นิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 2556


บริติชเคานซิล กรุงเทพมหานคร http://www.britishcouncil.or.th/events/uk-schools-and-colleges-fair-2013  จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ระหว่างเวลา 12.00-17.00 น.

UKHS1

ในงานจะมีรายการสัมมนาหัวข้อต่างๆตามตารางเวลาต่อไปนี้

เวลา

หัวข้อสัมมนา

11.00-11.50 น. เทคนิคการเลือกวิชาในการสอบ GCSE และ A-Level (Choosing the right subjects at GCSE and A level)
12.00-12.50 น. สัมมนาพิเศษการเลือกโรงเรียนประจำและการเตรียมตัวลูกก่อนเรียนโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร (How to choose the right school for your child, what to look out for, what questions to ask and how to prepare your children for boarding school in the UK)
13.00-13.50 น. A-level หรือ IB จะเลือกอย่างไร และการใช้ชีวิตในโรงเรียนในต่างประเทศ (The differences between A-level and IB Diploma & International High School Environment)
14.00-14.50 น. ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ปกครองที่ส่งลูกไปโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรและเปิดตัวข้อมูลทุน Inspire 2013 สำหรับนักเรียนไทยทดลองเรียนในโรงเรียนและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (Boarding schools and colleges in the UK : parents interview and Inspire Scholarships 2013)
15.00-15.50 น. อยากเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังไม่ยากอย่างที่คิด เทคนิคการเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทคนิคการเขียน  Personal Statement การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และการสอบต่างๆ เช่น LNAT และ BMAT (How to Get into Top Universities)
16.00-16.50 น. เรียนต่างประเทศอย่างไรให้คุ้มค่า (How to get the most of your study in UK)

โรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน มีจำนวน 22 แห่ง

BC2ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่

BC3

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อหน่วยงานบริติชเคานซิลที่

BC4

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

มารู้จักเว็บไซต์ศุลกากรโลก (World Customs Organization)


องค์กรศุลกากรโลก ( World Customs Organization)  มีความเป็นมาจากคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป 13 ประเทศที่ต้องการจัดตั้งกลุ่มศึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการสร้างสหภาพศุลกากรระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของแกตต์ในปีพ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) และในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2495(ค.ศ.1952) กติกาสัญญาจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Cooperation Council – CCC) ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรทำหน้าที่ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารงานของศุลกากรประเทศต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกนับถึงเดือนตุลาคม 2555 รวม 179 ประเทศ โดย ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) (ที่มา: http://www2.customs.go.th/OpenFile.jsp?docId=K00014 )

เว็บไซต์องค์กรศุลกากรโลก (World Customs Organization) นอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาขององค์กร, หน่วยงานภายในองค์กร, วันองค์การศุลกากรโลกแล้ว ยังให้ขอมูลเกี่ยวกับวันที่เข้าเป็นสมาชิกของแต่ละประเทศ

http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/

WCO%20Members/List%20of%20Members%20with%20membership%20date.ashx

WCO1

องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคมีด้วยกัน 4 แห่งคือ

1. องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคอเมริกาและแคริเบียน

2.  องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคยุโรป

3.  องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก

4.  ก. องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคอาฟริกาตะวันออกและใต้

4. ข. องค์การศุลกากรประจำภูมิภาคอาฟริกาตะวันตกและภาคกลาง

WCO2

ดังนั้นเมื่อต้องการเดินทางเข้าไปในประเทศ A ผู้เดินทางสามารถค้นหาลิงก์เว็บไซต์ศุลกากรของประเทศ A ตามภูมิภาคที่ประเทศ A นั้นตั้งอยู่ เมื่อคลิกไปที่เว็บไซต์ของประเทศสมาชิกที่ต้องการแล้ว ผู้เดินทางสามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องข้อห้ามนำสิ่งใดเข้าไปในประเทศ A และสิ่งใดที่นำเข้าประเทศ A ได้ ตามเว็บไซต์  http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/customs-websites.aspx

wco3

ยกตัวอย่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 5 ประเทศดังนี้คือ

WCO4

WCo7

WCO5

ประเทศสหรัฐอเมริกา : http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/

WCO6

สหราชอาณาจักรอังกฤ https://www.gov.uk/government/organisations คลิกเลือก Home Office และคลิกเลือก Customs and Travel Information คลิกเลือก Custom จะได้เว็บไซต์หน้าต่อไปนี้ที่อธิบายถึงสิ่งที่ห้ามนำเข้าในสหราชอาณาจักร

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/customs-travel/customs/

WCo8

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์ 2556


บรรดาผู้จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์รายใหญ่ เช่น Hobsons http://www.hobsonsevents.com/ และ  CollegeWeekLive นั้น ดูเหมือนว่า CollegeWeekLive จะเพิ่มความถี่ในการจัดนิทรรศการออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และเวลาของผู้เข้าชมงาน และยังเป็นการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์จึงมีประโยชน์ในด้านการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปชมงานนิทรรศการตามโรงแรมที่ทางเจ้าของงานจัดขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเข้าชมงานนิทรรศการได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ PC, โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  และยังเลือกรับชมรับฟังได้ตามวันและเวลาที่นักศึกษาพร้อมและสะดวก บ่อยครั้งที่มหาวิทยาลัยชื่อเดียวกันมีบริการพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษาได้หลายรอบในวันเดียวกัน หากพลาดการเข้าชมวันนี้ อีกไม่กี่วันก็จะมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นเข้ามาให้บริการด้านข้อมูลซ้ำอีกครั้ง ในบางโอกาสมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนยากไม่ได้แวะมาจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศไทย แต่กลับมาพบกับนักศึกษาได้โดยไม่ยากในงานนิทรรศการแบบออนไลน์นี้

ดังนั้นหน่วยงานหลายแห่งจึงพยามยามคิดจัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบออนไลน์ในธีมต่างๆกันออกไปเพิ่มมากขึ้น  เช่น เว็บไซต์ MBA.com จะจัดงานนิทรรศการออนไลน์ GMATCH ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.mba.com/gmatch ในวันที่ 10-11  กันยายน 2556  ในวันที่ 10 กันยายน 2556  CollegeWeekLive ก็จะจัดนิทรรศการออนไลน์ในธีม Internation Universities Day   http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/International-Universities-Day ผู้สนใจสามารถชมสองรายการในเวลาเดียวกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโตีะ (PC)

รายการนิทรรศการออนไลน์ตลอด 4 เดือนสุดท้ายของปี 2556 มีดังนี้คือ

1.  ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2556 มีผู้แทนจาก 6  มหาวิทยาลัยร่วมพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษา ได้แก่ Armstrong Atlantic State University, Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College, University of Rochester

2.  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 มีผู้แทนจาก 17   มหาวิทยาลัยจากทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษา ได้แก่ Bournemouth University, Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Norwich University, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College, St. Joseph’s College of Maine, University of Colorado-Denver, University of Rochester, University of Wisconsin-Milwaukee, Columbia College, Design Institute of San Diego, Farmingdale State University, Hunter College, SUNY-College at Brockport, Texas A&M University, University of Wisconsin-Whitewater, University of Vermont

ใน วันที่ 12 กันยายน 2556 จะเป็นนิทรรศการออนไลน์ภายใต้ชื่อ Latin American Students Day ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเข้าร่วมงานดังกล่าว

3.  ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2556 มีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ดังรูปภาพข้างล่าง

CW2

ในวันที่ 16 กันยายน 2556 City University of New York จะมาบรรยายมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ระบบ City University of New York System

และในวันที่ 19 กันยายน จะเป็นรายการของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลียจำนวน 184 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ภายใต้ชื่อ All Access Day

CWL2

4.  ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2556 มีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานคือ Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State university Institute of Technology, Pinnacle College, University of Rochester, Grand View University, Columbia College, Farmingdale State College, SUNY College at Brockport, University of Wisconsin-Whitewater, Armstrong Atlantic State University และในวันที่ 25 กันยายน 2556 ภายใต้ธีมของการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ชื่อ Service Academic Day จะเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทางทหารเข้าร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ United States Air Force academy, United States Merchant Marine Academy, United States Coast Guard academy และ USMA West Point

วันที่ 28 กันยายน 2556  Hobsons Virtual Student Fairs จะจัดงานนิทรรศการออนไลน์ http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=16791&AffiliateData= 

ผู้สนใจชมรายการนี้สามารถคลิกที่รูปแผนที่แต่ละรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่เป็นสีเขียวเข้มเพื่อดูรายชื่อมหาวิทยาลัยในรัฐนั้นที่เข้าร่วมงาน

HB1

5.  วันที่ 30 กันยายน 2556 ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมงานกับ CollegeWeekLive ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือนกันยายน ได้แก่ Bowling Green State University, Farmingdale State College, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College และ University of Rochester

6.  วันที่ 1 ตุลาคม 2556  ธีมของงานคือ UC System Day บรรดา University of California  จะมาบรรยายเรื่องราวของมหาวิทยาลัยในระบบ University of California

CWL1

7.  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 EducationUK จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอังกฤษออนไลน์ Study in the UK

8.  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ธีมของการจัดงานนิทรรศการคือ International Students Day เป็นการจัดงานนร่วมกันระหว่าง EducationUSA กับ CollegeWeekLive มีมหาวิทยาลัยในประเทศสหรับอเมริกาจำนวน 184 แห่งเข้าร่วมงาน ผู้สนใจลงทะเบียนชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

CWL3

9.  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จะจัดให้มีงานนิทรรศการออนไลน์ภายใต้หัวข้อ  All Access Zone

10. วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เดือนสุดท้ายของปี 2556 ธีมของงานยังคงเป็น  All Access Zone 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการเรียนต่อนิวซีแลนด์ 22 กันยายน 2556


การศึกษานิวซีแลนด์ (New Zealand Education) หน่วยงานส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ของสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีงาน นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2013 (New Zealand Education Fair 2013) ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด Study in New Zealand แหล่งการศึกษาที่ให้มากกว่าการศึกษาชั้นนำของโลก ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.newzealandeducated.com/fairs/thailand

ENZ2

สถาบันการศึกษาจำนวน 52 แห่งที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา สถาบันสอนภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

ENZ3

นอกจากนี้บรรดาสถานศึกษาที่มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ยังมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆมอบให้นักศึกษาอีกมากกว่า 99 ทุน

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

รู้ไว้ก่อนไปเมืองนอกกับธนาคารชาติและศคง.


กระแสคนไทยให้ความสำคัญใช้บัตรพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีเพิ่มมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ วารสารทางการเงิน จากสถิติล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีจำนวนผู้ถือบัตรเครดิต 17,473,108 คน จำนวนผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม  14,925,400 คน และจำนวนผู้ถือบัตรเดบิต   41,607,157 คน รวมจำนวนผู้มีบัตรพลาสติก 74,005,665 คน และข้อมูลจาก Payment Systems Insight ไตรมาสที่ 1 ปี 2556                   http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/ps_quarterly_report/Payment

%20Systems%20Insight/Payment_Insight_2013Q1.pdf

ระบุปริมาณการเติบโตจากการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวม e-Money) ไว้ว่ามีจำนวน 99,290 รายการ คิดเป็นมูลค่า 336 พันล้านบาท  และยังได้อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้บัตรพลาสติกไว้ดังนี้คือ

สำหรับผู้บริโภค : ให้ความสะดวกสบาย และปลอดภัย และสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการ

สำหรับร้านค้า :     เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลการทำธุรกิจ และการขายที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศ :

  • จำนวนเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ลดลงจะสามารถลดต้นทุนในการพิมพ์ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ รวมถึงต้นทุนในการจัดการเงินสดอื่น ๆ ได้เป็นอย่างมาก
  • การใช้บัตรยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน โดยการใช้จ่ายที่สะดวกรวดเร็ว จะเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งให้มีความต้องการใช้จ่ายที่มากขึ้น ส่งผลเป็นวัฏจักรการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้า การจ้างงาน และย้อนกลับมาเป็นรายได้และการใช้จ่ายที่มากขึ้น

เนื่องจากบัตรพลาสติกที่เกี่ยวกับการชำระเงินในท้องตลาดเวลานี้มีสถาบันที่ออกมาให้บริการมากมาย ทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร(นอนแบงค์) ผู้ใช้จึงควรทราบความหมายของบัตรประเภทต่างๆ ,วิธีการใช้, ความแตกต่างของบัตรพลาสติก บังเอิญได้ชมภาพยนต์สั้นที่จัดทำโดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งปรากฏอยู่ใน YouTube และโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/Pages/index.aspx

BO1

ซึ่งจากภาพยนต์ดังกล่าวทำให้ต้องเข้าไปค้นหาคำว่า ” ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน” ของธนาคารแห่งประเทศ ทำให้ได้พบว่า เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มเกี่ยวกับการเงิน, วิธีการใช้เงิน และวิธีป้องกันการถูกหลอกลวงเหมาะกับเด็กๆรุ่นใหม่ที่ผู้ปกครองเริ่มอนุญาตให้ออกเดินทางไปต่างประเทศด้วยวัยที่น้อยลง เด็กๆเหล่านี้หลายคนยังใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่คล่อง หรือผู้ใหญ่ที่เพิ่งจะเริ่มมีการเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ยังใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆไม่คล่อง เมื่อคนเหล่านี้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์หลายธนาคาร จึงพบว่า แต่ละธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกมามากมายออกมามากจนเลือกใช้ไม่ถูก บางครั้งกลับทำให้เกิดความสับสนเพิ่มขึ้นไปอีก

บล็อกนี้ใคร่ขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องมีการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีส่วนเกียวข้องกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เดินทางใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ตามกลุ่มอายุของผู้เรียกดูข้อมูล ได้แก่ ประชาชน, สถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สื่อมวลชน, นักเรียนและนักศึกษา

BO2

BO3

ในกลุ่มผู้เรียกดูที่เป็นประชาชน จะมีหัวข้อมัลติมิเดียประกอบเรื่อง รอบรู้บริการทางการเงิน ส่วนของนักเรียนและนักศึกษ เมื่อคลิกเลือกหัวข้อ การใช้บริการทางการเงิน ทั้งประชาชน นักเรียนและนักศึกษาจะได้รับฟังและรับชมสื่อการเรียนการสอนด้านการชำระเงินด้วยภาพมัลติมิเดียพร้อมคำศัพท์ , เกมส์, และเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกัน  http://www2.bot.or.th/PSServices/

BO4

ยกตัวอย่างเมื่อคลิกเลือกบัตรเดบิตจะมีคำอธิบายตั้งแต่บัตรเดบิตคืออะไร ประเภทของบัตร ขั้นตอนการใช้การบริการ ข้อดีและข้อควรระวัง เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจในบัตรพลาสติกชนิดต่างๆก่อนจะเลือกสมัครใช้บริการบัตรพลาสติกของธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทย

นอกจากนี้ในหน้าเว็บไซต์ที่เป็นของ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ยังมีรายการ ” สาราน่ารู้ ” ที่อยู่ในรูป เอกสาร หนังสือ สื่อ Interactive Display และรายการถามตอบ กับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

BO6สำหรับผู้ที่มีการวางแผนไปต่างประเทศ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อที่ทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินจัดทำขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนทุกกลุ่ม และทุกระดับ และเป็นเนื่อหาความรู้ทีอยู่ในรูปการนำเสนอที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อ เช่น เมื่อคลิกเลือกเรื่อง “อัตราแลกเปลี่ยน” จะมีบทเรียนสั้นๆในรูปชุดมัลติมิเดียถึง 12 ตอน ส่วนเรื่องเกี่ยวกับ “เงินเฟ้อ” มีทั้งหมด 13 ตอนก็อยู่ในรูปมัลติมิเดียด้วยเช่นเดียวกัน

bo7

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved