แนะนำเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภูมิและการเดินทางออกจากไทย


ขอแนะนำเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภูมิ  http://www.suvarnabhumiairport.com/index_en.php ให้นักศึกษาได้ศึกษาวิธีการเดินทางออกนอกประเทศ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถหารายละเอียดในด้านอื่นๆจากเว็บไซต์เพื่อทราบทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทาง อาทิ เช่น วิธีการดูตารางเที่ยวบินที่กำลังจะเดินทางมาถึง, เที่ยวบินขาออกจากประเทศไทย, ขั้นตอนการตรวจเช็คเอกสารและกระเป๋าเดินทาง ฯลฯ

เมื่อคลิก Passenger Guide ใต้ก้อนเมฆสีขาว จะพบ 5 ขั้นตอนการตรวจเช็คเอกสารดังนี้

1. การขอเงินคืนภาษี (กรณีคนต่างชาติ)

2. การตรวจเช็คกระเป๋าและตั่วเครื่องบิน

3. การผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทาง

4. การผ่านจุดตรวจคัดกรอง

5. รอขึ้นเครื่องที่ห้องพักตรง Gate

กรณี Transit จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. International Transit ด้วยกันเอง

2. จาก International จะ transit ไปยัง Domestic Flight ในประเทศไทย

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: