งานนิทรรศการเรียนต่อ MBA 15 มีนาคม 2557


งานนิทรรศการ  MBA  งานแรกในปี 2557 คืองาน ACCESS MBA   http://www.accessmba.com/bangkok/index.html  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมแชงการีล่า ถนนเจริญกรุง ระหว่างเวลา 9.30 น.- 15.30 น.

Access1

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์        http://www.accessmba.com/registration-form/index.php  มีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซียเข้าร่วมงานมากว่า 20 แห่ง

Access 2

รายการสัมมนาเริ่มเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. โดยมีรายการดังต่อไปนี้คือ

AC3

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: