นิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดากุมภาพันธ์ 2555


สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อแคนาดาประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ Terminal 21 

ในงานประกอบด้วยรายการสัมมนาดังต่อไปนี้คือ

09.00-10.30 น. ฟรีอบรมการทำข้อสอบ IELTS  Task 2 Writing

10.30-16.00 น. สัมมนาการศึกษาต่อประเทศแคนาดา

16.30-18.00 น. ฟรี การอบรมการทำข้อสอบ IELTS Task1 writing

ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศแนดา สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่   http://www.educationau-incanada.ca/  โดยคาดว่าจะมีผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 20 แห่ง อาทิ University of British Columbia, Simon Fraser University, Thomson Rivers University เป็นต้น

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: