MoneyGram กับ Western Union ต่างกันอย่างไร


MoneyGram เป็นการโอนเงินอีกประเภทหนึ่งที่ใช้วิธีการคล้ายกันกับการโอนเงินของ Western Union สำนักงานใหญ่ของ MoneyGram ตั้งอยู่ที่เมืองดัลลัส ในรัฐเท็กซัส

มีศูนย์ MoneyGram มากกว่า 256,000 แห่งใน 192 ประเทศทั่วโลก การโอนเงินประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีกับธนาคาร หรือมีบัตรเครดิตกับธนาคาร เหมาะกับการโอนเงินจำนวนไม่มาก เช่นไม่ถึง 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ  และผู้รับเงินต้องการได้รับเงินแบบเร่งด่วนภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ขั้นตอนการส่งเงินคือ  ค้นหาที่ตั้งของธนาคารที่เป็นตัวแทนในการส่งเงินประเภทนี้ ในเมืองไทยมี 3 ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ คือ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ศึกษาเพิ่มเติมจาก http://www.moneygram.com/MGI/TH/TH/Market/Market.htm?CC=TH&LC=TH

2. ธนาคารทหารไทย  http://www.tmbbank.com/personal/foreign-exchange/international-remittance/moneygram-transfer.php

3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย  http://www.cimbniaga.com/index.php?ch=cn_p_db&pg=cn_p_db_rem&ac=1&tpt=niaga

การค้นหาตัวแทนเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.moneygram.com/wps/portal/moneygramonline/home/findlocation?countryCode=TH&languageCode=th

ผู้ที่ต้องการส่งเงินเลือกกรอกแบบฟอร์มของธนาคารที่ต้องการใช้บริการ พร้อมทั้งนำหลักฐานแสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชนถ้าอยู่ในประเทศไทย หากพำนักอยู่ในต่างประเทศให้แสดงหลักฐานคือหนังสือเดินทาง พร้อมยื่นเงินที่ต้องการจะโอนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเจ้าหน้าที่จะแปลงค่าเงินเป็นสกุลในประเทศที่ผู้รับพำนักอยู่ ผู้ส่งสามารถส่งข้อความได้ 10 คำโดยไม่ต้องเสียเงินค่าบริการให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้ส่งเงินสามารถโอนเงินได้สูงสุดจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ถ้าเป็นสกุลเงินอื่นจะต้องมีจำนวนเมื่อเทียบเท่าเงินสหรัฐอเมริกาไม่เกิน 10,000 เหรียญ และส่งได้วันละ 2 ครั้ง เรื่องวงเงินสุงสุดที่จะโอนได้ เช่น  ถ้าต้องการโอนมากกว่า 10,000 เหรียญ ผู้โอนสามารถปรึกษากับธนาคารตัวแทนเป็นกรณีๆไป ลองศึกษาจากเว็บไซต์ของธนาคารที่เป็นตัวแทนการโอนเงินแบบเร่งด่วน MoneyGram เช่น เว็บไซต์   http://www.tmbbank.com/personal/foreign-exchange/international-remittance/moneygram-transfer.php

เมื่อยื่นแบบฟอร์มและจำนวนเงินเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้ง “หมายเลขอ้างอิง ให้ผู้ส่งเงินๆจะทำการติดต่อกับผู้รับเงิน เพื่อแจ้ง “หมายเลขอ้างอิง” ผู้รับเงินจะไปติดต่อธนาคารที่มีบริการ MoneyGram ที่สะดวกแจ้ง “หมายเลขอ้างอิง” และกรอกฟอร์มรับเงินพร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตัวตน เช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการโอนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศที่กำหนดโดย MoneyGram ไม่ใช่ของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นๆ

อนึ่งก่อนที่ผู้ส่งเงินจะส่งเงิน สามารถประเมินราคาค่าใช้จ่ายต่างๆผ่านเว็บไซต์ของ MoneyGram ได้ก่อนการตัดสินใจ   https://www.moneygram.com/wps/portal/moneygramonline/home/estimator?LC=th-TH   เช่น ถ้าต้องการโอนเงินประมาณ 320,000 บาทจะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประมาณ 12,000 บาท 

ความแตกต่างระหว่างการโอนเงินแบบ MoneyGram และ Western Union โปรดศึกษารายละเอียดจากตารางข้างล่างด้วยการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปอ่าน

 

หมายเหตุ ธนาคารที่เป็นตัวแทนทั้งของ Western Union และ MoneyGram ส่วนใหญ่จะแนะนำผู้ส่งเงินหรือผู้ที่จะโอนเงินว่า ถ้าผู้ส่งเงินต้องการโอนเงินจำนวนมากเกินกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือสกุลอื่นเมื่อเทียบเท่ากับ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐขึ้นไป ให้ใช้วิธีการโอนเงินของธนาคารที่เรียกว่า ระบบ SWIFT  ทั้งนี้เพราะผู้โอนเงินจะจ่ายค่าธรรรมเนียมในการโอนเงินน้อยกว่าการโอนเงินแบบเร่งด่วน นอกจากนี้ผู้โอนเงินอาจจะสังเกตเห็นความแตกต่างในเรื่องราคาอัตราแลกเปลียนเงินระหว่างประเทศของระบบ SWIFT และ การโอนเงินแบบเร่งด่วนว่ามีความแตกต่างกันพอสมควร รวมทั้งความแตกต่างของเวลาในประเทศผู้ส่งเงินและผู้รับเงิน

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผู้โอนเงินอาจจะได้รับข้อมูลจากผู้ที่ต้องการให้ส่งเงินไปให้หรือผู้รับเงินนั่นเองว่า ต้องการได้รับเงินแบบเร่งด่วน เพราะผู้รับเงินอาจจะอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่หนึ่งที่ใด ไม่สามารถไปใช้บริการจากธนาคารที่เคยใช้เป็นประจำได้  หรือ ในกรณีที่ผู้รับเงินต้องการได้รับเงินโอนแบบเร่งด่วนในวันนี้และต้องการได้รับจำนวนเงินไม่มากนัก เมื่อคำนวณค่าธรรมเนียมในการโอนที่ต้องจ่ายไป กับ ระยะเวลาที่ผู้รับเงินต้องการได้รับเงิน เห็นว่า มีส่วนแตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่ผู้ที่ต้องการได้รับเงินมีความสะดวกที่จะได้รับเงินรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลารอนาน 1-3 วัน เหมือนกับการโอนเงินผ่านธนาคาร (Swift)  ผู้โอนเงินและผู้รับเงินก็คงต้องใช้วิจารณญาณร่วมกันว่า จะเลือกใช้บริการโอนเงินแบบใด เช่น การโอนเงินแบบเร่งด่วนของ Western Union หรือ MoneyGram โดยอาจจะพิจารณาจากจุดที่ผู้รับเงินอยู่ ณ เวลานั้นว่า มีศูนย์ใดที่ผู้รับเงินสะดวกที่จะเดินทางไปรับเงินได้บ้าง เป็นต้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: