แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา


หน่วยงานศุลกากรหรือ US Custom and Border Protection  ( http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/)  ได้ออกกฎหมายชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่จะให้แบบฟอร์ม I-94 ที่ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาเมื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯอยู่ในรูปแบบฟอร์มแบบอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้   กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นทางการหลังวันที่ 26 เมษายน 2556 กล่าวคือ ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม I-94 ที่เป็นกระดาษสีขาวแผ่นยาวๆซึ่งแอร์โฮสเตสของแต่ละสายการบินจะแจกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินก่อนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดการทำงานของเจ้าหน้าที่, ลดการรอคอยการตรวจเอกสาร ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองตามด่านตรวจของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน CBP ประมาณ 15.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯต่อปี โดยผู้เดินทาง อาทิ นายจ้าง, นักท่องเที่ยว, นักเรียน ฯลฯ จะกรอกแบบฟอร์ม I-94 แบบอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์

1. https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=vRBTRCCXYh4Q5Dy0PLc%20TXlKJNJhHDRX5m1CTJ63D1btf6DpSLmdZ!1096912257

2. https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html

เนื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ บางสนามบินหรือบางท่าเรือพาณิชย์อาจจะยังไม่ได้ใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่นี้พร้อมกันทุกแห่ง และสายการบินพาณิชย์ทั่วๆไปอาจจะยังคงแจกแบบฟอร์ม I-94 รุ่นเก่าที่ยังเป็นกระดาษอยู่ ผู้เดินทางโปรดศึกษา ตารางการเริ่มใช้งานของสนามบินและท่าเรือพาณิชย์ต่างๆในสหรัฐฯได้จากเว็บไซต์

 http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/i94_rollout.xml

สนามบินที่เริ่มเปิดทยอยใช้ฟอร์ม  I-94 แบบใหม่ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 คือ

  • สนามบิน  Charlotte Douglas International ในรัฐ North Carolina
  • สนามบิน Orlando International Airport ในรัฐ Florida
  • สนามบิน Las Vegas Airport ในรัฐ Nevada
  • สนามบิน Chicago O’Hare ในรัฐ Illinois
  • สนามบิน Miami International Airport ในรัฐ Florida
  • สนามบิน  Houston Bush International Airport  ในรัฐ  Texas

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 สนามบินและท่าเรือพาณิชย์ตามเมืองใหญ่ เช่น New York, Boston, Detroit, Atlanta, Buffalo, Baltimore, Tampa, Miami, Chicago, Puerto Rico, New Orleans และ  Houston จะเริ่มใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 สนามบินและท่าเรือพาณิชย์ตามเมืองใหญ่ เช่น Los Angeles, San Francisco (รวมถึงสนามบินในรัฐ Hawaii และ Guam), Seattle, Portland (รวมถึงสนามบินในรัฐ Alaska), Tucson, El Paso, San Diego และ  Laredo จะเริ่มให้ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่นี้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ทุกสนามบินและทุกท่าเรือพาณิชย์ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์ม I-94, การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม I-94 จะมีผลกระทบต่อผู้เดินทางชาวต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่าหรือไม่,  CBP จะประทับตราวันที่เข้าประเทศสหรัฐฯและวันที่มีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้อย่างไรในหนังสือเดินทาง คำถามคำตอบเหล่านี้จะมีปรากฏอยู่ในแผ่นอธิบายการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม I-94 ที่เว็บไซต์

http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/i94_factsheet.ctt/i94_factsheet.pdf

อนึ่ง เว็บไซต์ของ CBP https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1652/kw/i94    กล่าวไว้ว่า หลังจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯจะใช้วิธีการตรวจคนเข้าเมืองจาก I-94 แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าผู้เดินทางจะเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

ผู้เดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาบางกลุ่มที่จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ นายจ้าง, หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยานพาหนะและใบขับขี่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Social Security, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ U.S. Citizen and Immigration Services และสถาบันการศึกษาประเภทต่างๆ จึงจะกรอกแบบฟอร์ม I-94 online ซึ่งการกรอกฟอร์ม I-94 จะกรอกเมื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้ว หลังจากนั้นนำแบบฟอร์ม I-94 ที่กรอกเสร็จไปติดต่อหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นในเมืองหรือในรัฐนั้นที่ต้องการเอกสาร I-94 สถานศึกษาบางแห่งในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขอดูหลักฐานฟอร์ม I-94 แบบ Paperless ในการรายงานตนที่ International Student Office   ส่วนผู้เดินทางชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วๆไปไม่ต้องกรอกฟอร์ม I-94 แบบอัตโนมัตินี้

สำหรับนักศึกษาต่างชาตินอกจากจะสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ CBP โดยตรงแล้ว ยังสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ I-94 แบบใหม่นี้ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Office) ในมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยจะขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ของ International Student Office จากมหาวิทยาลัยมาให้อ่านเป็นตัวอย่างประมาณ 5 แห่ง ดังนี้คือ

1. เว็บไซต์ของ University of Delaware :    http://www.udel.edu/oiss/About_Us/New_I-94.html

2. เว็บไซต์ของ Yale University มีรูปภาพประกอบ http://www.yale.edu/oiss/coming/arrival/immigration.html

Yale

หรือที่เว็บไซต์ http://www.yale.edu/oiss/immigration/i94/

Yale2

3. เว็บไซต์ของ Rochester Institute of Technology : http://www.rit.edu/~w-iss/immigrationandemployment_newI94.php

4. เว็บไซต์ของ University of Chicago :  http://internationalaffairs.uchicago.edu/news/end-paper-i-94-new-i-94-automation-guidelines

5. เว็บไซต์ของ Vanderbilt University : http://www.vanderbilt.edu/isss/travel/i94automation/

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

บริติชเคานซิลจัดรายการเตรียมตัวก่อนบินสู่ UK 2556


ใกล้เวลาที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะเปิดภาคการศึกษาประจำปี 2013 กันแล้ว บริติชเคานซิล ประจำกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2013 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 โดยผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สองเว็บไซต์นี้ คือ

1. http://www.britishcouncil.org/th/thailand-educationuk-students-pre-departure-briefing.htm

2. http://www.britishcouncil.org/thailand-event-calendar.htm

และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์            http://www.britishcouncil.org/invitation_to_pre_departure.pdf

สำหรับรายการระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ประกอบด้วย

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-14.00 น. การขอวีซ่าและการตวจสุขภาพ

14.00-14.30 น. พักทานของว่าง

14.30-16.00 น. บรรยายเรื่องการเดินทาง การเงิน และพูดคุยกับศิษย์เก่า

BC1

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การบรรยายสรุปก่อนออกเดินทางไปสหราชอาณาจักร 2013”  โปรดติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานบริช เคานซิล หมายเลขโทรศัพท์ 02-657-5678

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

แนะนำเว็บไซต์ Education UK


เว็บไซต์ Education UK   http://www.educationuk.org/   จัดทำโดยบริติชเคานซิลเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลของบรรดานักศึกษาไทยที่สนใจจะได้รับทราบข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับต่างๆตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก หลักสูตรสายอาชีพ ชีวิตในสหราชอาณาจักร วิธีการสมัครเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปถึงระดับปริญญาชั้นสูงกว่า ทุนการศึกษา และการขอวีซ่า สำหรับผู้ไม่ถนัดการอ่านข้อมูลออนไลน์สามารถดาวน์โหลดหนังสือคู่มือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักประปี 2013 และหนังสือคู่มือการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกประจำปี 2013 รวมทั้งแหล่งทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้ที่เว็บไซต์    http://www.educationuk.org/Article/GB1262439220589

U01

เนื้อหาภายในหนังสือจะประกอบด้วยสาระความรู้ตั้งแต่ทำไมจึงควรเลือกไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร การเตรียมสมัครสอบ ความหมายของปริญญาโทแต่ละประเภท ปริญญาเอก หลักสูตรที่มีเปิดสอน เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร การศึกษาภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการดำเนินการส่งสมัคร การขอวีซ่า ชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทาง การท่องเที่ยว การประกันสุขภาพ การทำงานในสหราชอาณาจักร

B02

จากเว็บไซต์  http://www.educationuk.org/Article/GB1262439220589 นักศึกษายังสามารถค้นหาทุนการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรได้อีกด้วยการคลิกคำว่า Scholarships ทางขวามือของภาพล่าง  และคลิก Find

Scholarship uk

จะได้รายชื่อสถานศึกษาจำนวนมากที่ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ

Scholarship uk2

หากนักศึกษาต้องการได้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจและในระดับชั้นเรียนที่ต้องการจะส่งสมัคร ให้นักศึกษาคลิกเลือก subject area และ type of course ก็จะได้ข้อมูลที่คัดกรองให้ตรงตามความประสงค์ของนักศึกษา เช่น ต้องการทราบข้อมูลเรื่องทุนวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังภาพล่าง

X21

 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

 

หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ


หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศต่างๆถือเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่จะระบุว่าผู้ยื่นขอหนังสือดังกล่าวมีประวัติทางอาชกรรมใดๆบ้างหรือไม่ ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินอกจากจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆแล้ว ยังอาจเป็นพลเมืองของประเทศอื่นแต่เข้าไปอยู่ในอีกประเทศ โดยมีระยะเวลาในการพำนักอยู่นานกี่เดือนนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศนั้นๆ เป็นต้นว่า หากเคยเข้าไปทำงานในประเทศ A นานเกิน 6 เดือน ประเทศ A จึงจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ได้ บางประเทศอาจจะกำหนดให้ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศตนต้องพำนักในประเทศนาน 1 ปีจึงจะมีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองความประพฤติได้

หนังสือรับรองความประพฤติมักจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือ

1. ยื่นขอวีซ่าถาวรของประเทศนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย

http://www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/character-penal.pdf

2. ยื่นขอวีซ่านักเรียนในบางประเทศ  เช่น เว็บไซต์สถานทูตนิวซีแลนด์

http://www.nzembassy.com/sweden/going-to-nz/studying-in-nz/how-to-apply-for-a-student-visa

3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน เช่น เว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดา

http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-eligible.asp

4. ยื่นขอเป็นผู้อุปถัมภ์บุตร เช่นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขอเป็นผู้ปกครองอุปถัมภ์ของรัฐมิชิแกน

http://mare.org/Info/FAQ.html

5. ยื่นจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เช่น เว็บไซต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_2993.html#6

เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจทั่วโลกได้ดี คือ เว็บไซต์ของสถานทูตประเทศแคนาดา 

http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/index.asp ซึ่งจะมีลิงก์ของสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ เช่น ถ้าต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยให้ติดต่อที่

http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/asia-pacific/thailand.asp

Police thai

เว็บไซต์ของหน่วยงานพิมพ์ลายนิ้วมือและการออกหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจทั่วโลก http://www.fingerscan.ca/getting-police-clearance-certificate-from-the-countries-around-the-globe/  เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ผู้ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศที่ตนเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่นานเกิน 6 เดือน จะได้ทราบชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่จะต้องติดต่อ เพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าอีกประเทศหนึ่ง

police2

กรณีผู้ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติอยู่คนละประเทศกับสำนักงานตำรวจของประเทศนั้นๆ ผู้ร้องขอหนังสือรับรองจำเป็นต้องยื่นแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของตนส่งไปยังสำนักงานตำรวจ และเพื่อให้การส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือได้รับการรับรองว่าเป็นของผู้ยื่นขอหนังสือจริง แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่อไปนี้ คือ สถานทูต สถานกงสุล หรือสถานีตำรวจในประเทศนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของวัดไทยในไอซ์แลนด์    http://www.watthaiiceland.net/index.php?  lay=show&ac=article&Id=538668822&Ntype=3

ได้ให้ตัวอย่างแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ดังภาพล่าง

Police3

ผู้ที่ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยหากยังพำนักอยู่ต่างประเทศสามารถหาข้อมูลได้จากสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์สถานกงสุลไทยในเมลเบิร์น  http://www.thaiconsulatemelbourne.com/policecheck-thai.php

Source

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Police_certificate

2. http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/index.asp

3. http://www.wwfs.ca/

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 3


ตารางที่ 3  รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S-W

University Name

Award Name

# of Awards

Level

Website

Sheffield Hallam University

Transform Together Scholarships

Varies

U

http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html
 

Sheffield Business Sch.and D&S access for Higher Education

Varies

U

http://www.shu.ac.uk/study/undergraduate/fees-and-funding-2013.html
 

Transform Together Scholarships

Varies

Postgraduate Taught

http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html
U. of Southampton

Southampton Management Sch.of Msc.Scholarship for Thai

Unlimited

Master

http://www.southampton.ac.uk/management/postgraduate/fees_and_funding.page?#scholarships
 

Southampton LLM Scholarships for Thai

Unlimited

Master

http://www.southampton.ac.uk/law/postgraduate/fees_and_funding.page?#scholarships
U. of Surrey

Chancellor’s Scholarships

Unlimited

U

http://www.surrey.ac.uk/discover/tuition-fees-bursaries-scholarships
Staffordshire University

International Scholarship

Unlimited

U

http://www.staffs.ac.uk/international/fees_and_scholarships/
 

International Scholarship

Unlimited

Postgraduate

http://www.staffs.ac.uk/international/fees_and_scholarships/
U. of Sterling

Karen Napier Scholarship

2

Postgraduate

http://www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/finance-advice/scholarships/postgraduate/
U. of Strathclyde

International Scholarship

Varies

Master’s Taught

http://www.strath.ac.uk/rio/postgraduatescholarships/award_27684_en.html
U. of Sussex

Chancellor’s International Scholarship

25

Postgraduate

http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgt2013
 

Chancellor’s International Research Scholarship

10

Research

http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgr2013
Teeside University

International Scholarship

Varies

U

http://www.tees.ac.uk/sections/fulltime/scholarships2013.cfm
 

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.tees.ac.uk/sections/international/fees_funding.cfm
U. of Warwick

Warwick Business School Scholarships

50+

Taught Master’s

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/masters
 

International Office Masters Scholarships

3

Taught Master’s

http://www2.warwick.ac.uk/services/international/admissions/scholarships/international_office_masters/
 

Chancellor’s International Scholarships

17

Ph.D.

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/phd/chancellorsinternationalscholarships/
 

WMG Scholarship

Unlimited

Postgraduate

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/education/wmgmasters/entry/finance/
 

Doctoral Fellowship Department of Italian

1

Ph.D.

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/deptschol/phdartsscholarships/#italianFellowship
U. of West London

International Student Ambassador Scholarships

100

U and Postgraduate

http://www.uwl.ac.uk/international/fees_and_scholarships/International_Ambassador_Scholarships.jsp
U. of Westminster

International Students House Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-from-201213/scholarships/postgraduate/international-students-house-scholarships
 

Westminster Business School Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-from-201213/scholarships/postgraduate/westminster-business-school-scholarships2
U. of Worcester

International Academic Scholarship

30

U

http://www.worcester.ac.uk/documents/Tuition_Fees-_additional_information_for_International_students.pdf
 

International Academic Scholarship

30

Postgraduate

http://www.worcester.ac.uk/your-home/scholarships.html

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆก่อน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม แนะนำให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ติดต่อกับบริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02657-5678 โทรสาร: 02253-5311 อีเมลล์: educationuk@britishcouncil.or.th หรือดาวน์โหลดหนังสือ THAI-UK Higher Education Scholarships 2012 ได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.org/thailand-student-education-higher-education-scholarships.htm

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers