นิทรรศการเรียนต่อนิวซีแลนด์ 22 กันยายน 2556


การศึกษานิวซีแลนด์ (New Zealand Education) หน่วยงานส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ของสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีงาน นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2013 (New Zealand Education Fair 2013) ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด Study in New Zealand แหล่งการศึกษาที่ให้มากกว่าการศึกษาชั้นนำของโลก ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.newzealandeducated.com/fairs/thailand

ENZ2

สถาบันการศึกษาจำนวน 52 แห่งที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา สถาบันสอนภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

ENZ3

นอกจากนี้บรรดาสถานศึกษาที่มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ยังมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆมอบให้นักศึกษาอีกมากกว่า 99 ทุน

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

รู้ไว้ก่อนไปเมืองนอกกับธนาคารชาติและศคง.


กระแสคนไทยให้ความสำคัญใช้บัตรพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีเพิ่มมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ วารสารทางการเงิน จากสถิติล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีจำนวนผู้ถือบัตรเครดิต 17,473,108 คน จำนวนผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม  14,925,400 คน และจำนวนผู้ถือบัตรเดบิต   41,607,157 คน รวมจำนวนผู้มีบัตรพลาสติก 74,005,665 คน และข้อมูลจาก Payment Systems Insight ไตรมาสที่ 1 ปี 2556                   http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/ps_quarterly_report/Payment

%20Systems%20Insight/Payment_Insight_2013Q1.pdf

ระบุปริมาณการเติบโตจากการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวม e-Money) ไว้ว่ามีจำนวน 99,290 รายการ คิดเป็นมูลค่า 336 พันล้านบาท  และยังได้อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้บัตรพลาสติกไว้ดังนี้คือ

สำหรับผู้บริโภค : ให้ความสะดวกสบาย และปลอดภัย และสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการ

สำหรับร้านค้า :     เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลการทำธุรกิจ และการขายที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศ :

 • จำนวนเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ลดลงจะสามารถลดต้นทุนในการพิมพ์ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ รวมถึงต้นทุนในการจัดการเงินสดอื่น ๆ ได้เป็นอย่างมาก
 • การใช้บัตรยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน โดยการใช้จ่ายที่สะดวกรวดเร็ว จะเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งให้มีความต้องการใช้จ่ายที่มากขึ้น ส่งผลเป็นวัฏจักรการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้า การจ้างงาน และย้อนกลับมาเป็นรายได้และการใช้จ่ายที่มากขึ้น

เนื่องจากบัตรพลาสติกที่เกี่ยวกับการชำระเงินในท้องตลาดเวลานี้มีสถาบันที่ออกมาให้บริการมากมาย ทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร(นอนแบงค์) ผู้ใช้จึงควรทราบความหมายของบัตรประเภทต่างๆ ,วิธีการใช้, ความแตกต่างของบัตรพลาสติก บังเอิญได้ชมภาพยนต์สั้นที่จัดทำโดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งปรากฏอยู่ใน YouTube และโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/Pages/index.aspx

BO1

ซึ่งจากภาพยนต์ดังกล่าวทำให้ต้องเข้าไปค้นหาคำว่า ” ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน” ของธนาคารแห่งประเทศ ทำให้ได้พบว่า เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มเกี่ยวกับการเงิน, วิธีการใช้เงิน และวิธีป้องกันการถูกหลอกลวงเหมาะกับเด็กๆรุ่นใหม่ที่ผู้ปกครองเริ่มอนุญาตให้ออกเดินทางไปต่างประเทศด้วยวัยที่น้อยลง เด็กๆเหล่านี้หลายคนยังใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่คล่อง หรือผู้ใหญ่ที่เพิ่งจะเริ่มมีการเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ยังใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆไม่คล่อง เมื่อคนเหล่านี้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์หลายธนาคาร จึงพบว่า แต่ละธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกมามากมายออกมามากจนเลือกใช้ไม่ถูก บางครั้งกลับทำให้เกิดความสับสนเพิ่มขึ้นไปอีก

บล็อกนี้ใคร่ขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องมีการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีส่วนเกียวข้องกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เดินทางใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ตามกลุ่มอายุของผู้เรียกดูข้อมูล ได้แก่ ประชาชน, สถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สื่อมวลชน, นักเรียนและนักศึกษา

BO2

BO3

ในกลุ่มผู้เรียกดูที่เป็นประชาชน จะมีหัวข้อมัลติมิเดียประกอบเรื่อง รอบรู้บริการทางการเงิน ส่วนของนักเรียนและนักศึกษ เมื่อคลิกเลือกหัวข้อ การใช้บริการทางการเงิน ทั้งประชาชน นักเรียนและนักศึกษาจะได้รับฟังและรับชมสื่อการเรียนการสอนด้านการชำระเงินด้วยภาพมัลติมิเดียพร้อมคำศัพท์ , เกมส์, และเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกัน  http://www2.bot.or.th/PSServices/

BO4

ยกตัวอย่างเมื่อคลิกเลือกบัตรเดบิตจะมีคำอธิบายตั้งแต่บัตรเดบิตคืออะไร ประเภทของบัตร ขั้นตอนการใช้การบริการ ข้อดีและข้อควรระวัง เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจในบัตรพลาสติกชนิดต่างๆก่อนจะเลือกสมัครใช้บริการบัตรพลาสติกของธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทย

นอกจากนี้ในหน้าเว็บไซต์ที่เป็นของ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ยังมีรายการ ” สาราน่ารู้ ” ที่อยู่ในรูป เอกสาร หนังสือ สื่อ Interactive Display และรายการถามตอบ กับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

BO6สำหรับผู้ที่มีการวางแผนไปต่างประเทศ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อที่ทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินจัดทำขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนทุกกลุ่ม และทุกระดับ และเป็นเนื่อหาความรู้ทีอยู่ในรูปการนำเสนอที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อ เช่น เมื่อคลิกเลือกเรื่อง “อัตราแลกเปลี่ยน” จะมีบทเรียนสั้นๆในรูปชุดมัลติมิเดียถึง 12 ตอน ส่วนเรื่องเกี่ยวกับ “เงินเฟ้อ” มีทั้งหมด 13 ตอนก็อยู่ในรูปมัลติมิเดียด้วยเช่นเดียวกัน

bo7

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ประกาศใหม่เรื่องการนำของเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐฯในวันนัดสัมภาษณ์


สถานทูตสหรัฐอเมริกาชี้แจงเรื่องข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปขอวีซ่าโปรดอ่านรายละเอียดก่อนเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต

1. ภาษาอังกฤษ : http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

2. ภาษาไทย : http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

US EMB

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในเรื่องระเบียบการนำของต่างๆเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกา และผู้ที่จะสัมภาษณ์วีซ่าในวันนั้นไม่รู้สึกยุ่งยากในเรื่องที่จะหาที่ฝากของ ผู้ยื่นเอกสารสัมภาษณ์ควรนำไปแต่เฉพาะเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ทุนการศึกษา Lotus Unlimited Project Erasmus Mundus Action 2 ประจำปี 2014


ทุนการศึกษา Erasmus Mundes โครงการ Lotus Unlimited  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกระยะเวลานาน 36 เดือน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.lotus.ugent.be/index.asp 


Lotus1

การสมัครมี 2 รอบ คือ

1. รอบแรกเฉพาะผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 36 เดือน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 

2. รอบที่ 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครต้นเดือนตุลาคม 2556 สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, โครงการแลกเปลี่ยนปริญญาเอก, Postdoc, รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

ทุน Erasmus Mundus Action 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศในภูมิภาคเอเซียในเรื่องการศึกษาและการทำวิจัยร่วมกัน ทุนในโครงการดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 199 ทุนทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าตั่วเครื่องบิน,  ค่าประกัน และค่าเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ทุนนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. ทุนที่มอบให้พลเมืองในเอเซีย 6 ประเทศได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย พม่า ไทย เวียดนาม จำนวน 153 ทุน
 2. ทุนที่มอบให้พลเมืองในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สหราชอาณาจักร จำนวน 46 ทุน

lotus2_Page_2

เอกสารที่ใช้สมัครได้แก่

Compulsory documents in all the different sections of the application forms:
 • Personal documents:
  • Photocopy of passport or other official identification proof
  • Photo
 • Language skills:
  • English language certificates (internationally recognized certificates)
  • Other language certificates if applicable
  • Check with the host university of your choice to see what the specific requirements are.
 • Academic record:
  • Scanned version of Academic Transcripts including final average grade (i.e. transcripts from the whole academic career). Undergraduate students must proof that they have successfully completed at least one year of studies at higher education level
  • Exchange Bachelor – Master:
   • Study Plan: Please indicate which courses you wish to follow during your exchange period.
   • Transcript of Records
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
  • Degree Master:
   • Study Plan: Please indicate which master programme you wish to follow at the host university.
   • Transcript of Records
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
  • Exchange / Degree PhD:
   • Study / Research Plan duly signed
   • Transcript of Records (if applicable)
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
   • NEW RULE: Pre-acceptance letter host university
  • Exchange Postdoctorate and Staff:
   • Research Plan or Activity plan
 • Recommendation and motivation:
  • At least one recommendation letter, preferably from academic staff members or other persons who have had an academic or work relation with the applicant.
  • Target Group 3: description and proof of their vulnerable situation.

ทุนการศึกษา Lotus Unlimited นี้ไม่ได้จำกัดว่า จะต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner ของโครงการเท่านั้น  มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็น Partner university ของโครงการคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

lotus2_Page_1

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยสามารถสมัครทุนนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาที่ไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner Universityจะสมัครในฐานะเป็น Target Group 2 หรือ Target Group 3

For target group 2 (TGII):   students need either to be registered in a Higher Education Institution (not included in the partnership) in the Asian countries covered by the lot or to have obtained a university degree or equivalent by an institution of the Asian countries covered by the lot. They will need to justify how this study period abroad will benefit them (and their direct socio-economic environment) and include letters of support in their individual application

For target group 3 (TGIII):   students need to be nationals of one of the Asian countries and be part of the vulnerable target groups.  Must have sufficient knowledge of the language of the courses or of one of the languages currently spoken in the hosting countries. No student can benefit from more than one mobility activity in the same project.

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดคำแนะนำในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lotus.ugent.be/userfiles/Lotus/files/Guidelines_for_application_Lotus_Unlimited.pdf

lotus5

หากผู้ต้องการยื่นสมัครสอบชิงทุน Lotus Unlimited Project Erasmus Mundus Action 2 มีข้อสงสัยในการยื่นเอกสารสมัคร โปรดส่งอีเมล์สอบถามได้ที่  lotus@ugent.be

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 1 กันยายน 2556


องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นขึ้น 2 วันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ คือ

1. ในวันศุกร์ที่  30 สิงหาคม 2556 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

2. ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Jap1

หมายกำหนดการในงานจะเริ่มในเวลา 9.30 น. ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และที่กรุงเทพมหานคร

Jap2

ในงานจะมี สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมงานจำนวน 13 แห่ง คือ

1. Akamonkai Japanese Language School

2. Aoyama School of Japanese

3. Arc Academy

4. I.C.Nagoya

5. Japan International Education Institute

6. JET Academy

7. Kitakyushu YMCA Japanese Language School

8. MANABI Japanese Language Institute

9. Shinjuku Japanese Language Institute

10. Tamagawa International Japanese Language School

11. Tokyo International Asahi Institute

12. Tokyo World Language Academy

13. Yokohama International Education Academy

มหาวิทยาลัยจำนวน 60 แห่ง ศึกษารายชื่อมหาวิทยาลัย วิชาที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเปิดสอน ระดับปริญญาที่เปิดสอน และหมายเลขที่ตั้งบูธของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.jeic-bangkok.org/files/ext/booth%20guide%202013.pdf

มีมหาวิทยาลัยในโครงการ Global 30 หรือมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษเข้าร่วมงาน จำนวน 12 บูธ

1. Secretariat for the ” Global 30 “Project

2. University of Tsukuba

3. The University of Tokyo

4. Nagoya University

5. Kyoto University

6. Osaka university

7. Kyushu University

8. Keio University

9. Meiji University

10. Waseda University

11. Doshisha University

12. Ritsumeikan University

หน่วยงานและสมาคมอีก 6 บูธคือ

1.  Japan Student Services Organization

2.  Embassy of Japan in Thailand

3.  Consulate-General of Japan in Chiang Mai

4.  Old Japan Students’Association, Thailand

5.  Japan Society for the Promotion of Science Bangkok Office

6.  Japan Educational Exchanges and Services

การเข้าชมงานนิทรรศการทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเป็นการเข้าชมฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ยกเว้นการเข้าชมบูธ Global 30 ที่ต้องลงทะเบียนการเข้าชมงานล่วงหน้า ที่เว็บไซต์  http://www.uni.international.mext.go.jp/Forms/20130901/

Jap4

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ องค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น( JASSO) หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6617057-8 หรือสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-357-1241-5 และที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 053-874-344

Jap3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved