การโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union)


หลายคนคงเคยได้ยินบริการการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเนียน ( Western Union )และมีบางคนสงสัยว่า เวสเทิร์น ยูเนียน (Western Union ) คือ ธนาคารอะไร ให้บริการอย่างไร คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเท่าไร คำตอบเหล่านี้สามารถค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของเวสเทิร์น ยูเนียนประเทศไทย   http://www.westernunion.co.th/th/about_us.php  เวสเทิร์น ยูเนียน ถือกำเนิดมาจากบริษัทโทรเลขนิวยอร์คและมิสซิสซิปปี้ วอลเลย์ เมื่อปีพ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1851) และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทโทรเลขเวสเทิร์น ยูเนียนในปีพ.ศ.2499 (ค.ศ.1856) และได้ตั้งสำนักงานใหญ่ที่รัฐโคโลราโดในปีพ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) มีตัวแทนที่ให้บริการใกล้เคียงจำนวน 400,000 แห่งทั่วโลก

จุดบริการตัวแทนในประเทศไทยมีมากกว่า 4,200 แห่ง ได้แก่

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร http://www.baac.or.th/content-product.php?content_group_sub=3&content_group_semi=2
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  http://www.krungsri.com/th/consumer-detail.aspx?did=109&sub=true
 3. ธนาคารกรุงเทพ  http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/Personal%20Banking/Transfering%20Funds/     Transferring%20out%20of%20Thailand/Worldwide%20Money%20Transfer/Pages/default.aspx
 4. ธนาคารนครหลวงไทย  http://www.scib.co.th/th/customer/default.asp?KeyRef=service_transfermoneyforeign
 5.  ธนาคารยูโอบี   http://www.uob.co.th/personal/financial-service-fund-transfer-western-union_th.htm
 6. ไปรษณีย์ไทย  http://www.thailandpost.co.th/service-detail.php?sid=15&service=83
 7.  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  http://www.central.co.th/TH/Visitor.php#h6
 8.  บิ๊๊๊กซี
 9.  โรบินสัน บางสาขา http://www.robinson.co.th/services.html#2

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการโอนเงินด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อติดต่อทางธุรกิจ เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ และอื่นๆ ตามวันทำการ และช่วงเวลาที่สะดวก จุดให้บริการบางแห่งเปิดให้บริการทุกวัน และให้บริการถึงเวลา 22.00 น. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.westernunion.co.th/th/check_this_out.php?ref=1

วิธีการส่งเงิน

 • กรอกแบบฟอร์มการส่งเงิน
 • ชำระเงินที่ต้องการส่งพร้อมค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนผู้ให้บริการเวสเทิร์น ยูเนียน
 • ตรวจสอบรายละเอียดของใบเสร็จ และ ใช้หมายเลข Money Transfer Control Number (MTCN) ตรวจสอบสถานะการส่งเงินทางระบบออนไลน์ได้
 • แจ้งชื่อผู้ส่ง จำนวนเงินที่ส่ง หมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) และประเทศต้นทางที่ส่งเงินให้ผู้รับทราบ

วิธีการรับเงิน

 • ติดต่อผู้ส่งเพื่อยืนยัน หรือตรวจสอลสถานะการโอนเงินทางออนไลน์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ในประเทศไทย โทรฟรี 001 800 852 5385 (สำหรับการโทรออกจากประเทศไทยด้วยเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้โทรทางไกลไปต่างประเทศได้
 • ผู้รับจะต้องเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งเงิน ประเทศต้นทางที่ส่งเงิน จำนวนเงินที่ส่ง หมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับเงิน
 • กรอกแบบฟอร์มการรับเงินให้เรียบร้อบพร้อมยื่นเอกสารข้างต้น
 • ตรวจดูใบเสร็จเรื่องจำนวนเงินให้เรียบร้อยก่อนรับเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม ในการโอนเงินจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ศึกษาได้จากเว็บไซต์ธนาคารต่างๆ อาทิ เช่น  เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ ได้กล่าวถึงค่าธรรมเนียมบริการไว้ที่เว็บไซต์

http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/Personal%20Banking/Transfering%20Funds/

Transferring%20out%20of%20Thailand/Worldwide%20Money%20Transfer/Pages/default.aspx

หรือจากเว็บไซต์เวสเทิร์น ยูเนียนในต่างประเทศเองก็ได้

http://www.westernunion.com/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=US&languageCode=en&pagename=HomePage

ไอคอน ” Estimate price ” จะช่วยคำนวณราคาสำเร็จรูปให้ดูด้วย เช่น จะโอนเงินจากเมืองซานฟรานซิสโก ( San Francisco ) กลับมาเมืองไทยจำนวน 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้ตัวแทนเวสเทิร์น ยูเนียนจำนวน 1,068 เหรียญ และผู้รับในประเทศไทยจะได้รับจำนวน 29,398.14 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ส่ง)  ลองศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.westernunion.com/WUCOMWEB/priceShopperRedirectAction.do?method=load&countryCode=US&languageCode=en&pid=usMenuPriceShopper

ข้อดี ของเวสเทิร์น ยูเนียน คือ มีจุดให้บริการจำนวนมากกว่าธนาคาร ซึ่งจัดว่า เป็นประโยชน์อย่ายิ่งต่อผู้ส่งเงินที่มีถิ่นฐานอยู่ในจุดที่ไม่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

ข้อเสีย ของเวสเทิร์น ยูเนียน คือ

 • ค่าธรรมเนียมของการส่งเงิน จะมีราคาแพงกว่าค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไปยังธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ
 • ขอให้ผู้รับปลายทางตรวจสอบเงื่อนไขในการรับเงินของตัวแทนการจ่ายเงินปลายทางก่อนให้ผู้ส่งเงินต้นทางส่งเงินให้ด้วยเพื่อให้การรับเงินเป็นไปด้วยความราบรื่น กล่าวคือ การจ่ายเงินของตัวแทน Western Union ในบางประเทศมีเงื่อนไขกำหนดการรับเงินไว้ต่อครั้ง ตัวอย่าง เช่น รับเงินได้ไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ครั้ง หากผู้ส่งส่งเงินไปจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้รับจะไม่สามารถรับเงินจำนวนดังกล่าวได้ ถึงแม้จะขอแบ่งรับเป็น 2 ครั้งก็ตาม เพราะผู้จ่ายเงินจะพิจารณาตามคำสั่งที่ส่งมา คือ จ่ายครั้งเดียวจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น ดังนั้น ผู้รับเงินปลายทางต้องติดต่อทางผู้ส่งเงินต้นทาง ให้ผู้ส่งเงินต้นทางติดต่อกับธนาคารต้นทางที่เป็นผู้จัดส่งเงินว่า จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างไร มิเช่นนั้น ผู้รับเงินอาจเกิดความรู้สึกเสียเวลาเมื่อเดินทางไปยังสถานที่รับเงิน แต่ไม่สามารถรับเงินได้ แม้จะแสดงหมายเลขการกำกับการโอนเงิน MTCN แล้วก็ตาม

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • Ann  On May 16, 2013 at 10:11 pm

  อยากสอบถามว่าแฟนดิฉันส่งเงินมาจากต่างประเทศทางเวสเทิร์น ก่อนหน้านี้ดิฉันติดหนี้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอยู่ และได้ไปรับเงินที่ธนาคารกรุงเทพ ทางธนาคกรุงเทพมีโทรศัพท์อัตโนมัติเข้ามาว่า จะหักเงินในเวิสเทิร์นเอง
  ดิฉัน: อยากถามว่าธนาคารสามารถหักเงินจากเวิสเทิร์นเองอัตโนมัติเลยหรือค่ะ?
  ช่วยตอบด้วยค่ะ

  • govisa  On May 16, 2013 at 10:52 pm

   น้อง Ann คะ พี่ได้ลองเข้าไปอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ เรื่องการรับเงินโอนจากระบบเวสเทิร์นยูเนี่ยน http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/TransferingFunds/TransferringOutOfThailand/WorldwideMoneyTransfer/Pages/default.aspx

   น้อง Ann จะต้องทำตามขั้นตอนตามทีทางธนาคารได้อธิบายไว้ ขออนุญาตคัดลอกข้อความบางส่วนมาให้น้อง Ann ดูดังนี้คือ

   1. กรอกแบบฟอร์มการรับเงินโอน แจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) ชื่อผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
   2. ยื่นแบบฟอร์มและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทาง
   3. รับเงินได้ทันที เมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารและข้อมูลกับระบบถูกต้อง

   อนึ่ง คำถามที่น้องถามพี่มา พี่ได้ลองอ่านในบางกระทู้จากเว็บไซต์อื่นๆพบว่า มีคนเคยมีปัญหาเช่นเดียวกับน้องจากหลายธนาคาร และมีการดำเนินการทางกฎหมายด้วย ซึ่งพี่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้มากพอทีจะตอบคำถามซับซ้อนได้ และขออนุญาตไม่ออกความเห็นที่เป็นผลลบต่อองค์กรใดๆค่ะ ในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ ธนาคารไม่น่าจะหักเงินที่โอนเข้ามาหาน้องด้วยระบบเวสเทิร์นยูเนี่ยน ถึงแม้น้องจะติดหนี้กับธนาคารอยู่ อย่างไรก็ตาม พี่คิดว่า ทางที่ดีที่สุด น้องลองโทรศัพท์สอบถามไปที่บัวหลวงโฟน 1333 หรือลองสอบถามผู้จัดการธนาคารสาขาที่น้องไปรับเงินเวสเทิร์นยูเนี่ยน ถ้าบ้านอยู่ในกรุงเทพ การเดินทางไม่ลำบากนัก อาจจะไปขอรับเงินของเวสเทิร์นยูเนียนที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ และสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพที่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ตอบคำถามน้องเองดีกว่าค่ะ

  • Fai  On August 30, 2016 at 5:12 pm

   หนูจะส่งเงินไปไทยไห้เเฟน
   #เเฟนสามารถไปรับที่ไหนก้อได้ ที่เปนตัวเเทนใช่ไหมคร่ เช่น ไปสณี,…
   *ขอบคุนค่ร^^

   • govisa  On August 30, 2016 at 9:10 pm

    น้อง Fai คะถูกต้องค่ะแต่ต้องมีเอกสารแสดงตนเช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หมายเลข MTCN

 • Ann  On May 19, 2013 at 7:50 pm

  ขอบพระคุณค่ะคุณพี่ที่ช่วยตอบ น้องก็คิดเหมือนกันค่ะว่าทางธนาคารไม่สามารถหักเงินจากเวิสเทิร์นได้ นอกจากแอนไปรับเงินที่ธนาคารแล้วธนาคารเป็นผู้หักเงินเองค่ะ
  แอนชอบบริการของเวิสเทิร์นมากค่ะเร็วมาก. แฟนแอนใช้บริการทุกเดือนเลยค่ะ : แอนหวังว่าทางเวิสเทิร์นจะไม่ให้ทุกธนาคารหักเงินปลายทางนะค่ะ ไม่อย่างนั้นแอนคงต้องเปลี่ยนบริการใหม่ค่ะ. แอน

  • govisa  On May 19, 2013 at 9:15 pm

   ขอบคุณค่ะน้อง Ann ที่เล่าประสบการณ์ของน้องมาให้อ่านกัน เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ

 • jidapa boonnapronamron  On May 30, 2013 at 5:34 pm

  แฟนอยู่ประเทศเนเทอร์แลนด์ จะส่งเงินมาให้ทางตัวแทนส่งเงิน ขอรายละเอียดชื่อสกุล เต็มและที่อยู เบอร์โทรศัพท์ของเราไปแค่นั้น แล้วบอกเดี๋ยวบริษัทตัวแทนส่งเงินจะโทรมาบอกเรา มีด้วยหรือคะวิธีนี้ และสามารถรับเงินได้จริงๆหรือคะ

  • govisa  On May 30, 2013 at 10:55 pm

   น้อง Jidapa คะ ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาก็มีจำนวนมากอยู่ ที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็เห็นมีอยู่บ่อยๆ พี่แนะนำให้น้องสอบถามไปทางแฟนที่เนเธอร์แลนด์ว่า ตัวแทนส่งเงินที่แฟนจะใช้บริการนั้นทำงานสังกัดบริษัททางการเงิน หรือหน่วยงาน หรือธนาคารชื่ออะไร เพื่อน้องจะได้ตรวจสอบได้ว่า มีตัวแทนชื่อคล้ายกันอยู่ในเมืองไทยไหม ตั้งอยู่ที่ใด น้องจะพอติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในเมืองไทยก่อนได้ไหมค่ะ ขอยกตัวอย่างการส่งเงินผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยน ( Western Union) เวสเทิร์นยูเนี่ยนเขียนรายละเอียดเรื่องวิธีการรับเงินจากผู้ส่งต้องทำอย่างไร หรือวิธีส่งเงินต้องทำอย่างไรไว้ในหน้าเว็บไซต์ของเวสเทิร์นยูเนี่ยนเอง http://www.westernunion.co.th/th/how_to_receive.php หรือมันนีแกรม(MoneyGram) ก็ได้บรรยายวิธีการส่งเงินและวิธีการรับเงินไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของตนเอง https://www.moneygram.com/MGI/TH/TH/Market/Market.htm?CC=TH&LC= หากน้องให้แฟนส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของน้องที่เมืองไทย น้องอาจจะลองไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่น้องมีบัญชีเงินฝากดูดีไหมคะว่า ควรจะแนะนำให้แฟนส่งเงินมาให้น้องแบบไหนดีค่ะ

 • Bee  On September 10, 2013 at 10:22 pm

  ดิฉันอยากทราบว่าเราใช้หนังสือเดินทางของเราไปรับเงินwestern union ีที่ธนาคารกรุงศรีและธนาคารอื่นๆที่เป็นตัวแทนได้ไหมค่ะ

  • govisa  On September 10, 2013 at 11:11 pm

   เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะน้อง Bee

 • nid  On September 18, 2013 at 8:04 pm

  ขอสอบถามนะคะ
  คือแฟนน้องอยู่สวีเดน จะส่งเงินมาให้ มันเป็นครั้งแรกของน้องน่ะค่ะ ไม่ทราบว่าน้องต้องให้รายละเอียดข้อมูลอะไรให้เขาบ้างคะ อย่างถ้าจะให้ส่งทางไปรษณีย์ ต้องให้รายละเอียดข้อมูลอะไรบ้างให้แฟนของน้องในการส่งเงินคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On September 18, 2013 at 10:37 pm

   น้อง nid คะถามแฟนน้องก่อนว่าเขาจะส่งเงินแบบใดให้น้อง มีหลายวิธีดังนี้คือ
   1. ถ้าจะโอนเงินเข้าบัญชีน้องๆต้องแจ้งชื่อนามสกุลของน้อง ชื่อธนาคารที่น้องมีบัญชีเงินฝาก ที่อยู่ของธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารของน้องค่ะ
   2. ถ้าแฟนน้องจะส่งเงินแบบมันนีแกรม( MoneyGram)ให้น้องๆแจ้งแค่ชื่อและน่มสกุลของน้องที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ายังไม่มีหนังสือดูจากในบัตรประชาชน และเวลาไปรับเงินกรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วยค่ะ เว็บไซต์มันนีแกรมที่มีคำอธิบายวิธีการส่งและวิธีการรับเงินเป็นภาษาไทยค่ะ http://www.moneygram.com/MGI/TH/TH/Send/Send.htm?CC=TH&LC=TH
   3. ถ้าแฟนต้องการส่งเงินผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยน ให้อ่านวิธีการรับและส่งเงินเป็นภาษาไทยที่เว็บไซต์นี้ค่ะ http://www.westernunion.co.th/how_to_receive.php ใช้หลักการเหมือนมันนีแกรมคือแจ้งชื่อนามสกุลผู้รับเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

  • govisa  On September 18, 2013 at 10:45 pm

   น้อง nid คะถามแฟนน้องก่อนว่าเขาจะส่งเงินแบบใดให้น้อง มีหลายวิธีดังนี้คือ
   1. ถ้าจะโอนเงินเข้าบัญชีน้องๆต้องแจ้งชื่อนามสกุลของน้อง ชื่อธนาคารที่น้องมีบัญชีเงินฝาก ที่อยู่ของธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารของน้องค่ะ
   2. ถ้าแฟนน้องจะส่งเงินแบบมันนีแกรม( MoneyGram)ให้น้องแจ้งแค่ชื่อและน่มสกุลของน้องที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ายังไม่มีหนังสือเดินทางให้น้องดูตัวสะกดชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษจากในบัตรประชาชน และเวลาไปรับเงินกรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วยค่ะ เว็บไซต์มันนีแกรมที่มีคำอธิบายวิธีการส่งและวิธีการรับเงินเป็นภาษาไทยค่ะ http://www.moneygram.com/MGI/TH/TH/Send/Send.htm?CC=TH&LC=TH
   3. ถ้าแฟนต้องการส่งเงินผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยน ให้อ่านวิธีการรับและส่งเงินเป็นภาษาไทยที่เว็บไซต์นี้ค่ะ http://www.westernunion.co.th/how_to_receive.php ใช้หลักการเหมือนมันนีแกรมคือแจ้งชื่อนามสกุลผู้รับเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
   4. ถ้าจะให้แฟนส่งเงินมาทางไปรษณีย์ ให้แฟนสะกดชื่อนามสกุลของน้องเป็นภาษาอังกฤษเขียนลงในเช็คส่วนตัวของเขาก็ได้ถ้าเขามีนะคะ หรือจะซื้อเป็นมันนี่ออร์เดอร์(money order) หรือจะซื้อเป็นดราฟท์ต่างประเทศระบุว่าสั่งจ่ายชื่ินามสกุลของน้องก็ได้ค่ะ เขาจะส่งกระดาษทีอยู่ในรูปของเช็คให้น้องทางไปรษณีย์แต่จะขึ้นเป็นเงินสดกับธนาคารที่เมืองไทยได้ช้ากว่าการส่งเงินในแบบที่1, 2 และ 3 ค่ะ

 • momay  On October 1, 2013 at 12:25 am

  คือหนูอยากทราบว่า เราต้องไปรับเงินภายในกี่วันอะค่ะ

  • govisa  On October 1, 2013 at 5:45 am

   น้อง momay คะ น้องจะได้รับเงินภายในเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับบริการการโอนเงิน Western Union ของแต่ละประเทศด้วย แต่ไม่ควรจะเกินภายใน 3 วัน เพราะ Western Union เป็นการโอนเงินแบบเร่งด่วนและผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร แต่นำหมายเลข MTCN ไปแสดงพร้อมบัตรประชาชนของน้องเพื่อรับเงินที่ธนาคารๆในเวลานี้ส่วนใหญ่ก็มักจะมีบริการของ Western Union อยู่แล้วค่ะ จะอย่างไรก็ตามดูเครื่องหมาย Western Union ที่แสดงไว้ที่ธนาคารที่ให้บริการนี้ด้วยค่ะ ลองอ่านจากเว็บไซต์ของ Western Union เพิ่มเติมนะคะ http://www.westernunion.co.th/th/th_tcwu.php พี่ขออนุญาตคัดลอกข้อความบางตอนจากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวมาให้ดูข้างล่างค่ะ

   ” ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้ที่ที่ทำการของตัวแทนของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนทั่วโลก โดยสามารถสอบถามสถานที่ตั้งและเวลาทำการได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง ที่ทำการบางแห่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยปกติ ผู้รับเงินสามารถรับเงินที่โอนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่อาจมีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนเวสเทิร์น ยูเนี่ยนที่มีหน้าที่รับเงิน นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการการโอนเงินภายในวันรุ่งขึ้น / 2 วัน (Next Day / 2 Day money transfer service) และการโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชี (Account-based money transfer services) เมื่อได้รับการร้องขอในบางประเทศ ซึ่งการส่งเงินโดยใช้บริการการโอนเงินภายในวันรุ่งขึ้น / 2 วัน (Next Day / 2 Day money transfer service) นั้นผู้รับเงินจะสามารถรับเงินได้ภายในเวลา 24 และ 48 ชั่วโมงตามลำดับนับจากเวลาที่ทำการส่งเงิน การโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีธนาคารมักได้รับเงินภายใน 3 วันทำการและการโอนเงินเข้าที่บัญชีมือถือจะได้รับเงินภายในเวลาไม่กี่นาที การโอนเงินที่เกินวงเงิน ข้อจำกัดทางด้านกฏหมายหรือข้อจำกัดอื่นๆ ในบางประเทศอาจทำให้การโอนเงินมีความล่าช้า ทั้งนี้ เวสเทิร์น ยูเนี่ยนไม่ได้กระทำการเป็นตัวแทน รับฝากเงินให้กับธนาคารใด ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ 001 800 852 5385 หมายเลขโทรฟรีสำหรับโทรฮอกจากประเทศไทยค่ะ)”

   อนึ่ง เนื่องจากน้องเขียนคำถามมาสั้นมาก พี่จึงไม่ทราบว่า พี่ตอบตรงตามที่น้องต้องการจะถามไหมนะคะ แต่ถ้าคำถามน้องจะหมายความว่า น้องยังไม่ว่างไปรับเงินที่โอนมาให้น้องผ่านทาง Western Union น้องจะทิ้งเงินก้อนนั้นไว้ที่ธนาคารแล้วไปรับ จะไปรับได้อย่างช้าที่สุดเมื่อไหร่ คำตอบคือ ไม่เกิน 45 วันที่ธนาคารหรือสถาบันที่ให้บริการ Western Union จะเก็บเงินไว้ให้น้องค่ะ

 • Junior  On November 6, 2013 at 8:56 pm

  คือว่าแฟนอยู่ประเทศฝรั่งเศส ส่งเงินเวิสเทินมา แล้วเค้าบอกจำนวนมา 15000 คะ พอเราไปรับที่ธนาคารประกฎว่ายอดที่เราแจ้งไปมันไม่ตรงกันคือมันน้อยกว่า 15000 มาก อยากทราบว่าธนาคารทางโน้นเค้าจะหักค่าบริการส่งเท่าไรปรมานกี่ยูโรอะคะ. คือฟนเราก้อชัวนะแล้วพนักงานบอกว่าเงินถึงแล้วแต่ให้เราแจ้งยอดเงินใหม่วันหลัง (สงสัยกลัวเราโกง) จะโกงได้งัยเนอะเพราะเค้าส่งมาเป็นชื่อเรา ขอความเห็นหน่อยคะ ^^

  • govisa  On November 6, 2013 at 11:06 pm

   น้อง Junior คะ พี่ไม่ทราบว่า 15,000 ที่น้องแจ้งมาเป็นตัวเลขที่แฟนบอกมาเป็นยูโร หรือเป็นตัวเลขเงินบาทที่น้องไปรับกับเวสเทิร์นยูเนี่ยนในประเทศไทยคะ พี่แนะนำให้น้องลองเข้าไปใส่ตัวเลขในตาราง ( Calculer le prix de votre transfert d’argent) ที่อยู่ในเว็บไซต์ Western Union ในประเทศฝรั่งเศสหน้านี้ค่ะ https://www.westernunion.fr/WUCOMWEB/priceItResultsHome.do?method=save&nextSecurePage=Y น้องใส่จำนวนเงินที่น้องจะได้รับในช่องที่เขียนว่า Montant a recevoir น้องจะเห็นจำนวนเงินที่แฟนส่งในช่องที่เขียนว่า Montant a envoyer จะเห็นค่าธรรมเนียมในการโอน (Frais de transfert) คือ 25 ยูโร เมื่อนำค่าธรรมเนียมในการโอนบวกกับยอดเงินที่แฟนต้องโอนเพื่อให้น้องได้รับเงินประมาณ 15,000 บาท แฟนต้องโอนเงินเข้ามาให้น้องประมาณ 395.63 ยูโรค่ะ

   หมายเหตุ พี่อยากแนะนำให้น้องสอบถาม เวสเทิร์นยูเนี่ยน ในเมืองไทยด้วยว่า เวลาน้องรับเงินที่เมืองไทยศูนย์เวสเทิร์นยูเนี่ยนในเมืองไทยที่น้องไปรับเงินคิดค่าธรรมเนียมในการบริการการรับเงินเท่าไรด้วยนะคะ เพราะตามหลักการโอนเงินระหว่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ หากน้องมีบัญชีกับธนาคารในเมืองไทยที่ใดก็ตามลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารดูว่า ถ้าจะให้แฟนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ประเทศไทยของน้อง ธนาคารที่เมืองไทยคิดค่าบริการในการรับเงินเท่าไร และให้ทางแฟนของน้องถามค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกมาจากประเทศฝรั่งเศสเองด้วย เพราะธนาคารในฝรั่งเศสก็จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกมานอกประเทศฝรั่งเศสด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคารยังไม่เท่ากันอีกด้วยนะคะ ให้น้องนำมาเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมเวสเทิร์นยูเนียนว่า ค่าธรรมเนียมของธนาคารกับค่าธรรมเนียมของเวสเทิร์นยูเนียนของใครถูกหรือแพงกว่ากัน เวสเทิร์นยูเนียนอาจจะมีข้อได้เปรียบการโอนเงินกับธนาคารตรงที่ว่าการโอนเงินแบบเวสเทิร์นยูเนียนผู้รับเงินได้รับเงินเร็วกว่าการโอนเงินแบบผ่านธนาคาร, ผู้ได้รับเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และผู้รับเงินไปรับที่ศูนย์เวสเทิร์นยูเนียนที่ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารค่ะ

 • แนน  On March 15, 2014 at 4:59 am

  ถือดิฉันชื่อแนนค่ะอยากทราบ แฟนของเป็นคนรัสเซียค่ะและก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือนและน้องก็ไปรับตามวันที่เขาส่งมาแต่ครั้งนี้น้องได้มาเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะแต่แฟนส่งเงินมาให้ที่ประเทศไทยอยากทราบว่าน้องจะสามารถรับเงินที่ฟินแลนด์ได้ไหมค่ะ

  • govisa  On March 16, 2014 at 12:10 am

   น้องแนนคงต้องไปกับแฟนเพื่อไปสอบถามเวสเทิร์นยูเนี่ยนในฟินแลนด์เองค่ะ จะมีทางแก้ไขคำสั่งเก่าของแฟนได้ไหมค่ะ เพราะเจ้าหน้าที่เวสเทิร์นยูเนี่ยนคงต้องทำตามคำสั่งของแฟนว่าให้ส่งเงินไปที่ไหนและจำนวนเท่าไรค่ะ

 • siwaporn  On April 12, 2014 at 1:47 pm

  คือ อยากทราบว่า มีเพื่อนเค้ามีแฟนคนสวีเดนแต่ก่อนส่งเงินมาหั้ยตลอด แต่ตอนนี้เค้าบอกว่าส่งไม่ได้เพราะส่งเงินมาเกินกำหนด ของเวสเทิร์น คือเค้าบอกว่า ส่งได้แค่3 ครั้งต่อเดือน จริงรึป่าวค่ะ

  • govisa  On April 14, 2014 at 10:26 pm

   น้อง siwaporn คะ คำถามที่น้องถามมาก็มีความเป็นไปได้อยู่บ้าง เพราะเว็บไซต์เวสเทิร์นยูเนี่ยนมีคำอธิบายชี้แจงไว้ว่า มีข้อจำกัดในการโอนเงินผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยนอยู่เหมือนกันค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการโอนเงินของผู้โอนเงิน, ประเทศของผู้รับเงิน, จุดที่ให้บริการเวสเทิร์นยูเนี่ยนของประเทศต่างๆ https://thewesternunion.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/33/~/how-much-money-can-i-send-with-western-union%3F และจำนวนเงินในการโอนต่อครั้งไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเพื่อความมั่นใจว่าคำตอบที่น้องได้รับมาถูกต้อง หากน้องมีเพื่ออยู่ที่สวีเดนลองเขียนอีเมล์ไปสอบถามเพื่อนดูหรือให้เพื่อนไปสอบถามธนาคารในสวีเดนว่า มีเงื่อนไขจำกัดเรื่องโอนเงินได้ 3 ครั้งต่อเดือนใช่ไหมนะคะ ส่วนตัวพี่เอง พี่จะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกครั้งในเรื่อง 3 วันต่อเดือนด้วยค่ะ

   ” Your limits will vary based on your transaction history, the receiver’s country, your location (state) and the service you choose.”

   ธนาคารแห่งหนึ่งในสวีเดนชื่อ Swedbank ได้แสดงตารางยอดเงินสูงสุดต่อวันที่จะโอนได้พร้อมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยน http://www.swedbank.lt/en/pages/private/fees/western_union

 • Noey  On June 7, 2014 at 9:04 am

  คือพอดีขายของออนไลน์อ่ะค่ะ อยากจะทราบว่า ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ แล้วเข้าจะส่งเงินมา แต่บัญชีเราเป็นของธนาคารของกรุงไทย เราสามารถรับเงินได้ป่าวค่ะ รึว่ายังไงค่ะ แล้วเราต้องบอกชื่อที่อยู่ของเรา รึว่าชื่อที่อยู่ของธนาคาร ที่เราจะไปรับเงิน ต้องเตรียมไรไปบ้างค่ะ ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ คือไม่เข้าใจอ่ะค่ะ ขอบคุนค่ะ

  • govisa  On June 7, 2014 at 9:57 am

   น้อง Noey คะ ธนาคารพาณิชย์ของเมืองไทยต้องเรียกได้ว่ามีความเป็นสากลทุกธนาคารทั้งนั้น สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ และรับเงินโอนจากต่างประเทศได้ค่ะ

   ความแตกต่างของธนาคารในการรับเงินโอนและส่งเงินโอนไปต่างประเทศ คือ เราผู้บริโภคจะต้องดูที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เราจะโอนในวันนั้น และค่าธรรมเนียมในการโอนไม่ใช่เฉพาะต้นทางที่เราต้องเสียให้ธนาคารในเมืองไทยแต่ต้องดูที่ธนาคารปลายทางคือจากประเทศอื่นที่เราจะไปอยู่หรือจากประเทศอื่นที่คนอื่นส่งเงินมาให้เราด้วย ถ้าน้อง Noey ใช้ธนาคารกรุงไทย น้อง Noey ลองดูเรื่องการโอนเงินของธนาคารกรุงไทยที่เว็บไซต์นี้ค่ะ http://www.ktb.co.th/ktb/th/product-detail-precious.aspx?product=qK3PYawStlX7mi80O0AcoA%3d%3d&type=s

   ดังนั้น คำตอบที่น้องถามมาว่า น้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยจะรับเงินโอนได้ไหม ก็คือรับเงินโอนได้ค่ะ น้องจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินบาทได้ หรือจะรับเข้าบัญชีเงินฝากต่างประเทศก็ได้ถ้าน้องมีบัญชีประเภทหลังนี้ค่ะ

   สมัยนี้ธนาคารใหญ่ๆจะมีประชาสัมพันธ์กันเกือบทุกธนาคารว่า ให้ลูกค้าสามารถมีบัญชีเงินฝากต่างประเทศได้ น้องก็ต้องศึกษากำเกณฑ์ของธนาคารที่น้องพึงพอใจ เช่น ต้องเปิดบัญชีอย่างต่ำเท่าไร, อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่าไร , ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการนำเงินเข้าไปฝากและถอนเงินออกจากะนาคารไหม และค่าธรรมเนียมเท่าไร , ต้องฝากเป็นระยะๆไหม ไม่ใช่ว่าเปิดทิ้งไว้แล้วไม่เคยฝากเข้าไปอีกเลยจะได้ไหม อะไรทำนองนี้ค่ะ ดังนั้นถ้าน้องอ่านภายใต้หัวข้อ” บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ ” ธนาคารกรุงไทยจะประชาสัมพันธ์ลูกค้าว่า

   ” เงินเข้าบัญชีไว มั่นใจทุกรายการ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกใจ หรือสามารถนำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD) ; ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมอัตรา( อธิบายเพิ่มนะคะ, ค่าธรรมเนียมของกรุงไทยเหมือนกับแบงค์ใหญ่ๆทั่วไปในไทยค่ะ)คือ 0.25 % ของยอดเงินบาท ต่ำสุด 200 บาท สูงสุด 500 บาท” น้องต้องอ่านให้ละเอียด และทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจค่ะ และถ้ามีคำถามพิเศษเพิ่มเติมในส่วนของธนาคารกรุงไทยให้น้อง Noey โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยที่หมายเลข 0-2208-3616 ถึง 20 ค่ะ

 • อยากทราบว่าส่งมาจาก เยอรมัน ประมาณกี่ชั่วโมงคะ ถึงจะได้รับ

  • govisa  On October 15, 2014 at 5:20 am

   น้อง klinkasorn คะพี่ไม่ค่อยแน่ใจคำถามน้องว่าพี่เข้าใจถูกไหม แต่คิดว่าถามเรื่องการโอนเงินผ่าน Western Union น้องอ่านข้อมูลของ Western Union ประกอบนะคะ http://www.westernunion.co.th/th/th_tcwu.php พี่ก็อบปี้ตรงที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้รับจะได้รับเงินมาให้ดังต่อไปนี้ค่ะ

   ” โดยปกติ ผู้รับเงินสามารถรับเงินที่โอนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่อาจมีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนเวสเทิร์น ยูเนี่ยนที่มีหน้าที่รับเงิน นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการการโอนเงินภายในวันรุ่งขึ้น / 2 วัน (Next Day / 2 Day money transfer service) และการโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชี (Account-based money transfer services) เมื่อได้รับการร้องขอในบางประเทศ ซึ่งการส่งเงินโดยใช้บริการการโอนเงินภายในวันรุ่งขึ้น / 2 วัน (Next Day / 2 Day money transfer service) นั้น ผู้รับเงินจะสามารถรับเงินได้ภายในเวลา 24 และ 48 ชั่วโมงตามลำดับนับจากเวลาที่ทำการส่งเงิน การโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีธนาคารมักได้รับเงินภายใน 3 วันทำการและการโอนเงินเข้าที่บัญชีมือถือจะได้รับเงินภายในเวลาไม่กี่นาที การโอนเงินที่เกินวงเงิน ข้อจำกัดทางด้านกฏหมายหรือข้อจำกัดอื่นๆ
   ในบางประเทศอาจทำให้การโอนเงินมีความล่าช้า……..”

 • ice  On November 2, 2014 at 12:08 am

  ถ้าประเทศต้นทางคือ สหรัฐอาหรับอิมิเรสหน่ะค่ะ ถ้าเขาให้หมายเลข mtcn ,มาทั้งหมด 11 ตัว แสดงว่าเขาโกหกเราหรือไม่ค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ กลุ้มใจมากๆๆ กลัวโดนหลอกก

 • govisa  On January 31, 2015 at 9:26 pm

  คุณ top ลองปรึกษากับธนาคารที่คุณ top มีบัญชีเงินฝาก อาจจะถามระดับผู้จัดการธนาคารว่า เค้าพอรู้จักชื่อกองทุนกู้ยืมที่คุณติดต่อไว้ไหม กองทุนนี้มีตัวแทนอยู่ในเมืองไทยหรือคุณ top เขียนอีเมล์ไปติดต่อกองทุนในต่างประเทศโดยตรงเอง ถ้าเป็นอย่างหลังคุณ top คงต้องอ่านเอกสารภาษาอังกฤษให้ดีๆก่อนตัดสินใจค่ะ ส่วนค่าธรรมเนียมในการโอนแพงนะคะ สงสัยคงจะไม่ได้โอนผ่านระบบ swift มั๊งคะ

 • som  On February 18, 2015 at 12:35 pm

  พี่ค่ะที่เกาหลีใต้มีบริการเขตไหนบ้างค่ะ

  • govisa  On February 18, 2015 at 10:09 pm

   น้อง som คะน้องสามารถเช็คศูนย์ส่งเงิน Western Union ในเกาหลีว่า มีที่เมืองชื่ออะไรบ้างจากเว๋บไซต์ของ Western Union ในเกาหลีนะคะ http://www.westernunion.co.kr/en/check_this_out.php?ref=3

 • som  On February 18, 2015 at 12:38 pm

  พี่ค่ะที่เกาหลีใต้มีบริการเขตไหนบ้างค่ะ รบกวนตอบผ่านอีเมล์ให้หน่อยนะค่ะ

  • govisa  On February 18, 2015 at 10:12 pm

   ขอโทษน้อง som ที่ไม่ได้ตอบผ่านอีเมล์นะคะ น้องลองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ http://www.westernunion.co.kr/en/check_this_out.php?ref=3 มีหลายเมืองให้น้องเลือกค่ะ

 • Fah  On March 31, 2015 at 12:43 pm

  พี่ค่ะคืออยากทราบว่าถ้าเราเข้าไปตรวจสถานะการรับเงินแต่มันขึ้นว่าWe’re sorry that service is currently unavailable

  We encountered an error when attempting to proceed with your transaction.

  Our technical people have been alerted to the problem and we hope to have it resolved soon. Please try again later.

  In the meantime, please return to our home page to access other features of our site or locate an Agent location near you to help you complete your transaction.

  If the problem persists, please call one of our Customer Service Representatives at 1-877-989-3268 and give them this reference code: แบบนี้หมายความว่าเกิดความผิดพลาดของระบบรึป่าวค่ะ

 • peemai  On April 1, 2015 at 2:25 pm

  สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าส่งเวสเทิร์นแล้วเรายังไม่ต้องการรับเงินเลยจะมีปัญหาอะไรมั้ยคะ ถ้าเก็บไว้ประมาน20วันค่อยรับ

  • govisa  On April 2, 2015 at 10:05 pm

   น้อง peemai คะ ได้ค่ะอย่าให้เกินหกสิบวันแล้วกันค่ะ

 • cake  On June 4, 2015 at 7:54 pm

  อยากทราบว่าคนที่อยู่ที่ไทยสามารถโอนเงินออนไลน์ผ่านwestern unionไปต่างประเทศยังไงคะ

  • govisa  On June 4, 2015 at 10:35 pm

   น้อง cake เดินเข้าไปที่ศูนย์ Western Union ตามธนาคารที่มีโลโก้ของ Western Union หรือเซ็นทรัล ก็ได้และถามพนักงานเรื่องค่าธรรมเนัยมในการโอนต่อจำนวนเงินที่โอนแต่ละครั้งก่อนตัดสินใจว่าจะโอนด้วยวิธีของ Western Union ดีไหม หรือจะโอนแบบ Swift ที่แต่ละธนาคารมี แบบไหนค่าธรรมเนียมเราจะรับได้มากกว่ากันค่ะ

 • ืnong  On October 13, 2015 at 12:23 pm

  พี่สาวอยู่ African แจ้งว่าจะส่งเงินผ่าน Western Union เข้าธนาคารกรุงเทพ
  แต่ปลายทางสามารถไปรับที่ธนาคารอื่นได้ไหมค่ะไม่สะดวกธนาคารกรุงเทพเนื่องอยู่ไกลค่ะ

  • govisa  On October 13, 2015 at 9:46 pm

   คุณ Nong คะ เวลารับเงิน Western Union คุณต้องแสดงหลักฐานเหล่านี้กับธนาคารหรือห้าที่เป็นตัวแทน Western Union

   สิ่งที่ควรนำมาแสดง

   1. ชื่อและนามสกุลของผู้ส่งเงิน
   2. ระบุประเทศต้นทางที่ส่งเงิน
   3. จำนวนเงินที่ส่ง
   4. หมายเลขกำกับการโอนเงิน หรือ Money Transfer Control Number (MTCN)
   5. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่มีรูปแสดงตนที่ยังไม่หมดอายุ
   ดังนั้น สามารถรับที่ตัวแทน Western Union จะเป็นธนาคารยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้มีป้ายสีเหลือๆของ Western Union ค่ะ

 • น้องคะ  On October 25, 2015 at 9:24 pm

  อยากสอบถามคะว่าแฟนอยู่นิวยอร์คเคาจะโอนเงินผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยนมาให้คะแต่เค้าบอกว่าคอมเวสเทิรนไม่ทำงาน วันเสาร์-อาทิตย์เป็นไปได้มั้ยคะ

  • govisa  On October 27, 2015 at 8:56 pm

   คุณ Auusaneyapron คะ ลองเข้าเว็บไซต์นี้ดู http://www.mystore411.com/store/list_city/42/New+York/New+York/Western-Union-store-locations
   แล้วเลือก Western Union ในเมืองที่แฟนอยู่เพื่อดูว่า Western Union ที่ถนนนั้นหรือเมืองนั้นในรัฐ New York เปิดทำงานวันอะไร และระหว่างเวลาอะไรค่ะ

 • Thanks on faithaisong  On October 30, 2015 at 3:03 am

  แฟนเคยส่งให้เกือบ3ปีอยู่ก็บอกว่าเวทิลยกเลิกไม่สามารถส่งได้ถ้าจะส่งอีกต้องยื่นเอกสารคำร้องจริงมั้ยคะ?

  • govisa  On October 30, 2015 at 8:59 pm

   น้อง faithaisong คะลองคุยกะแฟนดูดีๆว่าเค้ามีปัญหาทางการเงินอะไรทำให้ตอนนี้ส่ไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนค่ะ

 • Aoy  On December 29, 2015 at 10:16 am

  อยากทราบว่าถ้าคนโอนขอชื่อและบัญชีของไทยพาณิชย์รวมทั้งชื่อสาขาและรหัสไปรษณีย์ อย่างนี้เงินสามารถเข้าถึงบัญชีเราได้มั้ยคะแล้วกี่วันเงินจะเข้า

  • govisa  On December 30, 2015 at 9:43 am

   น้อง Aoy คะ การรับเงินจากเวสเทิร์นยูเนียน น้องต้องไปรับด้วยตนเองที่ธนาคาร เพราะเวสเทิร์นยูเนียนเป็นบริการการส่งและรับเงินที่เป็นเงินสดเท่านั้น จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวแทนเวสเทิร์นยูเนียนในไทยจะบอกคล้ายๆกันว่า เวลามารับเงิน ให้ผู้รับมากรอกฟอร์มรับเงิน แจ้งหมายเลข MTCN ที่ทางผู้ส่งบอกมา ชื่อผู้ส่ง ประเทศที่ผู้ส่งส่งเงินมา จำนวนเงินที่ผู้ส่งส่งมา และน้องอย่าลืมนำบัตรประชาชนของน้องไปแสดงตนด้วยนะคะ
   อนึ่งถ้าจะให้เข้าบัญชีธนาคารเลย ก็จะมีบางธนาคารในไทยที่เค้ามีโปรโมชั่นเสริมพิเศษ เช่น มีการส่งเงินแบบนี้บ่อยๆและผู้รับ้งินก็มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ไปขอรับเงิน ธนาคารเค้าก็จะแนะนำว่า ถ้าไม่อยากมาที่ธนาคารบ่อยๆก็ใา่เข้าบัญชีเลย แต่น้องไปติดต่อกับธนาคารแห่งนั้นก่อนล่วงหน้าว่า ต้องการใข้บริการเอาเข้าบัญชีเลยค่ะ เช่น ถ้าน้องสะดวกไทยพาณิชย์ก็ต้องไปสอบถามไทยพาณิชย์ว่า เค้ามีบริการเสริมเอาเข้าบัญชีให้ได้เลยไหมนะคะ

 • ployza  On April 1, 2016 at 2:27 pm

  ถ้าแฟนหนูส่งเงินมาให้เสร็จเเล้วหนูไปรับเงินค่ะแต่แฟนหนูพิมชื่อผิดค่ะควรจะแก้ยังไงค่ะ

  • govisa  On April 1, 2016 at 9:12 pm

   น้อง Ployza ไปรับเงินที่ศูนย์ของเวสเทิร์นยูเนียนแล้วยังคะ ถ้าเจ้าหน้าที่เค้าบอกรับไม่ได้น้องจะได้มีอะไรยืนยันบอกแฟนไปว่าช่วยไปแก้ไขกะศูนย์ที่เค้าใช้บริการส่งเงินมาให้น้องได้ไหมนะคะ

 • Fafern  On April 5, 2016 at 7:28 pm

  เพื่อนโอนเงินจากอังกฤษทางออนไลน์ค่ะ ตั้งแต่วันที่2 ตรงกับวันเสาร์ ไปเช็ควันนี้เงินไม่เข้า เขาบอกต้องรอ 72 ชั่วโมง ซึ่งคือพรุ่งนี้ถึงจะครบ 72 ชม. เขาโกหกหรือเป็นความจริงค่ะ ที่ต้องใช้เวลาขนาดนั้น

  • govisa  On April 8, 2016 at 4:05 pm

   น้อง Fafern คะ การโอนเงินมีหลายวิธี น้องคงต้องถามเพื่อนว่าเค้าใช้บริการการโอนแบบไหนค่ะ ถ้าโอนกับเวสเทิร์นยูเนี่ยนใช้เวลาประมาณ 15 นาที ให้น้องนำหมายเลข MTCN พร้อมบัตรประชาชนไปขอรับเงินที่ศูนย์เวสเทิร์นได้เลย แต่ค่าธรรมเนียมในการโอนจะแพงมากค่ะ

   อนึ่ง ถ้าโอนผ่านระบบสวิฟท์ของธนาคาร อาจจะใช้เวลาสองสามวันหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับประเทศที่โอนเงินเข้ามาค่ะ

 • โอนเงินไปให้พี่ชายจากไทยไปจีนด้วยระบบเวสเทิร์นแต่ใส่ชื่อผู้รับเป็นพี่สะใภ้และชื่อกับนามสกุลสลับกันต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคะ เพราะพี่ชายบอกรับเงินไม่ได้

  • govisa  On April 30, 2016 at 5:28 am

   น้องจิราพรคะ เรื่องโอนเงินเวสเทิร์นก็น่าจะมีวิธีการแก้ไขสิ่งที่น้องทำผิดพลาดด้วยการนำสำเนาหนังสือเดินทางของพี่ชายและคู่สมรสไปติดต่อกับศูนย์ที่น้องไปโอนเงินเพื่อแจ้งว่าน้องเขียนผิดพลาดและที่ถูกต้องคืออะไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าน้องมีหลักฐานมาแสดงคงไม่เขียนผิดอีกค่ะ

 • Koy  On May 1, 2016 at 8:06 pm

  ก้อยค่ะ 1/05/2559. อยากทราบว่าตอนเราอยู่มาเลเซียแล้วแฟนโอนเวสเทิร์นไปให้แล้วเรากลับมาเมืองทำไมยังรับไม่ได้ค่ะ หรือเกี่ยวกับประเทศที่เราอยู่ด้วยแล้วต้องทำยังไงค่ะ

  • govisa  On May 4, 2016 at 9:51 pm

   น้อง Koy คะปกติการโอนเงินผ่านเวสเทิร์นน้องจะได้รับเงินเลยทันทีบางธนาคารโฆษณาว่าภายในห้านาทีน้องจะได้รับเงินบางธนาคารก็บอกว้าไม่เกิน15นาที น้องลองไปติดต่อที่ศูนย์รับเงินโอนของเวสเทิร์น แจ้งหมายเลข MTCN,ชื่อผู้ส่ง,ประเทศที่ส่งเงินออกมา และจำนวนเงินที่คาดว่าแฟนออกมา ถ้าไม่ได้เงินอีกคงต้องสอบถามเจ้าหน้าที่เวสเทิร์นที่น้องไปติดต่อว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

 • เขมิสรา พ่วงวัน  On May 29, 2016 at 12:12 am

  กราบเรียนท่านผู้บริหารเวสเทิร์นยูเนี่ยนด้วยความเคารพค่ะ
  ดิฉันนางสาวเขมิสรา พ่วงวัน อาศัยอยู่ประเทศกรีซ
  วันนี้28/05/2015 ดิฉันได้ไปใช้บริการส่งเงินกลับบ้าน ผ่านบริษัทของคุณ
  แต่ญาติทางเมืองไทย ไปติดต่อขอรับเงินกับทางเคาร์เตอร์ที่เมืองไทย สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ แต่ไม่สามารถรับเงินจำนวน 6,640 บาทได้
  โดยพนักงานได้ให้เหตุผลมาว่า สาเหตุที่รับไม่ได้คือ
  1.ชื่อผู้รับ มันความหมายเพี้ยน ซึ่งชื่อภาษาไทยของผู้รับก็คือ นัยนา (นัย-ยะ-นา)
  แต่เอกสารทางราชการ(บัตรประชาชน) ภาษาอังกฤษ เขียนแบบนี้ค่ะ NAINA (ดิฉันซึ่งเป็นผู้ส่ง ก็ใช้ตามที่ปรากฎบนบัตรประชาชนที่ทางราชการออกให้คือ NAINA)
  แต่พนักงานประจำเคาร์เตอร์วันนี้ เธอบอกว่า “ไม่ได้ค่ะ ทางเราไม่สามารถให้เงินคุณได้ เพราะชื่อภาษาอังกฤษของคุณสะกดผิด
  คุณต้องไปเดินเรื่องทำบัตรประชาชนมาใหม่ค่ะ แล้วก็ให้ผู้ส่ง (ซึ่งก็คือตัวดิฉัน) ไปแก้ไขชื่อผู้รับเงินมาใหม่ แล้วค่อยมาติดต่อขอรับเงินได้ค่ะ
  2.พนักงานให้เหตุผลมาว่า “การส่งเงินของเวสเทิร์นยูเนี่ยน ส่วนใหญ่เค้าจะไม่ใส่คำนำหน้าชื่อผู้รับ เช่น Miss/Mr/Mrs”
  แต่กรณีของดิฉัน เธออภัยให้ได้”
  แต่ก็ติดที่ชื่อผู้รับ สะกดไม่ตรงกับที่เธออ่านภาษาไทยอยู่ดี สรุป!!!!! รับไม่ได้ค่ะ

  คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะร้องเรียนก็คือ
  1.ดิฉันมีเอกสาร/ เลขที่การส่งเงินครบถ้วนทุกอย่าง และอีกอย่างการกรอกคำนำหน้าชื่อ (ถ้าหากว่าไม่ต้องใช้จริงๆ ทำไมเจ้าหน้าที่ทางนี้ เค้ายังไม่เห็นจะทักท้วงอะไรเลยนี่คะ) เค้าให้บริการแบบรวดเร็วทันใจทุกอย่าง
  2.มีชื่อดิฉัน/ ที่อยู่ รายละเอียดครบถ้วนแต่ก็ไม่สามารถใช้ยืนยันอะไรได้เลย
  3.ชื่อ/นามสกุล ผู้รับก็กรอกตรงตามเอกสารที่ดิฉันส่งไปทุกอย่าง แต่ก็ยังไม่สามารถรับได้
  ***ดิฉันสงสัยว่า ดิฉันก็ใช้บริการของคุณมานาน 5ปี ปัญหาก็มีติดๆ ขัดๆบ้าง แต่ก็เคลียร์ได้ แต่ทำไมเคสนี้มันยากมากมาย ถึงขั้นต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่กันเลยทีเดียว แล้วจะมีเลขที่รับเงินไว้ทำไมคะ
  ช่วยตอบหน่อยค่ะ
  เงินก็ไม่ได้เยอะอะไร ดิฉันต้องเสียเวลานานเท่าไหร่ ถึงจะให้ญาติไปรับเงินได้คะ

  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพค่ะ

  ส่งจาก iPhone ของฉัน

  • govisa  On May 29, 2016 at 7:46 pm

   คุณเซมิสรา ลองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ของเวสเทิร์นยูเนี่ยนโดยตรงที่ http://www.pissedconsumer.com/browse-reviews.html จะมีให้คลิกว่า submit complaint ค่ะ

 • Siri  On July 11, 2016 at 6:58 pm

  อยากถามว่าถ้าเรามาเที่ยวยุโป ที่นี้อยากโอนเงินกลับเมืองไทยเราสามารถทำได้ไมคะ

  • govisa  On July 11, 2016 at 7:08 pm

   น้อง Siri คะ น้องลองค้นหาบริการการโอนผ่าน western union เข้าไปที่เว็บไซต์ของ WU: https://www.westernunion.com/us/en/send-money-to-thailand.html เมื่อได้ศูนย์ใกล้จุดที่น้องอยู่โทรไปสอบถามเงื่อนไขการโอนกลับมากรุงเทพเพราะแต่ละประเทศอาจจะมีเงื้อนไขหรือพูดง่ายๆกฎข้อบังคับแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น จำนวนเงินในการโอน วัตถุประสงค์มในการโอน น้องได้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปไม่น่าจะมีรายได้มากนักในการโอนดลับมาให้คนที่ไทยค่ะเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแต่รายจ่ายค่ะ

 • Orathai  On October 17, 2016 at 10:32 am

  ชื่อผู้รับควรมีคำนำหน้าตามบัตรประชาชนมั๊ยคะ

  • govisa  On October 19, 2016 at 10:13 pm

   น้อง Orathai คะ มีชื่อตามบัตรประชาชนค่ะ แต่ก็สงสัยคำถามขอน้องหมายถึงยศในทางทหารหรือตำรวจหรือคะหรือหมายถึงอะไรคะ โดยทั่วไปเวลารับเงินเจ้าหน้าที่ดูชื่อหรือ First name กับนามสกุล หรือ Last name ตรงกันก็ใช้ได้แล้วค่ะ

 • nok  On February 1, 2017 at 9:07 am

  นกนะคะ อยากทราบว่าตอนจะฝากจากฟิลิปปินส์ไปไทย ต้องนำพาสปอตร์ไปด้วยถูกป่าวคะ

  • govisa  On February 1, 2017 at 7:37 pm

   ถูกต้องค่ะน้องนก

 • sunisa  On February 21, 2017 at 11:23 am

  สอบถามค่ะ พอดีวื้อกองทุนต่างประเทศไว้ แล้วได้ผลประโยชน์คืน มีกำหนด เดือนสิงหาคม 2559 โดยรับเงินผ่าน western จนถึงตอนนี้เงินยังไม่ได้เลยค่ะ บอกว่า ติดที่รัฐบาลกำลังตรวจสอบ เงินที่เข้ามาจาดต่างประเทศทุกราย เป็นไปได้มั้ยคะ ที่มันจะนาน ถึง 6 เดือน ในการตรวจสอบ คือ เงิน ประมาร 1 ล้าน บาทอะค่ะ

  • govisa  On February 22, 2017 at 7:56 pm

   น้อง Sunisa คะ ลองติดต่อสอบถามกองทุนที่น้องซื้อว่า โอนเงินเข้ามาวันที่เท่าไร และลองสอบตัวแทนศูนย์ Western Union ในไทยด้วยว่า โอนจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทเกินเงื่อนไขของ Western Union หรือไม่ค่ะ

 • Katae  On March 20, 2017 at 7:03 am

  ถ้าโอนเงิน ไปต่างประเทศซื้อ ของแล้วไม่ได้ของจะเอาเงินคืนได้ไหมคะ

  • govisa  On March 20, 2017 at 9:56 am

   น้องKate คะน้องสั่งธนาคารให้โอนกลับมาไม่ได้ค่ะต้องพยายามติดต่อคนทางโน้นว่าถ้าไม่ได้ของขอเงินคืนค่ะ

 • Ura  On March 22, 2017 at 12:03 pm

  สามารถรับเป็นเงินสกุลของต้นทางได้ไหมค่ะ เช่น ถ้าสกุลเงินส่งมาเป็นดอลลาร์ มาที่ไทย อยากรับเป็นเงินดอลลาร์ไม่รับเป็นเงินบาท รับได้ไหมค่ะ ที่ไหนบ้าง ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On March 22, 2017 at 2:47 pm

   น้อง Ura คะ น้องหมายถึงโอนเงินแบบไหนหรือคะ
   1. ถ้าโอนผ่านเวสเทิร์นยูเนียน รับเป็นเงินบาทค่ะ
   2. ถ้าโอนแบบ swift และตัวน้องเองมีบัญชีเงินฝากต่างประเทศเป็นสกุลดอลล่าร์สมมติเป็นสกุล US Dollars อยู่แล้ว น้องสามารถถอนเงินออกมาเป็น US Dollars ได้ค่ะ แต่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินด้วยนะคะ โปรดสอบถามกฎการถอนเงินเป็นสกุลต่างประเทศจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่น้องมีบัญชีเงินฝากค่ะ

 • Ulai  On March 26, 2017 at 9:50 am

  น้อง อ้อนคะ. ต้องการเปลี่ยนชื่อคนรับใหม่

  • govisa  On March 26, 2017 at 6:10 pm

   ต้องคุยกะต้นทางที่เป็นคนส่งเงินให้ค่ะ คนต้นทางจะต้องไปไปคุยกะสถานที่ที่จะส่งเงิน หน่วนงานที่ส่งเงิรจะทำตามคำสั่งคนส่งไม่ทำตามคำสั่งคนรับเงินค่ะ พี่ไม่ทราบว่าน้องจะส่งเงินผ่านธนาคารหรือผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยนนะคะ ให้คนส่งเงินไปคุยกะเจ้าหน้าที่ตรงหน่วยงานนั้นว่ายังเปลี่ยนได้ทันไหมนะคะ

 • Amm  On June 28, 2017 at 3:12 am

  อยากทราบว่าถ้าเค้าโอนเงินผ่านเวสเทิร์น เค้าสามารถยกเลิกการโอนได้หรือป่าวค่ะ

  • govisa  On June 28, 2017 at 10:44 am

   น้อง Amm คะ ผู้โอนสามารถขอยกเลิกการโอนได้ค่ะ แต่จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมในการโอนคืนค่ะ

 • Nuch  On July 21, 2017 at 3:05 pm

  แฟนส่งเงินมาทางเวสเทริ์นเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราได้รับแล้วและสามารถเช็คได้ที่ไหนคะ

  • govisa  On July 24, 2017 at 10:08 am

   น้อง Nuch คะ แฟนน้องจะต้องส่งหมายเลข MTCN มาให้น้องๆจึงจะนำบัตรประชาชนไปรับที่ศูนย์ของเวสเทิร์นได้ค่ะ

 • เดียรื  On July 23, 2017 at 10:06 pm

  ขอถามหน่อยครับพอดี เพื่อนในเกมส์ผมส่งเงินมาทาง western โดยเขาขอชื่อที่อยู่ ของผมไป จากนั้นเขาให้เลข คล้ายเลขพัสดุมา 10 หลัก และชื่อคนส่ง ผมต้องทำยังไงบ้างครับ ให้รอรับเงิน หรือต้องไปติดต่อรับเอง แล้วสามารถรับที่ไปรษณีย์ได้ไหมครับ
  ปล. ชื่อผมที่เขาเขียนส่งมามรการสะกดผิดไปสองตัว ซึ่งไม่ตรงกลับบัตร ปชช. จะมีปัญหาไหมครับ

  • govisa  On July 24, 2017 at 10:06 am

   น้องเดียรี ถ้าเลข 10 ตัวที่เพื่อนส่งมาระบุว่าเป็นหมายเลข MTCN ก็ลองนำบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางไปติดต่อศูนย์ของ Western Union ในไทย เช่น ธนาคารที่มีโลโก้ Western Union เพราะไม่ใช่ธนาคารทุกแห่งในไทยเป็นศูนย์รับเงินค่ะ พร้อมทั้งน้องต้องไปกรอกฟอร์มรับเงินโอนที่ศูนย์นั้น แต่ถ้าหากชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก็ต้องแจ้งให้เพื่อนไปแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่แก้ไขน้องก็จะรับเงินไม่ได้ค่ะ

 • สุภาพร เฟลทส์  On October 16, 2017 at 1:23 am

  ขอถามคะมื่อวานก้ไปรับตังแต่รับไม่ใด้วันนี้ก้ไปคนละคนส่งให้อีกก้รับไม่ใด้ ทางคนส่งให้ก้ส่งให้ถุกตลอด เพราะเคยรับจากคนส่งหลายครั้ง ทางพนักงานอกว่าเรารับบ่อยเกินไป เลยบลอ้คชื่อ ทำไมถึงรับไม่ใด้ บอกว่าเงินตีกลับบ้างละ แต่ทางนั้นก้บอกว่า ตีกลับยังไง เค้าก้คอยเช้คเวสเท่นทางบ้านเค้าให้ แล้วเค้าก้บอกว่าทางผมไม่มีปันหา มีทางเราี่มีปันหา จะต้องทำยังไงดีคะ แล้วอีกนานไหมกว่าเราจะรับเงินทางเวสเท่นยูเนี่ยน

  • govisa  On October 21, 2017 at 8:43 pm

   คุณสุภาพรคะ ขอโทษที่ตอบช้า ดิฉันประสบอุบัติเหตุค่ะ ดิฉันคิดว่า คุณลองอธิบายเจ้าหน้าที่เวสเทิร์นว่า เงินนี้เป็นค่าอะไร เช่นโอนเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือเอามาใช้ทำอะไร เจ้าหน้าที่เค้าอาจจะมีคำแนะนำว่า มีวิธีอื่นอีกไหมที่จะรับเงินได้ค่ะ ลองคุยกับเค้าดูค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: