ประกาศใหม่เรื่องการนำของเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐฯในวันนัดสัมภาษณ์


สถานทูตสหรัฐอเมริกาชี้แจงเรื่องข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปขอวีซ่าโปรดอ่านรายละเอียดก่อนเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต

1. ภาษาอังกฤษ : http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

2. ภาษาไทย : http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

US EMB

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในเรื่องระเบียบการนำของต่างๆเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกา และผู้ที่จะสัมภาษณ์วีซ่าในวันนั้นไม่รู้สึกยุ่งยากในเรื่องที่จะหาที่ฝากของ ผู้ยื่นเอกสารสัมภาษณ์ควรนำไปแต่เฉพาะเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • panita  On September 2, 2013 at 9:50 am

    ข้อควรปฏิบัติในวัดนัดสัมภาษณ์ ในข้อที่1 นั้น ที่บอกให้กรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้พร้อม นั้นคืออะไรบ้างคะ
    ใช่แบบds-160 มั้ยคะ

    • govisa  On September 2, 2013 at 9:46 pm

      น้อง panita คะ ให้น้องเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์สถานทูตสหรับอเมริกานะคะ ถ้าเป็นภาษาไทย http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html จะไม่ได้ชี้ขัดเจนว่า จะต้องแสดงเอกสารอะไรบ้าง แต่ถ้าหน้าเว็บไซต์หน้าเดียวกันของสถานทูตแต่เป็นภาษาอังกฤษ http://bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html ภายใต้หัวข้อ Application Process หัวข้อ Step 3 : Gather the Required Documents จะมีคำแนะนำเรื่องเอกสารที่ควรเตรียมเข้าไปในวันสัมภาษณ์ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่น้องจะขอด้วยค่ะว่า เป็นวีซ่านักเรียน, นักท่องเที่ยว หรือวีซ่าประเภทใด เพราแต่ละประเภทก็จะต้องมีเอกสารยืนยันสถานะการเข้าประเทศด้วยวีซ่านั้นๆ เช่น ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน F-1 ก็ควรจะมี I-20 ไปแสดง แต่ถ้าเป็นนักเรียนทุน J-1 ก็ควรจะเป็น DS-2019 ไปแสดงประกอบพร้อมเอกสารอื่นๆ น้อง panita ไม่ได้บอกพี่มาว่า น้องจะขอวีซ่าประเภทไหน พี่จึงตอบน้องอย่างคร่าวๆนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: