นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์ 2556


บรรดาผู้จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์รายใหญ่ เช่น Hobsons http://www.hobsonsevents.com/ และ  CollegeWeekLive นั้น ดูเหมือนว่า CollegeWeekLive จะเพิ่มความถี่ในการจัดนิทรรศการออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และเวลาของผู้เข้าชมงาน และยังเป็นการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์จึงมีประโยชน์ในด้านการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปชมงานนิทรรศการตามโรงแรมที่ทางเจ้าของงานจัดขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเข้าชมงานนิทรรศการได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ PC, โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  และยังเลือกรับชมรับฟังได้ตามวันและเวลาที่นักศึกษาพร้อมและสะดวก บ่อยครั้งที่มหาวิทยาลัยชื่อเดียวกันมีบริการพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษาได้หลายรอบในวันเดียวกัน หากพลาดการเข้าชมวันนี้ อีกไม่กี่วันก็จะมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นเข้ามาให้บริการด้านข้อมูลซ้ำอีกครั้ง ในบางโอกาสมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนยากไม่ได้แวะมาจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศไทย แต่กลับมาพบกับนักศึกษาได้โดยไม่ยากในงานนิทรรศการแบบออนไลน์นี้

ดังนั้นหน่วยงานหลายแห่งจึงพยามยามคิดจัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบออนไลน์ในธีมต่างๆกันออกไปเพิ่มมากขึ้น  เช่น เว็บไซต์ MBA.com จะจัดงานนิทรรศการออนไลน์ GMATCH ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.mba.com/gmatch ในวันที่ 10-11  กันยายน 2556  ในวันที่ 10 กันยายน 2556  CollegeWeekLive ก็จะจัดนิทรรศการออนไลน์ในธีม Internation Universities Day   http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/International-Universities-Day ผู้สนใจสามารถชมสองรายการในเวลาเดียวกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโตีะ (PC)

รายการนิทรรศการออนไลน์ตลอด 4 เดือนสุดท้ายของปี 2556 มีดังนี้คือ

1.  ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2556 มีผู้แทนจาก 6  มหาวิทยาลัยร่วมพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษา ได้แก่ Armstrong Atlantic State University, Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College, University of Rochester

2.  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 มีผู้แทนจาก 17   มหาวิทยาลัยจากทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษา ได้แก่ Bournemouth University, Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Norwich University, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College, St. Joseph’s College of Maine, University of Colorado-Denver, University of Rochester, University of Wisconsin-Milwaukee, Columbia College, Design Institute of San Diego, Farmingdale State University, Hunter College, SUNY-College at Brockport, Texas A&M University, University of Wisconsin-Whitewater, University of Vermont

ใน วันที่ 12 กันยายน 2556 จะเป็นนิทรรศการออนไลน์ภายใต้ชื่อ Latin American Students Day ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเข้าร่วมงานดังกล่าว

3.  ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2556 มีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ดังรูปภาพข้างล่าง

CW2

ในวันที่ 16 กันยายน 2556 City University of New York จะมาบรรยายมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ระบบ City University of New York System

และในวันที่ 19 กันยายน จะเป็นรายการของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลียจำนวน 184 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ภายใต้ชื่อ All Access Day

CWL2

4.  ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2556 มีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานคือ Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State university Institute of Technology, Pinnacle College, University of Rochester, Grand View University, Columbia College, Farmingdale State College, SUNY College at Brockport, University of Wisconsin-Whitewater, Armstrong Atlantic State University และในวันที่ 25 กันยายน 2556 ภายใต้ธีมของการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ชื่อ Service Academic Day จะเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทางทหารเข้าร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ United States Air Force academy, United States Merchant Marine Academy, United States Coast Guard academy และ USMA West Point

วันที่ 28 กันยายน 2556  Hobsons Virtual Student Fairs จะจัดงานนิทรรศการออนไลน์ http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=16791&AffiliateData= 

ผู้สนใจชมรายการนี้สามารถคลิกที่รูปแผนที่แต่ละรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่เป็นสีเขียวเข้มเพื่อดูรายชื่อมหาวิทยาลัยในรัฐนั้นที่เข้าร่วมงาน

HB1

5.  วันที่ 30 กันยายน 2556 ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมงานกับ CollegeWeekLive ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือนกันยายน ได้แก่ Bowling Green State University, Farmingdale State College, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College และ University of Rochester

6.  วันที่ 1 ตุลาคม 2556  ธีมของงานคือ UC System Day บรรดา University of California  จะมาบรรยายเรื่องราวของมหาวิทยาลัยในระบบ University of California

CWL1

7.  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 EducationUK จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอังกฤษออนไลน์ Study in the UK

8.  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ธีมของการจัดงานนิทรรศการคือ International Students Day เป็นการจัดงานนร่วมกันระหว่าง EducationUSA กับ CollegeWeekLive มีมหาวิทยาลัยในประเทศสหรับอเมริกาจำนวน 184 แห่งเข้าร่วมงาน ผู้สนใจลงทะเบียนชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

CWL3

9.  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จะจัดให้มีงานนิทรรศการออนไลน์ภายใต้หัวข้อ  All Access Zone

10. วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เดือนสุดท้ายของปี 2556 ธีมของงานยังคงเป็น  All Access Zone 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการเรียนต่อนิวซีแลนด์ 22 กันยายน 2556


การศึกษานิวซีแลนด์ (New Zealand Education) หน่วยงานส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ของสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีงาน นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2013 (New Zealand Education Fair 2013) ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด Study in New Zealand แหล่งการศึกษาที่ให้มากกว่าการศึกษาชั้นนำของโลก ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.newzealandeducated.com/fairs/thailand

ENZ2

สถาบันการศึกษาจำนวน 52 แห่งที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา สถาบันสอนภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

ENZ3

นอกจากนี้บรรดาสถานศึกษาที่มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ยังมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆมอบให้นักศึกษาอีกมากกว่า 99 ทุน

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

รู้ไว้ก่อนไปเมืองนอกกับธนาคารชาติและศคง.


กระแสคนไทยให้ความสำคัญใช้บัตรพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีเพิ่มมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ วารสารทางการเงิน จากสถิติล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีจำนวนผู้ถือบัตรเครดิต 17,473,108 คน จำนวนผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม  14,925,400 คน และจำนวนผู้ถือบัตรเดบิต   41,607,157 คน รวมจำนวนผู้มีบัตรพลาสติก 74,005,665 คน และข้อมูลจาก Payment Systems Insight ไตรมาสที่ 1 ปี 2556                   http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/ps_quarterly_report/Payment

%20Systems%20Insight/Payment_Insight_2013Q1.pdf

ระบุปริมาณการเติบโตจากการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวม e-Money) ไว้ว่ามีจำนวน 99,290 รายการ คิดเป็นมูลค่า 336 พันล้านบาท  และยังได้อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้บัตรพลาสติกไว้ดังนี้คือ

สำหรับผู้บริโภค : ให้ความสะดวกสบาย และปลอดภัย และสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการ

สำหรับร้านค้า :     เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลการทำธุรกิจ และการขายที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศ :

 • จำนวนเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ลดลงจะสามารถลดต้นทุนในการพิมพ์ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ รวมถึงต้นทุนในการจัดการเงินสดอื่น ๆ ได้เป็นอย่างมาก
 • การใช้บัตรยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน โดยการใช้จ่ายที่สะดวกรวดเร็ว จะเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งให้มีความต้องการใช้จ่ายที่มากขึ้น ส่งผลเป็นวัฏจักรการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้า การจ้างงาน และย้อนกลับมาเป็นรายได้และการใช้จ่ายที่มากขึ้น

เนื่องจากบัตรพลาสติกที่เกี่ยวกับการชำระเงินในท้องตลาดเวลานี้มีสถาบันที่ออกมาให้บริการมากมาย ทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร(นอนแบงค์) ผู้ใช้จึงควรทราบความหมายของบัตรประเภทต่างๆ ,วิธีการใช้, ความแตกต่างของบัตรพลาสติก บังเอิญได้ชมภาพยนต์สั้นที่จัดทำโดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งปรากฏอยู่ใน YouTube และโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/Pages/index.aspx

BO1

ซึ่งจากภาพยนต์ดังกล่าวทำให้ต้องเข้าไปค้นหาคำว่า ” ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน” ของธนาคารแห่งประเทศ ทำให้ได้พบว่า เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มเกี่ยวกับการเงิน, วิธีการใช้เงิน และวิธีป้องกันการถูกหลอกลวงเหมาะกับเด็กๆรุ่นใหม่ที่ผู้ปกครองเริ่มอนุญาตให้ออกเดินทางไปต่างประเทศด้วยวัยที่น้อยลง เด็กๆเหล่านี้หลายคนยังใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่คล่อง หรือผู้ใหญ่ที่เพิ่งจะเริ่มมีการเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ยังใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆไม่คล่อง เมื่อคนเหล่านี้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์หลายธนาคาร จึงพบว่า แต่ละธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกมามากมายออกมามากจนเลือกใช้ไม่ถูก บางครั้งกลับทำให้เกิดความสับสนเพิ่มขึ้นไปอีก

บล็อกนี้ใคร่ขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องมีการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีส่วนเกียวข้องกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เดินทางใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ตามกลุ่มอายุของผู้เรียกดูข้อมูล ได้แก่ ประชาชน, สถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สื่อมวลชน, นักเรียนและนักศึกษา

BO2

BO3

ในกลุ่มผู้เรียกดูที่เป็นประชาชน จะมีหัวข้อมัลติมิเดียประกอบเรื่อง รอบรู้บริการทางการเงิน ส่วนของนักเรียนและนักศึกษ เมื่อคลิกเลือกหัวข้อ การใช้บริการทางการเงิน ทั้งประชาชน นักเรียนและนักศึกษาจะได้รับฟังและรับชมสื่อการเรียนการสอนด้านการชำระเงินด้วยภาพมัลติมิเดียพร้อมคำศัพท์ , เกมส์, และเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกัน  http://www2.bot.or.th/PSServices/

BO4

ยกตัวอย่างเมื่อคลิกเลือกบัตรเดบิตจะมีคำอธิบายตั้งแต่บัตรเดบิตคืออะไร ประเภทของบัตร ขั้นตอนการใช้การบริการ ข้อดีและข้อควรระวัง เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจในบัตรพลาสติกชนิดต่างๆก่อนจะเลือกสมัครใช้บริการบัตรพลาสติกของธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทย

นอกจากนี้ในหน้าเว็บไซต์ที่เป็นของ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ยังมีรายการ ” สาราน่ารู้ ” ที่อยู่ในรูป เอกสาร หนังสือ สื่อ Interactive Display และรายการถามตอบ กับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

BO6สำหรับผู้ที่มีการวางแผนไปต่างประเทศ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อที่ทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินจัดทำขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนทุกกลุ่ม และทุกระดับ และเป็นเนื่อหาความรู้ทีอยู่ในรูปการนำเสนอที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อ เช่น เมื่อคลิกเลือกเรื่อง “อัตราแลกเปลี่ยน” จะมีบทเรียนสั้นๆในรูปชุดมัลติมิเดียถึง 12 ตอน ส่วนเรื่องเกี่ยวกับ “เงินเฟ้อ” มีทั้งหมด 13 ตอนก็อยู่ในรูปมัลติมิเดียด้วยเช่นเดียวกัน

bo7

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ประกาศใหม่เรื่องการนำของเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐฯในวันนัดสัมภาษณ์


สถานทูตสหรัฐอเมริกาชี้แจงเรื่องข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปขอวีซ่าโปรดอ่านรายละเอียดก่อนเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต

1. ภาษาอังกฤษ : http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

2. ภาษาไทย : http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

US EMB

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในเรื่องระเบียบการนำของต่างๆเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกา และผู้ที่จะสัมภาษณ์วีซ่าในวันนั้นไม่รู้สึกยุ่งยากในเรื่องที่จะหาที่ฝากของ ผู้ยื่นเอกสารสัมภาษณ์ควรนำไปแต่เฉพาะเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ทุนการศึกษา Lotus Unlimited Project Erasmus Mundus Action 2 ประจำปี 2014


ทุนการศึกษา Erasmus Mundes โครงการ Lotus Unlimited  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกระยะเวลานาน 36 เดือน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.lotus.ugent.be/index.asp 


Lotus1

การสมัครมี 2 รอบ คือ

1. รอบแรกเฉพาะผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 36 เดือน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 

2. รอบที่ 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครต้นเดือนตุลาคม 2556 สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, โครงการแลกเปลี่ยนปริญญาเอก, Postdoc, รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

ทุน Erasmus Mundus Action 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศในภูมิภาคเอเซียในเรื่องการศึกษาและการทำวิจัยร่วมกัน ทุนในโครงการดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 199 ทุนทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าตั่วเครื่องบิน,  ค่าประกัน และค่าเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ทุนนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. ทุนที่มอบให้พลเมืองในเอเซีย 6 ประเทศได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย พม่า ไทย เวียดนาม จำนวน 153 ทุน
 2. ทุนที่มอบให้พลเมืองในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สหราชอาณาจักร จำนวน 46 ทุน

lotus2_Page_2

เอกสารที่ใช้สมัครได้แก่

Compulsory documents in all the different sections of the application forms:
 • Personal documents:
  • Photocopy of passport or other official identification proof
  • Photo
 • Language skills:
  • English language certificates (internationally recognized certificates)
  • Other language certificates if applicable
  • Check with the host university of your choice to see what the specific requirements are.
 • Academic record:
  • Scanned version of Academic Transcripts including final average grade (i.e. transcripts from the whole academic career). Undergraduate students must proof that they have successfully completed at least one year of studies at higher education level
  • Exchange Bachelor – Master:
   • Study Plan: Please indicate which courses you wish to follow during your exchange period.
   • Transcript of Records
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
  • Degree Master:
   • Study Plan: Please indicate which master programme you wish to follow at the host university.
   • Transcript of Records
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
  • Exchange / Degree PhD:
   • Study / Research Plan duly signed
   • Transcript of Records (if applicable)
   • Certificate of degree obtained (for degree students)
   • NEW RULE: Pre-acceptance letter host university
  • Exchange Postdoctorate and Staff:
   • Research Plan or Activity plan
 • Recommendation and motivation:
  • At least one recommendation letter, preferably from academic staff members or other persons who have had an academic or work relation with the applicant.
  • Target Group 3: description and proof of their vulnerable situation.

ทุนการศึกษา Lotus Unlimited นี้ไม่ได้จำกัดว่า จะต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner ของโครงการเท่านั้น  มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็น Partner university ของโครงการคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

lotus2_Page_1

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยสามารถสมัครทุนนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาที่ไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner Universityจะสมัครในฐานะเป็น Target Group 2 หรือ Target Group 3

For target group 2 (TGII):   students need either to be registered in a Higher Education Institution (not included in the partnership) in the Asian countries covered by the lot or to have obtained a university degree or equivalent by an institution of the Asian countries covered by the lot. They will need to justify how this study period abroad will benefit them (and their direct socio-economic environment) and include letters of support in their individual application

For target group 3 (TGIII):   students need to be nationals of one of the Asian countries and be part of the vulnerable target groups.  Must have sufficient knowledge of the language of the courses or of one of the languages currently spoken in the hosting countries. No student can benefit from more than one mobility activity in the same project.

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดคำแนะนำในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lotus.ugent.be/userfiles/Lotus/files/Guidelines_for_application_Lotus_Unlimited.pdf

lotus5

หากผู้ต้องการยื่นสมัครสอบชิงทุน Lotus Unlimited Project Erasmus Mundus Action 2 มีข้อสงสัยในการยื่นเอกสารสมัคร โปรดส่งอีเมล์สอบถามได้ที่  lotus@ugent.be

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved