การใช้ใบขับขี่สากลในสหรัฐอเมริกา


ตามอนุสัญญาเจนีวาปีพ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949)  http://www.massrmv.com/rmv/dmanual/appendixA.pdf  ใบขับขี่สากลเป็นใบขับขี่ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปในประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาสามารถใช้ใบขับขี่สากลในการขับรถได้ แต่การที่รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติใช้ได้ตลอดระยะเวลานาน 1 ปีตามความตกลงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆด้วย เช่น ชาวต่างชาติที่จะนำใบขับขีสากลไปใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคนไปทำงานและ ฯลฯ ควรจะได้ศึกษาเรื่องกฎระเบียบในการใช้ใบขับขี่สากลในแต่ละรัฐด้วย บางรัฐอนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้เท่าที่ใบขับขี่สากลนั้นมีอายุการใช้งาน คือ ไม่เกิน 1 ปี แต่บางรัฐอนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 90 วัน และบางรัฐให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ใบขับขี่ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลในประเทศนั้นๆโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีรายละเอียดในใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษ หากไม่มีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ในใบขับขี่จึงจะต้องใช้ใบขับขี่สากลเป็นเอกสารประกอบ หรือเป็นเอกสารช่วยแปลใบขับขี่ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศของผู้ที่เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ในบางรัฐกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าไปอยู่นานไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าไปทำงานต้องขอมีใบขับขี่ของรัฐนั้นๆด้วยการไปสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติเช่นเดียวกับคนอเมริกัน สำหรับผู้สนใจที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและต้องการใช้ใบขับขี่สากล สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐบาลอเมริกันที่เว็บไซต์ต่อไปนี้   http://www.usa.gov/Topics/Foreign-Visitors-Driving.shtml  หากเป็นนักศึกษาสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่

รัฐที่ใช้ใบขับขี่ของประเทศผู้เดินทางได้เลย เช่น คนไทยใช้ใบขับขี่ของไทยโดยใบขับขี่สากลเป็นเพียงเอกสารที่ช่วยแปลใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศนั้นๆ มีดังนี้คือ

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Arizona (Recommended) http://www.azdot.gov/mvd/faqs/scripts/FAQsResponse.asp?Category=1&Keyword
California http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#international
Illinois http://www.cyberdriveillinois.com/services/newresidentshowdoi.html
http://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a112.pdf
Minnesota http://www.isss.umn.edu/resources/Dlicense.html

https://driversed.com/dmv/minnesota/foreign-drivers.aspx

Nevada http://www.dmvnv.com/dlresidency.htm
http://nevadadmv.state.nv.us/faqs.htm
New York http://www.dmv.ny.gov/license.htm#Internationalhttp://nysdmv.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/15/~/driving-privileges-in-nys-with-a-driver-license-from-outside-the-us-or-canada
North Carolina http://www.massrmv.com/rmv/forms/21317.pdf

http://www.ncdot.gov/dmv/moving/

North Dakota http://www.ncdot.gov/dmv/moving/
Tennessee http://www.tn.gov/attorneygeneral/op/2008/op/op25.pdf

รัฐที่ใช้ใบขับขี่สากลได้นาน 30 วัน

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Missouri http://international.missouri.edu/come-to-mu/living-in-columbia/drivers-license/index.php
Nebraska http://www.dmv.com/ne/nebraska/drivers-license

http://permittestpractice.com/nebraska/

Virginia http://www.dmv.state.va.us/drivers/#eligibility.asp    http://www.law.virginia.edu/html/insider/settled_automobiles.htm

รํฐที่ใช้ใบขับขี่สากลได้ประมาณ 60 วัน

 

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Delaware http://www.dmv.de.gov/services/driver_services/driver_svcs.shtml

https://sites.google.com/site/communityofdelaware/transportation/get-a-driver-license

New Hampshire http://www.nh.gov/safety/divisions/dmv/driver-licensing/non-us-citizen/temporary.htm
http://www.dartmouth.edu/~ovis/updates/prearrival/license/nhdmv.html
 

รัฐที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้ไม่เกิน 90 วัน

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Alaska http://www.doa.alaska.gov/dmv/faq/faq.htm
Colorado http://www.du.edu/intl/isss/driving.html
South Dakota http://www.crackdrivingtest.com/dmv-test-prep-resources/southdakota-learners-permit-test.asp

รัฐที่ใช้ใบขับขี่สากลได้ 120 วัน

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Maine http://www.maine.gov/sos/bmv/licenses/noncitizen.html

รัฐที่ใช้ใบขับขี่สากลได้นานประมาณ 6 เดือน

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

New Mexico http://geo.unm.edu/all_handouts/drivers_licence.pdf
Oregon http://pages.uoregon.edu/legal/DLlaw.html

http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/index.aspx

Vermont http://dmv.vermont.gov/sites/dmv/files/pdf/DMV-Immigration_Status_List.pdf
http://dmv.vermont.gov/licenses/drivers/requirements/identity
http://www.dartmouth.edu/~ovis/updates/prearrival/license/vtdmv.html

รัฐที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้นานเท่าที่อายุของใบขับขี่สากลคือ 1 ปีและต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศของตนเอง

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Alabama http://dps.alabama.gov/Home/wfContent.aspx?ID=30&PLH1=plhDriverLicense-DocumentRequirementsAndFees#ID
https://www.uab.edu/students/images/documents/services/international/pre-arrival-information-fall-2012.pdf
Arkansas http://www.dfa.arkansas.gov/offices/driverServices/Pages/FAQ’s.aspx#h
http://iss.uark.edu/Guide_to_Obtaining_an_Arkansas_Drivers.pdf
Connecticut http://www.ct.gov/dmv/cwp/view.asp?a=805&q=244774#International
http://www.ct.gov/dmv/cwp/view.asp?a=805&q=244730
District of Columbia http://dmv.dc.gov/service/driver-license-non-us-citizens
Florida http://www.miamiherald.com/2013/04/02/3319668/florida-u-turns-on-international.html   

http://www.flhsmv.gov/ddl/idp.html

http://www.ufic.ufl.edu/EVS/Transportation.html

Georgia http://www.dds.ga.gov/drivers/dldata.aspx?con=1747371440&ty=dl
http://www.dds.ga.gov/drivers/dldata.aspx?con=1741471757&ty=dl
Hawaii http://www1.honolulu.gov/csd/vehicle/faqs_dl.htm
http://www.hawaii.edu/issmanoa/media/download_gallery/handbook.pdf
Idaho http://itd.idaho.gov/dmv/driverservices/internationalpermit.htm
Indiana http://www.in.gov/bmv/2363.htm#Out_Of_Country_License
Kansas http://www.ksrevenue.org/vehicle.html
http://www.k-state.edu/isss/resourceslinks/driver’s%20license.html
Kentucky http://transportation.ky.gov/driver-licensing/pages/non-us-citizens.aspx
Louisiana http://dpsweb.dps.louisiana.gov/omv1.nsf?OpenDatabase&Start=1&Count=1200&Expand=1
http://www.loyno.edu/cie/drivers-license-state-id
Maryland http://www.mva.maryland.gov/Driver-Services/Apply/license.htm
Massachusetts http://www.massrmv.com/rmv/license/international.htm
http://www.massrmv.com/rmv/forms/21317.pdf
Michigan http://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-48296-88438–F,00.html
http://www.ips.mtu.edu/FAQs/Govt%20issued%20id,%20license,%20ssn,%20taxes/DriversLicense/Documents_Required.pdf
Mississippi http://www.eslc.msstate.edu/PDF/SOP_Drivers_License.pdf
Montana https://doj.mt.gov/driving/required-docs/#proofauthorizedpresence
New Jersy http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/Visitors.htm
Ohio http://publicsafety.ohio.gov/links/hsy7607.pdf
Oklahoma http://www.dps.state.ok.us/dls/dlid.htm

http://www.dps.state.ok.us/dls/pub/ODM.pdf

 

Pennsylvania http://www.dmv.state.pa.us/faq/faq-misc.shtml#Q05
http://www.temple.edu/isss/general/IDP.htm
South Carolina http://www.scdmvonline.com/dmvnew/default.aspx?n=accepted_forms_of_identification
http://www.clemson.edu/campus-life/international-programs/support-services/drivers-license.html
Texas http://oiss.rice.edu/content.aspx?id=130
Utah http://www.testquestionsandanswers.com/drivers-license/utah.html
Washington http://www.dol.wa.gov/driverslicense/moving.html
West Virginia http://www.transportation.wv.gov/dmv/Drivers-Licenses/Pages/default.aspx
Wisconsin http://www.dot.wisconsin.gov/drivers/drivers/apply/foreign.htm
Wyoming https://wat.wyoroad.info/wat/faq
http://www.uwyo.edu/iss/_files/docs/iss-handbook.pdf

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • ชัยรัตน์  On August 11, 2014 at 9:42 pm

  ขอปรึกษาเพิ่มเติมครับ ถ้าใบขับขี่สากลเหลืออายุ 2 เดือน แล้วเอาไปขับที่ Oregon นั้น ไม่ทราบว่า “ให้ใช้งานได้ 90 วัน” เกียวข้องกับระยะเวลาวันหมดอายุด้วยหรือเปล่าครับ

  ขอบคุณครับ

  • govisa  On August 12, 2014 at 3:06 pm

   น้องชัยรัตน์คะ น้องจะเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนคะ ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน น้องควรสอบใบขับขี่ของรัฐ Oregon มากกว่าใช้ใบขับขี่สากลค่ะ โดยปกติรัฐ Oregon อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้ประมาณ 6 เดือน (แต่ละรัฐจะอนญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน และบางรัฐไม่ขอดูใบขับขี่สากลเลยก็มีค่ะ)

   ถ้าน้องเป็นนักเรียนและต้องการขับรถ นักเรียนสามารถสมัครสอบใบขับขี่ของรัฐนี้ได้ภายใน 30 วันหลังจากเดินทางเข้าไปในรัฐ Oregon ลองอ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในรัฐนี้ดูนะคะ พี่จะยกตัวอย่างข้อความจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐ Oregon ที่ชื่อว่า Portland Community College มาให้ดูนะคะ http://www.pcc.edu/about/international/student-resources/transportation.html
   ” ……An international license is valid for six months as long as you are not a resident of the United States. If you have a license from your home country, you have to obtain an Oregon driver’s license within 30 days…..”

   • ชัยรัตน์  On August 12, 2014 at 5:45 pm

    จะเดินทางไปเยี่ยมดูเมืองในฐานะนักท่องเที่ยวครับ เลยไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ใบขับขี่สากลที่เหลือได้อยู่หรือเปล่าครับ

   • govisa  On August 13, 2014 at 10:11 pm

    ใช้ได้ค่ะ น้องชัยรัตน์คงไม่ได้อยู่เที่ยวสหรัฐฯนานหลายเดือนนะคะ ถ้าเที่ยวสามเดือนใบขับขี่ของน้องคงหมดอายุก่อน น้องลองสอบถามกรมการขนส่งทางบกว่า จะขอต่ออายุใบขับขี่ที่มีอายุการใช้งานเหลือสองเดือนได้ไหมนะคะ แต่ถ้าทำไม่ได้ และน้องอยู่เที่ยวสหรัฐฯไม่ถึงสามเดือน น้องใช้ใบขับขี่สากลที่น้องมีอยู่ได้ค่ะ

    อย่างไรก็ตาม พี่แนะนำให้นำใบขับขี่ของไทยไปด้วย เพราะถ้าน้องขับรถลงมาเที่ยวแถว California รัฐ California จะดูเฉพาะใบขับขี่ของชาติที่นักท่องเที่ยวคนนั้นถือหนังสือเดินทาง เช่น กรณีของน้องเป็นคนไทย จะใช้ใบขับขี่ไทยที่มีชื่อสกุลภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#international

    “….The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident….”

   • ชัยรัตน์  On August 14, 2014 at 12:54 am

    แพลนเที่ยวทั้งหมดหนึ่งเดือนครับ ทำให้ใบขับขี่ที่มีก็ครอบคลุมพอดีและใบขับขี่ของไทยก็พร้อมเรียบร้อยครับ

    ขอบคุณพี่มาก ๆ นะครับสำหรับข้อมูลและการแนะนำพร้อมช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ตลอดมาครับ

   • govisa  On August 14, 2014 at 5:33 am

    เที่ยวให้สนุกนะคะน้องชัยรัตน์

 • Gig  On March 12, 2015 at 11:31 am

  ขอสอบถามเงื่อนไขการใช้ใบขับขี้สากลในILค่ะ
  คือว่าพ่อจะมาเที่ยวประมาณหนึ่งอาทิตย์ แล้วมีขับขี่ถาวรที่เป็นภาษาไทยและใบขับขี่สากลของไทยที่มีอายุ1ปีค่ะ ในฐานะนักท่องเที่ยว พ่อจะสามารถขับรถเช่าได้ไหมค่ะ แต่ว่าตอนเช่าจะมีเพื่อนคนเดียวที่เซ็นเช่ารถคันนั้นแต่พ่อจะช่วยขับแค่ระหว่างทางค่ะ เคยอ่านทางเน็ตบางคนบอกว่าจะจ่ายประกันแพงกว่าถ้าเป็นรถเช่า และคนขับต้องเซ็นเช่ารถด้วยค่ะ รวมถึงควรมีใบแปลเปนภาษาอังกฤษของใบขับขี่ถาวรด้วยไหมค่ะ

  • govisa  On March 14, 2015 at 3:12 am

   น้อง gig คะให้ไปอ่าน2เว็บไซต์นี้ค่ะ
   1. เกี่ยวกับการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวใบขับขี่ของประเทศตนเองในการขับรถท่องเที่ยวในรัฐ Illinois อ่านเว็บไซต์ http://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a112.pdf ดูบทที่ 1 หัวข้อ Exemptions ไอคอน 2
   ” If you are visiting or driving through Illinois, you must have a valid driver’s license from your home state or country.”

   2. เกี่ยวกับการเช่ารถว่า นักท่องเที่ยวใช้ใบขับขี่จากประเทศของตนเองเช่า ใบขับขี่สากลจะใช้ต่อเมื่อผู้ให้เช่ารถอ่านใบขับขี่ของประเทศนั้นไม่เข้าใจ
   ใบขับขี่สากลมีข้อความภาษาอังกฤษจะดูลุคอินเตอร์มากกว่าและใช้ประกอบความเข้าใจตัวใบขับขี่ของแต่ละชาติ ส่วนใบขับขี่ไทยรุ่นใหม่ก็จะมีชื่อสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษและบางข้อความเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ เว็บไซค์นั้นคือ http://www.usatourist.com/english/traveltips/transportation/car-rental-tips.html อ่านหัวข้อ International driver’s license is not required การเช่ารถผู้เช่าต้องอายอย่างต่ำ25ปี. และอย่างมากไม่เกิน71ปี

   ส่วนประกันก็ต้องทำอยู่แล้วแต่ราคาก็ว่ากันไปตามแต่ละรัฐ เราว่าแพงเพราะเราเอาอัตราแลกเปลี่ยนไปคูณ ราคาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของประเทศเค้าอยู่แล้วค่ะ ส่วนคนขับคนเช่ารถคือคนเดียวกัน ถ้าคุณพ่อไม่ได้เซ็นต์เป็นคนเช่าเพียงแค่ช่วยขับเวลาคนขับหลักเหนื่อยก็ควรจะมีใบขับขี่ไทยเตรียมไปด้วยและเวลามีปัญหาบนท้องถนนคนที่จะเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบตามกฎหมายคือคนเช่าและคนขับค่ะ

 • yothin  On November 11, 2015 at 6:52 pm

  1มีใบขับขี่สากลเเต่วีซ่าหมดอายุสามารถขับรถได้ไม๊ครับ ,2 มีวีซ่าท่องเที่ยว เเละมีใบขับขี่สากลสามารถซื้อรถในอเมริกาได้ไม๊ครับ

  • govisa  On November 14, 2015 at 10:04 am

   น้อง Yothin คะ
   1. เวลาไปเช่ารถเค้าจะขอดูหนังสือเดินทางและใบขับขี่สากลเค้าคงจะเห็นว่าวีซ่าหมดอายุ ตามหลักการไม่ควรจะเช่ารถได้ค่ะ
   2. วีซ่าท่องเที่ยวก็พอจะหาซื้อรถในอเมริกาได้ แต่ผู้ขายรถจะมือสองหรือมือหนึ่งก็คงอยากจะขอดูหนังสือเดินทาง วีซ่า หลักฐานเรื่องที่อยู่ค่ะ น้องลองพิจารณาอ่านข้อความในเว็บไซต์ http://www.dmv.com/ca/california/drivers-license หรือ เว็บไซต์ https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv

 • Pinit  On October 6, 2017 at 12:31 am

  สอบถามครับ พอดีจะไป Houston Texas จะไปดูงานประมาณ 3สัปดาห์ และจะไปเช่ารถ
  จากข้อความ

  “รัฐที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้นานเท่าที่อายุของใบขับขี่สากลคือ 1 ปีและต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศของตนเอง”

  ความหมายของ ใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศของตนเอง หมายถึง ประเทศไทย ใช่ไหมครับ

  • govisa  On October 6, 2017 at 6:13 am

   น้อง Pinit คะ เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ ใบขับขี่จากประเทศไทยด้วยค่ะ https://www.usa.gov/visitors-driving
   บางรัฐเช่น รัฐ California ไม่ต้องใช้ใบขับขี่สากลใช้แต่ใบขับขี่จากไทยได้เลยในฐานะที่เข้าไปแบบนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าไปอยู่นานแป๋วปีเช่น นักเรียน หรือคนทำงานนะคะ แบบนั้นต้องสอบใบขับขี่ของรัฐนั้นๆค่ะ แต่ต้องมีเงื่อนไขเป็นใบขับขี้ของไทยรุ่นใหม่ที่มีชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษรูปถ่ายหน้าตนเองและข้อความในใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษประกอบไปกับภาษาไทยเพื่อให้เค้าอ่านได้ ถ้าเป็นรุ่นตลอดชีพต้องดูด้วยว่าถ้าเป็นภาษาไทยต้องแปลค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: