึ้นเครื่อง Carry on หรือป่าวค่ะ
  ขอบคุณมากๆค่ะ

  • govisa  On May 14, 2014 at 10:57 pm

   น้อง wasabikung คะ ของเหลวพวกโลชั่นโหลดใต้ท้องเครื่องได้ค่ะ ไม่ได้จำกัดขนาดและปริมาณเหมือนกับของเหลวที่จะใส่ไว้ใน carry-on ค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าของเหลวหรือครีมเหล่านั้นไม่มีขายที่อเมริกาก้อาจจะดูดีถ้าได้เอาของเหลวเหล่านั้นไป แต่ถ้ามีขายที่อเมริกาอยู่แล้วก็ไม่น่าเอาไปมากเพราะจะเปลืองพื้นที่ในกระเป๋าค่ะ น้องน่าจะได้มีเนื้อที่ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเพื่อนำนำของที่จำเป็นต้องใช้และหาซื้อไม่ได้ที่อเมริกาไปค่ะ

 • sakchai A.  On May 16, 2014 at 11:00 pm

  พี่ครับใใผมจะไปแอลเอวันที่23/5/2557นี้ ผมเรียนถามพี่ว่าปลากระป๋องรสใด(ซาดีน)รสไหนเอาไปได้บ้างครับรวมถึงแบตสำรองมือถือ ผมใส่ไปใต้เครื่อง ไม่ทราบเอาไปด้ไหมครับ
  ขอบคุณมากครับพี่

  • govisa  On May 17, 2014 at 2:40 pm

   น้อง Sakchai คะ น้องอ่านตรงเว็บไซตืที่พี่จะให้นี้นะคะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/kw/canned%20fish/suggested/1/p/0/c/0 ซึ่งเขียนระบุไว้ว่า ปลากระป๋องเอาเข้าไปได้ค่ะ

   ” Fish- personal amounts of fish, shrimp, abalone and other seafood are allowed and can be fresh, frozen, dried, smoked, canned or cooked …”

   พี่อยากจะขอเตือนน้องๆที่เข้ามาอ่านนะคะว่า การที่น้องๆจะเอาของที่น้องชอบทานเข้าไปก็จะทำได้แค่ระดับหนึ่ง คือ เอาไปทานได้ไม่นานหรือไม่กี่วันค่ะ จะเอาเข้าไปมากๆ แม้จะใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ น้องก็มีสิทธิ์ที่จะถูกขอตรวจกระเป๋า เราไม่สามารถเห็นเหตุการณืล่วงหน้าได้ค่ะ ถ้าเอาเข้าไปหลายสิบกระป๋องก็จะถูกศุลการกรสหรัฐฯพ่งเล็งได้ว่า จะเอาไปเพื่อการพาณิชย์หรือเอาไปขายด้วยหรือเปล่า ซึ่งถ้าเข้าใจไปแบบนั้น ผู้เดินทางก็อาจจะถูกลงโทษได้เป็นต้นว่าเสียค่าปรับค่ะ ทางที่ดีเอาไปนิดหน่อย พอให้มีทานเพื่อให้หายคิดถึงบ้านนะคะ ถ้าเราเดินทางไปเมืองใหญ่ๆมีคนเอเซียอาศัยอยู่มาก ก็จะมีร้านขายของนำเข้าจากเอเซียค่ะ ถึงราคาจะแพงไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเราซื้อเพื่อให้มีทานให้หายคิดถึงบ้านก็ไม่น่าเกลียดค่ะ

   • toey  On May 17, 2014 at 2:54 pm

    ช่วยแนะนำ น้องเรียนที่ไหนครับ เมืองไหนของ แอลเอ

    แอลเอบอกก่อนว่าขนส่งไม่สะดวกมากๆถ้าไปไกลๆรถไฟฟ้าน้อยแถมรถเมล์น้อย แท๊กซี่โทรเรียกไม่มีโบกนะครับ
    ปลากระป๋องอาหารไทยพี่แนะนำไม่ต้องเอาไป เอานิดหน่อย หาซื้อตลาดไทยทาวไม่แพงประมาณ 1.30$ ที่ไทยทาวมีครบ อาหารไทยทุกประเภทหาได้จากที่นี้ มีทั้งสีลม บางรัก เยาวราชมาเก๊ต สีลมกีบบางรักไทยทาวอยู่ในถนน normandin ave สีลม บางรักตรงข้ามกันครับ น้องอยู่แอลเอ อาจหงุดหงิดหน่อยลองปรับตัวเอานะครับ ถ้าซื้อรถ หรือใช้แท๊กซี่เดี่ยวพี่แนะนำไว้ให้ครับ

   • govisa  On May 17, 2014 at 8:13 pm

    ขอบคุณน้อง toey มากนะคะที่ตอบแทน เนื้อหาสมบูรณ์ดีมากค่ะ พี่ไม่เคยไปอยู่แอลเอนานๆอาจจะตอบได้ไม่ครบถ้วน หากวันหลังน้อง teoy เห็นว่า คำตอบที่พี่ให้น้องยังไม่สมบูรณ์ น้อง toey ช่วยกรุณาเสริมเนื้อหาด้วยนะคะ

    พี่คาดว่าน้อง sakchai A. อาจจะไปสหรัฐฯใน 2 ประเภทนี้คือ 1. โครงการ work and travel ช่วง Summer ที่อเมริกา ได้ J-1 visa ไปอยู่ที่สหรัฐ 4 เดือน น้องที่ไปในลักษณะนี้ชอบตั้งคำถามเรื่องของที่จะนำไปรับประทาน เพราะไปอยู่อเมริการะยะสั้นๆ คิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยค่ะ หรือ 2. น้องไปเรียนอาจจะเรียนภาษาหรือเรียนป.ตรี ไม่ก็ป.โทค่ะ คำตอบที่ว่าด้วยเรื่อง Public transportation พี่เห็นด้วยว่า อเมริกาไม่มีความสะดวกในการใช้ Public transportation เลย แต่บางเมือง เช่น San Francisco, New York, DC ก็จัดว่าใช้ได้ค่ะ ทีนี้ถ้าน้องไปอยู่ที่อเมริกานานด้วยวีซ่านักเรียน การมีรถขับเองก็อาจจะดูคุ้ม เพราะไปอยู่นานคะ แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งถ้าเป็นน้องอายุ 18 ปีเด็กมหาวิทยาลัยปี 1 อย่าขับรถโดยประมาท น้องวัยรุ่นอาจจะใจร้อนได้ง่ายกว่าน้องที่ไปเรียนป.โทค่ะ แต่ก็อย่างที่น้อง toey บอกไว้คือ น้องต้องรู้จักปรับตัวค่ะ

   • toey  On May 17, 2014 at 3:09 pm

    ถึง sakchai A.

    พี่ขอตอบแทนได้ไหมครับ เนื่องจากพี่ได้อยู่ L.A มาพักนึุง อยากแนะนำ
    น้องอยู่เมืองไหนของ L.A.ครับ เรียนที่ไหน
    แบตสำรองมือถือเอาขึ้นเครื่องได้ไม่มีปัญหาครับ ส่วนปลากระป๋องถ้าน้องติดใจหรือชอบเอาไปนิดหน่อยพอครับ เพราะที่นั่นมีขายหมด มาม่าเกือบทุกรส โลโบ ผักสดของไทย ปลากระป๋อง3แม่ครัว หอยกระป๋อง พริกป่น น้ำปลา น่้ำส้ม มีหมดเลยครับรวมทั้งเบียร์หรือก๋วยเตี้ยวเส้นใหญ่ ข้าวถ้าซื้อกินเองแนะนำยี่ห้อ 3 กษัตริย์ หน้าถุงจะเป็นผู้หญิง 3 คน แพงหน่อย แต่ข้าวอร่อยเแ็นเม็ด ถ้าน้องซื้อ A.C ข้าวยี่ห้อนี้หุงยังไงก็เปียกครับไม่อร่อย ถูก ยาแนะนำเตรียมไปให้พอนะครับ ตลาดไทยมีตรงข้ามวัดไทย 1 ถ้าจำไม่ผิดคือ
    เยาวราช มาร์เก๊ต แต่ถ้าที่ไทยทาวร์เลย มีสีลมกับบางรัก มาร์เก๊ต อยู่ตรงข้าม 2 ร้านนี้ดีสุด พี่ชอบบางรักเ้พราะของถูกกว่าและครบกว่า ไทยมากกว่า อยู่ถนน Normandin Ave นะครับ
    หาไม่ยาก แล้วก็อาหารไทยที่นั่นไม่แพงเริ่มจานละ 6$ ใหญ๋มาก คนเดียวก็กินไม่หมด ประมาณ 3 คนได้ ธนาคารถ้าเปิดที่นั่นแนะนำให้เปิด Chase เพราะบริการดี ดูแลทั่วถึงดีครับ ดีกว่า Bank of American นะครับ ส่วนตัวเพราะใช้ 2 ที่แล้ว ที่ LA มีรถเมล์น้อยมากกกกกก รถไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงน้อยสุดๆ รถแท๊กซี่ไม่มี ต้องโทรเรียกโทรรับ มีบริการแท๊กซี่คนไทย ถ้าน้องซื้อรถ Toyota ที่ Glendale ถามหาคนชื่อ ไซ เป็นคนไทย ใจดี
    แต่ถ้าไม่ซื้อลองศึกาาเส้นทางดูครับ
    http://www.thethaitown.com/ เว็บนี้ช่วยน้องรอดสบายที่นั่นครับ ขอให้เดินทางโชคดีนะครับ

   • govisa  On May 17, 2014 at 8:21 pm

    ขอชมความมีน้ำใจของน้อง toey นะคะ น่ารักมากๆเลยค่ะ บอกยี่ห้อข้าวด้วยว่ายีห้อไหนหุงแล้วขึ้นหม้อ อร่อย แต่ระวังอีกยี่ห้อจะน้อยใจนะคะ ของเค้าอาจจะเหมาะกับหุงข้าวต้มก็ได้ค่ะ ถ้าน้องจะมีรถก็ดูด้วยนะคะว่า ในมหาวิทยาลัยอนุญาตให้จอดฟรีหรือคิดเงินค่าจอด, ควรซื้อ second hand ดีกว่าไหม, ค่าทำประกันรถควรทำแบบไหน และหากเกิดอุบัติเหตุ จะมีผลกระทบให้ค่าประกันรถเพิ่มขึ้นด้วยไหมในปีถัดไป อย่าลืมสอบถามพี่ๆนักเรียนไทยที่ไปอยู่ที่แอลเอก่อนนะคะ

   • toey  On May 17, 2014 at 11:29 pm

    ถึง sakchai A. และพี่ Govisa ขอเพิ่มข้อมูลครับ

    ส่วนใหญ๋มหาวิทยาลัยจ่าย 65$ ต่อ Period 3 เดือนอันนี้แล้วแต่โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยนะครับ ถ้าอยู่ระยะสั้นซื้อ Second Hand แนะนำให้น้องที่ซื้อรถหาใน http://losangeles.craigslist.org/ เว็บนี้ครับ หาได้ทุกอย่าง สากกระเบือยันเรือรบ
    หรือถ้าน้องๆอยากซื้อรถใหม่นะครับ เป็น TOYOTA แนะนำให้ไปหาคุณ ไซ เป็นคนอุบล ที่ TOYOTA GLENDALE ไซ ชอบขายรถราคาถูกให้นะครับ มือ 1 มือ 2 ไม่ต่างกันมากแต่ย้ำทุกกว่าไทยเท่าตัวแน่นอน พี่ซื้อ Camry 2.4 s Class 22900$ ประมาณ 750000 ถ้าไทยอยู่ 1450000 บาท หรือ Chevrolet Camaro หรือบัมเบิ้ลบี จะอยู่ที่ 29000$ คือ 950000 ไทยขายที่ 3.9 ล้านบาทครับ ข้อมูลคร่าวๆ

    ควรทำประกันแบบไหน แนะนำให้ทำกับบริษัท Farmer เป็นบริษัทที่ดังและคนที่นั่นมักทำ ราคาถูกกว่าที่อื่นบริการดีกว่า แต่ถ้าน้องไม่รู้ทำไงไม่มีคนปปรึกษาครับ แนะนำเบอร์ 18189871595 เบอร์นี้ คุณ เกด สะสมทรัพย์ ครับ เป็นคนไทย สามารถให้คำแนะนำเวลาคนที่ทำประกันรถได้ดี แนะนำให้ ง่าย และใจดี บริการเยี่ยมครับ ไม่มีส่วนได้เสีย

    ส่วนใบขับขี่สหัรัฐไม่ยินยอมรับใบขับขี่สากลนะครับ แต่ทำเนี้ยนพกใบขับขี่ไทยกับสากลไปด้วยแล้วเวลาโดนเรียกบอกเราไม่รุ้ เราอ่านมาใช้ได้แค่นี้เอง เขาปล่อยแล้วพยายามสอบที่ DMV ถ้าอยากได้ข้อสอบไทยก็บอกพี่มี แนวเลย อันที่จริงคือข้อสอบเลยครับ LA จะมีข้อสอบใบขับขี่ไทย แต่งง แนะะอ่านดีสุด

   • govisa  On May 19, 2014 at 11:22 pm

    น้อง toey คะ พี่ต้องขอโทษน้องด้วยนะคะที่จำเป็นต้องตัดข้อความที่ระบุยี่ห้อของสินค้าและความไม่พึงพอใจต่อสินค้านั้นออกไปค่ะ ในความคิดเห็นของพี่ ผู้ซื้อแต่ละท่านอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะ พี่ไม่อยากให้เกิดการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามในบล็อกนี้ได้ค่ะ

    เรื่องรถยนต์ใหม่น่าสนใจ แต่พี่ก็ขอให้น้องๆดูกำลังความสามารถของท่านผู้ปกครองที่เมืองไทยที่จะช่วยสนับสนุนการจัดหาซื้อรถด้วยค่ะ ถ้าแพงเกินไปนักก็อาจจะลดความต้องการลงมาเป็นรถมือสองที่มีราคาสามพันถึงห้าพันบาทเหรียญก็ได้มั๊งคะ

    อย่างไรก็ตาม พี่ขอขอบคุณข้อมูลของน้อง toey มากๆค่ะ

 • see  On May 17, 2014 at 1:31 pm

  พี่คะ ถ้าเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักของ DHC ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปในญี่ปุ่นเอาไปอเมริกาได้ไหมคะ แล้วถ้าเอาไปเยอะจะมีปัญหาอะไรรึเปล่าคะ

  ขอบคุณค่ะ ^^

  • govisa  On May 17, 2014 at 2:52 pm

   น้อง see คะ ถ้าเป็นอาหารเสริม ถ้าจะดูกันที่ความถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเค้าก็ต้องไปดูที่ US FDA (http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/medicalfoods/ucm054048.htm ) ของสหรัฐฯว่า มีอะไรที่สหรัฐฯห้ามบ้าง ดังนั้น พี่คิดว่าถ้าน้องจะนำอาหารเสริมประเภทลดน้ำหนักเข้าไปก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่และอย่านำเข้าไปมากจนศุลการกรคิดว่าจะนำไปขายต่อ ซึ่งอาจจะทำให้น้องถูกปรับได้ค่ะ หรือถ้าน้องยินดีเสียค่าปรับ บางรายถูกสั่งให้ทิ้งของไป น้องคงจะเสียดายแย่เลยค่ะ พี่แนะนำให้น้องเอาไปพอประมาณแล้วกันค่ะ

   • see  On May 17, 2014 at 6:08 pm

    โอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

   • govisa  On May 17, 2014 at 8:21 pm

    🙂 โชคดีค่ะน้อง see

 • Dream  On May 17, 2014 at 11:11 pm

  พี่ค่ะ ถ้าเอากุนเชียงปลาหมึกไปนี้จะสามารถเอาเข้าไปได้ไหมค่ะ.

  • govisa  On May 18, 2014 at 10:10 pm

   น้อง Dream คะ พี่ไม่แน่ใจเรื่องกุนเชียงปลาหมึกค่ะ ที่จริงเป็นอาหารทะเลก็น่าจะนำเข้าได้ แต่ด้วยรูปร่างที่ฝรั่งอาจจะเคยเห็นคนเอเซียรับประทานเป็นหมูเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พี่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดการเข้าใจผิดได้ไหมค่ะ ถ้ามีคำอธิบายที่แพ็กเกจจิ้งของอาหารเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯได้ว่ากุนเชียงปลาหมึกคืออะไร มีส่วนผสมประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ ถ้าน้องยังไม่ได้เดินทางเข้าไปในสหรัฐฯ ให้น้องลองโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ CBP สหรัฐฯประจำกรุงเทพตามที่อยู่นี้นะคะ http://bangkok.usembassy.gov/embassy/cbp.html

   ที่อยู่ : อาคารสินธรตรงข้ามกับสถานทูตสหรัฐฯ ทาวเออร์ 2 ชั้น 15 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-5391 ค่ะ

   CBP กรุงเทพเปิดให้บริการทางโทรศัพท์และที่สำนักงาน CBP เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดีเท่านั้น ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 10.30 น. ค่ะ ปิดบริการหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทั้งของไทยและของอเมริกันค่ะ

 • nee  On May 19, 2014 at 9:43 am

  พี่ค่ะ อยากทราบว่าถ้าต้องการนำของที่เป็นไม้แกะสลักขนาดประมาณ 30×30 ซม หนา ประมาณ 1 นิ้วเป็นไม้แกะสลักค่ะ จะนำเข้าประเทศอเมริกาได้หรือเปล่าค่ะ

 • wasabikung  On June 2, 2014 at 1:14 pm

  พี่คะ หนูจะบินไป USA กับสายการบิน Delta ที่หนูทราบคือ carry on สามารถขึ้นได้ 1 ใบ ต้องมีขนาดไม่เกิน 45 inch (22*14*9) แล้วสามารถมีกระเป๋าสำหรับใส่ของส่วนตัว(พวกกระเป๋า notebook)ได้อีก 1 ใบ หนูเข้าใจถูกไหมค่ะ แล้วอยากทราบว่ากระเป๋าลากที่จะขึ้น carry on นี้จำกัดน้ำหนักเท่าไหร่ค่ะ บางคนก็บอก 15 lbs บางคนก็บอก 40 lbs หรือยังไงกันแน่ค่ะ รบกวนพี่ช่วยตอบหนูด้วยนะคะ
  ขอบคุณมากๆค่ะ ^^

  • govisa  On June 3, 2014 at 12:05 am

   น้อง wasabikung คะ ถ้าเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ของ Delta (http://www.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/baggage/before-your-trip/checked.html?icid=Policy_Ck_Baggage_Ongoing) จะกล่าวถึงทุกสายการบินประเภท International flight ที่บินเข้าสหรัฐอเมริกาไว้ว่า จำกัดน้ำหนักกระเป๋าที่ที่นั่งชั้นประหยัดไว้ที่ 50 ปอนด์หรือประมาณ 23 กิโลกรัม

   ” NOTE: Weight restrictions at no extra charge vary by cabin. Economy passengers should follow the standard 50 lb limit per piece. BusinessElite®, First, and Business passengers should follow the 70 lb limit per piece.”

   และจากเว็บไซต์เดียวกันภายใต้หัวข้อ “General Market Exceptions” ยังกล่าวถึงโปรโมชั่นพิเศษของประเทศต่างๆในเอเซียรวมทั้งประเทศไทยว่า ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้สองใบโดยไม่ต้องชำระค่ากระเป๋าเดินทางใบที่สองค่ะ

   ส่วนกระเป๋า carry on ได้ฟรี 1 ใบ อ่านรายละเอียดของกระเป๋า carry on ได้ที่เว็บไซต์ http://www.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/baggage/during-your-trip/carry-on.html

   ” Baggage may not exceed 45 linear inches (or 114 cm) in combined length, width and height, including any handles and wheels. Baggage must fit easily in the Carry-on Baggage Check (approximately 22″ x 14″ x 9″ or 56 x 35 x 23 cm), which is located near the check-in counters” น้ำหนักของกระเป๋า carry on ไปสหรัฐอเมริกาควรจะได้ประมาณ 7-10 กิโลกรัมคือประมาณน้องยกขึ้นไปวางไว้บนช่องวางของเหนือศีรษะน้องได้เองค่ะ เพราะจะไม่มีแอร์โฮสเตสช่วยน้องยกขึ้นไปวางที่ชั้นบนค่ะ

   หรือเพื่อความถูกต้อง พี่แนะนำให้น้อง wasabikung ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท Delta Airline กรุงเทพมหานครตามที่อยู่ดังนี้คือ Ticketing/Reservations Offices:ชั้น 4 อาคารเพนนินซูล่าพลาซ่า เลขที่ 153 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท Delta คือ : 02-660-6999 หมายเลขโทรศัพท์แผนก reservations คือ 02-660-6900 เวลาทำการคือ 8.00-17.00 น.ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ ถ้าจะไปติดต่อด้วยตนเองลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชดำริค่ะ

 • Ann  On June 24, 2014 at 3:30 pm

  พี่คะหนูจะเดินทางวันที่26 นี้ค่ะ อยากทราบว่า พวกพริกป่น ข้าวคั่วเอาไปได้มัืยค่ะ ทำเองค่ะไม่มีฉลาก กับพวกหอยกระป๋องค่ะ กับเต้าหู้ไข่กระป๋องค่ะ

  • govisa  On June 24, 2014 at 8:41 pm

   น้อง Ann คะ น้องลองอ่านรายการของที่ห้ามนำเข้าสหรัฐที่พี่ส่งมาให้น้องนะคะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82 ถ้ายึดความถูกต้องตามตัวบทกำหมายประเทศสหรัฐฯ น้องอาจจะต้องทำใจว่า เต้าหู้ไข่กระป๋อง อาจจะเอาเข้าประเทศสหรัฐฯไม่ได้ค่ะ ถ้าน้องเสี่ยงนำเข้าไปก็อาจจะลองดูได้นะคะ แต่ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ ถ้าเข้มงวดมาก ความผิดน้องก็คือ อาจจะถูกปรับและสั่งให้ทิ้ง ค่าปรับอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงมากน้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะแจ้งน้อง แต่สูงที่สุดคือ ” You must declare all food products. Failure to declare food products can result in up to $10,000 in fines and penalties…..”

   ประเทศสหรัฐฯกลัวสิ่งที่น้องนำเข้าไปจะมีเชื้อโรคติดเข้าไปในประเทศได้ค่ะ

   “…..Animal Products and Animal By-Products: Meat, milk, egg, poultry, and their products, including products made with these materials, such as dried soup mix or bouillon, are either prohibited or restricted from entering the United States, depending on the types of animal diseases which occur in the country of origin…..” “… Products containing raw egg ingredients are prohibited from most regions. Eggs and egg products from Exotic Newcastle Disease (END) and Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) affected regions, including cooked eggs, if not accompanied by a USDA Veterinary Service import permit remain prohibited regardless if those items are for personal consumption. Effective February 15, 2012, travelers may once again bring fully cooked eggs from Mexico into the U.S….”

   ส่วนข้าวคั่ว พริกป่น ถ้าจะนำเข้าไปและทำให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายสหรัฐฯ คือ ต้อง declare ว่า น้องนำอหารเข้าไปตอนกรอกในแบบฟอร์ม Custom Declaration ที่แอร์โฮสเตสจะแจกบนเครื่องบินก่อนเครื่องบินบินลงจอดที่สหรัฐฯ ถ้าไม่ declare ก็อาจจะต้องเสี่ยงนิดหนึ่งว่า น้องจะผ่านด่านตรวจไปได้ไหม น้องลองอ่านเว็บไซต์ CBP หรือ US Customs and Border Protection : http://www.cbp.gov/travel/clearing-cbp/bringing-agricultural-products-united-states นะคะ

 • Nin  On June 29, 2014 at 1:12 pm

  พี่ครับ ขอสอบถามครับ คือไปอเมริกาเอาอาหารเสริมเข้าไปได้มั้ยครับ แบบเป็นกระปุกอะครับ เช่น vitamin E อะครับแล้วก็เรื่องเพลง สมมติใน iphone ลงเพลงที่โหลดเถื่อนไว้ ถ้าเอาติดเครื่องไปฟังที่นู่นมีโอกาสโดนตรวจมั้ยครับ

  • govisa  On June 29, 2014 at 2:56 pm

   น้อง Nin คะ มีฉลากกำกับภาษาอังกฤษติดไปด้วยว่า อาหารเสริมนั้นคืออะไรและนำไปพอสมควรอย่าเอาเข้าไปมากจนเข้าใจผิดคิดว่า จะนำไปเพื่อจำหน่ายค่ะ ส่วนเพลงในลักษณที่น้องกล่าวมาพอเอาไปได้อยู่ค่ะ แต่อย่านำแผ่นดิสก์เพลงที่ดาวน์โหลดเถื่อนเข้าไปอาจจะสร้างปัญหาให้น้องได้ และเมื่ออยู่ในสหรัฐฯ อย่าพยายาม download อะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะทางการเค้ามีหน่วยงานที่สามารถจับสัญญาณขณะน้องกำลัง download และสามารถจับน้องฐานทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ค่ะ

 • Pat  On July 9, 2014 at 5:02 pm

  รบกวนสอบถามค่ะ จะไปเรียนต่อโทที่อเมริกาเดือนหน้าค่ะ แต่มีโรคประจำตัวที่ต้องปรึกษาคุณหมออย่างต่อเนื่อง (SLE) ค่ะ คุณหมอสั่งยาไว้ให้เผื่อ เขียนเอกสารกำกับตัวยาให้แล้ว แต่คุณหมอสั่งว่าให้ซื้อประกันสุขภาพที่มีกับทางมหาวิทยาลัย และประกันยา และแจ้งว่าเป็นโรคนี้ ไปถึงต้องรีบจองคิวคุณหมอค่ะ แต่ในทางกลับกัน เอเจนซี่ที่ดูแลแจ้งว่าไม่ต้องแจ้งว่าเป็นโรคนี้ค่ะ ตอนนี้เลยสับสน เพราะโรคอยู่ในช่วงสงบ ยังมีโดสยาที่ต้องทาน ซึ่งต้องอาศัยผลเลือดและคุณหมอเพื่อวินิจฉัย อย่างสม่ำเสมอ ตอนนี้เลยสับสนในชีวิตว่าไม่รู้ว่าควรจะแจ้งกับทางประกันสุขภาพของมหาลัยว่าอย่างไร มีโรคหรือไม่มี? และประกันยาคืออะไรคะ ?

  ปล. มหาลัยที่จะไปให้ทำประกันระดับ Select ค่ะ เดือนละ 83ดอลล่าขึ้นไป วงเงิน300,000ดอลล่า deductible 25ดอลล่า cover 100% in network

  • govisa  On July 9, 2014 at 11:50 pm

   น้อง Pat คะ น้องไม่ได้ให้ข้อมูลมาว่า น้องไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอะไร พี่อยากแนะนำให้น้องทำตามคำแนะนำคุณหมอประจำตัวที่เมืองไทย เพราะถ้าไม่ได้แจ้งประกันสุขภาพ เกิดอะไรขึ้นในภายหลัง เกรงว่า น้องคงต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะพบค่ารักาาพยาบาลที่แพงค่ะ ลองอ่านจากเว็บไว๖ืของ University of Washington นะคะ เรื่องโรค Systemic lupus erythematosus also called lupus or SLE ค่ะ http://www.orthop.washington.edu/?q=patient-care/articles/arthritis/lupus-erythematosus.html

   เวลาไปเรียนหนังสือเมืองนอก น้องๆควรทำประกันสุขภาพ อย่างประเทศออสเตรเลียก็ต้องทำประกันสุขภาพ OSHC พี่ได้อ่านเว็บนี้ http://www.ahmoshc.com/media/21756/1411%20oshc_glossary_a4%20(thai).pdf มีอภิธานศัพท์เรื่อง เกี่ยวกับใบสั่งยา หรือ Global Assistance Allianz : http://www.oshcallianzassistance.com.au/skins/oshc2/pdf/f114_OSHC%20About%20Us%20-%20Thai.pdf พูดถึงเรื่องยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ หรือเว็บไซต์ USI Travel Insurance Services บริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่งของนักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนในสหรัฐอเมริกา : http://www.travelinsure.com/what/susahigh.asp กล่าวถึงราคายาที่มี่ในวงเงินประกันสุขภาพของนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

   ดังนั้นน้องลองปรึกษากับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยของน้องที่ดูแลเรื่องการทำประกันสุขภาพให้นักศึกษาด้วยดีไหมค่ะ

 • PAT  On July 11, 2014 at 9:25 pm

  ไป Marshall ที่รัฐ West Virginia ค่ะ ลิงค์ที่พี่ให้มา หนูคิดว่า สามารถตอบข้อสงสัยหนูได้แล้วค่ะ 🙂 น่าจะเป็น Pre-Existing Condition Waiting Period เดี๋ยวหนูลองหาข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณมากนะคะ 😀

  • govisa  On July 12, 2014 at 9:10 pm

   ด้วยความยินดีค่ะน้อง Pat
   *** ค่ายา : http://www.marshall.edu/studenthealth/pharmacy-services/
   *** ค่าพบแพทย์แต่ละครั้ง : http://www.marshall.edu/studenthealth/eligibility/
   *** บริการต่างๆทางการแพทย์และเวลาเปิดบริการ : http://www.marshall.edu/studenthealth/eligibility/
   *** ที่ตั้งของ Student Health Service ใน Marshall University : http://www.marshall.edu/studenthealth/
   *** จากเว็บไซต์ http://www.marshall.edu/shep/programs/ ลองคลิก Affordable Care Insurance Enrollment คลิกเลือก Use Your New Coverage ลองเลือก Filling a prescription at pharmacy ลองศึกษาดูว่า ถ้าค่ายาไม่ cover จะต้องทำอย่างไร
   *** จากเว็บไซต์ http://www.marshall.edu/shep/programs/ คลิกเลือก 2013-2014 Student Health Insurance คลิกเลือก International Student & Scholar – INTO Partnerships จะได้เว็บไซต์หน้านี้ http://www.insuranceforstudents.com/insurance-plans/year/schools/international-student-plans ลองดาวน์โหลด program brochure ของแต่ละ plan มาอ่านเพื่อให้เข้าใจ เรื่องโรคประจำตัวถ้ามีควรจะบอกเพราะเราอยู่ต่างประเทศ ผู้ปกครองอยู่ห่างไกลจากน้องมาก น้องควรไตร่ตรองให้รอบคอบ ปรึกษา International Student Officer ของ Marshall University ที่ดูแลเรื่องการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพอีกครั้งนะคะ

 • Billy  On August 22, 2014 at 2:24 pm

  สอบถามเวลาเอาของไปฝากเพื่่อนฝรั่งที่โน่น อาจจะเป็นแค่เสืื้อ กระเป๋าผ้าไหม หรือเป็นแก้วน้ำเบจญรงค์ ต้องเขียน Declare ของที่จะ leave ไว้ที่โน่นไหมครับ ปกติไปหลายทีแล้วไม่เคยเขียนเลย เพราะกลัวเขียนแล้วเค้าถามมาก แต่ครั้งนี้กลัวไม่เขียนแล้วเค้าเจอจะมีปัญหาครับ จริงๆแล้วควรจะเขียน Declare ไหมครับ แล้วถ้า Declare แล้วเค้าจะถามเยอะไหมครับ

  • govisa  On August 23, 2014 at 9:18 pm

   น้อง Billy คงเอาของไทยๆเข้าไปไม่กี่ชิ้นใช่ไหมคะ ถ้าไปประชุมมีจดหมายแสดงว่า ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมติดไปด้วยนะคะ และ declare ว่าเป็น souvenir ให้เจ้าหน้าที่ที่เรารู้จักในการเข้าประชุมก็ได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นนักเรียนก็แจ้งว่า เอาเข้าไปเป็น souvenir ให้ host family หรืออาจารย์ก็ได้ค่ะ มีน้องบางท่านไม่ declare เพราะใส่ไว้ในกระเป่าเดินทางใบใหญ่และนำเข้าไปชิ้นเดียวบ้างสองชิ้นบ้างก็มีค่ะ แต่ถ้องนำเข้าไปฝากเพื่อนคนไทยที่ฝากซื้อ น้อง declare ว่า มาเยี่ยมญาติและนำมาฝากญาติเป็นของฝากจากไทยก็ได้ค่ะ แต่ถ้าของชนิดเดียวกันและนำเข้าไปสองสามชิ้นขึ้นไปก็อาจจะเป็นที่สงสัยได้ว่า นำเข้าไปเพื่อขายหรือเปล่าค่ะ ต้องระวังนิดหน่อยค่ะ

 • Fon  On September 3, 2014 at 1:26 am

  ถ้าให้ทางบ้านส่งไปรษณีย์มาให้ที่อเมริกา (ยาลดน้ำหนัก) จะส่งได้ไม่เกินที่เม็ดคะ เพราะไม่มีฉลาก
  หรือถ้าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องได้ไม่เกินเท่าไหร่คะ
  เพราะมีประมาณ 300-400 เม็ด พอดีมาเรียนต่ออะคะ

  • govisa  On September 3, 2014 at 5:33 am

   น้อง Fon คะ ให้ทางบ้านสอบถามไปรษณีย์ดูก่อนว่า ขั้นตอนการส่งยาลดน้ำหนักทางไปรษณ๊ย์มีอะไรไหมพี่มีเหตุผลคือ อเมริกาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องการนำสิ่งของที่เค้ากำหนดว่าต้อง declare ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ดังนั้น ยาก็อาจจะต้องมีใบ declare ว่ามีหมายเลขกำกับยาว่าอะไร มีส่วนผสมประกอบด้วยอะไรบ้าง พี่เคยเห็นบางบริษัทที่รับส่งของด่วนเช่น Fedex, DHL จะมีแบบฟอร์มให้ลูกค้าต้องกรอก กรณีที่ส่งสิ่งของที่ไม่ใช่เอกสาร เป็นต้นว่า ถ้าจะส่งอาหารก็จะมีคำถามที่ถามว่า FDA ของสิ่งของนั้นคืออะไร ingredients มีอะไรบ้าง และ weight ต่อชิ้น เป็นต้น ดังนั้นโปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีย์ไทยก่อนและแนะนำผู้ปกครองให้เรียบร้อยว่า ถ้าจะต้องกรอกข้อมูลจะต้องกรอกว่าอะไรบ้างค่ะ ดังนั้นหากน้องบอกว่าไม่มีฉลากยากำกับ ไปรษณีย์ไทยจะยอมรับของนั้นได้ไหมค่ะ และถึงแม้ว่าผ่านด่านไปรษณีย์ที่ไปทยไปได้จะไปถูกกักที่ไปรษณีย์ทางเมืองนอกด้วยไหมพี่ยังไม่แน่ใจค่ะ ดังนั้นพี่แนะนำว่ายาคงจะไม่หนักมาก นำเสื้อผ้าบางชิ้นออกและส่งไปทางไปรษณีย์แทนจะดีกว่าไหมคะ

   • Fon  On September 6, 2014 at 2:26 am

    คือแนะนำให้โหลดใต้กระเป่าจะดีกว่าใช่ไหมคะ

   • govisa  On September 6, 2014 at 9:47 am

    ขอโทษที่ตอบช้าค่ะเ พราะข้อความน้อง Fon เข้าไปอยู่ใน spam ค่ะ พี่แนะนำให้น้องใส่ยาไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ และสิ่งที่ควรมีเพิ่มเติมคือ คำแนะนำในการใช้ยาหรือใบที่แสดงส่วนผสมของยา เพราะการเดินทางไปในประเทศตะวันตกเค้าค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องการใช้ยา เพราะเกรงอันตรายที่เกิดจากการใช้ยา น้องลองสังเกตดูว่า ในการซื้อยาที่ต่างประเทศ น้องจะไม่สามารถซื้อยาได้ง่ายๆเหมือนซื้อยาในประเทศไทย เพราะน้องจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์จึงจะซื้อได้ ยกเว้นยาสามัญบางประเภท เช่น ยาแก้ไข ยาแก้ปวดหัวประเภทยาพารา ยาแก้ท้องเสีย ฯลฯ ยาพวกนี้ซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากหมอ ดังนั้นยาลดความอ้วนหากไม่มีฉลากยากำกับและน้องจะส่งทางไปรษณีย์ น้องจะต้อง declare ของว่า ของที่ส่งไปคืออะไร เวลาที่ไปรษณ๊ย์ที่อเมริกาสงสัยก็มีสิทธิืแกะดูและของอาจจะไม่ถึงน้องได้ เพราะไม่ทราบว่า ของนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือมีอันตรายอะไรไหม จึงแนะนำให้ใส่ยาไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าและพยายามไปถามร้านขายยาที่น้องไปซื้อยาว่า มีพวกฉลากยาหรือใบกำกับยาอะไรไหม in case ฉุกเฉินที่น้องถูกตรวจกระเป๋าจะได้อธิบายกับฝรั่งได้ค่ะ

    อนึ่ง เรื่องเสื้อผ้าที่บอกให้ส่งทางไปรษณีย์ความหมายของพี่คือ ถ้าน้ำหนักกระเป๋าของน้องเกินไปมากจากที่สายการบินกำหนดไว้ ทำให้น้องไม่สามารถใส่ยาลดความอ้วนไปได้ ให้น้องเลือกเอาของที่สามารถจัดส่งทางไปรษณียืได้โดยไม่ถูกตรวจสอบมาก พี่จึงแนะนำเป็นเสื้อผ้าใช้แล้วส่งทางไปรษณีย์ดีกว่าไหม เพราะน้องให้พี่มาสองทางเลือกว่า จะส่งยาลดน้ำหนักทางไปรษณีย์หรือใส่กระเป๋าเดินทาง พี่จึงแนะนำให้เลือกใส่ยาในกระเป๋าเดินทางและส่งเสื้อผ้าบางชิ้นรทางไปรษณีย์ค่ะ และถ้าดึงเสื้อผ้าออกมาสองสามชชิ้นทำให้พอจะมีน้ำหนักแชร์ให้เราใส่ยาได้โดยน้ำหนักไม่เกินก็ควรทำ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของน้องเองด้วยว่าควรจะเลือกหยิบชิ้นไหนที่มีความสำคัญน้อยออกมาค่ะ เพราะสายการบินเค้าค่อนข้างเข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป่า พี่เคยเห็นผู้โดยสารบางคนเวลาน้ำหนักเกิน และไม่อยากชำระเงินค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน ก็จะมีถุงติดไปหนึ่งใบเพื่อดึงของออก บางคนก็ทิ้งของให้ผู้ปกครองเอากลับบ้านไป บางคนก็พยายามยัดใส่ไปใน carry on (Carry on ก็ต้องระวังอย่าให้น้ำหนักเกิน บางสายการบินขอชั่งน้ำหนัก carry on ถ้าเห็นผู้โดยสารถือ carry on ที่มีขนาดใหญ่เกินกำหนดของสายการบิน และเดินจนตัวเอียงค่ะ) ทั้งนี้วิธีการหรือเทคนิคต่างๆก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของผู้โดยสารแต่ละคนในการสลับสับเปลี่ยนของใส่ในกระเป๋าถ้าของที่เอาไปมีมากเกินไปค่ะ

 • varisa  On September 25, 2014 at 6:12 pm

  รบกวนถามค่ะสิ้นเดือนนี้จะไปอเมริการเพื่อนอยากทานมะม่วงดองมะปรางมะดันดองเอาไปใด้ไหมค่ะคงซื้่อมาแพคเองค่ะ

  • govisa  On September 25, 2014 at 8:01 pm

   น้อง varisa คะ ปกติห้ามนำผลไม้สดเข้าอเมริกาค่ะ แต่ถ้าทำผลไม้นั้นให้แห้งด้วยวิธีการเก็บถนอมอาหารตามหลักการวิทยาศาสตร์แล้วก็นำเข้าไปได้ค่ะ ทีนี้กรณีผลไม้ดองที่ซื้อมาแล้วแต่อยู่ในลักษณะแพ็กเกจแบบมืออาชีพก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะย่อมต้องมีคำอธิบายว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไร มีส่วนผสมอะไรบ้าง มีน้ำหนักเท่าไร มีเครื่องหมาย อย.รับรองไหม ฯลฯ แต่ถ้าน้องไปซื้อมาเองแล้วนำมาแพ็คใส่ถุงพลาสติกเอง คงจะไม่มี instruction ตามระบบแบบที่ผลิตออกมาจากโรงงาน น้องก็คงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ถ้าถูกขอให้เปิดกระเป๋า น้องต้องอธิบายได้ว่า ของสิ่งนี้เรียกว่าอะไร หรือทำจากอะไร เป็นต้นค่ะ

 • vilai  On October 29, 2014 at 12:26 pm

  รบกวนถามคะ จะพาแม่ไปนิวยอร์คเดือนมีนา แต่จะเอารถเข็นไปด้วยเพราะแม่เดินนาน ๆ จะเมื่อยและปวดหัวเข่าคะ ไม่ทราบว่านำไปได้มั๊ยและเดินทางในเมืองจะสะดวกมั๊ยคะ ทั้งทางราบและรถไฟใต้ตินคะ

  • govisa  On October 30, 2014 at 9:55 pm

   น้อง viai คะให้น้อสอบถามสายการบินที่น้องจะใช้บริกราค่ะ เช่น สายการบินไทย ระบุว่า จักรยานนำขึ้นเครื่องบินได้ แต่
   ” หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น
   ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถนำพาจักรยานได้หนึ่งคันในสิทธิ์”
   ดังนั้นรถเข็นก็ควรจะสอบถามกับสายการบินนั้นๆว่า จะอนุญาตไหมและต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรในการนำขึ้นเครื่องด้วยค่ะ ส่วนการเดินทางในรถใต้ดินก็คจะสะดวกขึ้น

 • pookie  On October 30, 2014 at 6:31 pm

  จะเดินทางไปอเมริกาพร้อมกับลูก ไปอยู่เมืองเล็ก ๆ นอกเมืองด้วยคะ คงจะหาซื้อของเอเซียลำบากในช่วงแรก ๆ ที่ไปอยู่ค่ะ จึงขอรบกวนสอบถามว่า สามารถนำข้าวสาร (ประมาณ 2-3 โลคะ) ซอสปรุงรส น้ำจิ้มสุกี้ น้ำปลาร้า น้ำพริกเผา พวกน้ำหวานไซรัป แป้งทอดกรอบ แป้งทำขนมไทยต่าง ๆ โอวัลติน นมข้นหวาน ผลไม้กระป๋อง นำเข้าไปได้ป่าวคะ คือเดินทางพร้อมกัน 2 คนสามารถดีลแคลใบเดียวกันได้ป่าวคะ และการกรอกจำนวนเงินไม่เกินจำนวนเท่าไหร่ดีคะในใบดีลแคล ขอบคุณคะ

  • govisa  On October 30, 2014 at 10:07 pm

   น้อง pookie คะ โดยทั่วไปของที่น้องเอ่ยมาสามารถหาซื้อได้แล้วในอเมริกาตามเมืองใหญ่ เพียงแต่ว่ารสชาดจะอร่อยถูกปากไหม ถ้าน้องจะนำทั้งหมดเข้าไปในอเมริกาพี่แนะนำว่า อะไรที่เป็นน้ำๆ เช่น น้ำหวานก็ต้องบรรจุภัณฑ์ดีๆเพราะแตกจะไหลเลอะเสื้อผ้าได้ หรือปลาร้าอาจจะมีกลิ่นติดเสื้อผ้าค่ะ ที่จริงพี่ไม่อยากแนะนำให้เอาเข้าไปค่ะ แต่ถ้าน้องคิดว่า จะนำไปใช้แก้ขัดสองสามอาทิตย์ก่อนปรับตัวก็ต้องพร้อมรับการถูกถามว่า สิ่งนี้คือเหรอ ด้วยค่ะ

 • pookie  On October 30, 2014 at 6:40 pm

  ต่อคะ พอดีเช็คกะสายการบินแล้วสามารถโหลดกระเป๋าได้คนละ 3 ใบ ๆ ละ 32 กิโล เดินทางสองคน รวมเป็น 6 ใบคะ

  • govisa  On October 30, 2014 at 10:08 pm

   สายการบินอะไรคะ ได้กระเป๋าตั้งสามใบดีจังเลยค่ะ

   • pookie  On October 31, 2014 at 6:28 pm

    ๋Jal ชั้นธุรกิจค่ะ

   • govisa  On October 31, 2014 at 9:24 pm

    ขอบคุณค่ะน้อง pookie ที่เล่ามาให้พี่ฟังค่ะ

 • pookie  On October 31, 2014 at 7:21 pm

  แล้วดีลแคลต้องกรอกจำนวนเงินรวมไม่เกินเท่าไหร่ดีคะ

 • pookie  On November 2, 2014 at 4:19 pm

  ขอบคุณคะ แต่พอดีน้องหมายถึงว่าจำนวนเงินที่ต้องกรอกในใบดีลแคลที่เรานำเอาอาหารเข้ามาคะ ต้องกรอกจำนวนไม่เกินเท่าไหร่ดีคะ เห็นในตัวอย่างแบบฟอร์มด้านหลังล่างสุดให้กรอกจำนวนเงินรวมด้วยคะ

  • govisa  On November 2, 2014 at 9:10 pm

   น้อง pookie เอาข้าวไปก็ลองคำนวณดูว่าเมื่อหารเป็นUS$ แล้ราคาประมาณเท่าไรค่ะ ตรงช่องนั้นถ้าเป็นของใช้แล้วและไม่ได้มีราคาสูงมากอาจจะไม่ใส่จำนวนเงินก็ได้ค่ะ โดยน้องอาจเขียนว่า เป็น personal belongings ทั้งหมดก็ได้ค่ะ
   อนึ่งเค้าไม่ได้กำหนดว่าราคาสูงสุดต้องเท่าไรค่ะ น้องใส่ราคาตามความเป็นจริงด้วยการหารตามอัตราแลกเปลี่ยนจะได้ทราบว่าราคากี่เหรียญค่ะ

 • pookie  On November 2, 2014 at 4:28 pm

  ยาทาเล็บ น้ำยาล้างเล็บคงเอาไปได้นะคะ (ยังห่วงความสวยนิสนึงคะ อิอิ) แล้วพวกของมีคมเช่นกรรไกร คัตเตอร์คะ โหลดได้ใช่ป่าวคะ ขอบคุณมากคะสำหรับคำแนะนำ และตอบกลับอย่างรวดเร็ว อาจเป็นคำถามที่จุกจิก แต่พี่ตอบน่ารักมากเลยคะ

  • govisa  On November 2, 2014 at 9:14 pm

   ของมีคมควาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่โหลดไปถูกแล้วค่ะน้อง pookie ตามหลักการขึ้นเครื่องเค้าไม่ให้ใส่ของมีคมไว้ในกระเรป๋า carry-on อยู่แล้วค่ะทั้งนี้เพื่อการรักษาความปลอดภัยระหว่างเดินทางนะคะ
   ส่วนพวกนำ้ยาล้างเล็บถือเป็นของเหลวถ้าจะใส่ carry-on จะต้องมีขนาดไม่เกิน 100 ml พี่แนะนำให้ใส่ไว้นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ค่ะ

 • tae  On November 23, 2014 at 10:30 am

  ขนมโสมนัส1ถุง ฝอยทองกรอบ2ถุง วุ้นกรอบ1กล่อง
  ยาแก้สิว ยาแต้มสิว ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ยาแก้หวัด ยาพารา
  เอาเข้า usa ได้ไหมครับ จะเดินทางวันพุธนี้แล้ว
  ขอบคุณครับ

  • govisa  On November 25, 2014 at 10:06 pm

   ได้ค่ะน้อง tae โหลดใส่ในกระเป๋าใบใหญ่นะคะ ยาแก้สิวคงไม่ได้เอาไปเยอะนะคะถ้าเอาไปเยอะมากอาจจะมีการเข้าใจผิดว่าเอาไปจำหน่ายได้ค่ะ ถ้าไม่ต้องการตอบคำถามมากมีใบรับรองแพทย์ถึงสาเหตุที่เอาไปปริมาณมากก็ดีค่ะ

 • kookkai  On November 29, 2014 at 11:58 pm

  เอาใบกระเพราตากแห้งเข้า USA ได้มั้ยคะ? ขอบคุณคะ

  • govisa  On December 1, 2014 at 7:05 pm

   น้อง kookkai คะ จากเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพแจ้งไว้ว่า ถ้าจะนำสมุนไพรเข้าประเทศสหรัฐฯ ควรจะเป็นสมุนไพรที่นำไปใช้เพื่อการแพทย์ http://bangkok.usembassy.gov/embassy/cbp/faq.html

   จากเว็บไซต์ศุลกากรสหรัฐฯ ( U.S. Customs Border and Protection) https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/kw/dried%20herbs/session/L3RpbWUvMTQxNzQzNTAwNC9zaWQvbXQ2d29POG0%3D/suggested/1 กล่าวลงโทษการปรับสิ่งของประเภทอาหาร โดยกำหนดว่าต้อง declare อาหารทุกชนิดที่นำเข้าทุกครั้ง หากพบว่ามีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องแล้วนำเข้าไปจะเสียค่าปรับ US$ 10,000
   ” You must declare all food products. Failure to declare food products can result in up to $10,000 in fines and penalties.”

   พวกเครื่องเทศ สมุนไพรส่วนใหญ่นำเข้าไปได้ ยกเว้นพวกมะนาว ใบมะกรูด และ ฯลฯ Spices- most dried spices are allowed except for orange, lemon, lime and other citrus leaves and seeds, lemongrass, and many vegetable and fruit seeds

 • pongpat nikamanon  On January 4, 2015 at 9:30 pm

  ขนมคุกกี้ทำเองเอาไปได้ไหมครับ

  • govisa  On January 5, 2015 at 7:12 pm

   น้อง pong pat คะเพื่อนพี่นำขนมเค้กที่ซื้อจากไทยและทานเหลือบนเครื่องจะเอาเข้าไปทานต่อในสหรัฐฯแต่ไม่ผ่านด่านศุลกากรที่แอลเอค่ะ อาจเป็นไปได้ที่ขนมเค้กมีส่วนผสมของนมและไข่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ห้ามนำเข้าสหรัฐฯเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่
   ดังนั้นขนมคุกกี้ถ้าอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่มีมาตราฐานมีส่วนผสมที่บอกชัดเจนและมีหมายเลขกำกับของอย่า.หรือFDA ก็น่าจะผ่านเข้าไปได้แต่ถ้าทำเองก็คงต้องเสี่ยงดูเองนะคะว่าจะผ่านเข้าไปได้หรือไม่ได้ค่ะ
   ถ้าไม่อยากเสี่ยงและถ้าน้องทำเองเป็นอยู่แล้ว ลองไปซื้อส่วนผสมที่โน่นและทำให้คนที่น้องอยากมอบให้ที่โน่นเลยดีไหมคะ จะได้สุกใหม่ๆร้อนๆน่าทานค่ะ

 • song song  On January 9, 2015 at 12:14 am

  สวัสดีครับพี่…ผมจะไปสหรัฐวันจันทร์นี้ มีคำถามรบกวนพี่ดังนี้ครับ
  1…เอาน้ำพริกลาบ น้ำพริกข่า เมล็ดงาที่ตำกับข้าวเหนียว ไปได้มั้ยครับ
  2…และเพื่อนฝากซื้อเบอกาม๊อต 6 ขวด เอาเข้าได้รึเปล่าครับพี่..ขอบคุณครับ
  3…แม่ให้ใส่สร้อยคอที่มีพระ 3 องค์ห้อยคอไปด้วยได้มั้ยครับ เป็ยสายสแตนเลส กลัวเครื่องจะดังครับ ขอบคุณครับ

  • govisa  On January 9, 2015 at 10:38 pm

   น้อง song song คะถ้าน้ำพริกที่อยู่ในแพ็กเกจแบบที่ซื้อใน Topps หรือ Foodland เช่น ยี่ห้อโลโบ้ก็เอาเข้าไปได้แต่ควรนำเข้าไปพอประมาณค่ะ ที่พี่บอกว่าโลโบ้ไม่ได้แปล่าพี่เชียร์แบรนด์นี้เพียแต่ยกตัยอย่างเพราะที่ซองเค้าจะบอก ingredients หรือส่วนผสมและมีหมายเลขอย.กำกับค่ะ ส่วนเบอร์กามอตหกขวดน้องคงต้องบอกว่า น้องไปเรียนอยู่นานเลยเอามาเผื่อใช้ได้หกเดือน(กรณีถูกซักค่ะ) ส่วนสร้อยคอเวลาเดินผ่านมีเสียงดังก็ต้องถอดวางในถาดให้เจ้าหน้าที่สนามบินเค้าดูถ้าเค้าถามว่าอะไรก็ตอบไปว่าเป็นพระพุทธรูปใช้คุ้มครองเราอะไรทำนองนี้ค่ะ

 • Kana  On January 20, 2015 at 10:52 pm

  สวัสดีค่ะ.. คือหนูต้องบินเสตนบาย เพราะว่าใช้ Benefits แฟนที่ทำงานอยู่สายการบินอเมริกา เรยไม่สามารถเช็กอินกระเป๋าได้ มีค่ำถามมาปรึกษาค่ะ
  1) หนูจะเอาเครื่องแกง ยี่ห้อโลโบ้ที่แพคละ 50 กรัม ไปสักสามสี่แพค นี่ได้มั้ยค่ะ
  2) จะเอากาแฟบดจากทางเหนือเป็นแพคมียี่ห้อที่ขายตามซุปเปอร์มาเก็ตขึ้นเครื่องได้มั้ยค่ะ และใบชาตราสามม้าที่เป็นกล่องเล็กๆ ได้หรือเปล่า
  3) ข้าวหอมมะลิถุงเล็กๆเอาไปได้มั้ยค่ะ
  จะบินอาทิตย์หน้าแล้วค่ะ กำลังหาของที่จะเอาไปฝากครอบครัวแฟนที่เราสามารถเอาขี้นเครื่องไปได้น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • Kana  On January 21, 2015 at 11:36 pm

  ขอบคุณค่ะ อย่างนี้ คะน้าสรุปได้ว่าเอาของที่กล่าวข้างต้นไปได้ในปริมาณที่เล็กน้อย แต่ต้องทำการ declare ของทุกอย่างที่เอาไปใช่ใหมค่ะ เพราะใกล้จะบินหนูเลยรู้สึกกังวลไปหมดทุกอย่าง.. ขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยทำให้คลายความกังวลไปได้บ้าง เพราะว่าตั้งใจเอาไปแค่นิดหน่อย พอเป็นของฝากเล็กๆน้อยค่ะ ^^

  • govisa  On January 22, 2015 at 9:58 pm

   ดีแล้วค่ะน้องคะน้า อย่าเอาไปเยอะเลยเพราะที่อเมริกาตามเมืองใหญ่ๆมีร้านขายของที่น้องจะหาซื้อของจากเอเซียประเภทที่น้องจะเอาไปได้ไม่ยากเลยค่ะ และเราก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่า เราจะเอาของชนิดนั้นผ่านด่านศุลกากรได้ไหมนะคะ

 • Kulthida P.  On March 24, 2015 at 12:35 am

  รบกวนสอยถามค่ะ ถ้าปลอกมะม่วงเขียวสเวยแล้วเอาเม็ดออกฝานเอาแต่เนื้อผ่าครึ่งแล้วแช่น้ำเกลือ เป็น preserved fruit เอาเข้าอเมริกาได้ไหมค่ะ

  • govisa  On March 25, 2015 at 10:48 pm

   น้อง Kulthida คะ เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้เป็นของที่ทางสหรัฐฯเค้ากลัวเรื่องการติดเชื้อโรคเข้าไปในประเทศของเค้า แม้ว่าของนั้นจะอยู่ในลักษณะการเก็บถนอมอาหารแล้วก็ตาม ถ้าเป็นสิ่งที่โรงงานผลิตจะมี อย.รับรอง และมีส่วนประกอบที่ชัดเจนมักไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าไม่มีอะไรบอกเหมือนอย่างที่เราซื้อและบรรจุอยู่ในหีบห่อตามที่กล่าวไว้ และน้องต้องการนำเข้าไป พี่แนะนำให้น้อง declare สิ่งของนั้นในแบบฟอร์มของ custom ด้วย เพราะถ้าไม่ได้ declare และโชคไม่ช่วยเราๆก็อาจจะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ ลองอ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของนำเข้าสหรัฐฯคือ CBP http://www.cbp.gov/travel/clearing-cbp/bringing-agricultural-products-united-states

 • nami  On April 14, 2015 at 7:59 pm

  ด้านอาหาร : กล้วยตาก กุ้งแห้ง พริกป่น มาม่า เอาเข้าได้ไหมคะ

  ด้านยา: ยาพารา ยาแก้คัน(ชนิดครีม) ยาแก้แพ้ นำเข้าอเมริกาได้ไหมคะ

  • govisa  On April 15, 2015 at 1:03 pm

   เวลาน้อง nami นำสิ่งของที่น้องแจ้งมาเข้าไปในอเมริกา พี่แนะนำให้น้อง declare ใน custom declaration form ด้วยค่ะ เพราะถ้าน้องโชคดีถูกสุ่มตรวจเปิดกระเป๋าเดินทางจะได้ไม่มีปัญหาว่า ไม่ได้ declare อาหารและยาที่นำเข้าไปในสหรัฐฯ บทลงโทษของกฎหมายบ้านเค้าในเรื่องการไม่ declare คือจ่ายเงินค่าปรับ 10,00US$ ค่ะ ลองอ่านระเบียบการนำอาหารเข้าสหรัฐฯได้ที่ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/kw/10000%20dollars/session/L3RpbWUvMTQyOTA3NzkxMS9zaWQvSEVSQypVam0%3D/suggested/1
   ส่วนสิ่งของที่อาจจะเป็นปัญหาคือพริกป่น และมาม่า ถ้าพริกป่นบรรจุในซองมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า เรียกว่าอะไร มีสรรพคุณอย่างไร ปัญหาจะน้อยหน่อย แต่ถ้าคั่วเองและแพ็คซิลใส่ถุงเองปัญหาอาจจะมีบ้างว่า ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก อย. จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปได้ไหม ส่วนมาม่า แล้วแต่ด่านและแล้วแต่ความกรุณาของเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย. มาม่านั้นต้องไม่มีส่วนประสมของเนื้อสัตว์ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า meat, pork เป็นต้น แต่มีคนรู้จักบางคนบอกว่าเอาเข้าไปไม่กี่ห่อเค้าสงสารปล่อยผ่านไป ดังนั้นพี่จึงต้องตอบแบบกลางๆว่า แล้วแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและแล้วแต่เจ้าหน้าที่ แต่ถ้าน้องเอาไปเป็นกล่องคงปัญหามากๆค่ะ

   ส่วนยามีฉลากอธิบายก็ดีและถ้าเป็นยาภูมิแพ้เอาไปปริมาณมากให้หมอออกใบรับรองนิดหนึ่งว่าน้องแพ้อะไรและต้องรับประทานยาตัวนี้เป็นประจำวันละกี่เม็ดเป็นค้นค่ะ

 • Matt  On April 17, 2015 at 7:22 pm

  นำพริกแกง ผงปรุงรส เต้าเจี้ยวขวด น้ำปลา ซอสหอยนางรม พริกป่นไปด้วย ต้องกรอกใบดีแคลร์อย่างไรครับ กลัวพลาด

  • govisa  On April 17, 2015 at 10:00 pm

   น้อง Matt คะดูตัวอย่าง US Custom Declaration Form ได้ที่เว็บไซต์ http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP%20Form%206059B%20English%20%28Sample%20Watermark%29.pdf
   ข้อ 11 a ถ้าน้องมีผลไม้ ผัก เมล็ดพันธุ์พืช อาหารเข้าไปในสหรัฐฯ ให้ตอบ Yes หลังจากนั้นพลิกกลับไปดูหน้าหลัง น้องเขียนชื่ออาหารที่น้องนำเข้าไป พร้อมใส่ราคาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯคร่าวๆก็ได้ว่าของชิ้นนั้นราคากี่เหรียญค่ะ

   หรือน้องจะอ่านคำอธิบายของ CBP ว่าแต่ละข้อจะกรอกอย่างไรได้ที่เว็บไซต์ http://www.cbp.gov/travel/us-citizens/sample-declaration-form

   • Matt  On April 18, 2015 at 12:48 am

    ขอบคุณครับ

   • govisa  On April 21, 2015 at 8:59 pm

    ขอให้น้อง Matt เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯโดยไม่มีปัญหานะคะ

 • mimii  On April 22, 2015 at 12:12 pm

  ใบชาเขียว และชาเขียวมัทฉะ(แบบผง) จำเข้าได้ไหมคะ แล้วต้องdeclareไหมคะ

  • govisa  On April 22, 2015 at 10:08 pm

   น้อง mimii คะ ไม่มีข้อจำกัดในการนำชากาแฟเข้าไปใช้ส่วนตัว https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/335/~/importing-coffee,-tea-or-spices-for-personal-use แต่พี่แนะนำว่าอย่าแกะชาออกจากกล่องที่บรรจุเพราะการมีคำอธิบายประกอบยิ่งเป็นภาษาอังกฤษยิ่งดีเพราะง่ายที่ฝรั่งจะอ่านและเข้าใจได้ค่ะ

 • JS  On May 24, 2015 at 3:31 pm

  เสื้อลายลิขสิทธิ์ที่เป็นของก็อปใส่ไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะเป็นอะไรไหมคะ ประมาณ 2 ตัว เอาไว้ใส่นอนอ่ะค่ะ

  • govisa  On May 25, 2015 at 9:47 pm

   น้อง JS อย่าเอาแบบเดียวไปในปริมาณมากก็แล้วกันนะคะเจ้าหน้าที่เค้าจะได้ไม่สังเกตเห็นง่ายๆเวลาสุ่มเปิดกระเป๋าตรวจค่ะ

 • pongkub11  On June 8, 2015 at 1:49 am

  มาม่า หมูสับ ต้มยำกุ้ง น้ำปลา ผงเครื่องปรุง เช่น รสดี ผงไข่พะโล้ ฯลฯ นำเข้าได้ไหมคับหรือต้องดีแคลด้วยไหมคับ? ของมีคมใส่กระเป๋าใหญ่โหลดขึ้นจะมีปัญหาไหมคับ? ทุกอย่างต้องเป็นของลิขสิทธิ์ใช่ไหมคับ? พอดีจะไปเรียนต่อในอเมริกาในอีก1อาทิตย์คับ ขอคำแนะนำด้วยคับอะไรควรไม่ควร ขอบคุณคับ 🙂

  • govisa  On June 9, 2015 at 9:10 pm

   น้อง pongkub11 คะ อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ไม่สามารถนำเข้าไปในสหรัฐฯได้ค่ะ ส่นผงเครื่องปรุง รสดีถ้ามีคำอธิบายว่ามีหมูผสมอยู่ด้วยก็ไม่ควร ผงเครื่องปรุงไข่พะโล้ได้ค่ะ โดยทั่วไปพี่ขอแนะนำว่า ถ้าน้องอยากจะนำเข้าไปทั้งหมดที่น้องกล่าวควรเอาเข้าไปไม่มากและดีแคลด้วยค่ะ ถ้าเค้าจับได้จะปรับก็จะไม่โดนข้อหาหนักมากเพราะเราบริสุทธิ์ใจดีแคลแล้วค่ะ บางด่านเจ้าหน้าที่เข้าใจและเห็นใจนักศึกษาต่างชาติก็ยอมให้ผ่านไปแต่มีนิดหนึ่งเรื่องปริมาณว่าซักสี่หรือห้าซองไม่มากค่ะ ส่วนซอฟแวร์ก็ควรจะเป็นของจริง พี่ก็เห็นใจอยู่ว่าของจริงแพง ถ้าน้องจะเอาของก็อบไปก็แค่อย่างละแผ่นเดียว อย่าทำอะไรเสี่ยงโดยเอาเข้าไปปริมาณมาก เพราะดูเหมือนเอาไปเพื่อการพาณิชย์และท้าทายกฎหมายประเทศเค้านะคะ ในเรื่องของมีคม เช่น มีด กรรไกร ควรใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ค่ะ เพื่อโหลดไว้ในส่วนท้องเครื่องบิน

 • Piyakorn  On July 10, 2015 at 9:45 am

  ขนมไทยประเภท ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สามารถนำเข้าได้ไหมคะ พยายามโทรไปที่ CBP แต่เขาเปิดเฉพาะเช้าวันอังคารและพฤหัส จะเดินทางพรุ่งนี้และอยากซื้อขนมไทยไปฝากเพื่อนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • govisa  On July 11, 2015 at 5:38 am

   น้อง Piyakorn คะ ที่จริงขนมดังกล่าวมีส่วนผสมของไข่ เอาไปนิดหน่อยพอ แนะนำอย่าเอาไปมาก และขนมดังกล่าวถ้าอยู่แอลเอหรือนิวยอร์คพอหาซื้อรับประทานได้ค่ะ อีกประการหนึ่งขนมมีน้ำตาลฉ่ำๆปิดถุงดี ถ้าหกไหลเลอะเสื้อผ้าจะเปื้อนค่ะ อยทองน่าจะเป็นอยทองอบแห้งจะได้ไม่มีน้ำตาลเชื่อมเยิ้มๆค่ะ

 • Lakkhana Wongyara  On July 22, 2015 at 5:44 pm

  พอดีจะไปอเมริกา แล้วอยากจะเอาข้าวไรซ์เบอรรี่ไปฝากญาติที่นั่นน่ะค่ะ ไม่ทราบว่า จะเอาไปได้หรือเปล่าคะ จะไปช่วงเดือนกันยายน นี้น่ะค่ะ

  • govisa  On July 22, 2015 at 10:23 pm

   ถ้าน้อง lakhana ไปแอลเอๆมีข้าวไรซเบอรี่ขายค่ะ พี่คิดว่าถ้าน้อเอาไปนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ก็น่าผ่านไปได้ แต่โดยทั่วไปอเมริกาเค้าไม่ยอมให้เอาผักสดผลไม้สดเข้าประเทศข้าวก็ถือเป็นพืชชนิดหนึ่เค้ากลัวเรื่องมีโรคพืชติดเข้าไปในประเทศเค้าค่ะ

 • PawatC  On August 3, 2015 at 3:29 pm

  สวัสดีครับ รบกวนสอบถามครับ ลูกสาวจะเดินทางไปอเมริกา โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จะฝากกรอบรูปที่มีกระจก (ใหญ่พอควรครับ) ไปให้ Host ไม่ทราบว่าจะได้ไหมครับ และถ้าได้ควร load หรือ carry ครับ
  //ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • govisa  On August 3, 2015 at 9:13 pm

   คุณ Pawat คะ กรอบรูปนำไปได้ค่ะ ควรใส่ไปในกระเป๋าใหญ่ไม่ใช่ carry on ค่ะ พี่คิดว่ากรอบรูปที่เป็นผ้าไหมไทยน่าจะไม่ทำความยุ่งยากให้เด็ก เพราะไม่ต้องระวังว่ามันจะแตกไหมนะคะ พี่เคยเห็นผู้ปกครองบางท่านเคยให้ลูกถือกรอบใส่หัวโขนไปให้ครอบครัวที่ลูกจะไปอยู่ด้วยระหว่างไปเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่เมืองไทย ปรากฏว่าแตก หัวโขนบิดเบี้ยวดูไม่สวยงาม ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ปกครองจะตัดสินใจแล้วกันค่ะ เพราะของคนชาติอื่นเวลาเค้านำของไปให้ครอบครัวฝรั่งที่ไปอยู่ด้วย เค้าพยายามนำวัสดุเบาๆถือไปได้ง่าย แค่เป็นสิ่งของที่สื่อว่าไปจากต่างประเทศก็ดูมีค่าแล้วค่ะ

 • sunsanee  On August 26, 2015 at 2:10 pm

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามน่ะค่ะ จะไปอเมริกา พร้อมลูกชาย ไม่ทราบว่าเอานมผง หรือนมกล่อง uht ไปด้วยได้ไหมค่ะ ถ้านมผงไปเป็นกล่อง 500 กรัมเลยได้ไหมค่ะ เอาไว้ไปชงให้ลูกทานค่ะ

  • govisa  On August 26, 2015 at 2:43 pm

   เอานมผงเข้าไปได้ค่ะน้องSunsanee TSA กรือหน่วยงานTransportation Security Administration ของรัฐบาลอเมริกันเขียนไว้ในบล็อกค่ะ”The majority of most commonly carried powders such as baby formula and makeup are unlikely to required any additional screening.”

 • Earn  On September 6, 2015 at 4:50 pm

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอดีกำลังจะไปเรียนแลกเปลียนที่อเมริกาค่ะ แล้วกะว่าจะนำพวกผงทำอาหาร รสดีเมนู กับ lobo ไปนะคะ แล้วก็มีพวก น้ำพริกแห้ง คนอร์ รสต้มยำก้อน รสดีผง รสดีผงผัดน้ำมันหอยปรุงสำเร็จ ด้วยนะคะ มีโจ๊กรสไก่ กับรสขาวโพด แล้วก็กะจะเอาปั้นสิบรสปลาไปด้วยนะคะ ในนี้มีอะไรที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศอเมริกาได้บ้างหรอค่ะ

  • govisa  On September 7, 2015 at 8:38 pm

   น้อง Earn คะเอาไปอย่างนิดคงไม่เป็นไรค่ะ ตามที่เคยได้ยินจากประสบการณ์ของบาคนที่ถูกสุ่มตรวจจะบอกว่า รสที่น่าจะมีปัญหาคือรสไก่ กับรสหมู่คะ ส่นรสที่เป็นอาหารทะเลไม่เป็นปัญหาค่ะ

 • Pim  On September 18, 2015 at 3:08 am

  หน่อไม้ต้มแพคใส่ถุงเข้าได้ไหมคะ

  • govisa  On September 18, 2015 at 10:09 pm

   น้อง Pim คะ จริงๆแล้วไม่อยากให้เอาไปเลย เพราะเกรงว่าถ้าแพ็คไม่ดีมีน้ำไหลซึมมันจะทำให้เสื้อผ้าในกระเป๋ามีกลิ่นไหมค่ะ และสองอเมริ
   กาเค้ามีข้อห้ามเรื่องการนำผักสดผลไม้สดเข้าประเทศ

 • May  On October 13, 2015 at 5:19 pm

  ของเหลวทั้งหมดต้องไม่เกิน1000มล.หรอคะ ในที่นี้ไม่ว่าจะเปนยาหรือเครื่องสำอางใช่ไหมคะแล้วควรใส่ในซิปล็อตใสอีกทีใช่ไหมคะ ของเหลวพวกนี้โหลดลงกระเป๋าเครื่องได้หรือเปล่าคะ

  ของเหล็กพวกที่ดัดขนตา,แหนบ,กรรไกรตัดขนคิ้วพวกนี้เอาไปได้ไหมคะแล้วถ้าได้ควรโหลดลงกระเป๋าเครื่องเปล่าคะ

  • govisa  On October 13, 2015 at 9:41 pm

   น้อง May คะ สำหรับของเหลวที่ไม่เกิน 1000 มิลลิลิตรเค้าหมายถึงน้องจะใส่ไปใน carry-on ค่ะ แต่ถ้าน้องจะส่กระเป๋าเสื้อผ้าไปก็ได้ระวังหกเลอะเสื้อผ้าด้วยค่ะ เช่นเดียวกับที่ดัดขนตา แหนบกรรไกรครส่ไว้นกระเป๋าใบใหญ่ค่ะ

  • may  On October 15, 2015 at 9:42 pm

   มาม่ารสประเภทไหนคะที่เข้าเมกาได้

   • govisa  On October 15, 2015 at 11:15 pm

    น้อง May คะรสต้มยำกุ้งพอจะนำเข้าไปได้อยู่ค่ะ เคยมีบางคนนำรสหมูสับผ่านด่านตรวจเข้าไปได้ค่ะ

 • Poo  On November 14, 2015 at 8:13 pm

  ของฝากเข้าอเมริกา(นำกระเป๋าใหญ่ไปได้2ใบ) พวกเสื้อผ้า เครื่องเขียน. กระเป๋ารองเท้าเด็ก มีทั้งแบบถูก และไม่ถูกลิขสิทธิ์ ควรตัดป้ายสินค้าทิ้งไหมคะ ต้องแกะออกจากห่อพลาสติกหรือไม่คะ มีหลาน2คน เลยซื้อแบบละ 2ชิ้น มีของเด็กๆหลายอย่าง. ต้อง declare. ไหมคะ อย่างไรดี รบกวนแนะนำด้วยค่ะ อีก2วันจะเดินทางค่ะขอบคุณค่ะ

  • govisa  On November 17, 2015 at 10:17 pm

   น้อง Poo คะ ถ้าไม่ใช่อาหาร หรือ อุปกรณ์เทคโนโลยี่แพงๆไม่ต้อง declare ก็ได้ค่ะ

 • Fah  On February 6, 2016 at 1:23 pm

  จะเดินทางไปอเมริกาเร็วๆนี้ค่ะ แล้วเป็นคนที่ติดอาหารไทยมากๆด้วยค่ะ จะซื้อกินหายากบางทีก็แพงไป ทุกครั้งที่ไปเที่ยวต่างประเทศ(แถบยุโรป)จะมีหม้อหุงข้าวใบจิ๋วๆ ข้าวสาร ไปด้วยถ้าไปอเมริกาสามารถนำเข้าไปได้มั้ยค่ะ ส่วนพวกกับข้าวจะหาของแห้งที่ไม่ใช่หมู ไก่อาจจะเป็นพวกปลากรอบ ปลากระป๋อง มาม่าต้มยำกุ้งแทนได้มั้ยค่ะ ด้านเครื่องปรุงอยากพก แม็กกี้ น้ำปลา พริกป่น มะขามเปียกนิดหน่อย(เป็นพวกชอบเมารถเมาเครื่องค่ะ) รบกวนแนะนำด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On February 10, 2016 at 3:38 pm

   น้อง Fah รายการที่น้องกล่าวมาทั้งหมดมีขายในอเมริกา โดยเฉพาะถ้าน้องไปเที่ยวเมืองใหญ่เช่นLis Angeles, San Francisco , New York, Boston ค่ะ เก็บพื้นที่ในกระเป๋าไว้ใส่ของอื่นที่อยากเอาเข้าไปค่ะ ยิ่งน้ำปลา มะขามเปียกพี่เกรงว่ามันจะหกเลอะกระเป๋าเสื้อผ้าทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่นค่ะ

 • pattern  On February 11, 2016 at 12:50 pm

  สวัสดีคะ รบกวน ถามหน่อยคะ พอดีมีเพื่อนมาจากนิวยอร์ก แล้วเพื่อนอยากได้ ดาบ ของอยุธยา กลับไป นิวยอร์ก อะคะ ต้องทำยังไง ถึงจะเอากลับไปได้คะ หรือต้องติดต่อ ใคร สามารถโหลด แยกได้รึป่าวคะ

  • govisa  On February 11, 2016 at 1:28 pm

   น้อง pattern คะเข้าไปอ่านเว็บไซต์ CBP นะคะ

   https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/329/~/traveling-outside-of-the-u.s.,-traveling-with-and-bringing-back-personal-knife

   ไม่ได้มีการห้ามนำเข้ามีดดาบ แต่ขอให้หากระดาษห่อให้มิดชิดดีๆเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ อย่าใส่ carry-on หรือถือขึ้นเครื่องค่ะ

 • rose  On March 22, 2016 at 5:14 pm

  สามารถนำกานาฉ่ายบรรจุในขวดแก้ว และกะปิบรรจุในกระปุกพลาสติก และผงปรุงลาบเป็นซอง เข้าอเมริกาได้ไม๊ค่ะ แพคด้วยพลาสติกกันกระแทกอย่างแน่นหนา แต่ก็จะทำให้มองไม่เห็นของที่แพคนะค่ะ

  • govisa  On March 22, 2016 at 10:04 pm

   น้อง Rose คะ พี่คิดว่า ที่น้องๆสอบถามเรื่องอาหารเอาเข้าไปได้ไหม ส่วนหนึ่งงน้องคงพอทราบเลาๆกันแล้วว่า อเมริากาเค้าไม่อยากให้นำอาหารเข้าไปเพราะเค้ากลัวจะมีเชื้อโรคติดเข้าไปด้วย พี่เข้าใจอยู่ว่า น้อๆคงคิดถึอาหารไทยอยากทานหรืออยากนำไปฝากคนที่อเมริก แต่น้องก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงถ้าถูกสุ่มตรวจและเจ้าหน้าที่เค้าคิดว่ามันผิดกฎหมายประเทศของเค้าน้องไม่มีทางเถียงเค้าได้เลย เพราะเค้าเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้ว https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/600/kw/dried%20vegetables/session ยิ่งข่าววันนี้มีระเบิดที่สนามบินนประเทศเบลเยี่ยมพี่คิดว่าสนามบินนประเทศต่างชั้นนำโดยเฉพาะอเมริกาคงต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น ถ้าจะเอาอาหารเข้าไป แนะนำให้declare ดีกว่าค่ะหากถูกจับได้เสียค่าปรับสูงสุดคือ 10,000US dollars

 • ภู  On April 13, 2016 at 3:53 am

  รบกวนสอบถามหน่อยครับ ผมจะไปเที่ยวนิวยอร์กสิงหานี้ เรื่องการแต่งกายในหน้าร้อน ถ้าสมมุติเราเอาพวกเสื้อกล้ามไปแต่เป็นของก๊อบยี่ห้อนี่จะมีปัญหาไหมครับ เช่น adidas, niki etc,

  • govisa  On April 14, 2016 at 5:30 am

   น้องภูคะ ถ้าไม่ได้เอาไปเยอะเป็นสิบๆตัวก็ไม่เป็นไรคะ และการขอเปิดกระเป๋าเดินทางดูก็ไม่ได้โดนทุกคนค่ะ

 • BE  On May 17, 2016 at 11:31 am

  พี่คะ สามารถนำธัญพืช อย่างพวกกราโนล่า กับผงไมโลเข้าอเมริกาได้มั้ยคะ

 • erng94  On May 17, 2016 at 11:48 am

  พี่คะ สามารถนำธัญพืชอย่าง กราโนล่า กับผงไมโลเข้าสหรัฐได้มั้ยคะ

  • erng94  On May 17, 2016 at 11:50 am

   ขอโทษที่ส่งซ้ำค่ะตอนแรกมันไม่ขึ้น T^T

  • govisa  On May 17, 2016 at 3:46 pm

   น้อง erng94 คะอ่านเว็บไซต์ของCBP นะคะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/~/travelers-bringing-food-into-the-u.s.-for-personal-use
   ดูประโยค The following are generally admissible. คือของที่นำเข้าไปได้ ตรงหัวข้อ breads, cookies, crackers, cakes, granola bars and cereal ถ้าอ่านไปถึงหัวช้อชากาแฟ คือกาแฟคั่วบดหรือไม่ได้คั่วบดเอาเข้าได้แต่ต้องไม่มีเศษเนื้อกาแฟติดไป

 • araya  On July 7, 2016 at 9:28 pm

  พี่คะสอบถามหน่อยค่ะ จะไปอเมริกา portland oregon ในไม่กี่วันนี้ อยากถามเกี่ยวกับ notebook ว่าถ้าเอาใส่ carry on ไปได้ใช่มั้ยคะ? แล้วจำเป็นต้องลง window แท้มั้ยคะ? แล้วถ้า window แท้แล้ว โปรแกรมในเครื่องพวก word หรือ program ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องเป็นของแท้มั้ยคะ?

  ถ้าจำเป็นต้องแท้มีแนะนำมั้ยคะว่าให้ไปลงที่ไหน? ราคาประมาณเท่าไหร่?
  ปล.ที่ชาร์ตโน้ตบุ้คนี่ใส่ไปในกระเป๋าลงใต้เครื่องหรือ เอาใส่ carry on คะ?

  ปล.2 มีแนะนำของฝากมั้ยคะจะเอาไปให้อาจารย์หับเพื่อนๆ ที่นั่น
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On July 8, 2016 at 7:47 pm

   น้อง Araya คะ อ่านรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าอะไรควรอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่และอะไรควรอยู่ในCarry-On ได้จากเว็บไซต์กระทรวงการขนส่งของสหรัฐค่ะ http://phmsa.dot.gov/safetravel/batteries

   หน่วยงาน CBP ของสหรัฐฯตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุ https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/bangkok/us-agencies/u-s-customs-border-protection/ น้องสามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมเรื่องสิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าสหรัฐฯได้ค่ะ

   ส่วน notebook ถ้าไม่ได้ลงของแท้ไปในบางมหาวิทยาลัยอาจมีข้อจำกัดในการใช้งานได้ค่ะ ส่วนการลงของแท้ควรเป็นที่ไหนพี่ไม่สามารถให้คำแนะนำประเด็นนี้ได้ค่ะ ขอขอแนะนำให้น้องลองสอบถามอาจารย์ที่เคยไปเรียนที่สหรัฐฯหรือเพื่อนที่เคยไปเรียน

   ของที่ระลึกอะไรสมัยก่อนจะเป็นพวกที่ผ้าไหมไทยผสมอยู่เด็กรุ่นใหม่อาจจะมีแนวความคิดใหม่ที่ไม่เหมือนคนรุ่นเก่า ขอให้พิจารณาว่าของควรจะมีน้ำหนักเบาไม่แตกหักง่ายอีกประการหนึ่งควรศึกษาธรรมเนียมของทางโน้นหรือถามรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ก่อนให้ของอาจารย์ค่ะเพราะอาจารย์บางท่านจะไม่รับของจนกว่าน้องจะเรียนจบและจะกลับไทยแล้ว การให้ของก่อนล่วงหน้าอาจารย์บางคนจะไม่รับเลยเพราะจะถูกมองว่าเป็นการติดสินบนเพื่อให้เกรดออกมาสวย ดังนั้นโปรดศึกษาวัฒนธรรมของคนที่โน่นก่อนให้ของค่ะ

   • Gift  On July 14, 2016 at 1:57 pm

    รบกวนสอบถามไม่ทราบเสือ11ตัวทีาเป็งซอง ไม่ทราบเอาเข้าได้ไหมคะ เอาไปประมาณ 60ซอง เอาไปแจกแล้วกินเองด้วย เดินทางวันที่16นี้ค่ะ

   • govisa  On July 14, 2016 at 2:40 pm

    น้อง Gift คะ พี่ลอง search จาก Google เพราะไม่เคยใช้เห็นว่า ingredients เขียนเป็นภาษาไทยแตวิธีใช้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ น้องเตรียมหาคำศัพท์ ingredients แต่ละตัวไปด้วยเผื่อถูกถามค่ะ ส่วนเอาไปหกสิบซองสำหรับพี่มองว่าเยอะอยู่แต่ทุกคนที่ถามมาพี่ค้องขอออกตัวว่าพี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯไม่สามารถให้คำตอบว่า yes ได้เต็มปากเต็มคำ น้องคงต้องใช้ดุลพินิจเอาเองด้วยค่ะ ลดลงไปหน่อยดีกว่าไหมคะ เพราะเยอะอาจจะดูเหมือนซื้อเอาไปขายค่ะ

  • govisa  On July 14, 2016 at 2:21 pm

   น้อง araya คะเพิ่มเติมนะคะ น้องสามารถ search เว็บไซต์งิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ตอบรับน้องเข้าเรียนที่หน่วยงาน Office of Information Technology Setvice เพื่อขอ download program ได้ฟรีค่ะ

 • Gift  On July 14, 2016 at 2:03 pm

  ไม่ทราบว่าเสือ11ตัวที่เป็งซอง สามารถเอาเข้าได้ไหมค่ะ นำไป60ซองค่ะ จะเอาไปฝากแล้วทานเองด้วย ไม่ทราบว่สได้รึป่าวค่ะ

 • Jan  On July 18, 2016 at 6:21 pm

  ไม่ทราบว่าพวกสเปรย์ดับกลิ่นตัว สามารถโหลดใส่กระเป๋าแล้วนำเข้าอเมริกาได้ไม๊คะ

  • govisa  On July 19, 2016 at 7:13 am

   น้อง Jan คะ ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ได้แต่ไม่ต้องเอาไปมากอ่าน blog ของ Department of Transportation
   ของ USA นะคะ เค้ามีกำหนดขนาดไว้ด้วยค่ะ ถ้าไปอยู่นานคงต้องซื้อกลิ่นที่อเมริกามีขายค่ะ http://blog.tsa.gov/2010/09/gel-aerosol-and-stick-deodorant-which.html?m=1

 • nantarn  On August 17, 2016 at 9:14 pm

  พี่ค่ะอยากสอบถามเรื่องกระเป๋าเดินทาง ที่เป็นตัวล็อคของมันเองภายในตัวไม่มีซิปอ่ะค่ะ สามารถโหลดลงเครื่องได้ใช่มั้ยค่ะ จะโดนตรวจอะไรมั้ยค่ะ แบรนด์ของไทย J2world อ่ะค่ะ

  • govisa  On August 18, 2016 at 4:56 am

   น้อง Nantarn คะ โหลดได้ค่ะ และถ้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเต้าขอเปืดกระเป๋าก็ต้องเปิดให้เค้าดูค่ะ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปเที่ยวภายในประเทศสหรัฐฯหลังจากเราเข้าประเทศไปแล้ว เวลาไปรอรับกระเป๋า อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด กระเป๋าถูกกรีดออกดูเพราะเจ้าหน้าที่เปิดกระเป๋าตรวจเองไม่ได้เพราะติดล็อก เจ้าหน้าที่สนามบินไม่มีความผิดถ้าเราจะขอ Sue เพราะเค้าทำเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะ

 • saowapa  On September 11, 2016 at 8:09 am

  ไปอเมริกา..ถ้าจะเอาน้ำมันงาดำ(ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) บรรจุในกล่องเป็นแคปซูลใส่ลงไปกระเป๋ใหญ่จะได้มั้ยคะ

  • govisa  On September 13, 2016 at 6:18 am

   ได้ค่ะน้อง saowapa

 • Tip  On January 9, 2017 at 11:57 am

  รบกวนสอบถามว่า จะไปแคนาดา ผ่านอเมริกา จะมีการเปิดกระเป๋าตรวจมั๊ยคะ จะเอาพวกน้ำพริก ไปฝากคนที่แคนาดา แต่ทางแคนาดาเตือนว่าผ่านอเมริกา ถ้าตรวจกระเป๋าเค้าจะทิ้งของค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On January 11, 2017 at 6:43 am

   น้อง Tip คะ ที่แต่ละประเทศเค้าตั้งกฎระเบียบไว้เพราะเค้ากลัวว่าเราจะนำความไม่ปลอดภัยเข้าไปในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค การก่อการร้าย เป็นต้น

   กรณีน้ำพริกของน้องๆ declare ไปเลยว่า มีอะไรที่จะนำเข้าบ้าง เพื่อแสดงความจริงใจว่า เราไม่ได้หลบๆซ่อนๆสิ่งของนั้น ถ้าเค้าอนุญาตก็ได้นำเข้าไป ศุลกากรบางคนเค้าเห็นใจโดยเฉพาะพวกวีซ่านักเรียนที่ไปอยู่นานอาจจะคิดถึงบ้านเอาไปทานช่วงแรกๆตอนหลังเด็กต้องหัดปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของบ้านเมืองเค้าค่ะ ส่วนถ้าน้องจะศึกษาว่าอะไรนำเข้าได้หรือไม่ได้อ่านได้ที่
   https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/agricultural-items

 • ni  On January 19, 2017 at 10:35 am

  เราสามารถเอาเหล้า(หงษ์ทอง)เข้าประเทศเค้าได้มั้ยค่ะ

 • Nui  On April 5, 2017 at 1:09 am

  สวัสดีคะ รบกวนสอบถามอยากกินข้าวเม่าอ่อน จะสั่งให้เขาส่งจากเมืองไทยเข้าอเมริกาได้ไหมคะ ถ้าได้มีจำกัดจำนวนจำกัดรึป่าว จะเอาไปทำบุญที่วัดด้วยคะ ส่งมาทาง dhl ขอบคุณคะ

  • govisa  On April 5, 2017 at 3:25 pm

   น้อง Nui คะ การส่งอาหารเข้าไปในสหรัฐฯ สหรัฐฯกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่า สินค้าชิ้นนั้นต้องบรรจุอยู่ในซอง หรือในหีบห่อที่แสดงให้เห็นส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้าง คือมี ingredients อะไรบ้างคิดเป็นกี่กรัมหรือกี่เปอร์เซ็นต์ และจะต้องไม่มีส่วนประกอบของ meat เช่น เนื้อหมู นมหรือไข่ แต่ถ้ามีกุ้งแห้งได้ค่ะ

   ในการส่งสินค้าผ่าน DHL
   1. ผู้ส่งต่องกรอกในฟอร์ม DHL ระบุ ingredients ตามฉลากของสินค้า
   2. สินค้าชิ้นนั้นต้องได้รับการรับรองจาก อย. หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพราะผู้ส่งต้องระบุหมายเลข อย.ของสินค้าลงในฟอร์ม DHL ด้วยค่ะ
   3. ผู้รับต้องพร้อมที่จะจ่ายค่าภาษีการรับพัสดุซึ่งราคาภาษีขึ้นอยู่กับ DHL ในสหรัฐฯ
   4. ราคาค่าส่งผู้ส่งปรึกษาได้กับบริษัท DHL ในไทยเพราะ DHL จะคำนวณปริมาตรของกล่องและนำ้หนักของสินค้าค่ะ

 • check  On August 20, 2017 at 10:31 am

  พวกยาสิวนี่จำกัดจำนวนเอาเข้ามั้ยครับ พอดีรักษาสิวอยู่ละต้องไปแลกเปลี่ยน1ปี และต้องใช้ใบรับรองแพทย์มั้ยคับ

  • govisa  On August 21, 2017 at 5:37 am

   ถ้าน้อง check นำเข้าไปหลายแผงควรมรใบรับรองแพทย์และบอกว่าต้องกินวันละเท่าไรต่อเนื่องนานเท่าไรค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: