ทุนการศึกษา Lotus Unlimited Project Erasmus Mundus Action 2 ประจำปี 2014


ทุนการศึกษา Erasmus Mundes โครงการ Lotus Unlimited  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกระยะเวลานาน 36 เดือน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.lotus.ugent.be/index.asp 


Lotus1

การสมัครมี 2 รอบ คือ

1. รอบแรกเฉพาะผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 36 เดือน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 

2. รอบที่ 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครต้นเดือนตุลาคม 2556 สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, โครงการแลกเปลี่ยนปริญญาเอก, Postdoc, รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

ทุน Erasmus Mundus Action 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศในภูมิภาคเอเซียในเรื่องการศึกษาและการทำวิจัยร่วมกัน ทุนในโครงการดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 199 ทุนทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าตั่วเครื่องบิน,  ค่าประกัน และค่าเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ทุนนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. ทุนที่มอบให้พลเมืองในเอเซีย 6 ประเทศได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย พม่า ไทย เวียดนาม จำนวน 153 ทุน
 2. ทุนที่มอบให้พลเมืองในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สหราชอาณาจักร จำนวน 46 ทุน

lotus2_Page_2

เอกสารที่ใช้สมัครได้แก่

Compulsory documents in all the different sections of the application forms:
 • Personal documents:
  • Photocopy of passport or other official identification proof
  • Photo
 • Language skills:
  • English language certificates (internationally recognized certificates)
  • Other language certificates if applicable
  • Check with the host university of your choice to see what the specific requirements are.
 • Academic record:
  • Scanned version of Academic Transcripts including final average grade (i.e. transcripts from the whole academic career). Undergraduate students must proof that they have successfully completed at least one year of studies at higher education level
  • Exchange Bachelor – Master:
   • Study Plan: Please indicate which courses you wish to follow during your exchange period.
   • Transcript of Records
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
  • Degree Master:
   • Study Plan: Please indicate which master programme you wish to follow at the host university.
   • Transcript of Records
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
  • Exchange / Degree PhD:
   • Study / Research Plan duly signed
   • Transcript of Records (if applicable)
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
   • NEW RULE: Pre-acceptance letter host university
  • Exchange Postdoctorate and Staff:
   • Research Plan or Activity plan
 • Recommendation and motivation:
  • At least one recommendation letter, preferably from academic staff members or other persons who have had an academic or work relation with the applicant.
  • Target Group 3: description and proof of their vulnerable situation.

ทุนการศึกษา Lotus Unlimited นี้ไม่ได้จำกัดว่า จะต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner ของโครงการเท่านั้น  มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็น Partner university ของโครงการคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

lotus2_Page_1

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยสามารถสมัครทุนนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาที่ไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner Universityจะสมัครในฐานะเป็น Target Group 2 หรือ Target Group 3

For target group 2 (TGII):   students need either to be registered in a Higher Education Institution (not included in the partnership) in the Asian countries covered by the lot or to have obtained a university degree or equivalent by an institution of the Asian countries covered by the lot. They will need to justify how this study period abroad will benefit them (and their direct socio-economic environment) and include letters of support in their individual application

For target group 3 (TGIII):   students need to be nationals of one of the Asian countries and be part of the vulnerable target groups.  Must have sufficient knowledge of the language of the courses or of one of the languages currently spoken in the hosting countries. No student can benefit from more than one mobility activity in the same project.

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดคำแนะนำในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lotus.ugent.be/userfiles/Lotus/files/Guidelines_for_application_Lotus_Unlimited.pdf

lotus5

หากผู้ต้องการยื่นสมัครสอบชิงทุน Lotus Unlimited Project Erasmus Mundus Action 2 มีข้อสงสัยในการยื่นเอกสารสมัคร โปรดส่งอีเมล์สอบถามได้ที่  lotus@ugent.be

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 1 กันยายน 2556


องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นขึ้น 2 วันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ คือ

1. ในวันศุกร์ที่  30 สิงหาคม 2556 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

2. ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Jap1

หมายกำหนดการในงานจะเริ่มในเวลา 9.30 น. ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และที่กรุงเทพมหานคร

Jap2

ในงานจะมี สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมงานจำนวน 13 แห่ง คือ

1. Akamonkai Japanese Language School

2. Aoyama School of Japanese

3. Arc Academy

4. I.C.Nagoya

5. Japan International Education Institute

6. JET Academy

7. Kitakyushu YMCA Japanese Language School

8. MANABI Japanese Language Institute

9. Shinjuku Japanese Language Institute

10. Tamagawa International Japanese Language School

11. Tokyo International Asahi Institute

12. Tokyo World Language Academy

13. Yokohama International Education Academy

มหาวิทยาลัยจำนวน 60 แห่ง ศึกษารายชื่อมหาวิทยาลัย วิชาที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเปิดสอน ระดับปริญญาที่เปิดสอน และหมายเลขที่ตั้งบูธของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.jeic-bangkok.org/files/ext/booth%20guide%202013.pdf

มีมหาวิทยาลัยในโครงการ Global 30 หรือมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษเข้าร่วมงาน จำนวน 12 บูธ

1. Secretariat for the ” Global 30 “Project

2. University of Tsukuba

3. The University of Tokyo

4. Nagoya University

5. Kyoto University

6. Osaka university

7. Kyushu University

8. Keio University

9. Meiji University

10. Waseda University

11. Doshisha University

12. Ritsumeikan University

หน่วยงานและสมาคมอีก 6 บูธคือ

1.  Japan Student Services Organization

2.  Embassy of Japan in Thailand

3.  Consulate-General of Japan in Chiang Mai

4.  Old Japan Students’Association, Thailand

5.  Japan Society for the Promotion of Science Bangkok Office

6.  Japan Educational Exchanges and Services

การเข้าชมงานนิทรรศการทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเป็นการเข้าชมฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ยกเว้นการเข้าชมบูธ Global 30 ที่ต้องลงทะเบียนการเข้าชมงานล่วงหน้า ที่เว็บไซต์  http://www.uni.international.mext.go.jp/Forms/20130901/

Jap4

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ องค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น( JASSO) หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6617057-8 หรือสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-357-1241-5 และที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 053-874-344

Jap3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการเรียนต่อ MBA กับ GMATCH online 10 กันยายน 2013


เว็บไซต์ MBA.com ที่ผู้สนใจสมัครเรียนต่อ MBA ต้องเข้าไปสมัครลงทะเบียนสอบ GMAT จะจัดให้มีงานนิทรรศการ MBA Online Fair ใน วันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ตามตารางการบรรยายสดดังนี้

gmat2

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมรายการได้ฟรี ที่เว็บไซต์ http://www.mba.com/gmatch?CID=3B1C3860-2C87-46FC-AD46-0746960F861B&WT.mc_ID=50.01591

GMAT1

หากสังเกตรายชื่อมหาวิทยาลัยจะพบว่า มีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่และมีเกณฑ์การรับเข้าเรียนค่อนข้างยาก ซึ่งมักจะไม่ค่อยได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการตามโรงแรมในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานนิทรรศการออนไลน์กันค่อนข้างมาก ในงาน GMATCH Online Fair มีมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาเหนือเข้าร่วมงานจำนวน 50  แห่งคือ

 1.  Arizona State University (Arizona)
 2.  Boston College (Massachusetts)
 3.  Brandeis University (Massachusetts)
 4. California State University, East Bay (California)
 5. California State University, Fullerton (California)
 6. College of William & Mary (Virginia)
 7. Colorado State University (Colorado)
 8. Cornell University (New York)
 9. Dartmouth College (New Hampshire)
 10. Dalhousie University ( Canada)
 11. Florida International University (Florida)
 12. Georgia State University (Georgia)
 13. Iowa State University  (Iowa)
 14. Johns Hopkins University (Maryland)
 15. Kent State University (Ohio)
 16. Loyola University in Maryland (Maryland)
 17. McMaster University (Canada)
 18. Massachusetts Institute of Technology (Supply Chain Management) (Massachusetts)
 19. Milwaukee School of Engineering (Wisconsin)
 20. Monterey Institute of International Studies (California)
 21. Morgan State University (Maryland)
 22. New York Institute of Technology (New York)
 23. Northeastern University (Massachusetts)
 24. Ohio University (Ohio)
 25. Pace University (New York)
 26. Pennsylvania State University (Pennsylvania)
 27. Portland State University (oregon)
 28. Rensselaer Polytechnic Institute (New York)
 29. Simon Fraser University (Canada)
 30. Syracuse University (New York)
 31. Texas Christian University (Texas)
 32. University of British Columbia ( Canada)
 33. University of California, Berkeley (California)
 34. University of California, Davis (California)
 35. University of California, Los Angeles (California)
 36. University of California, Riverside (California)
 37. University of Colorado at Boulder (Colorado)
 38. University of Connecticut (Connecticut)
 39. University of Georgia (Georgia)
 40. University of Hawaii at Manoa (Hawaii)
 41. University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois)
 42. University of Iowa (Iowa)
 43. University of Massachusetts, Amherst (Massachusetts)
 44. University of Missouri, Columbia (Missouri)
 45. University of Saint Thomas, Texas (Texas)
 46. University of Southern California (California)
 47. University of Tampa (Florida)
 48. University of Toronto (Canada)
 49. University of the Pacific ( California)
 50. University of Virginia (Virginia)

มหาวิทยาลัยในทวีปเอเซียจำนวน   9  แห่ง

 1. Great Lake Institute of Management (India)
 2. MYRA School of Business (India)
 3. NMIS University (India)
 4. SP Jain Institute of Management and Research (India)
 5. BiMBA – Peking University (China)
 6. Cheung Kong Graduate School of Business (China)
 7. Fudan University (China)
 8. Melbourne Business School, University of Melbourne (Australia)
 9. Shanghai Jiao Tong University (China)
 10. University of Otago

มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปจำนวน  5 แห่ง

 1. Ashridge Business school (UK)
 2. EDHEC Business School (France)
 3. EMLYON Business School (France)
 4. London Business School (UK)
 5. giupo9jv ?ฺฤ dy[ gVlerick Business School (Belgium)

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

งานนิทรรศการการศึกษาต่ออเมริกา (AEO Tour) กันยายน 2556


AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.ที่ห้อง Ballroom โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

AO1

ในงานจะมีทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา, วิทยาลัย 2 ปี หรือ Community College และมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้คือ

1.  Columbus College of Art & Design เมือง Columbus รัฐ Ohio Email: internationalinfo@ccad.edu

http://www.ccad.edu

2.  Depaul University เมือง Chicago รัฐ Illinois Email: intlapp@depaul.edu

http://www.depaul.edu

3.  East Carolina University เมือง Greenville รัฐ North Carolina

http://www.ecu.edu

4. Edmonds Community College เมือง Lynwood รัฐ Washington Email: iss_desk2edcc.edu

http://www.international.edcc.edu

5.  Foothill College เมือง Los Altos Hills รัฐ California Email: fhinternational@fhda.edu

http://www.international.fhda.edu

6.  De Anza College เมือง Cupertino รัฐ California Email: dainternational@fhda.edu

http://www.deanza.edu 

7.  Hiram College เมือง Hiram รัฐ Ohio Email: interal@hiram.edu

http://www.hiram.edu/international

8.  Indian Hills Community College เมือง Ottumwa รัฐ Iowa Email: internationals@indianhills.edu

http://www.indianhills.edu/internationalstudents

9.  Johnson & Wales University เมือง Providence รัฐ Rhode Island Email: JSchwarz@jwu.edu

http://www.jwu.edu

10. Missouri Western State University เมือง St. Joseph รัฐ Missouri Email: cwashburn@missouriwestern.edu

http://www.missouriwestern.edu

11. National University เมือง San Diego รัฐ California Email: isa@nu.edu

http://www.nu.edu

12. North Seattle Community College เมือง Seattle รัฐ Washington

http://www.isp.northseattle.edu

13. Shoreline Community College เมือง Seattle รัฐ Washington Email: international@shoreline.edu

http://www.shoreline.ctc.edu

14. Thiel College เมือง Greenville รัฐ Pennsylvania Email: jabinosa@thiel.edu

http://www.thiel.edu/international

15. University of California – Berkeley เมือง Berkeley รัฐ California Email: admissions@berkeley.edu

http://www.admissions.berkeley.edu

https://berkeley.askadmissions.net/emtinterestpage.aspx?ip=pictureyourself

16. University of California – Davis เมือง Davis รัฐ California

http://admissions.ucdavis.edu/

17. University of San Francisco เมือง San Francisco รัฐ California Email: international@usfca.edu

http://www.usfca.edu

18. Western Illinois University เมือง Macomb รัฐ Illinois Email: international-ed@wiu.edu

http://www.wiu.edu/international

19. Southwestern Academy เมือง San Marino รัฐ California Email: admissions@southwesternacademy.edu

http://www.southwesternacademy.edu

รายชื่อสถานศึกษาเหล่านี้ได้แวะตามเมืองต่างๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีก 3 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย หากนักศึกษาไทยท่านใดกำลังเดินทางเข้าไปในประเทศดังกล่าวสามารถแวะเข้าชมงานได้ตามวันเวลาดังนี้คือ

1. ประเทศสิงคโปร์: โรงแรม Pan Pacific Hotel วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น.

2. ประเทศอินโดนีเซีย : Intercontinental Jakarta Midplaza วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

3. ประเทศมาเลเซีย : Hilton Kuala Lumper วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 18.00-21.30 น.

AO2

นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

LLM ใน USA ที่เปิดเทอมมกราคม (Spring Intake)


ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาควรศึกษาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสนใจจะส่งสมัครว่ามี

1. วิชา major หรือ concentration ที่ต้องการเรียน

2. เกณฑ์การรับเข้าเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยที่ศึกษาจบปริญญาตรีมา, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS

3. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดรับเข้าเรียนปีละครั้งเดียวคือ เเทอม Fall นักศึกษาต้องส่งเอกสารสมัครถึงมหาวิทยาลัยก่อนหน้าวันปิดรับการส่งเอกสารสมัคร

4. ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ปกครองสามารถส่งให้ศึกษาต่อได้

5. การส่งเอกสารสมัครเข้าเรียนจะใช้วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์ LSAC https://llm.lsac.org/login/access.aspx?appl=1830L1

6. กรณีเตรียมตัวไม่ทันที่จะเข้าเรียนเทอม Fall จะมีบางมหาวิทยาลัยที่สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในเทอม Spring หรือ เทอม Summer ได้

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนเทอม Spring หรือมหาวิทยาลัยที่มีเปิดภาคเรียนเดือนมกราคม มีดังต่อไปนี้คือ

Arizona

Arizona State University     TOEFL 100

Application Deadlines : Fall Admission – June 1  ; Spring Admission – November 1

URL: http://www.law.asu.edu/admissions/Admissions/DegreePrograms/LLMMasterofLawPrograms/LLMAdmissionRequirements.aspx

California

1. California Western School of Law     TOEFL 90-91 , IELTS 6.5

Application Deadlines : Fall Admission – June 15 ; Spring Admission – November 1

URL: http://www.cwsl.edu/main/default.asp?nav=mcl.asp&body=mcl/requirements.asp

2. Golden Gate University     TOEFL 92 , IELTS 6.5

Application Deadlines : Fall Admission – July 1 ; Spring Admission – November 1 ; Summer – April 1

URL: http://law.ggu.edu/admissions/apply

3. Loyola Marymount University     TOEFL 100

Application Deadlines : Fall Admission – June 30 ; Spring Admission – November 1 ; Summer – March 31

URL: http://www.lls.edu/academics/jdandllmdegrees/llmintax/admissions/

4. Pepperdine University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall, Spring and Summer Admissions – Rolling Basis or at least 4 months prior to the attended start date

URL: http://law.pepperdine.edu/straus/content/straus-application.pdf

5. Santa Clara University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 1 ; Spring Admission – December 1

URL : 1. http://law.scu.edu/wp-content/uploads/graduate/LL_M_%20Application%20Rev%20120109.pdf

2. http://law.scu.edu/graduate/llm-application-requirements/

6. Southern California Institute of Law     TOEFL no information

Application Deadlines : Fall, Spring and Summer – 45 day deadline from the date of registration

URL : http://www.lawdegree.com/content/admission/application.asp

7. Thomas Jefferson School of Law     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – June 1 ; Spring Admission – November 1

URL : http://www.tjsl.edu/admissions/llm-admissions

8. University of San Diego     TOEFL 98 , IELTS 7.5

Application Deadlines : Fall Admission – June 1 ; Spring Admission – November 1

URL: http://www.sandiego.edu/law/admissions/application_procedure/international_graduate_programs_applicants/application_checklist_and_deadlines.php#TOEFL

Connecticut

University of Connecticut     TOEFL 90 IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – June 15 ; Spring Admission – November 15

URL: 1. http://www.law.uconn.edu/llm-program-us-legal-studies/faqs

2. http://www.law.uconn.edu/llm-program-us-legal-studies/applying-admission

District of Columbia

American University     TOEFL100,  IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 1   ;  Spring Admission – October 1

URL: http://www.wcl.american.edu/llmlawandgov/admissions.cfm 

Georgia

Emory University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 31 ; Spring Admission – October 31

URL: http://www.law.emory.edu/academics/llm-program/how-to-apply.html

Illinois

1. Depaul University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – July 1 ; Spring Admission – November 1 : Summer – April 1

URL: http://www.law.depaul.edu/admission/llm/apply.asp

2.Illinois Institute of Technology     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : only LLM in Family Law and LLM in Taxastion , Fall Admission – Early July ; Spring Admission – Mid-November

URL: http://www.kentlaw.iit.edu/prospective-students/llm-program-admissions/llm-in-family-law

3. John Marshall University     TOEFL 90 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – August 1 ; Spring Admission – December 1 ; Summer – May 1

URL : http://www.jmls.edu/admission/graduate/

4. Southern Illinois University-Carbondale     TOEFL 100  , IELTS 7.0

Application Deadlines for LLM only: Fall Admission – May 1 ; Spring Admission – October 1 ; Summer – March 1

URL : http://www.law.siu.edu/Prospective%20Students/pdf/SIU%20Law%20LL.M.%20FAQs.pdf

Indiana

1. Indiana University Purdue University at Indianapolis     TOEFL 81 , IELTS 6.0

Application Deadlines : Fall Admission – Rolling Admissions   ; Spring Admission – November 15

URL: 1. http://mckinneylaw.iu.edu/admissions/llm/prepare-application/index.html

2. http://www.iupui.edu/~bulletin/iupui/2012-2014/schools/law-indy/admission/llm.shtml

Maryland

University of Baltimore     TOEFL 100

Application Deadlines : Fall Admission – June 1 ;  Spring Admission – November 1 ; Summer – March 1

URL: http://law.ubalt.edu/academics/post_jd_graduate_programs/gradtax/llmtax/llmtaxadmissions.cfm

Massachusetts

1. Boston University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 31 ; Spring Admissions – October 31

URL: http://www.bu.edu/law/prospective/apply/llm/american/application/index.html#deadlines

2. Suffolk University      TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 15 ; Spring Admission – October 1

URL : http://www.law.suffolk.edu/academic/llm/admiss.cfm

3. Tufts University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : For MA in Law and Diplomacy Fall Admission – January 10 ; Spring Admission – October 15

URL: http://fletcher.tufts.edu/MALD/Applying-for-the-MALD/Requirements-and-Deadlines

Remark: There is no January enrollment for the MIB, LLM, MA or Ph.D. http://www.fletcher.tufts.edu/Admissions/Frequently-Asked-Questions/Admissions

Michigan

The Thomas M. Cooley Law school     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall (Michaelmas) Admission – July 1 ; Spring (Hilary) Admission – November 1; Summer (Trinity) Admission – March 1

URL : http://www.cooley.edu/gradprograms/admissions.html#deadline

Missouri

University of Missouri-Kansas City     TOEFL 80 , IELTS 6.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Summer Admission – space is limited

URL: 1. http://law.umkc.edu/academics/l-l-m-international.asp

2. http://law.umkc.edu/prospective-students/admissions-faq.asp

New Hampshire

University of New Hampshire     TOEFL 80 , IELTS 6.0

Application Deadlines : Fall and Spring Admissions – Rolling Admission

Priority International Grants Fall Term – April 1 ; Spring term – September 1

URL : http://law.unh.edu/prospective-students/llm-masters-diploma-admissions/faqs

New Jersey

Seton Hall University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – June 1 ; Spring Admission – October 1

URL : http://law.shu.edu/ProgramsCenters/HealthTechIP/HealthCenter/upload/llm-brochure-spring2011.pdf

New York

1. Fordham University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Spring Admission – October 1

URL: http://law.fordham.edu/llm-program/apply.htm

2. New York University      TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines (For Part-time LLM) Fall Admission – June 3 ; Spring Admission – November 1

URL : http://www.law.nyu.edu/graduateadmissions/faqs/allgraduatellmjsdandadvancedcertificateapplicants/index.htm#TheGraduateapplicationdeadlinesareasfollows

3. St John’s University     TOEFL 100

Application Deadlines : Fall and Spring Admission – Rolling Admission

URL : http://new.stjohns.edu/academics/graduate/law/academics/llm/bankruptcy/prospective_students/procedure

4. Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center     TOEFL 95

Application Deadlines : (For General LLM) Fall, Spring and Summer Admission – Rolling Admissions

URL : http://www.tourolaw.edu/Admissions/?pageid=177

5. Yeshiva University     TOEFL 100, IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – June 15 ; Spring Admission – December 1

URL: http://www.cardozo.yu.edu/admissions/llm-admissions/llm-application-guidelines#Deadlines

Ohio

1. Cleveland State University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Spring Admission – October 1

URL: https://www.law.csuohio.edu/academics/curriculum/llmprogram/applicationrequirements

2. University of Akron     TOEFL 110

Application Deadlines : Fall admission – March 1  ; Spring Admission – September 1

URL:   http://www.uakron.edu/law/curriculum/llm/criteria.dot

Oregon

1. Lewis & Clark University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : (for LLM in Animal Law) Fall Admission – February 15  ; Spring Admission – Rolling basis

URL: http://law.lclark.edu/centers/animal_law_studies/curriculum/LLM/

2. University of Oregon     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – April 15 ; Spring Admission – November 15

URL : http://llm.uoregon.edu/assets/llm/apply/llmapplication12.pdf

3. Willamette University     TOEFL 100 , IELTS 7.5 , PTE 6.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1  ; Spring Admission – October 1

URL : http://www.willamette.edu/wucl/admission/pdf_admission/LLM%20Application%20L1.pdf

Pennsylvania

Pennsylvania State University      TOEFL 88 , IELTS 6.5

Application Deadlines : Fall and Spring Admissions : Ongoing Admission

URL: 1.  http://law.psu.edu/llm/apply

2. http://law.psu.edu/_file/academics/LLM_Viewbook.pdf

Texas

1. Southern Methodist University      TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – April 15 ; Spring Admission – October 1

URL : http://www.law.smu.edu/getattachment/Prospective-Students/LL-M—-S-J-D–Programs/How-to-Apply/LLM-application-instructions.pdf

2. University of Houston     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Spring Admission (only US Educated Lawyers) – October 1

URL: http://www.law.uh.edu/llm/application-deadlines.asp

Virginia

1. George Mason University      TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Spring Admission – December 15

URL : http://www.law.gmu.edu/admissions/faq_llm

2. Regent University TOEFl 91 , IELTS 7.0 , PTE 61

Application Deadines : Fall Admission – February 1 ; Spring Admissions – June 15

URL:  http://www.regent.edu/acad/schlaw/programs/llm/apply.cfm

Wisconsin

University of Wisconsin-Madison TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines: Fall Admission – March 1 ; Spring Admission – October 15

URL : 1. http://law.wisc.edu/grad/prospective/llm-li/apply.htm

2. http://www.law.wisc.edu/grad/prospective/llm-li/faqs.htm#deadline

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved