บริติช เคานซิลจัดอบรมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรปี 2558


บริติช เคานซิลจะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูมโรงแรมเรอแนสซอง ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.30-12.00  น.

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ขอวีซ่านักเรียน Tier4  รายการข้อมูลเรื่องการยื่นขอวีซ่าโดย UKVI เป็นสิ่งที่ควรเข้าฟังเนื่องด้วย UKVI  มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวีซ่านักเรียนจากของเดิมเมื่อปี  2014  อยู่บ้าง

รายการต่างๆของงาน

09.30-10.00       ลงทะเบียน

10.00-10.05        กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจากบริติชเคานซิล

10.05-10.15         กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจากยูนิลิเวอร์

10.15-10.30         การนำเสนอการเตรียมตัวสู่จุดหมายโดยบริติช เคานซิล

10.30-10.40        การนำเสนอการเตรียมตัวเรื่องการเงินโดยธนาคารกสิกรไทย

10.40-11.00         พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-11.30          ข้อมูลเรื่องการยื่นขอวีซ่าโดย  UKVI

11.30-11.50          ข้อมูลเรื่องการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าโดย IOM

11.50-12.15           แบ่งปันประสบการณ์โดยศิษย์เก่า

ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ https://www.surveymonkey.com/s/KC95KCG

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ educationuk@britishcouncil.or.th

 

Copyright © 2010-2015 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: