การใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตชำระค่าเรียนในต่างประเทศ


เมื่อก่อนนักศึกษาสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษาในต่างประเทศได้ ในปัจจุบันนักศึกษามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เมื่อหลายสถานศึกษาในต่างประเทศยอมให้นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเดบิตได้ ดังนั้นนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา ยังไม่มีงานทำไม่มีเงินรายรับไม่มีบัตรเครดิตเป็นของตนเอง นอกจากจะใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศได้แล้ว ยังใช้ในการทำธุรกรรมอื่นๆได้อีก เช่น ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าเล่าเรียน ชำระค่าธรรมเนียม Sevis I-901 ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อหรือไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม  ยังมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของนักศึกษาที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ตลอดจนวิธีการใช้งาน หากต้องการนำบัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันทางการเงินในประเทศไทย เช่น ธนาคาร หรือสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร(นอนแบงก์) เช่น บัตรเครดิตที่ออกโดยห้างสรรพสินค้าไปใช้ในต่างประเทศจะทำได้หรือไม่ การออกบัตรเดบิตและบัตรเครดิต จะเป็นการออกบัตรร่วมกันระหว่างสถาบันดังกล่าวในประเทศไทย เช่น สถาบันการเงินในประเทศไทยกับเครือข่ายบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตระหว่างประเทศ อาทิ บริษัท Visa International , MASTERCARD, AMEX, JCB หรือ UnionPay เป็นต้น

บัตรเครดิต จึงเปรียบเสมือนการที่ผู้ถือบัตรขอยืมเงินจากธนาคารออกมาใช้ก่อน เมื่อถึงกำหนดเวลาการใช้เงินคืนคือ 45 วันหรือ 55 วันแล้วแต่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต  ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถเลือกที่จะชำระงินคืนเต็มจำนวนและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้กับธนาคาร ซึ่งหมายความว่าผู้ถือบัตรจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยให้กับธนาคาร แต่ถ้าผู้ถือบัตรเครดิตเลือกที่จะผ่อนชำระคืนครั้ง 10 %  ของยอดเงินในใบแจ้งยอดเงิน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

บัตรเดบิต คือการใช้เงินสดตามวงเงินที่เจ้าของบัตรมีอยู่ในบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้นๆ บัตรเดบิตจะทำหน้าที่ 2 ประเภท คือ

1. กดเป็นเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม เหมือนกับบัตรเอทีเอ็มที่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อน วิธีการใช้บัตรเดบิตกดเงินสดจากตู้กดเอทีเอ็มในต่างประเทศ ให้สังเกตบัตรเดบิตของทุกธนาคารที่ออกบัตรในประเทศไทยจะมีโลโก้ Visa อยู่ด้านหน้าของบัตร ส่วนด้านหลังบัตรเดบิตจะมีเครื่องหมาย Plus ผู้ที่ต้องการกดเงินจากตู้กดเอทีเอ็มจะต้องสังเกตว่า ที่ตู้กดเอทีเอ็มมีเครื่องหมาย Visa หรือมีเครื่องหมาย Plus อยู่ด้านบนของตู้กดหรือด้านข้างของตู้กดหรือไม่ หากบัตรเดบิตที่จะใช้มีโลโก้ของ Master อยู่ด้านหน้าบัตร ข้างหลังบัตรจะมีคำว่า Cirrus อยู่ ให้เลือกตู้กดเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย Master หรือ Cirrus ปรากฏอยู่ที่ตู้กด ATM นั้นๆ ดูรูปภาพเครื่องหมาย PLUS กับ CIRRUS ประกอบ

Cirrus+

บางท่านเกิดความไม่แน่ใจว่า เมนูหรือคำสั่งในการให้บริการต่างๆบนหน้าจอเอทีเอ็มในต่างประเทศจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกับหน้าจอของตู้กดเอทีเอ็มในประเทศไทยหรือไม่นั้น YouTube และ Google  เป็นเสิร์จเอ็นจินที่จะช่วยตอบคำถามในเรื่องเหล่านี้ได้ดี ลองค้นหาคำว่าตู้กดเอทีเอ็มในประเทศที่เราต้องการไป หรือค้าหาจากเว็บไซต์ของบริษัทเครือข่ายต่างประเทศที่อยู่ด้านหน้าบัตรที่เราถืออยู่ จะเห็นได้ว่ามีหลายเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเว็บไซต์ YouTube ที่จะมีการสาธิตวิธีการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศให้ได้ศึกษากันก่อนหน้าที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศเหล่านั้น  เช่น

  • ตู้กดเอทีเอ็มในต่างประเทศ สามารถทำธุรกรรมอื่นๆได้ เช่น ฝากเช็คเข้าบัญชี YouTube โดยพระมหาทองสมุทร วรสาร แสดงวิธีการฝากเช็คกับตู้เอทีเอ็มของธนาคาร Chase ในประเทศสหรัฐอเมริกา  http://www.youtube.com/watch?v=Yx2Ctkx3GPE

2. บัตรเดบิตยังทำอีกหน้าที่หนึ่ง คือ ใช้ชำระค่าสินค้าและค่าบริการต่างๆ หากต้องการนำมาบัตรเดบิตมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ถือบัตรควรจะดำเนินการขอเปิดการใช้บริการก่อน เพื่อทางสถาบันที่ออกบัตรและบริษัทเครือข่ายในต่างประเทศจะได้รับทราบการใช้งานของผู้ถือบัตร หากมีปัญหาที่จะต้องติดต่อกับทางสถาบันที่ออกบัตรและ/หรือบริษัทเครือข่ายในต่างประเทศในภายหลัง จะได้มีประวัติการเปิดใช้งานบัตรเดบิตเป็นหลักฐาน นอกจากนี้ยังจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรเดบิตด้วยการกำหนดรหัสผ่านและข้อความส่วนบุคคล ในขั้นตอนการขอใช้บัตรดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ ส่วน วงเงินสด ที่จะใช้ได้นั้นขึ้นอยู่กับความตกลงของผู้ถือบัตรเดบิตกับธนาคารที่ออกบัตรเดบิตนั้น

ความแตกต่างระหว่างบัตรเครดิตกับบัตรเดบิต

บัตรเครดิต (Credit Card)

บัตรเดบิต (Debit Card)

1.กำหนดอายุและรายได้ของผู้ที่สามารถจะมีบัตรได้ กล่าวคือ กำหนดอายุผู้มีบัตรคือ 20 ปีขึ้นไป รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท 1.ไม่มีกำหนดอายุและรายได้ของผู้มีบัตร
2.เป็นบัตรที่ธนาคารอนุญาตให้เจ้าของบัตรใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินอยุ่ในบัญชีธนาคาร ดังนั้นเมื่อครบกำหนดการชำระเงินคืนให้ธนาคาร หากชำระตรงเวลาที่ธนาคารผู้ออกบัตรกำหนดและชำระเต็มตามจำนวนที่ได้ใช้ไป ธนาคารจะไม่คิดค่าธรมมเนียมหรือดอกเบี้ย เปรียบเทียบได้เสมือนกับการกูยืมเงินธนาคารมาใช้ซื้อสินค้าและบริการนั่นเอง 2.เป็นบัตรที่เจ้าของบัตรมีเงินสดฝากอยู่ในบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ออกบัตรเดบิตให้ เมื่อนำบัตรไปใช้ในการชำระสินค้าหรือชำระค่าบริการ จำนวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกไปจากบัญชีเงินฝากของตนเอง
3.เมื่อกดเงินสดมาใช้ เจ้าของบัตรเครดิตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดมาใช้ประมาณ 3% ของยอดเงินที่ถอนแต่ละครั้ง พร้อมกับค่าภาษี (VAT) อีก 7%ส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ยจากการกดเงินสดผ่านบัตรเครดิตจะคิดอัตราเดียวกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต คือ 20% และจะคิดดอกเบี้ยทันทีแม้จะชำระเต็มวงเงิน (โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่สถาบันที่ออกบัตรเครดิตก่อนที่จะกดเงินสดด้วยบัตรเครดิต เพราะอัตราดอกเบี้ยที่กล่าวมาอาจไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสดที่กดจากบัตรเครดิต) 3.หากเป็นการใช้ในประเทศเดียวกันกับที่ออกบัตรเดบิตให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดออกมาใช้ หากเป็นการกดเงินสดในต่างประเทศ เช่น เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว ไปประชุม หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้เป็นเจ้าของบัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกดระหว่าง 100-250 บาท ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมจากประเทศที่ออกบัตรเดบิต และค่าธรรมเนียมของประเทศที่เจ้าของบัตรเดบิตจะใช้บัตรเดบิตไปกดเเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในประเทศนั้นๆ(ประการหลังขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศที่เดินทางไป)
4.มีคะแนนสะสมที่สามารถนำไปใช้ในการแลกซื้อสินค้าและบริการหลากหลายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 4.ในบางประเทศ บัตรเดบิตไม่มีคะแนนสะสม แต่ประเทศไทยในปัจจุบัน บัตรเดบิตมีคะแนนสะสมเพื่อแลกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับสถาบันการเงินที่ออกบัตรเดบิต

อนึ่ง ในการชำระค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษาในต่างประเทศ เจ้าของบัตรเดบิตที่ต้องการจะนำบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไปใช้ ดังได้กล่าวไว้ในข้อ 2. ว่าควรเปิดการใช้บริการก่อน เช่น ถ้าเป็นบัตรเดบิตของ Visa จะต้องดำเนินการผ่าน  Verified by Visa ก่อน หากเป็นบัตรเดบิตที่ร่วมกับเครือข่ายบัตร Master จะต้องดำเนินการสมัครผ่าน MasterCard SecureCode ก่อน

เว็บไซต์บริษัท Visa International มีคำอธิบายเกี่ยวกับ เคล็ดลับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ http://www.visa.co.th/ap/th/personal/security/onlineshopping.shtml  ส่วนบริษัท Master มีคำอธิบายการเพิ่มความปลอดภัยในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่  http://www.mastercard.us/securecode.html  บริษัท Master เองได้มีการผลิตหนังสั้นเพื่อให้ผู้ใช้บัตรเกิดความเข้าใจในเรื่องการใช้บัตรของ Master เช่น หนังสั้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบัตรเครดิตกับบัตรเดบิต  http://www.mastercard.us/tools-and-tips/pointers.html

รายชื่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่สามารถออกบัตรเดบิตที่ใช้ชำระค่าสินค้าออนไลน์ออกได้ มีดังนี้ คือ

ธนาคารกรุงไทย

http://www.ktb.co.th/ktb/th/product-detail-personal.aspx?product=MyYpSr9vCh4220tbWhnQjQ%3D%3D

ธนาคารกรุงเทพ

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/CreditCards/BualuangiPay/Pages/NewFAQs.aspx

ธนาคารกสิกรไทย

http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Debit/Pages/KWebShopping.aspx

ธนาคารทหารไทย

http://www.tmbbank.com/personal/cards/atm-debit-cards/tmb-debit-basic.php

ธนาคารไทยพาณิชย์

http://www.scb.co.th/th/personal-banking/deposit/debit-atm-card/debit-card

ธนาคารธนชาติ

http://www.thanachartbank.co.th/tbankcmsfrontend/personalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=129&PName=personal

ธนาคารศรีอยุธยา

https://www.krungsri.com/th/consumer-detail.aspx?did=161&sub=true

อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษาต้องการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อชำระเงินค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษาในต่างประเทศ นักศึกษาควรพิจารณาเงื่อนไขในการเลือกใช้บัตรดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ตอบรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และสำรวจเรื่องปลีกย่อยเหล่านี้ประกอบด้วยคือ

1. วงเงินที่เจ้าของบัตรสามารถใช้ได้ จำนวนค่าเล่ารียนที่ต้องชำระนั้นอาจมีจำนวนเงินสูงกว่าวงเงินที่เจ้าของบัตรมีสิทธิ์ใช้บัตร บัตรเดบิตจะมีวงเงินสดที่จะถอนได้ไม่เกินวันละกี่แสนบาทตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสถาบันที่ออกบัตร หากต้องการใช้เกินวงเงินที่มีสิทธิ์ใช้ควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่สถาบันเรื่องการขอเพิ่มวงเงิน

2. หากเลือกชำระค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิต ต้องพิจารณาเรื่องข้อกำหนดของบางสถานศึกษาด้วย เช่น บางแห่งไม่รับบัตรเครดิตวีซ่า แต่รับบัตรเครดิตมาสเตอร์ เป็นต้นดังเว็บไซต์ของ University of North Carolina at Chapel Hill:  http://finance.unc.edu/saur/student-account-services/payment-options-and-access/ ดังนั้น โปรดศึกษารายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในเรื่องของวิธีการชำระค่าเล่าเรียนว่า สถานศึกษาแห่งนั้นๆใช้วิธีการใดในการชำระค่าเล่าเรียนได้บ้าง

3. ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า สถานศึกษาในต่างประเทศสามารถรับบัตรเดบิตจากต่างประเทศในการชำระค่าเล่าเรียนได้ หากบัตรเดบิตนั้นมีวงเงินครอบคลุม แต่บางสถานศึกษาก็มีกฎเกณฑืเฉพาะของสถานศึกษาของตนเอง อาทิ จะรับเฉพาะบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เช่น University of Southern California ในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกาชำระค่าเล่าเรียน http://fbs.usc.edu/depts/sfs/page/2512/in-person-payments/

4. สถานศึกษาส่วนใหญ่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต (Convenience Fee) เพื่อชำระค่าเล่าเรียนแตกต่างกันไป โดยทั่วไปค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตจะอยู่ระหว่าง 2.25%-3.0%  แล้วแต่สถานศึกษาจะกำหนด เช่น  Indiana University Purdue University คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต 2.7 %  http://www.bursar.iupui.edu/cccfee.asp

Advertisements

นิทรรศการการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรประจำปี 2557


นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร จะกลับมาอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 12.00-18.00 น. ณ รอยัลพารากอนอฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

UK1

มีโรงเรียน สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 96 แห่ง ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.or.th/events/education-uk-exhibition

สถานศึกษาในสก็อตแลนด์

1.   Heriot-Watt University

2.   University of Aberdeen

3.   University of Dundee

4.   University of Glasgow

5.   University of St Andrews

6.   University of Stirling

7.   University of Strathclyde

สถานศึกษาในประเทศเวลล์

1.   Aberystwyth University

2.   Bangor University

สถานศึกษาในไอร์แลนด์

1.   Queen’s University Belfast

สถานศึกษาในอังกฤษ

1.   Anglia Ruskin University

2.   Aston University

3.   Bath Spa University

4.   Bellerbys College

5.   Birkbeck, University of London

6.   Birmingham City University

7.   Blackburn College

8.   Bournemouth University

9.   Brunel University

10.  Cambridge Education Group

11.  Canterbury Christ Church University

12.  Cardiff University

13.  City University London

14.  Coventry University

15.  De Montfort University

16.  EC UK – London, Cambridge, Oxford, Brighton & Bristol

17.  EF Education First

18.  Falmouth University

19.  Goldsmiths, University of London

20.  Hult International Business School

21.  Institute of Education, University of London

22.  International College, Sherborne

23.  Kaplan International

24.  Kingston University London

25.  Lancaster University

26.  Leeds Metropolitan University

27.  Liverpool John Moores University

28.  LCA Business School, London

29.  London Metropolitan University

30.  London School of Commerce and School of Technology and Management

31.  Loughborough University

32.  Manchester Metropolitan University

33.  Middlesex University

34.  Newcastle University

35.  Northumbria University

36.  Nottingham Trent University

37.  Oxford Brookes University

38.  Plymouth University

39.  Queen Mary, University of London

40.  Ravensbourne

41.  Royal Holloway, University of London

42.  Ruthin School

43.  Rydal Penrhos School

44.  Sheffield Hallam University

45.  Teesside University

46.  York St John University

47.  University of the Arts London

48.  University of Bath

49.  University of Birmingham

50.  University College Birmingham

51.  University of Brighton

52.  University of Bristol

53.  University of Central Lancashire

54.  University for the Creative Arts

55.  University of East Anglia

56.  University of Essex

57.  University of Exeter

58.  University of Gloucestershire

59.  University of Greenwich

60.  The University Centre Grimsby

61.  University of Hertfordshire

62.  University of Huddersfield

63.  The University of Hull

64.  University of Kent

65.  University of Leeds

66.  University of Leicester

67.  The University of Liverpool

68.  The University of Manchester

69.  The University of Northampton

70.  University of Portsmouth

71.  The University of Reading

72.  University of Roehampton

73.  The University of Sheffield

74.  University of South Wales

75.  University of Southampton

76.  University of Sunderland

77.  University of Surrey

78.  University of Sussex

79.  University of Ulster London and Birmingham Campus

80.  University of Warwick

81.  University of West London

82.  University of the West of England

83.  University of Westminster

84.  University of Wolverhampton

85.  University of Worcester

86.  The University of York

นักศึกษาและผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า และลุ้นรับ รางวัล มากมาย  พร้อมทั้งมีรายการประกอบอื่นๆอีก

UK2

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริติชเคานซิล : หมายเลขโทรศัพท์  02 – 657- 5678 หรือ E-mail: educationuk@britishcouncil.or.th

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

มารู้จักคำว่า “บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบริษัทเครือข่ายต่างประเทศ”


บังเอิญได้อ่านเว็บไซต์กิมหยงดอทคอม ของชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พบบทความของคุณประภัทร พูนสิน ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เขียนเกี่ยวกับ ” ท่านรู้จักบัตเดบิตดีแค่ไหน” คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มใช้บัตรพลาสติกประเภทต่างๆ แต่ยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของบัตรเหล่านี้ คุณประภัทรใช้ภาษาง่ายๆอธิบายความแตกต่างของการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตร e-money ประโยชน์หรือข้อดีของบัตรเดบิต และวิธีการใช้บัตรเดบิต

บัตรพลาสติกที่คนไทยมีใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในเวลานี้มีอยู่ 3 ประเภท คือ

1.  บัตร e-money มีลักษณะที่ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการบัตรดังกล่าวก่อน จากนั้นผู้ถือบัตรจึงสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายได้  เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า

2. บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถใช้บัตรชำระค่าสินค้าและบริการ โดยผู้เป็นเจ้าของบัตรจะชำระเงินให้เจ้าของสินค้าและบริการผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิต

3.  บัตรเดบิต จะทำหน้าที่ 2 ชนิดคือ ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าและบริการโดยยอดค่าใช้จ่ายจะถูกตัดออกจากบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเดบิตใบนั้นทันที หรือผู้ถือบัตรเดบิตจะใช้บัตรเดบิตกดเงินสดออกมาจากตู้เอทีเอ็ม

บล็อก OK Nation วันที่ 19 มีนาคม 2556 และข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ทำให้เราได้ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีนโยบายที่จะให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเหมือนเช่นที่ในต่างประเทศกระตุ้นให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตเพิ่มขึ้น เพื่อภาครัฐจะได้ ลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรเดบิตเป็นหนึ่งเครื่องมือของการเตรียมระบบการชำระเงินเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่รู้จักกันสั้นๆว่า เออีซี  (AEC) ในปี 2558

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงเอทีเอ็มของ บริษัท NITMX ผ่านไปยังประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ และเวียดนามได้แล้ว และกำลังดำเนินการเชื่อมต่อไปยังฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ขณะที่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงยังต้องให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานก่อน ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เตรียมการเชื่อมต่อระบบเอทีเอ็มเพื่อขยายการให้บริการไปถึงการโอนเงินได้จากเดิมที่สามารถทำได้เพียงการถอนเงิน และสอบถามยอดเท่านั้น และจะพยายามเชื่อมต่อระบบเอทีเอ็มระหว่างกันให้ได้ครบเกือบทุกประเทศอาเซียน และเตรียมการใช้ระบบ local Switching โดยเราสามารถค้นหาข้อมูลตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารในประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ของ NITMX ได้อีกด้วย http://www.itmx.co.th/site/atm

ระบบ Local Switching คืออะไร  คำตอบคือ การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตทุกแบรนด์ที่ออกและใช้จ่ายในประเทศไทย จะต้องส่งข้อมูลการทำรายการใช้บัตรผ่านศูนย์กลางที่จัดตั้งและดำเนินการภายในประเทศไทย โดยเริ่มการใช้งานในวันที่ 1 กันยายน 2556 นี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ Knowledge ของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555  http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Phrasiam/Documents/Phrasiam_3_2555/11.pdf

รูปต่อไปนี้เป็นรูปที่มาจากหนังสือ Knowledge ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบความเข้าใจเรื่อง Local Switching

B1

ดังนั้นผู้ใหญ่เองซึ่งอาจจะอยู่ในฐานะผู้ปกครองควรทำความรู้จักกับบัตรพลาสติกประเภทต่างๆเหล่านี้ให้ดี เพื่อจะได้เป็นอีกผู้หนึ่งที่สามารถให้คำแนะนำแก่เด็กๆที่ต้องการนำบัตรพลาสติกประเภทต่างๆไปใช้ให้ได้อย่างรู้เท่าทันหน้าที่ของบัตรนั้นๆ พร้อมทั้งรู้จักแยกแยะได้ว่า บัตรของสถาบันการเงินที่ออกมามากมายหลากหลายรูปแบบ แบบใดที่เหมาะกับบุคลิกการใช้จ่ายเงินของเรา บางแบบอาจจะออกมาในลักษณะของการใช้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ บางแบบใช้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน ศัพท์ที่เรียกใช้บัตรเดบิตประเภทนี้ คือ Co-branded มีบทความเก่าชิ้นหนึ่งของนิตยสารผู้จัดการเมื่อปี 2541  เรื่อง “บริษัทวีซ่าหาญแปรเงินสดเป็นบัตรพลาสติก” ที่ระบุว่า ” ไม่เพียงเฉพาะสมาชิกที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้นที่วีซ่าต้องร่วมทำงานด้วย บรรดาบริษัทห้างร้านก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่วีซ่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้ โดยวีซ่าได้มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Co-Branded card ซึ่งอาจจะเป็นบัตรเดบิต หรือเครดิตที่บริษัทหรือห้างร้านออกร่วมกับสถาบันการเงิน ซึ่งในเมืองไทยก็กำลังเป็นที่นิยมมาก โดยเฉพาะบรรดาห้างสรรพสินค้า ” และจากบทความดังกล่าว ทำให้ได้ความรู้ว่า ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ให้บริการบัตรเดบิตร่วมกับบริษัทวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 ผู้สนใจสามารถอ่านเต็มทั้งบทความได้ที่  http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3036

เด็กวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงานเป็นวัยที่ง่ายต่อการยอมรับสิ่งใหม่ๆและเป็นวัยชอบทดลอง คงจะยินดีพกบัตรพลาสติกเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการแทนการพกเงินสด จากนโยบาย Local Switching ทำให้บริษัทวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล(เอเซียแปซิฟิก)เองมีผลกระทบเชิงรายได้ของบริษัทอยูู่บ้าง และพยายามหาทางแข่งขันกับบริษัท National ITMX หลังจาก Local Switching เปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ศึกษาเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับวันที่ 18-21 สิงหาคม 2556   http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195445:2013-08-17-07-39-39&catid=101:2009-02-08-11-30-52&Itemid=440

อย่างไรก็ตาม หากต้องการนำบัตรเดบิตไปใช้ในต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ขอแนะนำให้ลองศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ Card Association หลักๆที่จะมีคำอธิบายถึงบัตรของบริษัทเครือข่ายต่างประเทศ, แนะนำวิธีการใช้ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทหลักเหล่านี้ พร้อมวิดีโอประกอบการใช้บัตร การได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก่อนจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัตร และทราบเพิ่มเติมได้อีกว่ามีธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางธุรกิจแบบใดบ้างในประเทศของเราที่ทำธุรกรรมร่วมกับบริษัทต่างๆ รายชื่อ Card Association ที่เป็นที่นิยมใช้ในต่างประเทศได้แก่

1. Visa Internationalhttp://visa.co.th/index.shtml

เนื้อหาเว็บไซต์ จะมีความรู้ที่เป็นคำอธิบาย หรือเป็นภาพเคลื่อนไหว อาทิ เช่น ประเภทของบัตร (บัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต) , คุณสมบัติของบัตรจะกล่าวถึงบัตรวีซ่า เพย์เวฟ, สิทธิพิเศษและผู้ช่วยส่วนตัว, ความปลอดภัย, เอทีเอ็ม, การใช้เอทีเอ็มในต่างประเทศ, ความปลอดภัยในการช้อปปิ้งออนไลน์ ฯลฯ

2. Master Card http://www.mastercard.com/sea/gateway.html

เนื้อหาเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร Pre-paid การสมัครเป็นสมาชิกบัตร ระบบ PayPass ของบัตร Master ที่ใช้การแตะบัตรเข้าที่เครื่อง PayPass การให้ความรู้แก่ผู้ใช้่บัตรในด้านต่าง ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ศูนย์การเรียนรู้ที่ประเทสมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปรื และเวียดนาม ฯลฯ

3. American Express มีบริการบัตรเครดิตอย่างเดียว : https://www.americanexpress.com/th/th/content/information-about-credit-cards.html

4. JCB เป็นบัตรที่มาจากประเทศญี่ปุ่น : http://www.jcbcard.com/brand/issuer.html

5. Union Pay เป็นบัตรที่มาจากประเทศจีน : http://en.unionpay.com/

ที่มาของข้อมูล

http://www.gimyong.com/talung/index.php?topic=200394.0

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=855480

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=174951:2013-03-20-05-21-57&catid=104:-financial-&Itemid=443

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

แข่งขันประกวดโปสการ์ด Future Unlimited ชิงรางวัลเรียนต่อภาษาที่ออสเตรเลีย


วันที่ 1 ตุลาคม 2556 รัฐบาลออสเตรเลียเชิญส่งผลงานการสร้างสรรค์โปสการ์ดเพื่ออธิบายว่า ” การศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียมีส่วนช่วยทำให้คุณบรรลุความใฝ่ฝันในอนาคตได้อย่างไร ” ( how an Australian education could help you achieve your future ambitions )

ผู้สนใจต้องมี อายุอย่างน้อย 18 ปีในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และอายุไม่เกิน 30 ปีในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้แข่งขันทุกคนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Future Unlimited ของประเทศออสเตรเลีย   http://futureunlimited.com.au/

FU1

การประกวดจะเริ่มต้นค้นหาผู้ชนะประจำสัปดาห์จากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นับเป็นเวลานาน 7 สัปดาห์ของการแข่งขัน

FU4

และจะมีการประกาศผู้ชนะได้รับรางวัลชนะเลิศในวันที่ 17 ธันวาคม 2556

ผู้ชนะจะได้รับรางวัลไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลานาน 1 ปีกับสถานศึกษา 1 ใน  22 แห่งที่มีรายชื่ออยู่ใน Gold และ Silver Sponsors ของกิจกรรมครั้งนี้ โดยจะเริ่มหลักสูตรการเรียนภาษาในปี 2557  พร้อมเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าที่พักนาน 1 ปี ค่าประกันสุขภาพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับจากสายการบิน Qantas  1 ที่นั่ง เงินรางวัลดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชี National Australia Bank ของผู้ชนะทุกสองสัปดาห์

เมื่อคลิกที่คำว่า National Australia Bank ในข้อ 3 ของรูปข้างล่างนี้ จะกล่าวถึงการเปิดบัญชี National Australia Bank สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารทางออนไลน์   https://www.tfaforms.com/245869 นักศึกษาทั่วไปที่สนใจไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียสามารถเปิดบัญชีกับธนาคาร National Australia Bank (NAB) ได้โดยการศึกษาจากเว็บไซต์ของธนาคาร NAB http://migrant.nabgroup.com/en

FU2

รายชื่อ 22 สถาบันภาษาที่เป็นสปอนเซอร์การประกวดการสร้างโปสการ์ด Future Unlimited ครั้งนี้ ประกอบด้วย

FU3

วิธีการสมัครเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้  http://futureunlimited.com.au/how-to-enter/ คือ

1. upload รูปภาพผู้สมัครลงบนโปสการ์ด

2. เพิ่มเติมรูปภาพประกอบ

3. เขียนคำบรรยายไม่เกิน 50 คำถึงแรงบันดาลใจเรื่องการไปศึกษาต่อที่ประเทสออสเตรเลีย

4. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร และตอบคำถามเล็กน้อย

การสร้างโปสการ์ดให้เริ่มต้นด้วยการคลิก upload รูปภาพตนเองลงบนโปสการ์ด  https://futureunlimited.com.au/create-postcard/

FU5

หากมีข้อสงสัย สามารถเขียนอีเมล์ส่งไปสอบถามได้ที่   FutureUnlimitedCampaign@austrade.gov.au

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

สถาบันการศึกษานานาชาติ(IIE) จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา 12 ตุลาคม 2556


สถาบันการศึกษานานาชาติ ( Institute of International Education-IIE) จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา  12.30-17.00   น. ณ โรงแรมเดอะ เวสทินแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 7

IIE1

ผู้สนใจสามารถเข้าไป ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ฟรี ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์        http://iiethai.org/web/ufair/form.php

IIE2

ในงานจะมีบูธสถานศึกษาต่างๆจำนวน 49 แห่ง

Institution Name

State

Website

Abilene Christian University

TX

http://www.acu.edu/
Academy of Art University

CA

http://www.academyart.edu/
Alliant International University (Literature only)

CA

http://www.alliant.edu/
American University

DC

http://www.american.edu/
Augustana College

IL

http://www.augustana.edu/
Bloomfield College

NJ

http://www.bloomfield.edu/
Boise State University

ID

http://www.boisestate.edu/
California State Polytechnic University, Pomona

CA

http://www.csupomona.edu/
Fairleigh Dickinson University

NJ

http://www.fdu.edu/
Florida Institute of Technology

FL

http://www.fdu.edu/
George Mason University

VA

http://www.gmu.edu/
Hawaii Pacific University

HI

http://www.hpu.edu/
High Point University

NC

http://www.highpoint.edu/
Hult International Business School

MA

http://www.hult.edu/
Indiana University-Bloomington

IN

http://www.iub.edu/
Iona College

NY

http://www.iona.edu/
Iowa State University

IA

http://www.iastate.edu/
Ithaca College

NY

http://www.ithaca.edu/?utm_expid=38351818-3.vuSV2k54TfGyZso07TRFWg.0
Lasell College

MA

http://www.lasell.edu/
Linfield College

OR

http://www.linfield.edu/
Loyola Marymount University

CA

http://www.lmu.edu/
Loyola University of Chicago

IL

http://www.luc.edu/
Marymount California University

CA

http://www.marymountcalifornia.edu/
New York Institute of Technology

NY

http://www.nyit.edu/
Rutgers University

NJ

http://www.rutgers.edu/
Savannah College of Art and Design (SCAD)

GA

https://www.scad.edu/
Shoreline Community College

WA

http://www.shoreline.edu/
St. Louis University

MO

http://www.slu.edu/
Stetson University

FL

http://www.stetson.edu/home/
Suffolk University

MA

http://www.suffolk.edu/
Troy University

AL

http://www.troy.edu/
University at Buffalo, SUNY

NY

http://www.buffalo.edu/
University of Arizona

AZ

http://www.arizona.edu/
University of California-Irvine

CA

http://unex.uci.edu/http://www.uci.edu/
University of California-Riverside

CA

http://www.ucr.edu/
University of Hawaii-Manoa

HI

http://www.uhm.hawaii.edu/
University of Kansas

KS

http://www.ku.edu/
University of La Verne

CA

http://laverne.edu/
University of Maryland-Baltimore County

MD

http://www.umbc.edu/
University of Michigan-Flint

MI

http://www.umflint.edu/
University of Missouri-Kansas City

MO

http://www.umkc.edu/
University of North Texas

TX

http://www.unt.edu/
University of Portland

OR

http://www.up.edu/
University of San Francisco

CA

http://www.usfca.edu/
University of South Florida

FL

http://www.usf.edu/
University of Southern California Vitebi School of Engineering

CA

http://viterbi.usc.edu/
Virginia Tech

VA

http://www.vt.edu/
Western Kentucky University

KY

http://www.wku.edu/
Whittier College

CA

http://www.whittier.edu/

นอกจากนี้เมื่อพูดคุยกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าชมงานนิทรรศการยังสามารถที่จะเลือกฟังการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่ชั้น 8 ได้อีกด้วย  รายการต่างๆมีอยู่ที่เว็บไซต์

 http://iiethai.org/web/advising.php?subsection=2

IIE3

อนึ่งก่อนเริ่มรายการต่างๆ จะมีการ ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ฟรี โปรดติดต่อ IIE ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6520653 ต่อ 110 และก่อนปิดรายการบรรยายที่ชั้น 8 จะมีการจับสลากชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-อเมริกา จำนวน 1 ใบ

IIE4

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved