แนะนำเว็บไซต์ Education UK


เว็บไซต์ Education UK   http://www.educationuk.org/   จัดทำโดยบริติชเคานซิลเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลของบรรดานักศึกษาไทยที่สนใจจะได้รับทราบข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับต่างๆตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก หลักสูตรสายอาชีพ ชีวิตในสหราชอาณาจักร วิธีการสมัครเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปถึงระดับปริญญาชั้นสูงกว่า ทุนการศึกษา และการขอวีซ่า สำหรับผู้ไม่ถนัดการอ่านข้อมูลออนไลน์สามารถดาวน์โหลดหนังสือคู่มือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักประปี 2013 และหนังสือคู่มือการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกประจำปี 2013 รวมทั้งแหล่งทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้ที่เว็บไซต์    http://www.educationuk.org/Article/GB1262439220589

U01

เนื้อหาภายในหนังสือจะประกอบด้วยสาระความรู้ตั้งแต่ทำไมจึงควรเลือกไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร การเตรียมสมัครสอบ ความหมายของปริญญาโทแต่ละประเภท ปริญญาเอก หลักสูตรที่มีเปิดสอน เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร การศึกษาภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการดำเนินการส่งสมัคร การขอวีซ่า ชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทาง การท่องเที่ยว การประกันสุขภาพ การทำงานในสหราชอาณาจักร

B02

จากเว็บไซต์  http://www.educationuk.org/Article/GB1262439220589 นักศึกษายังสามารถค้นหาทุนการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรได้อีกด้วยการคลิกคำว่า Scholarships ทางขวามือของภาพล่าง  และคลิก Find

Scholarship uk

จะได้รายชื่อสถานศึกษาจำนวนมากที่ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ

Scholarship uk2

หากนักศึกษาต้องการได้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจและในระดับชั้นเรียนที่ต้องการจะส่งสมัคร ให้นักศึกษาคลิกเลือก subject area และ type of course ก็จะได้ข้อมูลที่คัดกรองให้ตรงตามความประสงค์ของนักศึกษา เช่น ต้องการทราบข้อมูลเรื่องทุนวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังภาพล่าง

X21

 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

 

หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ


หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศต่างๆถือเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่จะระบุว่าผู้ยื่นขอหนังสือดังกล่าวมีประวัติทางอาชกรรมใดๆบ้างหรือไม่ ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินอกจากจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆแล้ว ยังอาจเป็นพลเมืองของประเทศอื่นแต่เข้าไปอยู่ในอีกประเทศ โดยมีระยะเวลาในการพำนักอยู่นานกี่เดือนนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศนั้นๆ เป็นต้นว่า หากเคยเข้าไปทำงานในประเทศ A นานเกิน 6 เดือน ประเทศ A จึงจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ได้ บางประเทศอาจจะกำหนดให้ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศตนต้องพำนักในประเทศนาน 1 ปีจึงจะมีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองความประพฤติได้

หนังสือรับรองความประพฤติมักจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือ

1. ยื่นขอวีซ่าถาวรของประเทศนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย

http://www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/character-penal.pdf

2. ยื่นขอวีซ่านักเรียนในบางประเทศ  เช่น เว็บไซต์สถานทูตนิวซีแลนด์

http://www.nzembassy.com/sweden/going-to-nz/studying-in-nz/how-to-apply-for-a-student-visa

3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน เช่น เว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดา

http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-eligible.asp

4. ยื่นขอเป็นผู้อุปถัมภ์บุตร เช่นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขอเป็นผู้ปกครองอุปถัมภ์ของรัฐมิชิแกน

http://mare.org/Info/FAQ.html

5. ยื่นจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เช่น เว็บไซต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_2993.html#6

เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจทั่วโลกได้ดี คือ เว็บไซต์ของสถานทูตประเทศแคนาดา 

http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/index.asp ซึ่งจะมีลิงก์ของสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ เช่น ถ้าต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยให้ติดต่อที่

http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/asia-pacific/thailand.asp

Police thai

เว็บไซต์ของหน่วยงานพิมพ์ลายนิ้วมือและการออกหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจทั่วโลก http://www.fingerscan.ca/getting-police-clearance-certificate-from-the-countries-around-the-globe/  เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ผู้ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศที่ตนเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่นานเกิน 6 เดือน จะได้ทราบชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่จะต้องติดต่อ เพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าอีกประเทศหนึ่ง

police2

กรณีผู้ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติอยู่คนละประเทศกับสำนักงานตำรวจของประเทศนั้นๆ ผู้ร้องขอหนังสือรับรองจำเป็นต้องยื่นแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของตนส่งไปยังสำนักงานตำรวจ และเพื่อให้การส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือได้รับการรับรองว่าเป็นของผู้ยื่นขอหนังสือจริง แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่อไปนี้ คือ สถานทูต สถานกงสุล หรือสถานีตำรวจในประเทศนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของวัดไทยในไอซ์แลนด์    http://www.watthaiiceland.net/index.php?  lay=show&ac=article&Id=538668822&Ntype=3

ได้ให้ตัวอย่างแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ดังภาพล่าง

Police3

ผู้ที่ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยหากยังพำนักอยู่ต่างประเทศสามารถหาข้อมูลได้จากสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์สถานกงสุลไทยในเมลเบิร์น  http://www.thaiconsulatemelbourne.com/policecheck-thai.php

Source

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Police_certificate

2. http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/index.asp

3. http://www.wwfs.ca/

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 3


ตารางที่ 3  รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S-W

University Name

Award Name

# of Awards

Level

Website

Sheffield Hallam University

Transform Together Scholarships

Varies

U

http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html
 

Sheffield Business Sch.and D&S access for Higher Education

Varies

U

http://www.shu.ac.uk/study/undergraduate/fees-and-funding-2013.html
 

Transform Together Scholarships

Varies

Postgraduate Taught

http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html
U. of Southampton

Southampton Management Sch.of Msc.Scholarship for Thai

Unlimited

Master

http://www.southampton.ac.uk/management/postgraduate/fees_and_funding.page?#scholarships
 

Southampton LLM Scholarships for Thai

Unlimited

Master

http://www.southampton.ac.uk/law/postgraduate/fees_and_funding.page?#scholarships
U. of Surrey

Chancellor’s Scholarships

Unlimited

U

http://www.surrey.ac.uk/discover/tuition-fees-bursaries-scholarships
Staffordshire University

International Scholarship

Unlimited

U

http://www.staffs.ac.uk/international/fees_and_scholarships/
 

International Scholarship

Unlimited

Postgraduate

http://www.staffs.ac.uk/international/fees_and_scholarships/
U. of Sterling

Karen Napier Scholarship

2

Postgraduate

http://www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/finance-advice/scholarships/postgraduate/
U. of Strathclyde

International Scholarship

Varies

Master’s Taught

http://www.strath.ac.uk/rio/postgraduatescholarships/award_27684_en.html
U. of Sussex

Chancellor’s International Scholarship

25

Postgraduate

http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgt2013
 

Chancellor’s International Research Scholarship

10

Research

http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgr2013
Teeside University

International Scholarship

Varies

U

http://www.tees.ac.uk/sections/fulltime/scholarships2013.cfm
 

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.tees.ac.uk/sections/international/fees_funding.cfm
U. of Warwick

Warwick Business School Scholarships

50+

Taught Master’s

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/masters
 

International Office Masters Scholarships

3

Taught Master’s

http://www2.warwick.ac.uk/services/international/admissions/scholarships/international_office_masters/
 

Chancellor’s International Scholarships

17

Ph.D.

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/phd/chancellorsinternationalscholarships/
 

WMG Scholarship

Unlimited

Postgraduate

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/education/wmgmasters/entry/finance/
 

Doctoral Fellowship Department of Italian

1

Ph.D.

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/deptschol/phdartsscholarships/#italianFellowship
U. of West London

International Student Ambassador Scholarships

100

U and Postgraduate

http://www.uwl.ac.uk/international/fees_and_scholarships/International_Ambassador_Scholarships.jsp
U. of Westminster

International Students House Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-from-201213/scholarships/postgraduate/international-students-house-scholarships
 

Westminster Business School Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-from-201213/scholarships/postgraduate/westminster-business-school-scholarships2
U. of Worcester

International Academic Scholarship

30

U

http://www.worcester.ac.uk/documents/Tuition_Fees-_additional_information_for_International_students.pdf
 

International Academic Scholarship

30

Postgraduate

http://www.worcester.ac.uk/your-home/scholarships.html

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆก่อน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม แนะนำให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ติดต่อกับบริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02657-5678 โทรสาร: 02253-5311 อีเมลล์: educationuk@britishcouncil.or.th หรือดาวน์โหลดหนังสือ THAI-UK Higher Education Scholarships 2012 ได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.org/thailand-student-education-higher-education-scholarships.htm

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 2


ตารางที่ 2    รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K-R 

University Name

Award Name

# of Awards

Level

Website

Keele University

KISS

Varies

U

http://www.keele.ac.uk/scholarships-international/

KISS

Varies

Postgraduate

http://www.keele.ac.uk/scholarships-international/
U. of Kent

International Scholarship

Varies

U

http://www.kent.ac.uk/scholarships/undergraduate/international/International_Scholarships.html

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.kent.ac.uk/scholarships/postgraduate/international/Taught_Masters.html
Kingston University

International Scholarships

Varies

U

http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/undergraduate-scholarships/

International Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/postgraduate-scholarships/
Lancaster University

MBA regional

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/

MBA High Potential

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/

MBA open Scholaship

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/
U. of Leicester

Open Scholarships

50

U

http://www2.le.ac.uk/study/international/need-to-know/feesandfunding/scholarships/open

Open scholaships

Unlimited

Master

http://www2.le.ac.uk/study/international/need-to-know/feesandfunding/scholarships/open
U. of Liverpool

Vice Chancellor’s International Attainment

U

http://www.liv.ac.uk/study/international/money-and-scholarships/undergraduate/

U. of Liverpool Postgraduate Faculty Award

50

Master

http://pgf.liv.ac.uk/
Liverpool John Moores University

Hodgson’s Law

1

Postgraduate

http://hodgsonlawscholarships.com/selection.html

International Ph.D.

Unlimited

Ph.D.

Please contact Liverpool John Moores South East Asia Office:-   j_soong@ljmu.ac.uk
Institute of Education U. of London

Centenary Masters Scholarships

Varies

Master

http://www.ioe.ac.uk/studentInformation/41455.html

Nicholas Hans Comparative Education

1

Ph.D.

http://www.ioe.ac.uk/studentInformation/1045.html

Economic and Social Research Council Studentships

31

Ph.D.

http://www.bloomsburydtc.ac.uk/esrc-funding-2013
Queen Mary, U. of London

International Science and Engineering Excellence Awards

Unlimited

U

http://www.qmul.ac.uk/international/feesfinance/ugbursaries/index.html

International Science and Engineering Excellence Awards

Unlimited

Master

http://www.qmul.ac.uk/international/feesfinance/funding_masters/49978.html

Postgraduate Research Studentships

Varies

Postgraduate Research

http://www.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/scholarships/index.html
Royal Holloway, U. of London

International Excellence Undergraduate Scholarships

6

U

http://www.rhul.ac.uk/international/feesandfunding/scholarships/home.aspx

International Excellence Masters

6

Postgraduate

http://www.rhul.ac.uk/international/feesandfunding/scholarships/home.aspx
London School of Economics and Political Science

Undergraduate Support Scheme

Varies

U

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/UGApp/UgAppOverseas/overview.aspx

Graduate Support Scheme

Varies

Taught Master

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/MScApp/GSS/GSS.aspx

LSE Ph.D.

59

MRes/

MPhil /Ph.D.

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/PhDApp/overview.aspx
London South Bank University

Nationality Scholarships

200

U

http://www.lsbu.ac.uk/fees/nationality-scholarships.shtml

Nationality Scholarships

200

Postgraduate

http://www.lsbu.ac.uk/fees/nationality-scholarships.shtml
Loughborough University

International Student Scholarships

Varies

U

http://www.lboro.ac.uk/admin/ar/funding/ug/international/university/index.htm

International Student Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.lboro.ac.uk/admin/ar/funding/pg/international/lu/index.htm
U. of Manchester

Various

Varies

U

http://www.manchester.ac.uk/undergraduate/studentfinance/home-eu-2013/university-scholarships-and-bursaries/

Varies

Varies

Postgraduate

http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/funding/search/results/?offset=0&sort=name&sortdir=ascending&subjectArea=Any&studyLevel=PG&nationality=Thailand&graduate=&submit=Search
Manchester Metropolitan University

Vice Chancellors Scholarship

100

U

http://www2.mmu.ac.uk/international/scholarships/vice-chancellor-scholarships/

Vice Chancellors Scholarships

100

Postgraduate Taught

http://www2.mmu.ac.uk/international/scholarships/vice-chancellor-scholarships/
U. of Northampton

International Scholarship

20

U

http://www.northampton.ac.uk/info/20171/international-students/728/international-scholarships

International Scholarship

20

Postgraduate

http://www.northampton.ac.uk/info/20171/international-students/728/international-scholarships/2
Northumbria University

International Scholarships

Varies

U

http://www.northumbria.ac.uk/brochure/international/fees/intlscholarships/details/?view=Standard

International Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.northumbria.ac.uk/brochure/international/fees/intlscholarships/?view=Standard
U. of Nottingham

ASEAN Masters

10

Master

http://www.nottingham.ac.uk/internationalstudents/scholarshipsfeesfinance/scholarships/scholarshipdetails/asean-masters.aspx

Vice Chancellor’s Scholarship for Research Excellence

50

M Phil/

Ph.D.

http://www.nottingham.ac.uk/internationalstudents/scholarshipsfeesfinance/scholarships/scholarshipdetails/research-overseas.aspx
Nottingham Trent U

International Scholarship

Varies

U

http://www.ntu.ac.uk/future_students/international_students/scholarship/undergraduate_scholarships/index.html

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.ntu.ac.uk/future_students/international_students/scholarship/postgraduate_scholarships/index.html
Oxford Brookes University

International Awards 2013

Varies

U

http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/undergraduate-finance—international-students/financial-help-for-undergraduate-international-students-from-outside-the-eu/

International Awards 2013

Varies

Postgradate

http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/postgraduate-finance—international-students/funding-options-for-postgraduate-international-students/
Plymouth University

International Students PGT

100

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS

International Student Merit

10

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS

Vice Chancellor’s International Student

3

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS
U. of Portsmouth

GOAL Award Scholarship

Varies

U

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

Goal Award Scholarship

Varies

Postgraduate Taught

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

MBA Scholarships

1

Postgraduate

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

MBA Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.port.ac.uk/departments/faculties/portsmouthbusinessschool/postgraduatescholarships/
U. of Reading

International Baccalaureate

2

U

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=9

Sports Schoarship & Sports Academy Membership

Varies

U

http://www.sport.reading.ac.uk/_students/scholars.asp

Henley Business School

Varies

Postgraduate

http://www.henley.ac.uk/management/pg-taught/mgmt-pgtfeesandfunding.aspx

Sports Scholarship & Sports Academy Membership

Varies

Postgraduate

http://www.sport.reading.ac.uk/_students/scholars.asp

Dean’s Scholarship for M and MSC in Economics

Varies

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=50

Henley Diamond jubilee

Varies

Postgraduate

http://www.henley.ac.uk/mba/henley-mba-scholarships.aspx

International Masters Bursaries

Vries

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2fsearchresults.asp?

Marshal Papworth

Varies

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2fsearchresults.asp?

School of International Law

Varues

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=156
Regent’s College

Merit Scholarship

U

http://www.regents.ac.uk/study_at_rc/course_information/scholarships__loans.aspx

Merit Scholarship

Postgraduate

http://www.regents.ac.uk/study_at_rc/course_information/scholarships__loans.aspx
U. of Roehampton

2025 Scholarship

20

U

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

Sacred Heart

4

U

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

20215 Scholarship

20

Postgraduate and Research

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

Sacred Heart

4

Postgraduate and Research http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆก่อน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม แนะนำให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ติดต่อกับบริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02657-5678 โทรสาร: 02253-5311 อีเมลล์: educationuk@britishcouncil.or.th  หรือดาวน์โหลดหนังสือ THAI-UK Higher Education Scholarships 2012 ได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.org/thailand-student-education-higher-education-scholarships.htm

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 1


บริติชเคานซิลประเทศไทยได้แนะนำรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่มี ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556 ผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ควรดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดรับสมัคร วันปิดรับสมัครของแต่ละสถานศึกษาจะไม่ตรงกัน มหาวิทยาลัยจะค่อยๆทยอยปิดรับสมัครการให้ทุนตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2556 

ตารางที่1   รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-H

University Name

Award Name

# of Awards

Level

Website

U. of Aberdeen U. of Aberdeen Scholarship

Varies

U/

Postgraduate

http://www.abdn.ac.uk/international/scholarships.php
U. of the Arts London U. of the Arts London Scholarship

Varies

U/

Postgraduate

http://www.arts.ac.uk/fees-funding/funding/
Aston University Engineering & Applied Science

25

U

http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/
ABS(MBA)

Varies

Master

http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/
Engineering & Applied Science

8

Master

http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/
Life & Health Science

8

Master

http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/
Bangor University International Scholarship

Varies

U

http://www.bangor.ac.uk/studentfinance/info/scholarships.php.en?menu=1&catid=5808&subid=9750
International Scholarship

Varies

Master

http://www.bangor.ac.uk/studentfinance/postgrad/scholarships.php.en
U. of Bath U. of Bath Scholarships

Over 200

U

http://www.bath.ac.uk/study/ug/funding/scholarships/index.html
U. of Bath Scholarships

Over 200

Master & Ph.D.

http://www.bath.ac.uk/study/pg/funding/taught/scholarships/index.html
Birbeck, University of London Berbeck-Thai Merit Scholarships

Unlimited

Master

http://www.bbk.ac.uk/prospective/international/fees-money-and-scholarships/scholarships-and-loans/scholarships
U. of Birmingham International PG Scholarships

20

Postgraduate

http://www.birmingham.ac.uk/international/students/finance/scholarships/index.aspx
Bournemouth University BU International Postgraduate Scholarship

95

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/scholarships.html
Applied Science

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/applied_sciences_deans_scholarship.html
Business

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/business-school-deans-scholarships.html
Design, Engineering & Computing

2

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/dec_deans_scholarship.html
Health & Social Care

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/hsc-deans-scholarship.html
Media school

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/deans_scholarship_international.html
Journalism

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/reham-al-farra-international-scholarship.html
Tourism(Taught)

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/sm_dean_scholarship.html
Tourism International Postgraduate

3

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/tourism_international_scholarship_phd.html
Tourism (Ph.D.)

3-6

Ph.D.

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/tourism_dean_scholarship_phd.html
Design, Engineering & Computing Ph.D.

1

Ph.D.

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/dec_deans_phd_scholarship.html
Health & Social Care International Research

2

Ph.D.

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/hsc_international_research_collaboration_scholarship.html
U. of Brighton U. of Brighton International Scholarship

40

U

http://www.brighton.ac.uk/studentlife/money/scholarships/international-scholarships
U. of Brighton International Scholarship

40

Postgraduate

http://www.brighton.ac.uk/studentlife/money/scholarships/international-scholarships/
U. of Brighton International Research Scholarship

4

Research

http://www.brighton.ac.uk/studentlife/money/scholarships/international-research-scholarships/
Brunel International London Brunel U International Scholarship

41

U

http://www.brunel.ac.uk/courses/pg/funding/scholarships
Brunel U International Scholarship

41

Postgraduate

http://www.brunel.ac.uk/courses/pg/funding/scholarships-bursaries
MBA

Varies

Postgraduate

http://www.brunel.ac.uk/bbs/mba/tuition-fees-and-payment-options/mba-scholarships
U. of Central Lancashire Vice Chancellor’s Award

Unlimited

U

http://www.uclan.ac.uk/information/international/scholarships.php
Vice Chancellor’s Award

Unlimited

Postgraduate

http://www.uclan.ac.uk/information/international/scholarships.php
University College London Denys Holland Scholarship

Varies

U

http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug
Harold and Olga Fox

Varies

U

https://www.ucl.ac.uk/biosciences/degree-programmes/fox_scholarship
UCL Global Excellence

8

Postgraduate

http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/graduate/UK-EU_Res/glob-exc
Gay Clifford Awards

5

Postgraduate

http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/graduate/UK-EU_Res/gay-clifford
De Montfort University Thailand Scholarship

Unlimited

Master

http://www.dmu.ac.uk/international/en/before-you-apply-to-study-at-dmu/fees-and-scholarships/vice-chancellors-international-scholarship-2013-14.aspx
U. of Derby Academic Scholarship

50

U

http://www.derby.ac.uk/international/study/fees/scholarshipsandsponsorship/
Academic Scholarship

50

Postgraduate

http://www.derby.ac.uk/international/study/fees/scholarshipsandsponsorship/
U. of East Anglia UEA International Student Scholarships

Varies

U

http://www.uea.ac.uk/international/country/Thailand#scholarships
International Summer

1

U

http://www.uea.ac.uk/summerstudyabroad/apply
UEA International Student Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.uea.ac.uk/international/country/Thailand#PGT
U. of Edinburgh Edinburgh Global

15

U

http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/fees-finance/international/scholarships
Edinburgh Global Master

40

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/global/masters
Bucher-Fraser Scholarship

4

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/humanities/edinburgh-college-of-art/bucher-fraser
Chemistry Tercentenary International

3

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/science-engineering/chemistry
Biological Science

12

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/science-engineering/biological-bursaries
Drever Trust Msc.

1

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/humanities/philosophy-psychology-language/drever
Deutsche Post DHL Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/dp-dhl
U. of Essex Academic Excellence

Unlimited

Master

http://www.essex.ac.uk/studentfinance/pg/university_support/academic_excellence.aspx
MBA

20

Master

http://www.essex.ac.uk/studentfinance/pg/university_support/EBS_scholarship.aspx
U. of Glamorgan International Undergraduate Scholarship

Varies

U

http://international.glam.ac.uk/fees/
International Postgraduate Scholarship

Varies

Postgraduate

http://international.glam.ac.uk/fees/
U. of Gloucestershire International Merit Scholarships

30

U

http://www.glos.ac.uk/international/prospective/scholarships/Pages/scholarships.aspx
U. of Greenwich Nationality Scholarship

Varies

U

http://www2.gre.ac.uk/students/international/international-students/finance/bursaries-scholarships
Nationality Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www2.gre.ac.uk/students/international/international-students/finance/bursaries-scholarships
Heriot-Watt Universtiy-Edinburgh International Scholarships

50

Master

http://www.hw.ac.uk/student-life/scholarships/scholarships-bursaries.htm
U. of Hertfordshire Chancellor’s International Scholarships

130

U

http://www.herts.ac.uk/international-students/fees/scholarships/chancellors-international-scholarships.cfm
Chancellor’s International Scholarships

130

Master

http://www.herts.ac.uk/international-students/fees/scholarships/chancellors-international-scholarships.cfm
U. of Huddersfield International Scholarships

Unlimited

U

http://www.hud.ac.uk/international/scholarships/
International Scholarships

Unlimited

Taught’ s Master

http://www.hud.ac.uk/international/scholarships/
U. of Hull International Scholarships and Bursaries

Varies

U

http://www2.hull.ac.uk/student/money/scholarshipsandbursaries/ug/intl.aspx
International Scholarships and Bursaries

Varies

Postgraduate

http://www2.hull.ac.uk/student/money/scholarshipsandbursaries/pgsb/intlpgsb.aspx

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆก่อน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม แนะนำให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ติดต่อกับบริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02657-5678 โทรสาร: 02253-5311 อีเมลล์: educationuk@britishcouncil.or.th  หรือดาวน์โหลดหนังสือ THAI-UK Higher Education Scholarships 2012 ได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.org/thailand-student-education-higher-education-scholarships.htm

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved
.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 123 other followers