นิทรรศการการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเลื่อนเป็นวันที่ 29-30 มีนาคม 2557


นิทรรศการการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรประจำปี 2557 ถูกเลื่อนออกไปเป็น วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ที่รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน แทนวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล ประเทศไทย   http://www.britishcouncil.or.th/

BC2

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้วจะได้รับอีเมล์ชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนวันจัดงาน

BC3

BC5

BC4

BC6

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: