งานนิทรรศการการศึกษาต่ออเมริกา (AEO Tour) กันยายน 2556


AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.ที่ห้อง Ballroom โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

AO1

ในงานจะมีทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา, วิทยาลัย 2 ปี หรือ Community College และมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้คือ

1.  Columbus College of Art & Design เมือง Columbus รัฐ Ohio Email: internationalinfo@ccad.edu

http://www.ccad.edu

2.  Depaul University เมือง Chicago รัฐ Illinois Email: intlapp@depaul.edu

http://www.depaul.edu

3.  East Carolina University เมือง Greenville รัฐ North Carolina

http://www.ecu.edu

4. Edmonds Community College เมือง Lynwood รัฐ Washington Email: iss_desk2edcc.edu

http://www.international.edcc.edu

5.  Foothill College เมือง Los Altos Hills รัฐ California Email: fhinternational@fhda.edu

http://www.international.fhda.edu

6.  De Anza College เมือง Cupertino รัฐ California Email: dainternational@fhda.edu

http://www.deanza.edu 

7.  Hiram College เมือง Hiram รัฐ Ohio Email: interal@hiram.edu

http://www.hiram.edu/international

8.  Indian Hills Community College เมือง Ottumwa รัฐ Iowa Email: internationals@indianhills.edu

http://www.indianhills.edu/internationalstudents

9.  Johnson & Wales University เมือง Providence รัฐ Rhode Island Email: JSchwarz@jwu.edu

http://www.jwu.edu

10. Missouri Western State University เมือง St. Joseph รัฐ Missouri Email: cwashburn@missouriwestern.edu

http://www.missouriwestern.edu

11. National University เมือง San Diego รัฐ California Email: isa@nu.edu

http://www.nu.edu

12. North Seattle Community College เมือง Seattle รัฐ Washington

http://www.isp.northseattle.edu

13. Shoreline Community College เมือง Seattle รัฐ Washington Email: international@shoreline.edu

http://www.shoreline.ctc.edu

14. Thiel College เมือง Greenville รัฐ Pennsylvania Email: jabinosa@thiel.edu

http://www.thiel.edu/international

15. University of California – Berkeley เมือง Berkeley รัฐ California Email: admissions@berkeley.edu

http://www.admissions.berkeley.edu

https://berkeley.askadmissions.net/emtinterestpage.aspx?ip=pictureyourself

16. University of California – Davis เมือง Davis รัฐ California

http://admissions.ucdavis.edu/

17. University of San Francisco เมือง San Francisco รัฐ California Email: international@usfca.edu

http://www.usfca.edu

18. Western Illinois University เมือง Macomb รัฐ Illinois Email: international-ed@wiu.edu

http://www.wiu.edu/international

19. Southwestern Academy เมือง San Marino รัฐ California Email: admissions@southwesternacademy.edu

http://www.southwesternacademy.edu

รายชื่อสถานศึกษาเหล่านี้ได้แวะตามเมืองต่างๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีก 3 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย หากนักศึกษาไทยท่านใดกำลังเดินทางเข้าไปในประเทศดังกล่าวสามารถแวะเข้าชมงานได้ตามวันเวลาดังนี้คือ

1. ประเทศสิงคโปร์: โรงแรม Pan Pacific Hotel วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น.

2. ประเทศอินโดนีเซีย : Intercontinental Jakarta Midplaza วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

3. ประเทศมาเลเซีย : Hilton Kuala Lumper วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 18.00-21.30 น.

AO2

นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

LLM ใน USA ที่เปิดเทอมมกราคม (Spring Intake)


ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาควรศึกษาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสนใจจะส่งสมัครว่ามี

1. วิชา major หรือ concentration ที่ต้องการเรียน

2. เกณฑ์การรับเข้าเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยที่ศึกษาจบปริญญาตรีมา, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS

3. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดรับเข้าเรียนปีละครั้งเดียวคือ เเทอม Fall นักศึกษาต้องส่งเอกสารสมัครถึงมหาวิทยาลัยก่อนหน้าวันปิดรับการส่งเอกสารสมัคร

4. ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ปกครองสามารถส่งให้ศึกษาต่อได้

5. การส่งเอกสารสมัครเข้าเรียนจะใช้วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์ LSAC https://llm.lsac.org/login/access.aspx?appl=1830L1

6. กรณีเตรียมตัวไม่ทันที่จะเข้าเรียนเทอม Fall จะมีบางมหาวิทยาลัยที่สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในเทอม Spring หรือ เทอม Summer ได้

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนเทอม Spring หรือมหาวิทยาลัยที่มีเปิดภาคเรียนเดือนมกราคม มีดังต่อไปนี้คือ

Arizona

Arizona State University     TOEFL 100

Application Deadlines : Fall Admission – June 1  ; Spring Admission – November 1

URL: http://www.law.asu.edu/admissions/Admissions/DegreePrograms/LLMMasterofLawPrograms/LLMAdmissionRequirements.aspx

California

1. California Western School of Law     TOEFL 90-91 , IELTS 6.5

Application Deadlines : Fall Admission – June 15 ; Spring Admission – November 1

URL: http://www.cwsl.edu/main/default.asp?nav=mcl.asp&body=mcl/requirements.asp

2. Golden Gate University     TOEFL 92 , IELTS 6.5

Application Deadlines : Fall Admission – July 1 ; Spring Admission – November 1 ; Summer – April 1

URL: http://law.ggu.edu/admissions/apply

3. Loyola Marymount University     TOEFL 100

Application Deadlines : Fall Admission – June 30 ; Spring Admission – November 1 ; Summer – March 31

URL: http://www.lls.edu/academics/jdandllmdegrees/llmintax/admissions/

4. Pepperdine University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall, Spring and Summer Admissions – Rolling Basis or at least 4 months prior to the attended start date

URL: http://law.pepperdine.edu/straus/content/straus-application.pdf

5. Santa Clara University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 1 ; Spring Admission – December 1

URL : 1. http://law.scu.edu/wp-content/uploads/graduate/LL_M_%20Application%20Rev%20120109.pdf

2. http://law.scu.edu/graduate/llm-application-requirements/

6. Southern California Institute of Law     TOEFL no information

Application Deadlines : Fall, Spring and Summer – 45 day deadline from the date of registration

URL : http://www.lawdegree.com/content/admission/application.asp

7. Thomas Jefferson School of Law     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – June 1 ; Spring Admission – November 1

URL : http://www.tjsl.edu/admissions/llm-admissions

8. University of San Diego     TOEFL 98 , IELTS 7.5

Application Deadlines : Fall Admission – June 1 ; Spring Admission – November 1

URL: http://www.sandiego.edu/law/admissions/application_procedure/international_graduate_programs_applicants/application_checklist_and_deadlines.php#TOEFL

Connecticut

University of Connecticut     TOEFL 90 IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – June 15 ; Spring Admission – November 15

URL: 1. http://www.law.uconn.edu/llm-program-us-legal-studies/faqs

2. http://www.law.uconn.edu/llm-program-us-legal-studies/applying-admission

District of Columbia

American University     TOEFL100,  IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 1   ;  Spring Admission – October 1

URL: http://www.wcl.american.edu/llmlawandgov/admissions.cfm 

Georgia

Emory University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 31 ; Spring Admission – October 31

URL: http://www.law.emory.edu/academics/llm-program/how-to-apply.html

Illinois

1. Depaul University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – July 1 ; Spring Admission – November 1 : Summer – April 1

URL: http://www.law.depaul.edu/admission/llm/apply.asp

2.Illinois Institute of Technology     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : only LLM in Family Law and LLM in Taxastion , Fall Admission – Early July ; Spring Admission – Mid-November

URL: http://www.kentlaw.iit.edu/prospective-students/llm-program-admissions/llm-in-family-law

3. John Marshall University     TOEFL 90 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – August 1 ; Spring Admission – December 1 ; Summer – May 1

URL : http://www.jmls.edu/admission/graduate/

4. Southern Illinois University-Carbondale     TOEFL 100  , IELTS 7.0

Application Deadlines for LLM only: Fall Admission – May 1 ; Spring Admission – October 1 ; Summer – March 1

URL : http://www.law.siu.edu/Prospective%20Students/pdf/SIU%20Law%20LL.M.%20FAQs.pdf

Indiana

1. Indiana University Purdue University at Indianapolis     TOEFL 81 , IELTS 6.0

Application Deadlines : Fall Admission – Rolling Admissions   ; Spring Admission – November 15

URL: 1. http://mckinneylaw.iu.edu/admissions/llm/prepare-application/index.html

2. http://www.iupui.edu/~bulletin/iupui/2012-2014/schools/law-indy/admission/llm.shtml

Maryland

University of Baltimore     TOEFL 100

Application Deadlines : Fall Admission – June 1 ;  Spring Admission – November 1 ; Summer – March 1

URL: http://law.ubalt.edu/academics/post_jd_graduate_programs/gradtax/llmtax/llmtaxadmissions.cfm

Massachusetts

1. Boston University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 31 ; Spring Admissions – October 31

URL: http://www.bu.edu/law/prospective/apply/llm/american/application/index.html#deadlines

2. Suffolk University      TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – May 15 ; Spring Admission – October 1

URL : http://www.law.suffolk.edu/academic/llm/admiss.cfm

3. Tufts University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : For MA in Law and Diplomacy Fall Admission – January 10 ; Spring Admission – October 15

URL: http://fletcher.tufts.edu/MALD/Applying-for-the-MALD/Requirements-and-Deadlines

Remark: There is no January enrollment for the MIB, LLM, MA or Ph.D. http://www.fletcher.tufts.edu/Admissions/Frequently-Asked-Questions/Admissions

Michigan

The Thomas M. Cooley Law school     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall (Michaelmas) Admission – July 1 ; Spring (Hilary) Admission – November 1; Summer (Trinity) Admission – March 1

URL : http://www.cooley.edu/gradprograms/admissions.html#deadline

Missouri

University of Missouri-Kansas City     TOEFL 80 , IELTS 6.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Summer Admission – space is limited

URL: 1. http://law.umkc.edu/academics/l-l-m-international.asp

2. http://law.umkc.edu/prospective-students/admissions-faq.asp

New Hampshire

University of New Hampshire     TOEFL 80 , IELTS 6.0

Application Deadlines : Fall and Spring Admissions – Rolling Admission

Priority International Grants Fall Term – April 1 ; Spring term – September 1

URL : http://law.unh.edu/prospective-students/llm-masters-diploma-admissions/faqs

New Jersey

Seton Hall University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – June 1 ; Spring Admission – October 1

URL : http://law.shu.edu/ProgramsCenters/HealthTechIP/HealthCenter/upload/llm-brochure-spring2011.pdf

New York

1. Fordham University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Spring Admission – October 1

URL: http://law.fordham.edu/llm-program/apply.htm

2. New York University      TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines (For Part-time LLM) Fall Admission – June 3 ; Spring Admission – November 1

URL : http://www.law.nyu.edu/graduateadmissions/faqs/allgraduatellmjsdandadvancedcertificateapplicants/index.htm#TheGraduateapplicationdeadlinesareasfollows

3. St John’s University     TOEFL 100

Application Deadlines : Fall and Spring Admission – Rolling Admission

URL : http://new.stjohns.edu/academics/graduate/law/academics/llm/bankruptcy/prospective_students/procedure

4. Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center     TOEFL 95

Application Deadlines : (For General LLM) Fall, Spring and Summer Admission – Rolling Admissions

URL : http://www.tourolaw.edu/Admissions/?pageid=177

5. Yeshiva University     TOEFL 100, IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – June 15 ; Spring Admission – December 1

URL: http://www.cardozo.yu.edu/admissions/llm-admissions/llm-application-guidelines#Deadlines

Ohio

1. Cleveland State University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Spring Admission – October 1

URL: https://www.law.csuohio.edu/academics/curriculum/llmprogram/applicationrequirements

2. University of Akron     TOEFL 110

Application Deadlines : Fall admission – March 1  ; Spring Admission – September 1

URL:   http://www.uakron.edu/law/curriculum/llm/criteria.dot

Oregon

1. Lewis & Clark University     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : (for LLM in Animal Law) Fall Admission – February 15  ; Spring Admission – Rolling basis

URL: http://law.lclark.edu/centers/animal_law_studies/curriculum/LLM/

2. University of Oregon     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – April 15 ; Spring Admission – November 15

URL : http://llm.uoregon.edu/assets/llm/apply/llmapplication12.pdf

3. Willamette University     TOEFL 100 , IELTS 7.5 , PTE 6.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1  ; Spring Admission – October 1

URL : http://www.willamette.edu/wucl/admission/pdf_admission/LLM%20Application%20L1.pdf

Pennsylvania

Pennsylvania State University      TOEFL 88 , IELTS 6.5

Application Deadlines : Fall and Spring Admissions : Ongoing Admission

URL: 1.  http://law.psu.edu/llm/apply

2. http://law.psu.edu/_file/academics/LLM_Viewbook.pdf

Texas

1. Southern Methodist University      TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – April 15 ; Spring Admission – October 1

URL : http://www.law.smu.edu/getattachment/Prospective-Students/LL-M—-S-J-D–Programs/How-to-Apply/LLM-application-instructions.pdf

2. University of Houston     TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Spring Admission (only US Educated Lawyers) – October 1

URL: http://www.law.uh.edu/llm/application-deadlines.asp

Virginia

1. George Mason University      TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines : Fall Admission – March 1 ; Spring Admission – December 15

URL : http://www.law.gmu.edu/admissions/faq_llm

2. Regent University TOEFl 91 , IELTS 7.0 , PTE 61

Application Deadines : Fall Admission – February 1 ; Spring Admissions – June 15

URL:  http://www.regent.edu/acad/schlaw/programs/llm/apply.cfm

Wisconsin

University of Wisconsin-Madison TOEFL 100 , IELTS 7.0

Application Deadlines: Fall Admission – March 1 ; Spring Admission – October 15

URL : 1. http://law.wisc.edu/grad/prospective/llm-li/apply.htm

2. http://www.law.wisc.edu/grad/prospective/llm-li/faqs.htm#deadline

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

 

 

 

การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากับดีกรีทางกฎหมายจากต่างประเทศ


ระเบียบการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสามารถเลือกสมัครสอบได้ 3 วิธีดังนี้คือ

1. การสอบคัดเลือกสนามใหญ่ สำหรับผู้ที่จบนิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่งก.ต.เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายที่ก.ต.กำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. การทดสอบความรู้มี  2 สนาม คือ สนามเล็ก กับ สนามเล็กเฉพาะกลุ่ม

สนามเล็ก กำหนดคุณสมบัติไว้ 7 ประเภทคือ

ก. จบปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งก.ต.เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือจบปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศซึ่งก.ต.รับรอง

ข. จบปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวหรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งก.ต.เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี

ค. จบปริญญาโททางกฎหมายในประเทศ ซึ่ง ก.ต.รับรอง และได้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี

ง. จบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม และเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

จ. จบนิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร หรือเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมระดับ 6 ขึ้นไป ซึ่งทำงานด้านกฎหมายตามที่ ก.ต.กำหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รับรองความประพฤติ

ฉ. จบนิติศาสตร์บัณฑิต และจบปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ก.ต.กำหนด เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิศว สถาปัตย์ เภสัช บัญชี พยาบาล และประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในสาขาวิชาที่ก.ต.กำหนดนี้ หรือประกอบวิชาชีพทางกำหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี

ช. จบนิติศาสตร์บัณฑิต และจบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.ต.กำหนด เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศว สถาปัตย์ เภสัช บัญชี พยาบาล และประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่ก.ต.กำหนดนี้ไม่น้อยกว่า 10 ปี จนมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งต้องยื่นเอกสารแสดงผลงานในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย

สำหรับ ผู้สมัครประเภท ก, ข, และค มีเงื่อนไขด้วยว่า จะต้องศึกษาสอบไล่ได้วิชากฎหมายจากต่างประเทศ หรือศึกษาปริญญาโทในประเทศ ดังนี้

กรณีแรก ต้องศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชา

  • กฎหมายอาญา
  • กฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 4 วิชา หรือกฎหมายแพ่งซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งฯ และกฎหมายพิเศษรวมกันไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ
  • กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานหรือ วิ.อาญา หรือ วิ.แพ่ง หรือล้มละลาย

กฎหมายพิเศษ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ ปกครอง มหาชน นิติปรัชญา การบริหาร กระบวนการยุติธรรม พาณิชย์นาวี ทะเล อากาศ อวกาศ โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิมนุษยชน คอมพิวเตอร์ การค้าระหว่างประเทศ การดำเนินคดีระหว่างประเทส เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิื เด็กและเยาวชน นิติเวชศาสตร์ อาชญาวิทยา อาชญากรรมทางธุรกิจ แรงงาน ภาษีอากร ล้มละลาย ระหว่างประเทศ อาญาระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การลงทุน การเงินการธนาคาร หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้า การเกษตร และกฎหมายพลังงาน

กรณีที่สอง ต้องศึกษาและสอบไล่ได้หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน ได้แก่ กฎหมายเด็กและเยาวชน แรงงาน ภาษีอากร ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ พาณิชย์นาวี ล้มละลาย

กรณีที่สาม สอบไล่ได้ในวิชากฎหมายที่อยู่ในกลุ่มวิชากฎหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามกรณีที่สองไม่น้อยกว่า 4 วิชา และสอบไล่ได้ในวิชาตามกรณีแรกอีกไม่น้อยกว่า 2 วิชา โดยอย่างน้อย 1 วิชาต้องเป็นวิชาตามข้อ 1, 3 หรือกฎหมายแพ่งซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งฯ

สนามเล็กเฉพาะกลุ่ม ก.ต.อาจพิจารณาเปิดสอบสนามเล็กเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามมาตรา 28(ก)-(ช) หรือหลายกลุ่มรวมกันก็ได้ เช่น เปิดสอบสนามเล็กเฉพาะกลุ่ม (ก) (ข)

3. การคัดเลือกพิเศษ (สนามพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิพิเศษในด้าน

  • เป็นหรือเคยเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดีเด่นในสาขาวิชากฎหมายที่ก.ต.กำหนด
  • เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งต้องสอนหรือเคยสอนวิชากฎหมายที่ก.ต.กำหนดวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชามารวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกียวข้องกับสาขาวิชากฎหมายที่ก.ต.กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • เป็นหรือเคยเป็นทนายความไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้ว่าความในศาลโดยเป็นทนายความผู้ทำหน้าที่หลักในการที่ศาลออกนั่งพิจารณามาแล้วไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง ซึ่งต้องเป็นคดีแพ่งไม่น้อยกว่า 25 เรื่อง และเป็นคดีที่เกียวข้องกับสาขาวิชากฎหมายที่ก.ต.กำหนด ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง โดยมีหนังสือรับรองของผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณา

สาขาวิชาที่ก.ต.กำหนดสำหรับการสอบคัดเลือกพิเศษ ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปกครอง มหาชน นิติปรัชญา การบริหารกระบวนการยุติธรรม พาณิชย์นาวี ทะเล อากาศ อวกาศ โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิมนุษยชน คอมพิวเตอร์ การค้าระหว่างประเทศ การดำเนินคดีระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เด็กและเยาวชน นิติเวชศาสตร์ อาชญาวิทยา อาชญากรรมทางธุรกิจ แรงงาน ภาษีอากร ล้มละลาย ระหว่างประเทศ อาญาระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การลงทุน การเงินการธนาคาร หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้า การเกษตร และกฎหมายพลังงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถตรวจสอบหลายชื่อสถานศึกษาในประเทศต่างๆที่ผ่านการเห็นชอบของก.ต.เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ojc.coj.go.th/system/ojc56/p_yao/march/university2556.pdf 

ลำดับที่

ชื่อประเทศ

จำนวน(แห่ง)

1

สหราชอาณาจักร

60

2

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

10

3

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

3

4

ราชอาณาจักรสเปน

1

5

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

1

6

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

1

7

ประเทศญี่ปุ่น

3

8

สหพันธ์รัฐรัสเซีย

1

9

ประเทศเนเธอร์แลนด์

5

10

ราชอาณาจักรสวีเดน

2

11

ราชอาณาจักรนอร์เวย์

1

12

ประเทศแคนาดา

1

13

ประเทศออสเตรเลีย

22

14

สาธารณรัฐสิงคโปร์

5

15

สหรัฐอเมริกา

97

16

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

9

17

ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในไทย

2

หมายเหตุ หากจบจากสถานศึกษาที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในรายการที่สำนักงานก.ต.รับรอง บัณฑิตสามารถยื่นหลักสูตรให้สำนักงานก.ต.พิจารณารับรองเพิ่มได้โดยก.ต.จะพิจารณาจากเนื้อหาของหลักสูตรว่าครอบคลุมเนื้อหาที่ก.ต.กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรมยังมีกระดานถาม-ตอบ ( http://www.coj.go.th/home/webboard.php?webboard=ojc  ) ที่จะมีคลังคำถามและคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาอีกด้วย

การประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายที่ก.ต.กำหนด

1.  ทนายความ โดยได้ว่าความในศาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (สนามเล็ก) แล้วแต่กรณี

2.  รองจ่าศาล/จ่าศาล, เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์, เจ้าพนักงานบังคับคดี, พนักงานคุมประพฤติของศาลยุติธรรม,อัยการ,นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ

3.  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์/ภาควิชานิติศาสตร์/สาขาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้สอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรนั้นๆมาแล้ว

4.  พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งทำหน้าที่พนักงานสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (สนามเล็ก) แล้วแต่กรณี

5.  ข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (วุฒิทางกฎหมาย) ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

6.  นายทหารซึ่งทำหน้าที่นายทหารสืบสวนสอบสวน หรือนายทหารสารวัตสืบสวนสอบสวน กระทรวงกลาโหม ซึ่งสอบสวนคดีอาญาในศาลทหารไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (สนามเล็ก)  แล้วแต่กรณี

7.  ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานป.ป.ส. ซึ่งปฏิบัติงานคดียาเสพติดมาไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (สนามเล็ก) แล้วแต่กรณี

8.  ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป.ป.ช. ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน หรือไต่สวนและวินิจฉัยคดี

9.  ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (วุฒิทางกฎหมาย) สำนักงาน สตง. หรือนักวิชาการที่ดิน (วุฒิทางกฎหมาย) กรมที่ดิน ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

10.เจ้าพนักงานการเลือกตั้ง (งานนิติการ) สำนักงานกกต. ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือเจ้าพนักงานการเลือกตั้ง (งานวินิจฉัยหรืองานสืบสวนสอบสวน) หรือพนักงานสืบสวนสอบสวน สำนักงานกกต. ซึ่งปฏิบัติงานพิจารณาวินิจฉัยหรือสอบสวนมาไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (สนามเล็ก) แล้วแต่กรณี

11.ข้าราชการหรือลูกจ้างในกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่พนักงานคุมประพฤติ

12.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร

13.พนักงานของสถาบันการเงินที่ก.ต.รับรองปฏิบัติในหน้าที่นิติกร

14.อาจารย์ผู้บรรยายประจำวิชาของคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมสึกษาเอกชนที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรองมาตราฐานการศึกษาของหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้สอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรคณะนิติศาสตร์มาแล้ววิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาดังนี้ แพ่งและพาณิชย์ อาญา วิ.แพ่ง วิ.อาญา พยาน ล้มละลาย พระธรรมนูญศาล วิ.อาญาในศาลแขวง รัฐธรรมนูญปกครอง ทรัพย์สินฯ ภาษี แรงงาน การค้าฯ พาณิชย์นาวี หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

15.เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ (วุฒิทางกฎหมาย) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

16.นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิทางกฎหมาย) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

17.ตำรวจซึ่งทำหน้าที่นิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติงานหน้าที่นิติกร

18.พนักงานคดีปกครอง (วุฒิทางกฎหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

19.พนักงานสอบสวนคดีพิเศา หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (วุฒิทางกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

20.เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย) สำนักงาน ปปง.ซึ่งปฏิบัติงานสอบสวนคดีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (สนามใหญ่) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (สนามเล็ก) แล้วแต่กรณี

21.ประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายในลักษณะทำนองเดียวกันหรือเทียบได้กับวิชาชีพดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ก.ต. รับรองเป็นรายกรณี

การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

ขอรับใบรับรองและเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ ระเบียบ ก.ต.เกี่ยวกับการสอบได้ที่ กลุ่มสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานก.ต. สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 โทร. 02-513-5654, 02-541-2295

ขั้นตอนการดำเนินการสมัครสอบ

1.   รับใบสมัครตามที่ประกาศกำหนด

2.   ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน ก.ต. พร้อมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนในวันที่ยื่นใบสมัคร

3.   ผู้สมัครรับการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์

4.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ

5.   ประกาศเลขที่นั่งสอบและรับบัตรสอบ

6.   สอบข้อเขียน

7.   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า

8.   สอบปากเปล่า

9.   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ 

กรณีสมัครใหม่

กรณีสมัครเก่า

1.ใบสมัคร 1.ใบสมัคร
2.สำเนาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต 2.ใบรับรองสามัญสมาชิก (ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาประกาศนียบัตร นบ.ท. 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
4.ใบรับรองสามัญสมาชิก 4.ค่าสมัครสอบ 100 บาท
5.สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน 5.ค่าตรวจร่างกายและจิตใจ 1,000 บาท
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
7.หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย (ทนายความต้องมีหนังสือรับรองของสภาทนายความด้วย)
8.สำเนาก.พ.7ในกรณีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ
9.บันทึกชี้แจงคดีและเอกสารเกี่ยวกับคดี ในกรณีเคยถูกฟ้องหรือถูกกล่าวหาในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือวินัย
10.ค่าสมัครสอบ 100 บาท
11.ค่าตรวจร่างกายและจิตใจ 1,000 บาท
12.ผู้สมัครสอบสนามเล็กนอกจากจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้วจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
12.1สำเนาปริญญานิติศาตร์มหาบัณฑิต
12.2สำเนาแสดงผลการศึกษา
12.3หลักสูตรการศึกษาและหนังสือรับรองมาตราฐานการศึกษาในกรณีเป็นมหาวิทยาลัยที่ก.ต.ยังไม่รับรอง
เอกสารลำดับที่ 2,3,5,12.1,12.2 ต้องแสดงต้นฉบับด้วยและหากเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผู้สมัครจะต้องแปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองคำแปล

การสอบสนามใหญ่ ใช้เวลาสอบข้อเขียน 3 วัน ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% ( 140 คะแนนขึ้นไป) จึงมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า คะแนนสอบปากเปล่า 100 คะแนน และต้องได้คะแนนสอบปากเปล่าไม่ต่ำกว่า 50% จึงผ่านการสอบปากเปล่า ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและปากเปล่ารวมกันตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

ที่มาของข้อมูล เอกสารเผยแพร่เรื่อง  การสรรหาผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม” ของ สำนักงาน ก.ต. สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  โทร 0-2513-5654, 0-2541-2295 โทรสาร 0-2513-5654, 0-2541-2294  www.coj.go.th หรือ สอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศทางกฎหมายได้ที่สำนักงาน ก.ต.โทร. 0-2142-4440

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ตรวจสอบสถานภาพ DS-160 ออนไลน์


ผู้ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตสหรัฐอเมริกาสามารถตรวจสอบสถานภาพของวีซ่าที่ได้ยื่นกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้แล้วที่เว็บไซต์ https://ceac.state.gov/CEAC/

check visa status

โดยผู้ยื่นขอวีซ่าคลิกที่ไอคอน CHECK MY VISA APPLICATION STATUS  ภายใต้หัวข้อ NON-IMMIGRANT เลือกสถานที่และใส่หมายเลข Application ID หรือ DS-160 Confirmation Number

check status4

 

จะได้รับข้อมูลที่แสดงหมายเลข DS-160Confirmation Number อยู่บรรทัดบนสุด, วันที่กรอกแบบฟอร์มวีซ่า, สถานภาพล่าสุด และทางสถานทูตได้จัดส่งหนังสือเดินทางกลับให้แล้ว หากผู้ยื่นขอวีซ่ายังไม่ได้รับเอกสารกลับคืนภายในระเวลา 10 วัน ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถติดต่อกลับได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกันที่ตนเองได้เข้าไปยื่นขอวีซ่า

 

check status2

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Webinar ออนไลน์จัดโดย EducationUSA ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556


EducationUSA จัดให้มีรายการบรรยายเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ผู้สนใจฟังรายการดังกล่าวสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อต่างๆได้ที่เว็บไซต์

https://events-na1.adobeconnect.com/content/connect/c1/1011637095/en/events/catalog.html?folder-id=1238074207#currentSearchTag=1312409662

วันที่ หัวข้อการบรรยาย
20 เมษายน     2556 Maintaining your student visa status
02 พฤษภาคม  2556 Prepare for Your Departure
13 พฤษภาคม  2556 In and Out of the Classroom
15 พฤษภาคม  2556 Adjusting to American Culture
22 พฤษภาคม  2556 Adjusting to American Culture
23 พฤษภาคม  2556 In and Out of the Classroom
25 พฤษภาคม  2556 In and Out of the Classroom
29 พฤษภาคม  2556 In and Out of the Classroom
04 มิถุนายน    2556 Adjusting to American Culture
06 มิถุนายน    2556 Adjusting to American Culture
07 มิถุนายน    2556 In and Out of the Classroom
11  มิถุนายน   2556 In and Out of the Classroom
13  มิถุนายน   2556 In and Out of the Classroom

เมื่อนักศึกษาเลือกรายการที่สนใจจะรับฟัง เช่น เลือกรายการ In and Out of the Classroom ของวันที่ 13 มิถุนายน 2556 จะพบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้บรรยาย สำหรับรายการวันที่ 13 มิถุนายน ผู้บรรยายคือ Ms. Miriam Moeller ผู้บรรยายเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยชื่อ Northern Michigan University และเมื่อคลิกเลือกลูกศรชี้ลงตรง Time Zone ให้เลือกเมืองที่ผู้ฟังอยู่ เช่น เลือกเมืองเป็นกรุงเทพ จะทราบว่า เวลาบรรยายในประเทศไทยคือ ระหว่างเวลา 21.00 -22.00 น. ตามเว็บไซต์

https://events-na1.adobeconnect.com/content/connect/c1/1011637095/en/events/event/shared/1312231381/event_landing.html?sco-id=1380328408

webinar1

ก่อนที่จะฟังการบรรยาย ผู้ฟังสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Connect ได้ฟรี ก่อนจบรายการบรรยาย นักเรียน นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อความหรือส่งคำถามที่พิมพ์แล้วไปยังผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้บรรยายตอบคำถามสดก่อนสิ้นสุดเวลาบรรยายได้

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved