แนะนำเว็บไซต์ Education UK


เว็บไซต์ Education UK   http://www.educationuk.org/   จัดทำโดยบริติชเคานซิลเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลของบรรดานักศึกษาไทยที่สนใจจะได้รับทราบข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับต่างๆตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก หลักสูตรสายอาชีพ ชีวิตในสหราชอาณาจักร วิธีการสมัครเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปถึงระดับปริญญาชั้นสูงกว่า ทุนการศึกษา และการขอวีซ่า สำหรับผู้ไม่ถนัดการอ่านข้อมูลออนไลน์สามารถดาวน์โหลดหนังสือคู่มือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักประปี 2013 และหนังสือคู่มือการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกประจำปี 2013 รวมทั้งแหล่งทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้ที่เว็บไซต์    http://www.educationuk.org/Article/GB1262439220589

U01

เนื้อหาภายในหนังสือจะประกอบด้วยสาระความรู้ตั้งแต่ทำไมจึงควรเลือกไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร การเตรียมสมัครสอบ ความหมายของปริญญาโทแต่ละประเภท ปริญญาเอก หลักสูตรที่มีเปิดสอน เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร การศึกษาภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการดำเนินการส่งสมัคร การขอวีซ่า ชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทาง การท่องเที่ยว การประกันสุขภาพ การทำงานในสหราชอาณาจักร

B02

จากเว็บไซต์  http://www.educationuk.org/Article/GB1262439220589 นักศึกษายังสามารถค้นหาทุนการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรได้อีกด้วยการคลิกคำว่า Scholarships ทางขวามือของภาพล่าง  และคลิก Find

Scholarship uk

จะได้รายชื่อสถานศึกษาจำนวนมากที่ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ

Scholarship uk2

หากนักศึกษาต้องการได้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจและในระดับชั้นเรียนที่ต้องการจะส่งสมัคร ให้นักศึกษาคลิกเลือก subject area และ type of course ก็จะได้ข้อมูลที่คัดกรองให้ตรงตามความประสงค์ของนักศึกษา เช่น ต้องการทราบข้อมูลเรื่องทุนวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังภาพล่าง

X21

 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: