งาน JAPAN Education Fair กันยายน 2554


องค์การสนับสนุนนักศึกษาญี่ปุ่น หรือ JASSO  เป็นหน่วยงานอิสะของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง ทุนการศึกษา ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น JASSO กรุงเทพจะตั้งอยู่ที่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร

และJASSO เชียงใหม่จะตั้งอยู่ที่ 3/3 ตำบลสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง

JASSO จะจัดให้มีงานนิทรรศการขึ้นปีละ 1 ครั้งทั้งที่กรุงเทพและเชียงใหม่  http://www.jeic-bangkok.org/?japan-education-fair,44   ในงานจะมีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนสอนภาษาและหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น การบรรยายเรื่อง ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาลญี่ปุ่น ประสบการณ์จากรุ่นพี่ อีกทั้งชมการประกวดสุนทรพจน์ ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น

 สำหรับปีพ.ศ.2554 JASSO  จะจัดให้มีงานนิทรรศการ 2 แห่งตามวันและเวลาข้างล่างนี้ คือ

  1. ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอล ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง รายชื่อสถาบัน 35 แห่ง  ที่เข้าร่วมงานที่จังหวัดเชียงใหม่  มีดังนี้คือ   http://www.jeic-bangkok.org/files/ext/ Exhibitor%20list%20(chiangmai)%202011.pdf                                                                                                                                                                                                    
  2. ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย (ราชเทวี) รายชื่อสถาบัน 52 แห่ง ที่เข้าร่มงานประกอบด้วย                                                                                                                              http://www.jeic-bangkok.org/files/ext/Exhibitor%20list%20(bkk)%202011.pdf

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: