นิทรรศการ QS Top Grad School เลื่อนการจัดงานเป็น 22 พฤศจิกายน


นิทรรศการ QS Top Grad School ซึ่งเดิมจะจัดให้มีงานขึ้นในวันที่ 1 พฤสจิกายน 2554 ประกาศเลื่อนการจัดงานออกไป โดยจะจัดให้มีงานในวันเดียวกันกับงาน QS Top MBA คือจัดให้มีงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย และการประกาศหยุดการทำงานของทางราชการระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

ส่วนสถานที่จัดงานยังเป็นสถานที่เดิม คือ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention ตั้งอยู่ที่บริเวณเดียวกันกับ Central World ตามประกาศของงาน QS Top MBA ดังรูปล่าง

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: