งานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27


สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education) จะจัดให้มีงานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค (สถานีรถไฟฟ้า นานา)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://www.iiethai.org/web/iiethailand.php?subsection=3&detail=68  สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ( Pre-Registration) มีสิทธิ์ที่จะเลือกลองทำข้อสอบ  TOEFL ฟรีได้ ซึ่งมีให้เลือก 2 ช่วงเวลา คือ 11.30 น.หรือ 15.30 น.

ส่วนรายละเอียดการบรรยายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2

นักศึกษาที่ต้องการทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: