งานนิทรรศการเจ็ดมัธยมศึกษาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาบริษัท Virginia & Jennifer Bush & Associates Independent Independent Educational Consultsnts จะจัดให้มีงานแฟร์เล็กๆเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาฝั่งคะวันออก มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน  7 โรงเรียน งานแฟร์เล็กๆนี้จะจัดขึ้นที่ณ ห้องรัตนา โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพ ถนนราชดำริ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น.

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาร่วมงานได้แก่

  1. Berkshire School, Coed, Sheffield, Massachusetts
  2. Blair Academy, Coed, Blairstown, New Jersey
  3. George School, Coed, Newton, Pennsylvania
  4. The Lawrenceville School, Coed, Lawrenceville, New Jersey
  5. Mercersburg Academy, Coed, Mercersburg, Pennsylvania
  6. Northfield Mount Hermon School, Coed, Mount Hermon, Massachusetts
  7. Phillips Academy, Coed, Andover, Massachusetts

ผู้สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในโรงเรียนดังกล่าวสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  jbe@virginiabush.com

Copyright © 2010-2016 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: