ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 2


ตารางที่ 2    รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K-R 

University Name

Award Name

# of Awards

Level

Website

Keele University

KISS

Varies

U

http://www.keele.ac.uk/scholarships-international/

KISS

Varies

Postgraduate

http://www.keele.ac.uk/scholarships-international/
U. of Kent

International Scholarship

Varies

U

http://www.kent.ac.uk/scholarships/undergraduate/international/International_Scholarships.html

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.kent.ac.uk/scholarships/postgraduate/international/Taught_Masters.html
Kingston University

International Scholarships

Varies

U

http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/undergraduate-scholarships/

International Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/postgraduate-scholarships/
Lancaster University

MBA regional

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/

MBA High Potential

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/

MBA open Scholaship

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/
U. of Leicester

Open Scholarships

50

U

http://www2.le.ac.uk/study/international/need-to-know/feesandfunding/scholarships/open

Open scholaships

Unlimited

Master

http://www2.le.ac.uk/study/international/need-to-know/feesandfunding/scholarships/open
U. of Liverpool

Vice Chancellor’s International Attainment

U

http://www.liv.ac.uk/study/international/money-and-scholarships/undergraduate/

U. of Liverpool Postgraduate Faculty Award

50

Master

http://pgf.liv.ac.uk/
Liverpool John Moores University

Hodgson’s Law

1

Postgraduate

http://hodgsonlawscholarships.com/selection.html

International Ph.D.

Unlimited

Ph.D.

Please contact Liverpool John Moores South East Asia Office:-   j_soong@ljmu.ac.uk
Institute of Education U. of London

Centenary Masters Scholarships

Varies

Master

http://www.ioe.ac.uk/studentInformation/41455.html

Nicholas Hans Comparative Education

1

Ph.D.

http://www.ioe.ac.uk/studentInformation/1045.html

Economic and Social Research Council Studentships

31

Ph.D.

http://www.bloomsburydtc.ac.uk/esrc-funding-2013
Queen Mary, U. of London

International Science and Engineering Excellence Awards

Unlimited

U

http://www.qmul.ac.uk/international/feesfinance/ugbursaries/index.html

International Science and Engineering Excellence Awards

Unlimited

Master

http://www.qmul.ac.uk/international/feesfinance/funding_masters/49978.html

Postgraduate Research Studentships

Varies

Postgraduate Research

http://www.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/scholarships/index.html
Royal Holloway, U. of London

International Excellence Undergraduate Scholarships

6

U

http://www.rhul.ac.uk/international/feesandfunding/scholarships/home.aspx

International Excellence Masters

6

Postgraduate

http://www.rhul.ac.uk/international/feesandfunding/scholarships/home.aspx
London School of Economics and Political Science

Undergraduate Support Scheme

Varies

U

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/UGApp/UgAppOverseas/overview.aspx

Graduate Support Scheme

Varies

Taught Master

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/MScApp/GSS/GSS.aspx

LSE Ph.D.

59

MRes/

MPhil /Ph.D.

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/PhDApp/overview.aspx
London South Bank University

Nationality Scholarships

200

U

http://www.lsbu.ac.uk/fees/nationality-scholarships.shtml

Nationality Scholarships

200

Postgraduate

http://www.lsbu.ac.uk/fees/nationality-scholarships.shtml
Loughborough University

International Student Scholarships

Varies

U

http://www.lboro.ac.uk/admin/ar/funding/ug/international/university/index.htm

International Student Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.lboro.ac.uk/admin/ar/funding/pg/international/lu/index.htm
U. of Manchester

Various

Varies

U

http://www.manchester.ac.uk/undergraduate/studentfinance/home-eu-2013/university-scholarships-and-bursaries/

Varies

Varies

Postgraduate

http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/funding/search/results/?offset=0&sort=name&sortdir=ascending&subjectArea=Any&studyLevel=PG&nationality=Thailand&graduate=&submit=Search
Manchester Metropolitan University

Vice Chancellors Scholarship

100

U

http://www2.mmu.ac.uk/international/scholarships/vice-chancellor-scholarships/

Vice Chancellors Scholarships

100

Postgraduate Taught

http://www2.mmu.ac.uk/international/scholarships/vice-chancellor-scholarships/
U. of Northampton

International Scholarship

20

U

http://www.northampton.ac.uk/info/20171/international-students/728/international-scholarships

International Scholarship

20

Postgraduate

http://www.northampton.ac.uk/info/20171/international-students/728/international-scholarships/2
Northumbria University

International Scholarships

Varies

U

http://www.northumbria.ac.uk/brochure/international/fees/intlscholarships/details/?view=Standard

International Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.northumbria.ac.uk/brochure/international/fees/intlscholarships/?view=Standard
U. of Nottingham

ASEAN Masters

10

Master

http://www.nottingham.ac.uk/internationalstudents/scholarshipsfeesfinance/scholarships/scholarshipdetails/asean-masters.aspx

Vice Chancellor’s Scholarship for Research Excellence

50

M Phil/

Ph.D.

http://www.nottingham.ac.uk/internationalstudents/scholarshipsfeesfinance/scholarships/scholarshipdetails/research-overseas.aspx
Nottingham Trent U

International Scholarship

Varies

U

http://www.ntu.ac.uk/future_students/international_students/scholarship/undergraduate_scholarships/index.html

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.ntu.ac.uk/future_students/international_students/scholarship/postgraduate_scholarships/index.html
Oxford Brookes University

International Awards 2013

Varies

U

http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/undergraduate-finance—international-students/financial-help-for-undergraduate-international-students-from-outside-the-eu/

International Awards 2013

Varies

Postgradate

http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/postgraduate-finance—international-students/funding-options-for-postgraduate-international-students/
Plymouth University

International Students PGT

100

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS

International Student Merit

10

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS

Vice Chancellor’s International Student

3

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS
U. of Portsmouth

GOAL Award Scholarship

Varies

U

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

Goal Award Scholarship

Varies

Postgraduate Taught

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

MBA Scholarships

1

Postgraduate

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

MBA Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.port.ac.uk/departments/faculties/portsmouthbusinessschool/postgraduatescholarships/
U. of Reading

International Baccalaureate

2

U

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=9

Sports Schoarship & Sports Academy Membership

Varies

U

http://www.sport.reading.ac.uk/_students/scholars.asp

Henley Business School

Varies

Postgraduate

http://www.henley.ac.uk/management/pg-taught/mgmt-pgtfeesandfunding.aspx

Sports Scholarship & Sports Academy Membership

Varies

Postgraduate

http://www.sport.reading.ac.uk/_students/scholars.asp

Dean’s Scholarship for M and MSC in Economics

Varies

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=50

Henley Diamond jubilee

Varies

Postgraduate

http://www.henley.ac.uk/mba/henley-mba-scholarships.aspx

International Masters Bursaries

Vries

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2fsearchresults.asp?

Marshal Papworth

Varies

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2fsearchresults.asp?

School of International Law

Varues

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=156
Regent’s College

Merit Scholarship

U

http://www.regents.ac.uk/study_at_rc/course_information/scholarships__loans.aspx

Merit Scholarship

Postgraduate

http://www.regents.ac.uk/study_at_rc/course_information/scholarships__loans.aspx
U. of Roehampton

2025 Scholarship

20

U

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

Sacred Heart

4

U

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

20215 Scholarship

20

Postgraduate and Research

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

Sacred Heart

4

Postgraduate and Research http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆก่อน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม แนะนำให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ติดต่อกับบริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02657-5678 โทรสาร: 02253-5311 อีเมลล์: educationuk@britishcouncil.or.th  หรือดาวน์โหลดหนังสือ THAI-UK Higher Education Scholarships 2012 ได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.org/thailand-student-education-higher-education-scholarships.htm

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 1


บริติชเคานซิลประเทศไทยได้แนะนำรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่มี ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556 ผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ควรดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดรับสมัคร วันปิดรับสมัครของแต่ละสถานศึกษาจะไม่ตรงกัน มหาวิทยาลัยจะค่อยๆทยอยปิดรับสมัครการให้ทุนตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2556 

ตารางที่1   รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-H

University Name

Award Name

# of Awards

Level

Website

U. of Aberdeen U. of Aberdeen Scholarship

Varies

U/

Postgraduate

http://www.abdn.ac.uk/international/scholarships.php
U. of the Arts London U. of the Arts London Scholarship

Varies

U/

Postgraduate

http://www.arts.ac.uk/fees-funding/funding/
Aston University Engineering & Applied Science

25

U

http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/
ABS(MBA)

Varies

Master

http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/
Engineering & Applied Science

8

Master

http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/
Life & Health Science

8

Master

http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/
Bangor University International Scholarship

Varies

U

http://www.bangor.ac.uk/studentfinance/info/scholarships.php.en?menu=1&catid=5808&subid=9750
International Scholarship

Varies

Master

http://www.bangor.ac.uk/studentfinance/postgrad/scholarships.php.en
U. of Bath U. of Bath Scholarships

Over 200

U

http://www.bath.ac.uk/study/ug/funding/scholarships/index.html
U. of Bath Scholarships

Over 200

Master & Ph.D.

http://www.bath.ac.uk/study/pg/funding/taught/scholarships/index.html
Birbeck, University of London Berbeck-Thai Merit Scholarships

Unlimited

Master

http://www.bbk.ac.uk/prospective/international/fees-money-and-scholarships/scholarships-and-loans/scholarships
U. of Birmingham International PG Scholarships

20

Postgraduate

http://www.birmingham.ac.uk/international/students/finance/scholarships/index.aspx
Bournemouth University BU International Postgraduate Scholarship

95

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/scholarships.html
Applied Science

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/applied_sciences_deans_scholarship.html
Business

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/business-school-deans-scholarships.html
Design, Engineering & Computing

2

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/dec_deans_scholarship.html
Health & Social Care

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/hsc-deans-scholarship.html
Media school

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/deans_scholarship_international.html
Journalism

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/reham-al-farra-international-scholarship.html
Tourism(Taught)

1

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/sm_dean_scholarship.html
Tourism International Postgraduate

3

Master

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/tourism_international_scholarship_phd.html
Tourism (Ph.D.)

3-6

Ph.D.

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/tourism_dean_scholarship_phd.html
Design, Engineering & Computing Ph.D.

1

Ph.D.

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/dec_deans_phd_scholarship.html
Health & Social Care International Research

2

Ph.D.

http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/hsc_international_research_collaboration_scholarship.html
U. of Brighton U. of Brighton International Scholarship

40

U

http://www.brighton.ac.uk/studentlife/money/scholarships/international-scholarships
U. of Brighton International Scholarship

40

Postgraduate

http://www.brighton.ac.uk/studentlife/money/scholarships/international-scholarships/
U. of Brighton International Research Scholarship

4

Research

http://www.brighton.ac.uk/studentlife/money/scholarships/international-research-scholarships/
Brunel International London Brunel U International Scholarship

41

U

http://www.brunel.ac.uk/courses/pg/funding/scholarships
Brunel U International Scholarship

41

Postgraduate

http://www.brunel.ac.uk/courses/pg/funding/scholarships-bursaries
MBA

Varies

Postgraduate

http://www.brunel.ac.uk/bbs/mba/tuition-fees-and-payment-options/mba-scholarships
U. of Central Lancashire Vice Chancellor’s Award

Unlimited

U

http://www.uclan.ac.uk/information/international/scholarships.php
Vice Chancellor’s Award

Unlimited

Postgraduate

http://www.uclan.ac.uk/information/international/scholarships.php
University College London Denys Holland Scholarship

Varies

U

http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug
Harold and Olga Fox

Varies

U

https://www.ucl.ac.uk/biosciences/degree-programmes/fox_scholarship
UCL Global Excellence

8

Postgraduate

http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/graduate/UK-EU_Res/glob-exc
Gay Clifford Awards

5

Postgraduate

http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/graduate/UK-EU_Res/gay-clifford
De Montfort University Thailand Scholarship

Unlimited

Master

http://www.dmu.ac.uk/international/en/before-you-apply-to-study-at-dmu/fees-and-scholarships/vice-chancellors-international-scholarship-2013-14.aspx
U. of Derby Academic Scholarship

50

U

http://www.derby.ac.uk/international/study/fees/scholarshipsandsponsorship/
Academic Scholarship

50

Postgraduate

http://www.derby.ac.uk/international/study/fees/scholarshipsandsponsorship/
U. of East Anglia UEA International Student Scholarships

Varies

U

http://www.uea.ac.uk/international/country/Thailand#scholarships
International Summer

1

U

http://www.uea.ac.uk/summerstudyabroad/apply
UEA International Student Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.uea.ac.uk/international/country/Thailand#PGT
U. of Edinburgh Edinburgh Global

15

U

http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/fees-finance/international/scholarships
Edinburgh Global Master

40

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/global/masters
Bucher-Fraser Scholarship

4

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/humanities/edinburgh-college-of-art/bucher-fraser
Chemistry Tercentenary International

3

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/science-engineering/chemistry
Biological Science

12

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/science-engineering/biological-bursaries
Drever Trust Msc.

1

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/humanities/philosophy-psychology-language/drever
Deutsche Post DHL Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/dp-dhl
U. of Essex Academic Excellence

Unlimited

Master

http://www.essex.ac.uk/studentfinance/pg/university_support/academic_excellence.aspx
MBA

20

Master

http://www.essex.ac.uk/studentfinance/pg/university_support/EBS_scholarship.aspx
U. of Glamorgan International Undergraduate Scholarship

Varies

U

http://international.glam.ac.uk/fees/
International Postgraduate Scholarship

Varies

Postgraduate

http://international.glam.ac.uk/fees/
U. of Gloucestershire International Merit Scholarships

30

U

http://www.glos.ac.uk/international/prospective/scholarships/Pages/scholarships.aspx
U. of Greenwich Nationality Scholarship

Varies

U

http://www2.gre.ac.uk/students/international/international-students/finance/bursaries-scholarships
Nationality Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www2.gre.ac.uk/students/international/international-students/finance/bursaries-scholarships
Heriot-Watt Universtiy-Edinburgh International Scholarships

50

Master

http://www.hw.ac.uk/student-life/scholarships/scholarships-bursaries.htm
U. of Hertfordshire Chancellor’s International Scholarships

130

U

http://www.herts.ac.uk/international-students/fees/scholarships/chancellors-international-scholarships.cfm
Chancellor’s International Scholarships

130

Master

http://www.herts.ac.uk/international-students/fees/scholarships/chancellors-international-scholarships.cfm
U. of Huddersfield International Scholarships

Unlimited

U

http://www.hud.ac.uk/international/scholarships/
International Scholarships

Unlimited

Taught’ s Master

http://www.hud.ac.uk/international/scholarships/
U. of Hull International Scholarships and Bursaries

Varies

U

http://www2.hull.ac.uk/student/money/scholarshipsandbursaries/ug/intl.aspx
International Scholarships and Bursaries

Varies

Postgraduate

http://www2.hull.ac.uk/student/money/scholarshipsandbursaries/pgsb/intlpgsb.aspx

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆก่อน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม แนะนำให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ติดต่อกับบริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02657-5678 โทรสาร: 02253-5311 อีเมลล์: educationuk@britishcouncil.or.th  หรือดาวน์โหลดหนังสือ THAI-UK Higher Education Scholarships 2012 ได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.org/thailand-student-education-higher-education-scholarships.htm

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved
.

งานนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556


รวบรวมรายชื่องานนิทรรศการการศึกษาต่อในต่างประเทศที่จะจัดกันให้มีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2556  นี้ รุปแบบการจัดงานนิทรรศการจะมีจัดอยู่ 2 ประเภทคือ

  1. งานนิทรรศการที่มีมหาวิทยาลัยมาออกบูธ ตามโรงแรมต่างๆในกรุงเทพมหานคร
  2. งานนิทรรศการออนไลน์ 

ในบางงานนิทรรศการจะมีรางวัลให้ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานก่อนอีกด้วย งานที่ให้รางวัลได้น่าสนใจคงจะเป็นงานของ ACCESS  MBA คือ ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับเพื่อไปชม B-School ชื่อดัง ทั้งนี้ในเว็บไซต์ไม่ได้ระบุชื่อ B-school ที่จะพาไปชมงาน

อนึ่ง รายชื่อบูธมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมในงาน ACCESS MBA หรือ ACCESS Master  ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นั้น น่าจะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยที่ทำเป็นตัวนูนวางไว้ ณ ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ดังกล่าว

งานนิทรรศการออนไลน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปชมงานที่มีการจัดตั้งเป็นบูธตามโรงแรมต่างๆ  เพราะนอกจากจะรับชมงานผ่านผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แล้ว ผู้สนใจชมงานยังสามารถรับชมงานนิทรรศการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตประเภทต่างๆได้อีกด้วย  นอกจากนี้รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงานนิทรรศการออนไลน์จะมีหลากหลายประเภท, รายการ video chat รวมทั้งตอบคำถามกับผู้ที่ปฏิบัติงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในรายการ

หากสนใจสมัครเป็นสมาชิกของ CollegeWeekLive หรือ Hobsons Virtual Fair เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเทางอีเมล์หรือทางเฟซบุ๊คว่า จะมีงานนิทรรศการประเภทใดบ้างในครั้งต่อๆไป

ส่วนใหญ่งานนิทรรศการออนไลน์จะมีจัดทุกอาทิตย์ทุกเดือน โดยมีธีมหรือหัวข้อในการจัดแตกต่างกันไป

วันที่

ประเภทของงาน

ประเทศ

สถานที่

เวลา

เว็บไซต์

9 Online USA Online 14.00-20.00 น. http://www.facebook.com/hobsonsvsfหรือ http://www.hobsonsevents.com/new-asia
9 Booth USA โรงแรมโฟร์ซีซั่น ราชดำริ 17.30-21.00 น. http://www.iiethai.org/web/iiethailand.php?subsection=3&detail=74
9 Booth Swiss โรงแรมสยามเคปินสกี้ 13.00 น. https://www.facebook.com/swisseducationgroupfanclub?ref=stream
11-24 Online UK มีรายชื่อมหาวิทยาลัย, ตาราง live chat และชิงรางวัล iPone5 และ EducationUK IT Test อยู่ในเว็บไซต์ของ  British Council 15.30-18.00น. http://www.britishcouncil.org/th/thailand-education-students-virtual-exhibition.htm
12 Online UK มีรายชื่อมหาวิทยาลัยและตาราง video chat อยู่ในเว็บไซต์ 10.00-20.00 http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/College-Events-StudyUK
13 Online USA Online 14.00-22.00ตามเวลาฝั่งตะวันออกของอเมริกา http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/College-Events-Catholic-Colleges
16 Booth USA โรงแรมพลาซ่าแอทธินี 13.00-16.00 น. https://govisa.wordpress.com/category/event/
19 Booth UK,USA

Europe

โรงแรมแชงกรีล่า มีชิงรางวัลไปชม B-schoolชื่อดังพร้อมตั๋วเครื่องบินฟรี 16.30-21.30 น. http://www.accessmba.com/mba-events/access-mba-events/2013/mba-event-bangkok-march-19-2013/index.html
19 Booth UK,USA

Europe

โรงแรมแชงกรีล่า 13.30-20.30 น. http://www.accessmasterstour.com/masters-tour/access-masters-tour/2013/masters-event-bangkok-march-19-2013/index.html
30-31 Booth Australia โรงแรมโนโวเทลสยามชิงรางวัล iPad 11.00-18.00 น. http://www.facebook.com/IDPEducationThailand

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2556


ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาประจำปี  2556 จำนวน 17 ทุน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/default.aspx

ทุนทั้ง 17 ทุนดังกล่าว ประกอบด้วยทุนการศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศไทย (ภาคภาษาอังกฤษ) และทุนการศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับ

ประเทศ

จำนวน

ชื่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

1

ประเทศไทยหลักสูตร MBAภาษาอังกฤษ

4

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตร MBA  2 ปี

6

Harvard University
Stanford University
University of Pennsylvania (Wharton)
Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
Northwestern University (Kellogg)
University of Chicago (Booth)
University of California/Berkeley (Haas)
Columbia University
Dartmouth College (Tuck)
Yale University
New York University (Stern)
Duke University (Fuqua)
University of Michigan-Ann Arbor (Ross)
University of Virginia (Darden)
University of California/Los Angeles (Anderson)
Cornell University (Johnson)
University of Texas/Austin (McCombs)
Carnegie Mellon University (Tepper)
Emory University (Goizueta)
University of North Carolina/Chapel Hill (Kenan-Flagler)

3

สหราชอาณาจักร              หลักสูตรMBA/Finance

3

London Business School (LBS)
University of Oxford (Said)
University of Cambridge (Judge)
University of Warwick
University of Manchester
City University (Cass)
Imperial College London

4

ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร MBA

4

Peking University
China Europe International Business School (CEIBS)
Tsinghua University
Fudan University
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai University of Finance and Economics
University of Tokyo

คุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปีในวันที่ 31 มีนาคม 2556  มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีหลังจากศึกษาจบปริญญาตรีแล้ว   และจะต้องได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาตามที่ธนาคารกำหนดข้างต้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ผู้สนใจในทุนธนาคารกรุงเทพสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยัง งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานนักเรียนทุน) ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-7480,  0-2685-7842 

ประกาศสอบข้อเขียนในช่วงวันที่ 1-12 เมษายน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประมาณเดือนมิถุนายน 2556 ส่วนเงื่อนไขในการขอรับทุนจะมีปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพข้างต้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

หลักสูตรมัธยมศึกษาแบบอังกฤษเป็นอย่างไร


วิชาในหลักสูตรที่เรียกว่า Pre-GCSE,  GCSE และ GCE A Level  หรือ  Sixth Form มีเนื้อหาเป็นอย่างไร

  • หลักสูตร  Pre-GCSE หรือ Year 9 เทียบได้กับชั้นเรียน ม.3 ในประเทศไทย
  • หลักสูตร  GCSE ( General Certificate of Secondary  Education) เริ่มเรียนเมื่อเด็กอายุ 14 ปี หลักสูตรจะมีเนื้อหา 2 ปี เท่ากับเด็กในช่วงอายุ 14-16 ปี จะเรียน GCSE  2 ปี ประเทศไทยก็จะตรงกับช่วงชั้นเรียน ม.4- ม.5
  • หลักสูตร  GCE A Level หรือ Sixth Form หรือ Year 12-13 ประมาณช่วงเด็กอายุ 16-17 ปี หรือไม่เกิน 18 ปี

การนับอายุเข้าชั้นเรียนของโรงเรียนในระบบโรงเรียนแบบอังกฤษแท้ๆ จะถือว่า วันที่ 1 กันยายน เป็นวันที่นักเรียนควรจะมีอายุครบตามเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน

ผู้สนใจเนื้อหาเของหลักสูตร GCSE และ GCE A Level สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. เว็บไซต์ ของหน่วยงาน Office of Qualifications and Examinations Regulation :  http://web.aqa.org.uk/

2. เว็บไซต์ Cambridge International Examinations : http://www.cie.org.uk/

3. เว็บไซต์ OCR Oxford Cambridge and RSA Examinations : http://www.ocr.org.uk/qualifications/by-type/as-a-level-gce/

4. เว็บไซต์ Edexcel ของ Pearson : http://www.edexcel.com/iwantto/Pages/gce-learn.aspx

ในแต่ละโรงเรียนจะมีรายวิชาบังคับเรียนค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่วิชาที่มีให้เลือกเรียนอาจจะมีความหลากหลายของวิชาให้เลือกเรียนแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเวลาเลือกโรงเรียนที่จะสมัครเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนบางท่านอาจจะใช้วิธีการพิจารณาจากหลักสูตรของโรงเรียนนั้นๆเป็นเกณฑ์การเลือกโรงเรียน  เช่น บางโรงเรียนเน้น การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านบริหารธุรกิจ  ในขณะที่บางท่านอาจจะเลือกจากเกณฑ์มาตราฐานในการรับเข้าเรียน  เช่น เป็นโรงเรียนรับเข้าเรียนง่าย หรือรับเข้าเรียนปานกลาง หรือรับเข้าเรียนยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียนในทางวิชาการ และคะแนนสอบที่นักเรียนทำได้ด้วย

ในการสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครเสร็จส่งไปยังโรงเรียนที่สนใจแล้ว นักเรียนจะได้รับข้อสอบกลับมาจากทางโรงเรียน โดยโรงเรียนอาจจะกำหนดให้ไปสอบในสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจว่า จะดูแลนักเรียนในการสอบได้ดี อาทิ เข่น อาจจะเป็นที่เอเจนซี่ที่นักเรียนยื่นสมัครด้วย หรือที่อื่น ฯลฯ ในการสมัครที่เรียนจึงไม่ควรพิจารณาเลือกสมัครเฉพาะโรงเรียนที่รับเข้าเรียนยาก หรือโรงเรียนที่อยู่ใน League Tables เพียงอย่างเดียว ควรจะสมัครโรงเรียนที่มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับการตอบรับสำรองไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่เสียเวลารออีกหนึ่งปีการศึกษา การปิดรับสมัครของบรรดาโรงเรียนชั้นนำจะปิดรับสมัครเร็วกว่าโรงเรียนที่มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนในระดับปานกลางและระดับง่าย กล่าวคือ วันปิดรับสมัครการยื่นเอกสารจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมก่อนหน้าการเปิดภาคการศึกษาแรกในฤดูใบไม้ร่วงของปีถัดไป ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะกำหนดวันปิดรับสมัครไว้แตกต่างกันไป

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศึกษา  ดังนี้คือ

ภาคการศึกษา

เริ่มเรียนเดือน

สิ้นสุดเดือน

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Term)

กันยายน

ธันวาคม

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Term)

มกราคม

มีนาคม

ฤดูร้อน (Summer Term)

เมษายน

มิถุนายน

ตัวอย่างวิชาบังคับและวิชาเลือกของโรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อ โรงเรียน Taunton

หลักสูตร

วิชาบังคับ

วิชาเลือก Block

รายชื่อวิชาเลือก

Pre-GCSE=Year 9 Art, Biology, Chemistry, English, Geography, History, ICT, Mathematics, Music, PSHE, Physical Education, Physics, Religious Education เลือก 1 วิชาจาก Block 1-3 Block 1 French, German, Spanish
Block 2 Business Studies, Design Technology, Drama, French, Italian
Block 3 Business Studies, Classical Civilization, Design & Technology, Drama, Mandarin, Spanish
GCSE = Year 10-11 English Language, English Literature, Mathematics, Biology, Physics, Chemistry, French, German, Spanish, Religious Education เลือกเรียนเพียง 2 Options คำแนะนำคือเลือก 1 วิชาจากแต่ละ option Option1 Humanities:  Business Studies, Classical Civilization, Geography, History
Option 2 Creative Arts:  Art, Drama, Music, Physical Education, Design & technology (Resistant Materials), Design & Technology (Graphics)
Additional  Languages French, German, Latin, Spanish, Ancient Greek
GCE A Level หรือ Sixth form = Year 12-13 เลือก 1 วิชาจากแต่ละ Block Block A Art Fine, Biology, Business Studies, Chemistry, Classical Civilization, Design & Technology, Economics, English, French, Latin, PE, Physics
Block B Art( Photography), Chemistry, Critical Thinking, EAL, Geography, German, History(Late Modern), Music Technology, Physics, Religious Studies, Spanish, Theatre Studies
Block C Art( Photography), Biology, Chemistry, Critical Thinking, Further Maths, Geography, Greek, History   (Early Modern), Maths (3 sets), Physics, Psychology
Block D Business Studies, Biology, Economics, English, Geology, History( Late Modern), ICT, Leisure Studies, Maths (2 sets), Music
Block E Chemistry, Critical Thinking, Design & Technology, English, Further Maths, Biology, PE, Physics, Psychology, Theatre Studies

เนื้อหาในชั้นเรียน GCSE นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนประมาณ 8-12 วิชาเรียน ผลสอบจะแบ่งออกเป็น 8 ระดับคือ A* (A star), A, B, C, D, E, F, G ผลสอบจะเป็นตัวชี้วัดว่า นักเรียนจะสามารถเรียนต่อไปในระดับ GCE A Level ได้หรือไม่ได้ โรงเรียนในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่จะเรียนต่อในระดับ GCE A Level จะต้องมีผลสอบระดับ B ขึ้นไป

ส่วนหลักสูตร GCE A Level นั้น ผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนประมาณ 3-4 วิชา โดยการเรียนในปีที่1 ที่เรียกว่า AS (Advanced Subsidiary) นักเรียนอาจจะเลือกเรียนวิชาที่คาดว่า จะนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจจำนวน 4 วิชา และปีที่ 2 ของ GCE A Level ที่เป็นที่รู้จักกันว่า A2 นักเรียนอาจลดจำนวนวิชาเรียนลงเหลือเพียง 3 วิชาได้ การเลือกวิชาที่จะเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ครูที่โรงเรียนจะดูแลลูกศิษย์อย่างต่อเนืองตั้งแต่ระดับ GCSE หรือบางแห่งจะให้นักเรียนทำการทดสอบ Career Test เพื่อแนะนำการเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับ GCE A Level ซึ่งจะมีผลชี้ชัดต่ออนาคตในการได้คณะเรียนที่ถูกใจในระดับอุดมศึกษา

ผลสอบในระดับ GCE A level จะมี 7 ระดับคือ A* (A Star), A, B, C, D, E, F, U คะแนนเรียนที่อยูระหว่าง A* ถึง E สามารถสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ส่วนการจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยใดนั้นขึ้นอยู่กับผลสอบและวิชาที่เรียนมา บางแห่งต้องการดูผลสอบระดับ A* 2 วิชาและ A 1 วิชา บางแห่ง A* 1 วิชา A 2 วิชา บางวิชาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงมาก เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยระดับรับเข้าเรียนยากมาก นักเรียนอาจจะต้องสอบได้วิชาด้านวิทยาศาสตร์ A* 6 วิชาก่อนไปสอบวิชาเฉพาะทางด้านการแพทย์ เป็นต้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers