นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดีย 1-2 มีนาคม 2557


บริษัท Affairs Exhibitions & Media Pvt., Ltd. ออกาไนเซอร์ในการจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดีย ( Great India) จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอินเดียตามเมืองในประเทศต่างๆดังที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์  http://10times.com/organizers/afairs

India

สำหรับประเทศไทยจะจัดงานนิทรรศการดังกล่าวขึ้นที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ์ ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 19.00 น. และผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานออนไลน์ได้ที่  http://login.10times.com/ticket_transaction/going/14086 ต่อมาผู้จัดงานได้เลื่อนการจัดงานออกไปเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1 และ 2 มีนาคม 2557 สถานที่และเวลาเดิม

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ร่วมงานกับออกาไนเซอร์   Affairs Exhibitions & Media Pvt., Ltd. จะตระเวนไปตามเมืองต่างๆในภูมิภาคเอเซียมีดังนี้คือ

great india 2014

ผู้สนใจอาจเข้าไปชมงานจาก Facebook ของ GreatIndiaEducationFair Thailand ได้ที่ https://www.facebook.com/TheGreatIndiaEducationFairThailand

India

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: