บริติชเคานซิลจัดรายการเตรียมตัวก่อนบินสู่ UK 2556


ใกล้เวลาที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะเปิดภาคการศึกษาประจำปี 2013 กันแล้ว บริติชเคานซิล ประจำกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2013 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 โดยผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สองเว็บไซต์นี้ คือ

1. http://www.britishcouncil.org/th/thailand-educationuk-students-pre-departure-briefing.htm

2. http://www.britishcouncil.org/thailand-event-calendar.htm

และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์            http://www.britishcouncil.org/invitation_to_pre_departure.pdf

สำหรับรายการระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ประกอบด้วย

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-14.00 น. การขอวีซ่าและการตวจสุขภาพ

14.00-14.30 น. พักทานของว่าง

14.30-16.00 น. บรรยายเรื่องการเดินทาง การเงิน และพูดคุยกับศิษย์เก่า

BC1

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การบรรยายสรุปก่อนออกเดินทางไปสหราชอาณาจักร 2013”  โปรดติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานบริช เคานซิล หมายเลขโทรศัพท์ 02-657-5678

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: