มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คืออะไร


มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คือ มหาวิทยาลัย 24 แห่งที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในด้านการทำวิจัย การสอน และการเรียน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจและภาครัฐ http://www.russellgroup.ac.uk

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Russell Group จะมีด้วยกันประมาณ 24,00 คน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยประมาณ 6,200 คน อัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยคือ 8:1

รายชื่อมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell ประกอบด้วย

1.   University of Birmingham

www.birmingham.ac.uk

2.   University of Bristol

www.bristol.ac.uk

3.   University of Cambridge

www.cam.ac.uk

4.   Cardiff University

www.cardiff.ac.uk

5.   Durham University

www.dur.ac.uk

6.   University of Edinburgh

www.ed.ac.uk

7.   University of Exeter

www.exeter.ac.uk

8.   University of Glasgow

www.gla.ac.uk

9.   Imperial College London

www3.imperial.ac.uk

10.  King’s College London

www.kcl.ac.uk

11.  University of Leeds

www.leeds.ac.uk

12.  University of Liverpool

www.liverpool.ac.uk

13.  London school of Economics and Political Sciences

www.lse.ac.uk

14.  University of Manchester

www.manchester.ac.uk

15.  Newcastle University

www.newcastle.ac.uk

16.  University of Nottingham

www.nottingham.ac.uk

17.  University of Oxford

www.ox.ac.uk

18.  Queen Mary University of London

www.qmul.ac.uk

19.  Queen’s University Belfast

www.qub.ac.uk

20.  University of Sheffield

www.sheffield.ac.uk

21.  University of Southampton

www.southampton.ac.uk

22.  University College London

www.ucl.ac.uk

23.  University of Warwick

www2.warwick.ac.uk

24.  University of York

www.york.ac.uk

Copyright © 2010-2015 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • Tassanee jittavisuttikul  On June 15, 2015 at 8:06 am

  ต้องการกรอกแบบฟอร์ม DS2019 เพื่อขอวีซ่าอเมริกา แต่ไม่ทราบว่าจะหาแบบฟอร์มนี้จากที่ไหน? ขอคำแนะนำด้วยคะ

  • govisa  On June 15, 2015 at 9:29 pm

   น้อง Tassanee คะฟอร์ม DS-2019 คือฟอร์มตอบรับจากสถาบันที่จะรับนักเรียนหรือนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลเปลี่ยนค่ะ ลองอ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลอเมริกันเว็บนี้นะคะ http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/about-ds-2019/detailed-description-of-the-ds-2019/วีซ่าที่นักเรียนหรือนักศึกษาจะได้รับเรียกว่า J-1 visa ค่ะ

   โครงการแลกเปลี่ยนมีหลายประเภทและหลายระดับ เช่น แลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ได้ทุนจากรัฐบาลไทยหรือจากรัฐบาลอเมริกัน น้องบางคนไปโครงการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า Work and Travel น้องๆเหล่านี้จะได้รับฟอร์มตอบรับที่เรียกว่า DS-019 ค่ะ เมื่อยื่นขอวีซ่าๆที่ได้รับจะเรียกว่า j-1 visa

   ดังนั้นถ้าน้องต้องการได้รับ DS-2019 น้องต้องเลือกว่า จะไปเรียนแลกเปลี่ยนก็ติดต่อสถานศึกษาตามระดับที่เหมาะสมกับน้อง แต่ถ้าจะไปทำงานแลกเปลี่ยนก็ติดต่อผ่านเอเจนซี่ที่ทำธุรกิจเรื่องไปทำงาน work and travel ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: