แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา


หน่วยงานศุลกากรหรือ US Custom and Border Protection  ( http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/)  ได้ออกกฎหมายชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่จะให้แบบฟอร์ม I-94 ที่ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาเมื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯอยู่ในรูปแบบฟอร์มแบบอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้   กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นทางการหลังวันที่ 26 เมษายน 2556 กล่าวคือ ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม I-94 ที่เป็นกระดาษสีขาวแผ่นยาวๆซึ่งแอร์โฮสเตสของแต่ละสายการบินจะแจกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินก่อนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดการทำงานของเจ้าหน้าที่, ลดการรอคอยการตรวจเอกสาร ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองตามด่านตรวจของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน CBP ประมาณ 15.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯต่อปี โดยผู้เดินทาง อาทิ นายจ้าง, นักท่องเที่ยว, นักเรียน ฯลฯ จะกรอกแบบฟอร์ม I-94 แบบอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์

1. https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=vRBTRCCXYh4Q5Dy0PLc%20TXlKJNJhHDRX5m1CTJ63D1btf6DpSLmdZ!1096912257

2. https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html

เนื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ บางสนามบินหรือบางท่าเรือพาณิชย์อาจจะยังไม่ได้ใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่นี้พร้อมกันทุกแห่ง และสายการบินพาณิชย์ทั่วๆไปอาจจะยังคงแจกแบบฟอร์ม I-94 รุ่นเก่าที่ยังเป็นกระดาษอยู่ ผู้เดินทางโปรดศึกษา ตารางการเริ่มใช้งานของสนามบินและท่าเรือพาณิชย์ต่างๆในสหรัฐฯได้จากเว็บไซต์

 http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/i94_rollout.xml

สนามบินที่เริ่มเปิดทยอยใช้ฟอร์ม  I-94 แบบใหม่ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 คือ

 • สนามบิน  Charlotte Douglas International ในรัฐ North Carolina
 • สนามบิน Orlando International Airport ในรัฐ Florida
 • สนามบิน Las Vegas Airport ในรัฐ Nevada
 • สนามบิน Chicago O’Hare ในรัฐ Illinois
 • สนามบิน Miami International Airport ในรัฐ Florida
 • สนามบิน  Houston Bush International Airport  ในรัฐ  Texas

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 สนามบินและท่าเรือพาณิชย์ตามเมืองใหญ่ เช่น New York, Boston, Detroit, Atlanta, Buffalo, Baltimore, Tampa, Miami, Chicago, Puerto Rico, New Orleans และ  Houston จะเริ่มใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 สนามบินและท่าเรือพาณิชย์ตามเมืองใหญ่ เช่น Los Angeles, San Francisco (รวมถึงสนามบินในรัฐ Hawaii และ Guam), Seattle, Portland (รวมถึงสนามบินในรัฐ Alaska), Tucson, El Paso, San Diego และ  Laredo จะเริ่มให้ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่นี้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ทุกสนามบินและทุกท่าเรือพาณิชย์ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์ม I-94, การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม I-94 จะมีผลกระทบต่อผู้เดินทางชาวต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่าหรือไม่,  CBP จะประทับตราวันที่เข้าประเทศสหรัฐฯและวันที่มีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้อย่างไรในหนังสือเดินทาง คำถามคำตอบเหล่านี้จะมีปรากฏอยู่ในแผ่นอธิบายการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม I-94 ที่เว็บไซต์

http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/i94_factsheet.ctt/i94_factsheet.pdf

อนึ่ง เว็บไซต์ของ CBP https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1652/kw/i94    กล่าวไว้ว่า หลังจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯจะใช้วิธีการตรวจคนเข้าเมืองจาก I-94 แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าผู้เดินทางจะเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

ผู้เดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาบางกลุ่มที่จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ นายจ้าง, หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยานพาหนะและใบขับขี่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Social Security, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ U.S. Citizen and Immigration Services และสถาบันการศึกษาประเภทต่างๆ จึงจะกรอกแบบฟอร์ม I-94 online ซึ่งการกรอกฟอร์ม I-94 จะกรอกเมื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้ว หลังจากนั้นนำแบบฟอร์ม I-94 ที่กรอกเสร็จไปติดต่อหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นในเมืองหรือในรัฐนั้นที่ต้องการเอกสาร I-94 สถานศึกษาบางแห่งในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขอดูหลักฐานฟอร์ม I-94 แบบ Paperless ในการรายงานตนที่ International Student Office   ส่วนผู้เดินทางชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วๆไปไม่ต้องกรอกฟอร์ม I-94 แบบอัตโนมัตินี้

สำหรับนักศึกษาต่างชาตินอกจากจะสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ CBP โดยตรงแล้ว ยังสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ I-94 แบบใหม่นี้ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Office) ในมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยจะขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ของ International Student Office จากมหาวิทยาลัยมาให้อ่านเป็นตัวอย่างประมาณ 5 แห่ง ดังนี้คือ

1. เว็บไซต์ของ University of Delaware :    http://www.udel.edu/oiss/About_Us/New_I-94.html

2. เว็บไซต์ของ Yale University มีรูปภาพประกอบ http://www.yale.edu/oiss/coming/arrival/immigration.html

Yale

หรือที่เว็บไซต์ http://www.yale.edu/oiss/immigration/i94/

Yale2

3. เว็บไซต์ของ Rochester Institute of Technology : http://www.rit.edu/~w-iss/immigrationandemployment_newI94.php

4. เว็บไซต์ของ University of Chicago :  http://internationalaffairs.uchicago.edu/news/end-paper-i-94-new-i-94-automation-guidelines

5. เว็บไซต์ของ Vanderbilt University : http://www.vanderbilt.edu/isss/travel/i94automation/

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • nam  On June 20, 2013 at 10:25 am

  เรียน Visa Go คะ
  รบกวนสอบถามเรื่อง I-94 นะคะ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ทุกสนามบินและทุกท่าเรือพาณิชย์ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่
  ชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วๆไปไม่ต้องกรอกฟอร์ม I-94 แบบอัตโนมัตินี้ หมายความว่าถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวยังต้องกรอกฟอร์มแบบกระดาษเหมือนเดิมรึป่าวคะ
  รบกวนด้วยนะคะ / ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On June 20, 2013 at 8:19 pm

   น้อง nam คะ ไม่ต้องกรอก I-94 แล้วค่ะ ไม่่ต้องเป็นกังวล เป็นการลดขั้นตอนการทำงานค่ะ เพราะเวลาที่ทุกคนกรอกฟอร์มวีซ่า หน่วยงานรัฐบาลอเมริกันก็มีข้อมูลของเราแล้ว ก่อนหน้าเดินทางเวลาซื้อตั๋วเครื่องบินหรือแม้แต่ก่อนขึ้นเครื่องบิน ทางสายการบินก็ต้องคีย์ข้อมูลผู้โดยสารแจ้งไปยัง Port of Entry ในสหรัฐ ดังนั้นรัฐบาลสหรัฐฯจะมีข้อมูลของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอยู่แล้ว การแจ้งยกเลิกความจำเป็นที่จะต้องกรอกฟอร์ม I-94 ก็มีเหตุผลตามเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันที่ชื่อว่า CBP แจ้งไว้ค่ะ

 • TK  On August 29, 2013 at 6:15 am

  รบกวนถามค่ะ เข้า อเมริกา วันที่ 23 เมษายน 2013 ซึ่งยังต้องกรอก I-94 ค่ะ แต่ออกจากอเมริกา วันที่ 24 พฤษภาคม 2013 และทางสายการบินไม่ได้ดึง I-94 ออกไป ดิฉันจะเดินทางเข้าอเมริกาอีกวันที่ 9 กันยายน นี้ค่ะ ไม่ทราบว่า จะมีปัญหาหรือเปล่าคะ เพราะเพิ่งมาอ่านข้อความว่าเราจะต้องส่ง I-94 คืน คิดว่า ไม่น่าจะทันแล้วค่ะ ใกล้วันเดินทางแล้ว อย่างนี้ ไม่ทราบว่า ตอนขาออกจากอเมริกา สายการบินเค้าจะคีย์ข้อมูลเราแล้วส่งให้ทาง อเมริกาทราบหรือเปล่าคะ ว่าเราออกนอกประเทศแล้ว เพราะวันที่ 24 พค คือหลังจากที่เค้าเริ่มใช้ออนไลน์ กังวลใจมากเลยค่ะ กลัว จะเข้าอเมริกาไม่ได้ค่ะ

  • govisa  On August 29, 2013 at 9:55 pm

   น้อง TK คะ น้องสามารถเลือกที่จะปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ได้ดังนี้คือ
   1. ถ้าต้องการทำให้ถูกกฎเกณฑ์ที่วางไว้ว่าด้วยเรื่องการไม่ได้คืน I-94 ให้อ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ CBP ก่อนส่งเอกสารนะคะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752/~/i-still-have-my-i-94 ว่า น้องควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง จัดการส่งเอกสารด่วนทั้งหมดนั้นไปทางไปรษณ๊ย์ด่วน จะเป็นบริการของคนไทยคือ EMS หรือจะเป็นบริการของบริษัทต่างชาติอื่นๆ เช่น FEDEX, UPS, DHL ฯลฯ ไปยังที่อยู่ DHS – CBP SBU, 1084 South Laurel Road, London, KY 40744, USA, Tel 703-526-4200 ก่อนส่งเอกสาร น้องช่วยกรุณาก็อปปี้เอกสารทั้งหมดแล้วนำติดตัวเดินทางไปด้วยในวันที่ 9 กันยายน หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสอบถามถึงการเดินทางครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็จะมีเอกสารที่ถ่ายสำเนาไว้ใช้อธิบายได้ ซึ่งพี่คิดว่าไม่น่าจะมีการถามถึง อย่ากังวลมากไปค่ะ
   2. น้องสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ https://help.cbp.gov/app/ask/kw/i-94/page/1 และเขียนอีเมล์ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ CBP เองว่า หากไม่ได้ส่งคืนและส่งคืนไม่ทันแล้ว ให้เขาแนะนำว่า ควรจะทำอย่างไรค่ะ
   3. หากคิดว่าเตรียมเอกสารตามที่เว็บไวต์ CBP กำหนดไว้ไม่ทันแน่นอน ก็ทิ้ง I-94 ไว้ตามเดิมในหน้าหนังสือเดินทาง แล้วเดินทางเข้าประเทศตามปกติในวันที่ 9 กันยายน หากถูกถามเรื่อง I-94 ก็บอกไปตามตรงว่าไม่ทราบต้องคืน I-94 และไม่ทราบว่าต้องคืนที่ไหน พี่คิดว่า เจ้าหน้าที่เขาคงพอจะเข้าใจในความซื่อๆของเราที่ไมรู้อะไร คงจะยอมให้ผ่านไปหากเป็นความไม่รู้ครั้งแรกค่ะ อีกประการหนึ่งก่อนน้องจะขึ้นเครื่องบินประมาณ 72 ชั่วโมง สายการบินเค้าต้องส่งชื่อผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินนั้นไปที่ Port of Entry ก่อนแล้วว่า มีผู้โดยสารชื่ออะไรบ้าง สถานภาพวีซ่าที่จะเข้าประเทศของผู้โดยสารแต่ละท่านคือวีซ่าประเภทอะไร พี่จึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาในเรื่อง I-94 ค่ะ จะลองสอบถามสายการบินที่น้องจะเดินทางไปเป็นความคิดเห็นที่สองก็ได้ค่ะ

 • Wilnipa Kotaveera  On October 20, 2013 at 10:15 pm

  อยากถามว่าถ้าเราใช้ B2 Visa เข้าอเมริกาแล้วบินออกมาแล้ว ถ้าเราอยากบินกลับเข้าอเมริกาอีกครั้ง ต้องมีระยะเวลาห่างกันกี่เดือนถึงจะบินกลับเข้าอเมริกาได้อีกครั้งหรือว่าไม่ต้องมีระยะเวลา บินไปกลับได้เท่าที่ต้องการกรุณาให้คำตอบด้วยนะคะจะขอบคุณมากคะ

  • govisa  On October 21, 2013 at 5:25 am

   น้อง Wilnipa คะ น้องสามารเดินทางเข้าและออกประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าในช่วงระยะเวลาที่วีซ่าท่องเที่ยวมีอายุ 10 ปี แต่การจะเข้า-ออกด้วยจำนวนความถี่มากๆคงต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯเป็นผู้พิจารณาเวลาสัมภาษณ์น้องตอนเข้าประเทศสหรัฐฯค่ะว่า ทำไมเข้ามาเที่ยวสหรัฐฯบ่อยมากและหากอยู่ทีละนานๆ เช่นอยู่ 6 เดือนก็อาจจะก่อให้เกิดความสงสัยได้ว่า มาเที่ยวจริงๆหรือมาทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าค่ะ เพราะถ้าผิดประเภทการขอวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ก็อาจจะแนะนำให้ขอวีซ่าให้ถูกประเภทค่ะ

 • Wilnipa Kotaveera  On October 21, 2013 at 12:07 pm

  ขอบคุณคะที่ตอบคำถาม ครั้งแรกที่ไปอยู่2 เดือนคะ แล้วกลับมาไทยได้ 6 เดือนแล้วคะ และจะกลับไปอีกไปเยี่ยมเพื่อน ก็ยังคิดเหมือนกันคะว่าจะผ่านหรือเปล่าตอน Check Immigration. ก็ยังไม่แน่ใจ ครั้งที่แล้วถามด้วยว่าอยู่นานแค่ไหน มีเงินติดตัวเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราไปก็เลยไม่มีปัญหา ถ้ามีความคิดเห็นยังไง ขอคำปรึกษาด้วยนะคะ ขอบคุณคะ และยังสงสัยเรื่อง I-94 ต้องทำอย่างไร

  • govisa  On October 21, 2013 at 9:30 pm

   น้อง Wilnipa คะ ถ้าน้องจะเข้าไปอีกครั้งด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก็คงผ่านเข้าไปได้ค่ะตราบใดที่วีซ่าท่องเที่ยวของน้องยังมีอายุอยู่ เพียงแต่ว่าถ้าน้องเข้าไปอยู่นานสักประมาณ 5-6 เดือน หลังจากนั้นกลับเมืองไทยสัก 1-2 เดือน และเดินทางกลับเข้าไปอีก ทำแบบนี้ติดต่อกันบ่อยๆก็อาจจะเป็นที่ผิดสังเกตได้ว่า น้องได้เข้าไปเที่ยวจริงๆหรือแอบไปทำงานหรือเปล่าค่ะ

   ส่วน I-94 แอร์โอสเตสจะไม่แจกฟอร์ม I-94 ให้ผู้โดยสารต้องกรอกอีกต่อไปแล้วค่ะ http://cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/i94_factsheet.ctt/i94_factsheet.pdf

   I-94 ในปัจจุบันเป็นระบบออนไลน์ เวลาน้องซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบินต้องแจ้งไปที่ Port of Entry อยู่แล้วว่า เที่ยวบินชื่อนี้ของวันนี้มีผู้โดยสารชื่ออะไรบ้าง จะเข้าไปในอเมริกาด้วยสถานะวีซ่าประเภทใดเป็นต้นค่ะ น้องเดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยวีซ่าท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม I-94 ออนไลน์ แต่ถ้าน้องเข้าไปในสหรัฐฯด้วยวีซ่าไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือต้องไปอยู่ในสหรัฐฯนานหลายปีก็อาจจะจำเป็นต้องกรอกฟอร์ม I-94 ออนไลน์ค่ะ เพราะอาจจะต้องนำไปใช้เป็นหลักฐานการขอทำใบขับขี่ในรัฐนั้น หรือการขอมี social security number ในรัฐนั้นค่ะ ลองศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ CBP นะคะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1652/kw/i94

 • Phueng  On November 18, 2013 at 8:24 pm

  รบกวนขอสอบถามค่ะ คือได้วีซ่าท่องเที่ยวมาตั้งแต่2ปีก่อนแต่ยังไม่เคยไป และกำลังจะไปตอนปีใหม่นี้ เพิ่งจะเข้ามาอ่านเรื่องI-94รูปแบบใหม่ แต่ที่สงสัยคืออ่านในกระทู้หนึ่งเห็นพูดเรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกใบเขียวให้ สำหรับผู้ยื่นเรื่องขอใบเขียวมาจากสถานทูต เรียกค่าธรรมเนียมว่า Domestic Processing Fee เป็นเงิน $165.00
  จะเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวปกติไหมคะ
  คือต้องการไปเที่ยวแค่ 2 อาทิตย์แล้วก้อกลับต้องทำยังไงคะ ขอบคุณค่ะ ผึ้ง

  • govisa  On November 20, 2013 at 5:22 am

   น้อง Phueng คะถ้าน้องมีวีซ่าท่องเที่ยวที่มีอายุอยู่ แม้จะไม่เคยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯเลยหลังจากได้รับวีซ่าท่องเที่ยวมา น้องก็ยังมีสิทธิ์เข้าประเทศสหรัฐฯได้ค่ะ จะอยู่นานสองอาทิตย์ก็ย่อมได้ แต่ถ้าอยู่นานสามสี่เดือนถึงหกเดือนก็เป้นเรื่องน่าแปลกใจว่าทำไมต้องเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนานมาก แอบเข้าไปทำงานหรือเปล่าหรือมีเหตุผลอื่นที่ผิดวัตถุประสงค์การไปเที่ยว หากเข้าไปในสหรัฐฯแต่ละครั้งอยู่ครั้งละนานๆแบบนั้น อาจส่งผลกระทบในเชิงลบเมื่อวีซ่าหมดอายุและต้องการจะขอวีซ่าท่องเที่ยวครั้งใหม่ค่ะ

   ส่วนการขอกรีนการ์ดไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยว การขอวีซ่าท่องเที่ยวคือการไปเที่ยว ส่วนการขอกรีนการ์ดเป็นการขอวีซ่าเพื่อเข้าไปพำนักอยู่ในสหรัฐฯอย่างถาวรค่ะ

 • ken  On December 18, 2013 at 11:31 am

  รบกวนสอบถามครับ มีวีซ่าแล้ว ออกตั๋วเพื่อจะเดิรทางพร้อมญาติวันที24นี้ ต้องเข้าไปกรอกi94ได้เลยไหมครับ แล้วต้องcopyเก็บติดตัวไปด้วยใช่ไหมครับ ส่วนใบสำแดงของ
  แอร์ยังแจกให้เขียนบนเครื่องเหมือนเดิม ถูกไหมครับ(แต่ก้อไม่มีสิ่งของต้องสำแดงหรอกครับ)พี่มีเบอร์ที่ติดต่อสอบถามได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

  • govisa  On December 18, 2013 at 11:42 am

   น้อง ken คะ ไม่ต้องกรอก I-94 แล้วค่ะ ส่วนฟอร์ม Customer Declaration แอร์โฮสเตสยังคงแจกให้เหมือนเดิมค่ะ ขอให้เดินทางไปเที่ยวให้สนุกนะคะ ใกล้วันคริสมาสต์พอดีเลยตามห้างสรรพสินค้าคงแต่งไฟสวยนะคะ หากน้อง ken มีอะไรสงสัยเขียนมาถามได้เลยค่ะ

 • Patchanee Harnpramukkul  On December 18, 2013 at 11:50 am

  ขอสอบถามว่า ลูกสาวไปเรียน High School ในอเมริกา เดินทางเข้าประเทศอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคม ตอนขาเข้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจกฟอร์ม I94 ไม่ทราบว่าจะเดินทางออกจากอเมริกาได้หรือไม่ กำลังจะกลับเมืองไทยก่อนคริสต์มาสนี้คะ และจะกลับไม่เรียนต่ออีกครั้งวันที่ 5 มกราคมนี้ ไม่ทราบว่าการกรอก I94 ต้องทำตอนไหน เช่นก่อนเดินทางเข้า หรืออยู่ในอเมริกาคะ

  • govisa  On December 18, 2013 at 11:47 pm

   คุณ Patchanee คะ น้องสามารถเดินทางออกจากอเมริกาได้ค่ะ และสามารถกลับเข้าไปในอเมริกาอีกครั้งในวันที่ 5 มกราคมได้ค่ะ ตัวน้องสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนต่างชาติในโรงเรียน High School ที่กำลังเรียนอยู่ก่อนกลับมาเยี่ยมบ้านก็ได้ โดยปกติน้องจะต้องแจ้งโรงเรียนว่าน้องจะกลับมาเยี่ยมบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเซ็นต์ชื่อในหน้าที่ 3 ของ DS-2019 และนำ DS-2019 กลับมาบ้านด้วย เพื่อเวลากลับเข้าไปในอเมริกาในวันที่ 5 มกราคม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือของสหรัฐฯขอตรวจเอกสาร ก็จะได้เห็นว่า น้องได้แจ้งให้โรงเรียนทราบความเคลื่อนไหวของน้องแล้วว่าน้องจะกลับมาเยี่ยมบ้านเพราะมีลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่โรงเรียนในหน้าที่ 3 ค่ะ ส่วนคุณ Patchanee เองหากยังคงกังวลใจเรื่อง I-94 อยู่ ขอแนะนำให้คุณ Patchanee โทรศัพท์สอบถามกับสายการบินที่น้องจะใช้ในการเดินทางกลับมาก็ได้ค่ะ หรือจะเข้าไปอ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน CBP ที่ดูแลเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะว่า ทางการได้ประกาศยกเลิกการกรอกฟอร์ม I-94 ที่เป็นกระดาษไปแล้วค่ะ http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/i94_rollout.xml ข้อสังเกต บางวิทยาลัย หรือบางมหาวิทยาลัยจะมีให้กรอกฟอร์ม I-94 online เพื่อรายงานตัว https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html แต่บางแห่งก้ไม่ได้ใช้เลย การกรอกกระทำต่อเมื่อนักเรียนนักศึกาาเดินทางเข้าไปในสหรับนแล้วค่ะ คุณ Patchanee สบายใจนะคะ

 • อ้อม  On January 5, 2014 at 2:51 am

  สวัสดีค่ะข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่า ถ้าเดินทางเข้าอเมริกาด้วยกรีนการ์ดจะต้องกรอกฟอร์ม I-94 และ ฟอร์ม Custom ด้วยมั้ยคะหรือแตกต่างอย่างไรบ้างคะ

  • govisa  On January 5, 2014 at 4:03 pm

   น้องอ้อมคะ I-94 ไม่ต้องกรอก I-94 แล้วค่ะ น้องสามารถขอยืนยันความมั่นใจในเรื่องนี้ได้อีกครั้งจากสายการบินที่น้องจะใช้บริการในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาค่ะ เพราะในอดีตจะเห็นได้ว่า แอร์โฮสเตสจะแจกฟอร์ม I-94 ให้ผู้ดดยสารก่อนถึงสหรัฐน ดังนั้นสายการบินก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทราบเรื่องนี้ อีกประการหนึ่งสาเหตุที่ CBP ยกเลิกการกรอกฟอร์ม I-94 เพราะต้องการลดงานด้านเอกสาร http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/i94_factsheet.ctt/i94_factsheet.pdf

   อันที่จริงแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับตัวน้องทางสหรัฐฯเค้าทราบทุกอย่างหมดแล้วนับตั้งแต่น้องกรอกฟอร์มต่างๆในการยื่นขอวีซ่า หรือในการเปลี่ยนสถานภาพวีซ่า และเวลาจะเดินทางเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ของสายการบินนั้นๆยังต้องคีย์ข้อมูลผู้โดยสารพร้อมทั้งสถานภาพวีซ่าของผู้โดยสารคนนั้นๆว่าจะเข้าสหรัฐฯด้วยสถานภาพอะไร เป็นต้นว่าเป็นนักเรียน F-1 หรือ J-1 ค่ะ

   • อ้อม  On January 8, 2014 at 2:20 am

    ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ

   • govisa  On January 8, 2014 at 5:23 am

    โชคดีค่ะน้องอ้อม

 • Halen  On January 12, 2014 at 6:13 pm

  สวัสดีค่ะ

  รบกวนปรึกษาค่ะ
  ถือวีซ่า E1 มาถึง usa ก็ไปขอ SSN แต่เจ้าหน้าที่ปริ้นกระดาษมาให้ดูแล้วว่า ใน I-94 ไม่พบข้อมูลของเราแล้วบอกว่าให้เข้าไปกรอกรายละเอียด ใน I94 online แล้วบอกว่าต้องรออีก 10 วันแล้วค่อยกลับไปขอใหม่ ทำไมเป็นแบบนี้คะ งงจัง. รบกวนแนะนำด้วนค่ะ มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า

  ปล. ต้องรอถึง 10 วันเลยเหรอคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On January 13, 2014 at 5:30 am

   น้อง Halien คะ ถ้าเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯนาน น้องต้องกรอก I-94 online ค่ะ วีซ่าของนักเรียนก็ต้องกรอก I-94 online เพราะบางมหาวิทยาลัยใช้ฟอร์มดังกล่าวเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งในการรายงานตัวค่ะ การทำใบขับขี่ประจำรัฐน้องก็ต้องกรอก I-94 online คนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องกรอก I-94 online เพราะเข้าไปช่วงสั้นๆค่ะ ลองอ่านคำชี้แจงของ CBP นะคะ http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/i94_factsheet.ctt/i94_factsheet.pdf อ่านคำตอบของคำถามที่ถามว่า “ Will CBP still issue a paper Form I-94 once the automation begins?

   อนึ่ง การกรอก I-94 online จะเกิดขึ้นได้เมื่อน้องเข้าประเทศสหรัฐฯแล้วค่ะ

 • Tirintorn  On January 21, 2014 at 2:46 pm

  ถ้าขอไปเที่ยวแค่ 12 วัน บอกที่สถานทูตและบอกที่ ตม คะ มีตั๋วเครื่องบินไปกลับแน่นอน

  แต่ พอผ่าน ตม เค้าปั้มให้ 3 ไม่ก้6 เดือน แล้วเรา อาจจะ อยู่เที่ยวต่อ เป็นเดือนๆ คือจะไพักกับเพื่อนที่เรียนอยุ่คะ อยุ่สัก 3 เดือน กว่า แบบนี้ ขากลับ เค้าจะตรวจไหมคะ ว่า ตอนแรกเราขอแค่ 12 วันเอง แต่ เอาเข้าจริงอยู่นานเกิน 12 วัน ช่วยตอบทีนะคะ หรือว่าจะโดนเพ็งเล็งไหมคะ

  • govisa  On January 22, 2014 at 5:29 am

   น้อง tritorn คะ คงไม่เป็นไรหรอกคะ แต่น้องไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะ จึงอยู่ยาวได้นาน 3 เดือน เพราะปกติคนทำงานประจำจะลาท่องเที่ยวนานเท่านั้นไม่ได้ค่ะ อีกประการหนึ่งอย่าอยู่เกินเวลาที่ตม.แสตมป์วันที่ให้ อย่าทำแบบนี้บ่อยๆจะสร้างประวัติที่ส่งผลกระทบที่จะเห็นได้ตอนวีซ่าหมดอายุแล้วจะขอวีซ่าใหม่ตอนนั้นกงสุลจะซักถามได้ว่า ทำไมไปเที่ยวทีหนึ่งอยู่ครั้งละนานๆค่ะ

 • kookkai  On March 19, 2014 at 10:04 pm

  รบกวนถามนะคะ ถ้าตอนที่หนูไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานฑูตอเมริกา หนูได้บอกสถานฑูตว่าไปกับทัวร์และในทัวร์ไปอยู่แค่ 8 วันคะ คิดว่ามันน้อยไป อยากอยู่ประมาณ1 เดือน พอเวลาจะไปหนูเกิดเปลียนใจเลยเป็นแผนไปอยู่ 1 เดือนและไปคนเดียวจะบอก ตม ว่าไงคะ แล้วจะได้มั้ยคะ? ขอบคุณคะ ชื่อกุ๊กไก่นะคะ

  • govisa  On March 20, 2014 at 5:29 am

   น้องกุ๊กไก่ได้วีซ่าหรือยังคะ ถ้าได้วีซ่าแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯค่ะ

   ถ้ายังไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์วีซ่า เตรียมตัวตอบคำถามเรื่องจะพักที่ไหนหลังจากกรุ๊ปทัวร์กลับไปแล้วค่ะ ขออีเมล์ยืนยันจากบ้านเพื่อนที่จะไปพักเป็นเอกสารแนบติดไปตอนจะไปสัมภาษณ์ด้วยค่ะ

   • darikarintaruk  On March 20, 2014 at 10:14 am

    คะหนูได้แล้วคะ ได้มา10 ปี แต่ตอนสัมภาษณ์หนูบอกว่าไปกับทัวร์ไปแค่8 วัน หนูเลยอยากเปลี่ยนแพลนเพราะมันไม่คุ้มค่าเครื่อง 🙂 มันสั้นเกินอยากไปอยู่เป็นเดือน เลยกังวลว่าจะมีปัญหากับทาง ตม มั้ย ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลดีๆ

   • govisa  On March 20, 2014 at 10:43 pm

    โชคดีแล้วค่ะที่น้องกุ๊กไก่ได้วีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วค่ะ

   • darikarintaruk  On March 20, 2014 at 10:19 am

    ได้มาแล้วคะ ได้มา10 ปี แต่ตอนสัมภาษณ์กุ๊กไก่บอกว่าไปกับทัวร์และไปแค่8 วัน รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเครื่อง เลยอยากเปลี่ยนแพลนไปอยู่ประมาณเดือนและไปเองคนเดียว เลยกลัวจะมีปัญหากับ ตม คะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลดีๆ

 • darikarintaruk  On March 20, 2014 at 10:45 am

  สอบถามเพิ่มเติมนะคะ ทาง ตม จะสแตมสฟ์ให้อยู่นายแค่ไหนคะ?

  • govisa  On March 20, 2014 at 10:36 pm

   น้องกุ๊กไก่คะ โดยทั่วไปได้ 3 เดือนค่ะ แต่ก็มีบ้างที่บางท่านอาจจะได้ไม่ถึงสามเดือนค่ะ แล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตอนสัมภาษณ์ผู้โดยสารขาเข้าค่ะ ขอให้น้องโชคดีค่ะ

 • Kriter  On April 2, 2014 at 7:44 am

  ผมเป็ยcrew มีb2 แต่อยากไปเที่ยวในช่วงพักร้อน อยากทราบว่าถ้าตั๋วขาเดียวก่อน ส่วนตอนกลับยังไม่ซื้อไม่ทราบจะมีปัณหาอะใรไหมตอนcheck in ที่สนามบิน

  • govisa  On April 3, 2014 at 12:02 am

   น้อง Kritter คะ ตอนตรวจคนเข้าเมืองเท่าที่เห็นไม่ได้ขอดูตั๋วเครื่องบินค่ะ มักจะสอบถามทำนองว่า มีเงินมาเท่าไร มีบัตรเครดิตไหม คือจะดูว่า ท่านผู้นั้นมีเงินพอที่จะอยู่ในอเมริกาตามจำนวนวันที่ถูกสัมภาษณ์ว่าจะอยู่ในอเมริกานานเท่าไรไหมค่ะ

 • momo  On April 16, 2014 at 11:38 pm

  อยากทราบว่าตอนขอวีซ่าบอกว่าจะไปอีกรัฐนึง แต่มีปันหานิดหน่อยเลยเปลี่ยนรัฐไป อย่างนี้จะมีปันหามั้ยค่ะ

  • govisa  On April 17, 2014 at 5:28 am

   ไม่เป็นไรค่ะน้อง momo วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐฯมีอายุ 10 ปี ช่วง 10 ปีที่น้อง momo มีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวในสหรัฐฯแต่ละครั้งนั้น น้องจะไปเที่ยวที่อื่นๆที่แตกต่างจากตอนสัมภาษณ์หรือตอนกรอกฟอร์มขอวีซ่าได้ค่ะ

 • momo  On April 17, 2014 at 2:36 pm

  รบกวนอีกเรื่่องน่ะค่ะ ตั้งไจจะไปอยู่สัก 2-3 เดือน จะดูนานเกินไปมั้ยค่ะ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว กลัว ตม. จะไม่ไห้ผ่าน พอดีมีเพื่อนอยู่ที่นั่นอ่ะค่ะ ขอบคุนน่ะค่ะ

  • govisa  On April 18, 2014 at 5:33 am

   น้อง momo คะ ถ้าน้องได้รับวีซ่าแล้ว เวลาสัมภาษณ์ที่ด่านตม.ตอนเข้าประเทศสหรัฐฯ น้องบอกว่าจะอยู่สองสามเดือนเพราะมีเพื่อนอยู่ก็พูดได้ค่ะ แนะนำให้เตรียมจดหมายรับรองบานะการเงินจากธนาคารในเมืองไทยติดตัวไปด้วยเผื่อเจ้าหน้าที่ขอดุฐานะทางการเงินในประเทศไทยว่า น้องมีฐานะการเงินที่ดีไหม หรือเค้าอาจจะดูว่า น้องมีเงินสดติดตัวไปเท่าไร บัตรเครดิตติดตัวไปปด้วยไหมค่ะ ส่วนตม.จะ stamp ว่าอยู่ได้สามเดือนไหมอยู่ที่ดุลยพินิจของตม.ค่ะ ตามปกติก็น่าจะได้อยู่ค่ะ

 • Ning  On April 21, 2014 at 11:10 am

  ขอสอบถามค่ะ จะเดินทางไปเที่ยวเมกา20วันต้องกรอกI-94หรือป่าวค่ะ

  • govisa  On April 22, 2014 at 5:25 am

   ไม่ต้องกรอกค่ะน้อง Ning คนที่ต้องกรอก I-94 online คือคนที่จะเข้าไปอยู่ในอเมริกานานๆค่ะ

 • Sopa  On May 12, 2014 at 9:16 am

  ถ้าเรามีอาหารทะเลแห้งและพวกผลไม้แห้งเช่นกล้วยตาก เราต้องกา Yes ใน CBP form ข้อ 11 (a) และ (b) หรือเปล่าครับ

  • govisa  On May 13, 2014 at 12:02 am

   น้อง Sopa คะ ผลไม้จากเมืองไทยที่มีความเสี่ยงในการนำเข้าสหรัฐฯ http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/downloads/PRAlist.pdf ได้แก่ cassava หรือพืชประเภทมันสำปะหลัง, cucurbit หรือ พืชประเภทน้ำเต้า ฟักทอง แตงกวา แตงโม, guava หรือฝรั่ง, pummelo หรือส้มโอ อาหารทะเลและกล้วยตากถ้าจะนำเข้าช่วย declare และตอบ Yes ใน CBP Form ข้อ 11 a และ b ด้วยค่ะ

 • jiraporn Wong  On May 15, 2014 at 1:37 pm

  สวัสดีค่ะ จิขอรบกวนถามเรื่อง I94 ควรกรอกออนไลด์ก่อนเดินทางหรือขากลับค๊ะ ทางสายการบินจะแจ้งให้เหรอค๊ะ เพราะเข้าไป เวบของI94 กรอกข้อมูลไปแล้ว ทำไมระบบแจ้ง NOT FOUND ค๊ะ จิจะเดินทางวันที่ 22 พค 2014 ค่ะ ลืมบอกไปค่ะ จิถือพาสปอตของออสเตรเลียนค่ะ ถือวีซ่า B2 เพราะเดินทางไปดูแลพี่สาวที่กำลังจะได้รับการผ่่าตัด เดือน มิย. ขอบคุณค๊ะ

  • govisa  On May 15, 2014 at 8:11 pm

   น้องจิคะ วีซ่านักท่องเที่ยวไม่ต้องกรอก I-94 online ค่ะ การกรอก I-94 online จะทำตอนที่ผู้เดินทางเดินทางเข้าไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะ และคนที่จำเป็นต้องกรอกคือผู้ที่เข้าไปอยู่ในสหรัฐฯนานๆ เช่น นักเรียนที่ต้องการมีใบขับขี่ หรือบางมหาวิทยาลัยขอเน้นว่าไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยที่จะต้องให้นักศึกษารายงานตัวพร้อมกับ I-94 online ที่ print ออกมา ตัวอย่างเช่น Yale University ที่ให้นักศึกาาต่างชาติใหม่รายงานตัวพร้อม I-94 online : http://www.yale.edu/oiss/immigration/travel/i94.html นอกจากนี้ยังมีวีซ่าผู้ลงทุนประเภท E ก็ต้องกรอก I-94 online เป็นต้นค่ะ

 • Manthika  On May 18, 2014 at 9:21 pm

  สวัสดีค่ะพี่ รบกวนสอบถามว่าตอนนี้ลูกสาวอายุ 4 ขวบเกิดที่อเมริกาเมื่อสี่ปีที่แล้วแต่พ่อแม่เป็นคนไทยและตอนนี้อยู่เมืองไทย เดือนก.ค ที่จะถึงจะพาลูกกลับไปที่อเมริกาได้หรือไม่ค่ะและตอนนี้พ่อแม่มีวีซ่าb2 แล้วค่ะ อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือที่อมริกาค่ะต้องทำอย่างไรดีค่ะแล้ววีซ่าb2 สามารถเปลียนเป็นวีซ่าอื่นได้หรือไม่ค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On May 18, 2014 at 10:13 pm

   น้อง Manthika คะ ถ้าลูกสาวมีหนังสือเดินทางอเมริกัน ลูกสาวจะเข้าประเทศสหรับนเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ เพียงแต่พ่อแม่ที่มีวีซ่า B-2 คงจะต้องมีหลักฐานประกอบว่าลูกสาวจะไปเรียนที่ไหน และต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกสาว เจ้าหน้าที่จะดูเหตุผลก่อนประทับวันที่ว่า อนุญาตให้อยู่ได้นานเท่าไรค่ะ

 • Atthachai  On May 19, 2014 at 2:52 am

  พี่ครับขอปรึกษาด้วยครับ ผมทำงานตำแหน่งไทย&ชูชิเชฟอยู่โรงแรม โอเรียลเต็ล ไมอามี่ ปี 2006-2011 ครับเป็นเวลา 5 ปีครับถือวีซ่า L1 ครับ ผมเอาภรรยาและลูกชายมาอยู่ด้วยถือวีซ่า L2
  ลูกชายได้เรียนเกรด 7-9 ครับ พอปี2010 ผมมีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคน ตอนนี้อายุ 4 ขวบครับ ปี2011 วีซ่าผมหมดอายุ ครอบครัวผมกลับเมืองไทย ผม-ภรรยาและลูกสาว มีโซเซียลและเสียภาษีถูกต้องและตอนนี้ผมทำวีซ่าB2 ได้ทั้งภรรยาและลูกชาย ส่วนลูกสาวถืออเมริกันซิตี้เซ้น และผมต้องการอยู่อเมริกาให้ถูกต้อง และต้องการให้ลูกได้เรียนหนังสือ ที่ miami ทั้งสองคน ผมต้องทำอย่างไรครับ ช่วยแนะนำผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณอย่าวสูง ครับผม

  • govisa  On May 19, 2014 at 11:04 pm

   น้อง Attachai คะ พี่แนะนำให้น้องขอวีซ่าประเภท E-2 อาจจะเป็นในลักษณะร่วมลงทุนประมาณ 50 % เพื่อเปิดร้านอาหารไทย โดยมีหลักฐานการโอนเงินไปลงทุน หรือถ้ารู้จักกับภัตตาคาร, ร้านอาหารที่มีความต้องการรับพ่อครัวเมืองไทยไปทำงาน ก็ให้ทางเจ้าของร้านทำเรื่องผ่านทนายความที่อเมริกาเพื่อให้น้องยื่นขอวีซ่า E-2 จากสถานทูตสหรัฐฯในไทยค่ะ ส่วนภรรยาและลูกชายสามารถขอวีซ่าผู้ติดตาม E-2 ได้ค่ะ พี่เคยอ่านที่คุณตะวันอิงดอยเขียนไว้ในพันธ์ทิพย์ http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2012/06/H12220296/H12220296.html ลองอ่านดูเพื่อจะเป็นประโยชน์กับลูกชายของน้องค่ะ ส่วนลูกสาวไม่มีปัญหาเพราะลูกสาวได้สัญชาติอเมริกันแล้วค่ะ

 • max  On June 6, 2014 at 11:00 pm

  พี่ค่ะ คือ เราต้องไปกรอกหลังจากที่เราไปอยู่ที่อเมริกาแล้วเร่อค่ะ ไม่สามารถกรอกก่อนเดินทางได้ใช่มั้ยค่ะ พอดีได้วีซ่าไปเรียนค่ะ

  • govisa  On June 7, 2014 at 12:38 am

   ลองเข้าไปกรอกก่อนเดินทางดูนะคะน้อง Max แต่ไม่ต้องยื่นให้ immigration ดู เพราะไม่ใช้ค่ะ

 • SAm Tan  On June 7, 2014 at 4:54 pm

  สวัสดีครับ พี่ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามครับ
  1.เข้าอเมริกา โดยมี B2 ตอนเข้าไม่ต้องกรอก I-94 ถูกต้องไหมครับ และหากออกจากอเมริกา ก็ไม่ต้องกรอก หรือคืนอะไร ใช่ไหมครับ
  2. ช่วงที่อยู่อเมริกา ผมขอทำ e-2 Investment Visa และหากได้ e-2 จะต้องได้ I-94 ใหม่หรือไม่ หรือจะได้ I- แบบอื่น ครับ
  3 และ หากเป้น I-94 จะดูอย่างไรครับ กับอันเก่า และ I-94 อันใหม่
  4 ระยเวลา I-94 อันใหม่ จะนาน 6 เดือนเหมือนกันไหม
  5 เมื่อได้ e-2 แล้ว สถานภาพ B2 จะสิ้นสุดลงไหม
  6และ I-94.ใหม่ หากออกจาก อเมริกา ต้องกรอก online หรือไม่อย่างไรครับ และจะนับอย่างไรครับ คือออกไป แล้วกลับเข้ามาในแเมริกาใหม่ แบบนี้ ถูกต้องไหมครับ และระยะเวลา I-94 แบบ e-2 นี้ มีระยเวลา นานเท่าไหร่ครับ

  รบกวนเท่านี้ ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • govisa  On June 8, 2014 at 12:09 am

   น้อง Sam คะ
   1.ตอนเข้าอเมริกา ยังไม่ต้องกรอก I-94 เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่ได้ข้อดู I-94 เหมือนในอดีตแล้วค่ะ น้องลองอ่านเว็บไซต์ของ US Custom and Border Protection นะคะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1693/kw/i94/related/1 จะมีคำอธิบายที่ย่อหน้าแรกว่า เมื่อผ่านด่านตรวจเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ CBP จะแจก Instruction เกี่ยวกับ I-94 Automation website ให้ผู้เดินทาง ซึ่งก็หมายความว่า ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯสามารถกรอกฟอร์ม I-94 ภายหลังเข้าประเทศไปแล้วได้ค่ะ ที่ตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลจาก I-94 เนื่องจากนโยาบลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐค่ะ สายการบินเองก็จะต้องส่งรายชื่อผู้โดยสาร สัญชาติผู้โดยสาร และประเภทวีซ่าของผู้โดยสาร ให้เจ้าหน้าที่ Port of Entry ก่อนเครื่องบินลำนั้นออกเดินทางไปสหรัฐฯอยู่แล้วค่ะ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสหรัฐฯที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯก็ยังสามารถทราบข้อมูลของผู้เดินทางได้การดูข้อมูลที่กรอกกันในฟอร์ม DS-160 online ค่ะ ฟอร์ม I-94 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการกรอกฟอร์มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน และไม่จำเป็นที่ผู้เดินทางเข้าไปในสหรัฐฯด้วยระยะเวลาสั้นๆ เช่น นักท่องเที่ยวจะต้องกรอกฟอร์มค่ะ จะมีผู้เดินทางที่เข้าไปด้วยวัตถุประสงค์อยู่นานและสถานะต่างๆ เช่่น นักเรียน คนทำงาน คนกลุ่มนี้ต้องกรอก I-94 online ค่ะ ลองอ่านที่เว็บไซต์นี้นะคะ http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions

   ” Foreign visitors to the U.S. arriving via air or sea no longer need to complete paper Customs and Border Protection Form I-94 or I-94W. Those who need to prove their legal-visitor status—to employers, schools/universities or government agencies—can access their CBP arrival/departure record information online……”

   2. เท่าที่เห็น I-94 มีแบบเดียวนะคะ
   3. คำตอบเหมือนข้อ 2 การจะอยู่ได้นานมากน้อยกี่เดือนหรือกี่ปี ขึ้นอยู่กับว่า น้องเข้าไปทำอะไรค่่ะ เช่น ถ้าเข้าไปเที่ยว เท่าที่เคยเห็น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะ หะฟทย วันที่ให้อยู่ได้นานสุดประมาณ 6 เดือนค่ะ มีบางคนได้เดือนเดียวก็มี อย่าถามพี่ว่า เค้าดูจากอะไร พี่สันนิษฐานว่า เค้าคงฟังจากตอนที่เค้าสัมภาษณ์ผู้เดินทาง เค้าประเมิน และลงบันทึกว่าจะอยู่ได้นานเท่าไรค่ะ
   4. ตอบไปแล้วในข้อ 3 ค่ะ คงเป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
   5. สถานภาพวีซ่าท่องเที่ยวมักจะมีอายุ 10 ปี หากตอนที่น้องเข้าไปอยุ่ในสหรัฐฯ น้องแสดงเจตนรามย์ว่า จะเข้าไปทำงาน จึงต้องการถือวีซ่า E-2 สถานภาพของวีซ่าท่องเที่ยวหากยังมีอายุการใช้งานอยู่ ก็จะเหมือนระงับไปชั่วคราว จนกว่า น้องจะไม่ต้องการอยู่ในสถานภาพ E-2 วีซ่าแล้ว และต้องการเข้าสหรํฐฯแบบไปเที่ยว วีซ่าแบบ B-2 ถ้ายังไม่หมดอายุก็ยังใช้งานได้อยู่ค่ะ
   6. ให้น้อง sam เข้าไปอ่านที่ Fact Sheet ของ CBP ภายใต้คำถาม ” Will travelers need to do anything differently when exiting the U.S.? How can they be sure their departure will be recorded properly with this new the I-94 automation process? คำตอบคือ The departure will be recorded electronically…..by Carrier (คือ สายการบิน) or by CBP)

 • wanchai  On September 13, 2014 at 8:30 am

  ผมจะเดินทางไปอเมริกาด้วยวีซ่า k1visa ต้องกรอก I-94 ใช่ใหมครับและต้องทำขั้นตอนอย่างไร

  • govisa  On September 13, 2014 at 2:06 pm

   น้อง wanchai เข้าไปกรอกฟอร์ม I-94 online ได้ที่ https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html ค่ะ เมื่อเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯแล้ว น้องก้ควรจะจัดการแต่งงานภายในเวลา 90 วันตามที่กฎของ K-1 visa กำหนดไว้ อ่านที่หน้าเว็บไซตืของ U.S.Citizenship and immigrations service: http://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiancee-visa/fiancee-visas และให้ภรรยาช่วยน้องจัดการกรอกฟอร์ม I-129 F : http://www.uscis.gov/i-129f เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพขอ permanent resident หรือ green card อ่าน instruction ของแบบฟอร์ม I-129 F เองนะคะ http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-129finstr.pdf

   กรณีที่น้องจะขออนุญาตทำงานไปด้วย น้องต้องยื่นฟอร์ม I-765 และ I-485 อ่านข้อมูลที่อยู่ใต้หัวข้อ permission to work ค่ะ http://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiancee-visa/fiancee-visas พี่ไม่ได้แปลไว้ให้ เพราะคิดว่า คู่สมรสของน้องคงจะช่วยน้องในเรื่องการกรอกฟอร์มและพาน้องไปยื่นเอกสารค่ะ

 • Am  On September 26, 2014 at 9:41 am

  ได้วีซ่า J1 ไปเรียน 1 ปี จะต้องกรอกออนไลน์ก่อนเดินทางหรือไม่ค่ะ

  • govisa  On September 26, 2014 at 8:14 pm

   น้อง Am ไม่ได้ระบุชื่อเอกสารที่ต้องกรอกออนไลน์มา ถ้าน้องหมายถึง I-94 เมื่อน้องเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯและไปถึงที่เรียนแล้ว ค่อยกรอกที่มหาวิทยาลัยหรือถ้าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็กรอกที่โรงเรียนหรือที่บ้าน Host family ก็ได้ค่ะ จะได้มี printer ใช้ค่ะ ส่วนใหญ่คนที่กรอก I-94 online มักจะนำไปใช้ในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น เอาไว้ใช้เป็นหลักฐานการสอบใบขับขี่ บางมหาวิทยาลัยก็ใช้แสดงตนเวลาลงทะเบียนเรียน อ่านข้อความจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่รับน้องเข้าเรียนให้ละเอียด เพราะบางสถานศึกษาก็ไม่ขอดู I-94 ที่ print ออกมาเลยค่ะ

 • Molly pintukanook  On May 14, 2015 at 8:42 am

  จะเดินทางไปซานฟานฯวันทีท29พค.นี้เป็นวีซ่าท่องเที่ยวสรุปว่าไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม1-94ออนไลด์ใช่ไหมคะ…ขอบคุณนะคะ

  • govisa  On May 14, 2015 at 8:09 pm

   วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องกรอก I-94 ค่ะน้อง Molly pintukanook

 • Patchanee Harnpramukkul  On June 4, 2015 at 6:24 pm

  คำถามที่ 1.
  ลูกสาวมีวีซ่าของอเมริกาที่กำลังจะหมดอายุ แต่ยังต้องเดินทางไปเรียนอีก 1 ปี ขอทราบว่าการต่อวีซ่าต้องทำอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง ใช้เวลาในการดำเนินงานนานเท่าไร
  คำถามที่ 2
  สามีมีวีซ่าของอเมริกาแล้ว ต้องการเดินทางไปอเมริกาเพื่อแสดงความยินดีกับลูกที่จะจบใน 1 ปีข้างหน้า แต่ขณะนี้มีปัญหาไม่สามารถเขียนหรือเซ็นเอกสารได้เพราะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ กล้ามเนื้อมืออ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถเซ็นชื่อให้เหมือนในวีซ่าและPassport รวมถึงใบเข้าออกเมือง
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On June 4, 2015 at 10:20 pm

   คุณ Patchanee คะ
   1. ลูกสาวถ้าไม่รีบมากอยากจะต่ออายุด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะ ซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 วันและอาจถูกขอเอกสารเพิ่มเติมได้ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visarenew.asp
   ถ้ารีบให้ขอวีซ่าตามปกติเหมือนตอนยื่นขอครั้งแรกก่อนไปเรียน เอกสารที่ใช้เหมือนตอนยื่นครั้งแรก ลูกสาวควรจะมี I-20 กลับมาพร้อม Sevis I-901, transcript จากมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนมา และควรมีหลักฐานที่จะแสดงให้กงสุลเห็นว่ายังเหลือวิชาที่ต้องทะเบียนเรียนอีกกี่วิชา. นอกจากนี้ก็มีหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง นักเรียนกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 ออนไลน์และจองวันนัดสัมภาษณ์ค่ะ
   2.คุณแม่ลองปรึกษาคุณหมอว่าคุณพ่อจะเดินทางไกล นั่งเครื่องบินนานหลายชั่วโมงได้ไหมค่ะ เพราะคุณพ่อมีวีซ่าอยู่แล้วถ้าคุณพ่อเกินทางเองคนเดียวจะกรอกฟอร์ม custom declaration เองได้ไหม และอาการเส้นเลือดในสมองตีบจะมีปัญหาไหมระหว่างเดินทางหรือเมื่อเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯได้แล้ว แต่เกิดป่วย ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพในสหรัฐฯจะแพงมากค่ะ

 • keng  On June 15, 2015 at 7:43 am

  ผมได้วีซ่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว วันที่ 18 นี้จะเดินทางไปเมกา จะต้องติดต่อแจ้งสถานฑูตก่อนมั้ยคับ

  ขอบคุณ

  เก่งครับ

  • govisa  On June 15, 2015 at 9:15 pm

   น้อง Keng คะ ไม่ต้องแจ้งสถานทูตค่ะ วีซ่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุนานประมาณสิบปี ซึ่งหมายความว่าน้อง Keng จะเดินทางเข้าและออกจากสหรัฐฯโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ในช่วงสิบปีตามที่ปรากฏอยู่ในหน้าวีซ่าค่ะ

 • Ohhz Appendix  On July 23, 2015 at 9:49 pm

  พี่ครับคือตอนนี้ไม่ต้องกรอก I-94แล้วใช่ไหมครับ คือผมไป ที่ ตม ก็ยื่นวีซ่ากับหลักฐานถูกไหมครับ แล้วมีอีกเรื่องนืงจะถามอะครับคือ ผม จะไป เวอจีเนียแต่ลงเครื่องที่นิวยอคแล้วพักหนึ่งคืนอย่างนี่้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ

  • Ohhz Appendix  On July 23, 2015 at 9:50 pm

   พักกับพี่ชายที่นิวยอคหนึ่งคืนพี่ชายเป็น citizen ที่นั้น **

   • govisa  On July 24, 2015 at 5:45 am

    น้อง Ohhz ก็บอกว่าแวะเยี่ยมพี่ชายหนึ่งคืนถ้า Immigration Officer เค้าสัมภาษณ์ค่ะ

  • govisa  On July 24, 2015 at 5:44 am

   ไม่ต้องกรอก I-94 แล้วค่ะน้อง Ohhz ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยว แต่ถ้าเป็นวีซ่านักเรียนขึ้นอยู่กับ University บางแห่งก็ขอให้ print I-94 online ที่กรอกแล้วไปยื่นตอนรายานตัวที่ International Student Office ด้วยบางแห่ก็ไม่ขอดูเลยแต่ที่แน่นอนคือตอนสอบใบขับขี่คงต้องใช้ I-94 ที่ print ออกมาด้วยค่ะ

 • Kanin M  On August 12, 2015 at 9:46 pm

  สวัสดีครับ พี่ Govisa พอดีผมกำลังจะไปเรียนต่อโทที่นิวยอร์ก โดยจะบินไปในวันที่ 21 สิงหาคม นี้ แล้วต้องไปรายงานตัวกับมหาลัยในแผนก international office ซึ่งทางมหาลัยเขาขอให้ผมปริ้น i94 ไปด้วย

  ตามความเข้าใจของผมคือตอนนี้ ไม่ต้องกรอก I-94 เพื่อยื่นตรง ตม แล้วใช่มั้ยครับ
  แต่เพราะมหาลัยผมต้องการ เลยต้องกรอก I-94 online ที่ยื่นตอนรายานตัวที่ International Student Office อย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับ ตม แล้วใช่มั้ยครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ ^^

  • govisa  On August 13, 2015 at 9:38 pm

   น้อง Kanin คะ ไม่ต้องยื่น I-94 ที่ตมสหรัฐฯแล้วค่ะ น้องกรอก I-94 online ตอนไปถึงมหาวิทยาลัย และ print ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ international Student Office ค่ะ

 • april  On September 12, 2015 at 5:13 am

  สอบถามค่ะ เข้ามาในสถานะวีซ่า B2 และต้องการจะทำใบขับขี่เนื่องจากมาอยู่เป็นเพื่อนอาผ่าตัด เลยต้องขับรถ แต่ไม่สามารถเข้าไปพิมพ์ใบ I-94 ได้ มันขึ้นว่า Not Found ต้องทำยังไงคะ

 • Veerasit  On October 29, 2015 at 9:55 pm

  พอมดีผมถือวีซ่าประเภท B1/B2 (อายุวีซ่า10ปี) ตอนปี 2013 ได้เดินทางไปอเมริกาเพื่อติดต่อดูงานและท่องเที่ยวครับ รบกวนสอบถามว่าช่วงธันวา 2015 นี้ผมจะเดินทางไปเยี่ยมแฟนที่เรียนอยู่ที่ Chicago พักที่บ้านแฟนเช่าอยู่ และอาจบินไปเที่ยวรัฐอื่นๆด้วย อยู่นานประมาณ 1 เดือนกว่าๆ ผมสามารถจองตั๋วเดินทางไปได้เลยใช่ไหมครับ แล้วควรจะมีเอกสารอะไรเตรียมไว้สำหรับให้ ตม. ที่นู่นตรวจบ้างครับ ขอบคุณครับ

  • govisa  On October 30, 2015 at 8:55 pm

   น้อง Veerasak คะเดินทาเข้าไปเที่ยวได้เลยค่ะ ส่วนเอกสารที่ควรเตรียมไปคือมีเงินติดในกระเป๋าตังค์ไปพอสมควร มีบัตรเครดติบัตรเดบิตและพอมีแผนการว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะ

 • Chakkawan  On November 13, 2015 at 11:45 am

  สวัสดีครับ พอดีผมมีคำถามมาปรึกษาครับ พอดีผมกับแฟนไปสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยว ได้มา 10 ปี ผมกับแฟนแจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่ามาเที่ยวซานฟราน 8 วัน แต่พอวีซ่าผ่านก็มาคิดกับแฟนว่าไหนๆก็ลางานมาเที่ยวทั้งทีก็อยากเที่ยวให้คุ้มเพราะซานฟรานกับแอลเอก็อยู่รัฐเดียวกัน ก็เลยเปลี่ยนแผนการเดินทาง จากเดิมเที่ยวซานฟราน 8 วัน กลายเป็นเที่ยวซานฟราน 5 คืน 6 วัน และวันที่ 6 ก็เดินทางไปลอสแองเจอลิสก็เข้าพักที่โรงแรมวันที่ 6 ตอนเย็น แล้วก็เที่ยวพักผ่อนในลอสแองเจอลิสอีก 5 คืน พอเช้าอีกวันก็เตรียมบินกลับไทย คราวนี้ผมกลัวว่าตอนผ่าน ตม.ที่ซานฟรานเขาจะถามอะไรเราบ้างไหมครับ เพราะทีแรกเราบอกข้อมูลเขาอีกอย่างหนึ่งแล้วพอไปจริงเพิ่มวันและที่พักเพิ่มจากเดิม รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยครับ

  • govisa  On November 14, 2015 at 10:09 am

   น้อง Chakkawan คะ ดูวันที่ที่ตม.สหรัฐฯ stamp ในหนังสือเดินทางตอนเข้าเมืองว่าให้อยู่ได้นานหนึ่งเดือน สามเดือน หรือ หกเดือน ถ้าไม่เกินระยะเวลาดังกล่าวก็ไม่ผิดกฎหมายค่ะ

 • ศิริอร  On February 8, 2016 at 10:40 pm

  รบกวนปรึกษานะคะ
  – ตอนยื่นวีซ่ากรอก DS-160 ว่าจะไปเที่ยวและเยี่ยมพี่สาวที่เป็น Citizen 3 อาทิตย์ ได้มา 10 ปีค่ะ แต่เปลี่ยนแผนจะอยู่ 2 เดือน ควรแจ้ง ตม. และจองตั๋วไป-กลับ 2 เดือนเลย หรือแจ้ง ตม. และจองตั๋วไป-กลับ 3 อาทิตย์ แล้วค่อยเปลี่ยนตั๋วเอาค่ะ จะได้ตรงกับที่กรอก DS-160
  – ตอนไปยื่นวีซ่า ไปพ่อแม่และลูก แต่เดินทางสองคน แม่กะลูก ควรต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มไหมค่ะ (แม่-กรรมการบริษัท, ลูก-นศ.)
  – เอาชาอู่หลง กล้วยฉาบ กุ้งแห้งและน้ำพริกนรก ฝากพี่สาว ต้อง declare ไหมค่ะ

  ขอบพระคุณมากค่ะ

  • govisa  On February 10, 2016 at 3:48 pm

   น้อง ศิริอรคะ

   1. อาหารที่เอาเข้าไปน้องควร declare เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ด่านศุลการกร น้องจะได้ไม่ผิดเพราะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
   2. เอกสารที่ควรเตรียมเพิ่มคือ จดหมายจากธนาคารรับรองว่า น้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารและยอดเงินupdate ล่าสุด
   3. ลูกนักศึกษาควรขอจดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบันว่าเป็นนักศึกษาปีอะไรและอย่าลิมขอทรานสคริบภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
   4. เรื่องการจองตั๋วสมัยนี้เค้าให้จ่ายเงินค่าตั๋วเลยหลังจองได้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งมั๊งคะ ปัญหาคือน้องจะทราบผลวีซ่าก่อนหน้าเดดไลน์จ่ายตังค์ค่าตั๋วไหมนะคะ ดังนั้นน้องอาจจะระบุใน DS-160 ว่าจะไปอยู่สองเดือนแต่ไม่ต้องมีตั๋วไปแสดงค่ะ ถ้าเจ้าหน้าที่ตม.สัมภาษณ์ว่าจะมาทำอะไรที่อเมริกา นานเท่าไร ถ้าตอบว่าจะมาเที่ยวสองเดือน ก็อาจจะมีคำถามต่อไปได้ถึงอาชีพ รายได้และเงินในบัญชีธนาคารของน้องหรืออาจจะไม่ถูกซักถามมากอย่างที่พี่ชี้แนะก็ได้ค่ะพี่เพียงแค่เตือนให้เตรียมหาคำตอบที่เหมาะสมค่ะ

 • ศิวพร  On March 30, 2016 at 10:40 am

  สวัสดีคะ ดิฉันกับลูกชาย ไปสัมภาษณ์วีซ่า CR1,CR2 มาเมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 แล้วท่านกงสุลขอเอกสารเพิ่ม 221g ใบสีขาวคะ เรื่อง Domicile กับ Assests ดิฉันส่งกลับไปทางไปรษณีย์ในวันเดียวกันตอนบ่าย พร้อมพาสปอร์ตตัวจริงคะ อยากทราบว่าต้องรอนานแค่ไหนคะ ดิฉันอยากไปก่อนสงกรานต์ มีทางเป็นไปได้ไหมคะว่าจะได้การอนุมัติวีซ่าราว ๆ นั้น และขอถามล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะ เพราะดิฉันจะบินกับสายการบินของจีน ซึ่งจะไปต่อเครื่องที่แคนาดาก่อนไปสุดปลายทางที่สนามบิน Orlando คะ ดิฉันต้องผ่านตม.ที่แคแนดา สนาบินแวนคูเวอร์ หรือ ตม.ที่ Orlando คะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

  • govisa  On March 30, 2016 at 10:48 pm

   น้องศิวพรคะ CR-1 เป็นวีซ่าที่คู่สมรสชาวอเมริกันจะเข้าไปอยู่ในอเมริกาเลย การพิจารณาเอกสารและอนุมัติวีซ่าต้องใช้เวลาค่ะ ไม่สามารถตอบได้ทันทีว่าจะเดินทางไปสหรัฐวันที่ 12 เมษายนหรือไม่ค่ะ
   ส่วนเรื่องเช็คตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐควรจะเช็คที่ด่าน Orlando ค่ะ น้องสามรถขอคำยืนยันจากเอเจนซี่ที่น้องซื้อตั๋วเครื่องบินอีกครั้งก็ได้ค่ะ

 • เจี๊ยบ  On March 30, 2016 at 10:50 am

  สวัสดีคะ ดิฉันชื่อเจี๊ยบ ได้สัมภาษณ์วีซ่า CR1,CR2 ของตัวเองและลูกชาย เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 และท่านกงสุลขอเอกสารสารเพิ่มใบสีขาว 221g เรื่อง Domicile and Assests ดิฉันส่งเอกสารพร้อมพาสปอร์ตตัวจริงทางไปรษณีย์ในวันเดียวกันกับสัมภาษณ์ อยากทราบว่าต้องรอนานไหมคะ ดิฉันอยากบินไปอเมริกาประมาณวันที่ 12 เม.ย. จะมีโอกาสได้วีซ่าอนุมัติบ้างไหมคะ อีกเรื่องขอถามล่วงหน้านะคะ ดิฉันดูสายการบินไว้ และจะต้องไปต่อเครื่องที่สนามบินแวนคูเวอร์ในแคนาดา และจุดหมายปลายทางที่สนามบิน Orlando ดิฉันจะต้องผ่านตม.ที่แวนคูเวอร์ หรือ ออแลนโด้คะ เพราะจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้องคะ หากต้องไปผ่านตม.ที่แคนาดา ดิฉันมีเวลาต่อเครื่องภายใน3ชม.คะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 • ice  On July 26, 2016 at 1:30 pm

  กรอกข้อมูลไปแล้ว แต่ขึ้น Not Found ต้องทำยังไงคะ

  • govisa  On July 26, 2016 at 2:09 pm

   กรอกข้อมูล I-94 ใช่มั้ยคะ หรือกรอกข้อมูลอะไรคะ

 • BOBO  On October 26, 2016 at 5:50 pm

  สวัสดีคะ B ต้องเดินทางไปอเมริกากับที่ทำงานแต่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย เมื่อถึง ตม ถ้าเขาถามแล้วพูดไม่ได้เลยจะโดนส่งกลับประเทศไทยหรือเปล่าคะ

  • govisa  On October 26, 2016 at 9:46 pm

   น้อง BoBo คะ พี่คิดว่า ถ้าน้องจบปริญญาตรีมาอย่างน้อยคง้อพูดได้บ้างไม่ใช่พูดไม่ได้เลย ถ้าน้องไม่เข้าใจเค้าๆอาจจะเรียกล่ามมาช่วยสัมภาษณ์หรือให่คนที่เดินทางร่วมกับน้องช่วยแปลให้น้องฟังว่า เค้าต้องการถามอะไรน้องค่ะ

 • Boy  On December 8, 2016 at 4:38 am

  สวัสดีครับ
  รบกวนสอบถาม ตอนนี้อยู่ที่อเมริกา เข้ามาโดย เป็นวีซ่าท่องเที่ยว นานหกเดือน แต่ว่าต้องการอยู่ต่อ สามารถทำได้ที่ไหน อย่างไรบ้างครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • govisa  On December 9, 2016 at 6:25 am

   น้อง Boy คะ กลับไทยดีกว่าค่ะ เพราะทำไม่ทันแล้วค่ะน้องตัต้องทำก่อนหกเดือนประมาณสามเดือน เพราะต้องรอHomeland Security Department อนุมัติใช้เวลารอประมาณ 2-3 เดือนค่ะถ้าละกษณะน้องแล้วต้องรอแบะถ้าไม่อนุมัติก็จะเกิดสถานการณ์อยู่เกินเวลาหรือ overstayed ค่ะ

 • kib  On March 30, 2017 at 12:51 pm

  สอบถามค่ะ พอดีคุณแม่จะไปหาพี่สาวที่อเมริกา แต่คุณแม่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็น เขียนก็ไม่คล่อง ตอนผ่านตม. ต้องเตรียมเอกสารไรบ้าง หรือต้อกรอกฟอร์มคนเข้าเมืองอะไรมั้ยอ่าคะ ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On March 31, 2017 at 5:56 am

   น้อง Kib คะ น้องไม่ได้ไปด้วยหรือคะ ตอนผ่านตม. มีการถ่ายรูปใบหน้าคนเดินทางเข้าเมือง แสดนายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว คมสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ เช่น เข้ามาทำอะไร ไปเที่ยวที่ไหน มีเงินติดตัวมาเท่าไร ไปพักที่ไหน อะไรทำนองนี้ค่ะ ถ้าคุณแม่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยพี่อนะนำให้เดินทางไปกับทัวร์ที่ไทยจัดไปเที่ยวอเมริกา แล้วให้ทัวร์ช่วยพาแม่ไปส่งที่ gate ที่สนามบินกรณีจะเดินทางต่อไปเมืองอื่นที่ไม่ใช่ที่ทัวร์จัดค่ะ

 • janphen  On April 24, 2017 at 5:22 am

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถาม อยู่อเมริกา ตอนสัมภาษณ์ตม.วันที่ 28 Feb บอกว่าจะอยู่ 3 เดือน คือวันที่ 27 Aprilต้องกลับไทย ปกติแล้วจนท.จะเขียนด้วยลายมือวันที่ต้องเดินทางกลับไทย แต่รอบนี้แสตมป์เลยขอบล่างพาสปอร์ต ตัวหนังสือขาดหายอ่านไม่ออกว่าเป็นเดือนไหน เลย พิมพ์แบบ I-94 : Admit Until Date :07/27/2017 ไม่มั่นใจว่าอยู่ได้ถึงเดือนกรกฎาคม ใช่ไหมค่ะ

  • govisa  On April 24, 2017 at 6:21 pm

   น้อง janaphen คะอยู่ได้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ค่ะ

   • janphen  On April 26, 2017 at 7:45 am

    ขอบคุณค่ะ

 • คุณต้อย  On June 14, 2017 at 9:36 pm

  สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยน่ะครับ ผมจะเดินทางไปนิวยอร์ค วันที่ 15 มิถุนาย 2560 นี้ เปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง ตอนออกจากปักกิ่งไปนิวยอร์ค ต้องกรอกแบบฟอร์ม I-94 อัตโนมัติหรือไม่ครับ

  • govisa  On June 15, 2017 at 5:46 am

   คุณต้อยคะ ไม่ต้องกรอกแล้วค่ะ บุคคลที่ควรกรอกคือคนที่เข้าไปอยู่ระยะยาว เช่น ไปเรียนนานเป็นปี หรือไปทำงานนานเป็นขึ้นไปค่ะ

 • nuch  On November 1, 2017 at 11:08 pm

  สวัสดีค่ะอยากจะขอสอบถามระยะเวลาการเดินทางเข้าออกประเทศอเมริกาลูกชายเดินทางไปเรียนหนังสือที่แคลิฟอเนีย-จูเนียคอเลท-เมือเดือนกค60ด้วยวีซ่าF1คุณพ่อเดินทางไปดูแลด้วยวีซ่าB2เนื่องจากก่อนเดินทางน้องได้ไปตรวจร่างกายแล้วพบว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติคุณพ่อและคุณแม่เป็นห่วงและอยากให้พ่อไปอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าน้องจะเรียนจบตอนที่เข้าประเทศครั้งแรก ตม.ถามคุณพ่อว่ามาทำไม-แจ้งว่ามาส่งน้องและจะอยู่นานไหม-แจ้งไปว่าอยู่1เทอม ตมสแตมให้อยู้6เดือนคือหมดอายุ มค.2018แต่น้องปิดเทอม24ธค2017น้องและคุณพ่อเดินทางกลับไทยเพื่อพบหมอและจะเดินทางกลับเข้าไปวันที่30ธค17ระยะห่างกันแค่5วันเนื่องจากได้ตั๋วเครื่องบินราคาที่เหมาะสมวันนั้นและน้องเปิดเทอมวันที่15มค18ด้วยอยากทราบว่าคุณพ่อจะสามารถเดินทางเข้าไปได้ไหมค่ะ

  • govisa  On November 2, 2017 at 3:36 pm

   น้อง Nuch คะ ลองคุยกับ เจ้าหน้าที่ที่ International Student Office ของ Community College ที่ลูกไปเรียน เพราะโดยทั่วไป maximum ของ parents ที่จะเข้าไปอยู่ด้วยคือ 6 เดือนค่ะ เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ของบาง Univetsity ในสหรัฐฯพูดถีงสถานะของ Parents ที่จะตามเข้าไปอยู่ค่ะ http://isss.gsu.edu/current-students/immigration-advising/bringing-family-to-the-united-states/
   ถ้าไม่สามารถอยู่ได้นานๆอย่างที่ผู้ปกครองต้องการๆอาจจะต้องส่งสมัครเรียนและขอวีซ่านักเรียนเข้าไปเรียนที่เดียวกับลูกค่ะ

   • nuch  On November 2, 2017 at 4:22 pm

    ขอบคุณมากๆๆนะค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: