งานนิทรรศการการศึกษาต่อมัธยมศึกษาในสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายน 2555


ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเลือกชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาได้สองงานดังนี้คือ

1. งาน Boardingschooltours จัดโดย Linden International Recruitment Tours ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.boardingschooltours.com/our-fairs/times-venues-contacts.aspx

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมงานนิทรรศการนี้หาอ่านได้ที่เว็บไซต์  http://www.boardingschooltours.com/our-fairs/attendees-list.aspx

สำหรับผู้สนใจศึกษารายละเอียดของแต่ละโรงเรียนมัธยมสามารถเข้าไปดาวน์โหลด interactive brochure ได้ที่  http://www.web-markets.net/Library/online/linden/bsc/001/index.html#/0

2. งานนิทรรศการ Boarding schools ของ TABS ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ที่โรงแรม Four Seasons Hotel

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: