US Commercial Services ประกาศงานนิทรรศการการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา


แผนกพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ปฏิทินงานนิทรรศการการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาจำนวน 3 งานในเดือนพฤศจิกายน 2555 ดังนี้คือ

1. งานนิทรรศการการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2555 ตามรายการดังนี้คือ

 • วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13:00 น. – 17:00 น. ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ
 • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13:00 น. – 17:00 น. ที่ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่
 • วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 17:00 น. – 21:00 น. ที่ ห้องประชุมหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์           http://www.buyusa.gov/thailand/studyusa/index.asp

สำหรับ Lane Community College, Seattle Central Community College และ South Puget Sound Community College จะมาพบกับนักศึกษาใน งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดโดยสำนักงานกพ.ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอนด้วย  http://www.ocscexpo.net/exhi_list.html หากนักศึกษาท่านใดสนใน Community College สามารถไปพบตัวแทนสถานศึกษาได้ตามวันเวลาและหมายเลขบูธของสถานศึกษาข้างล่างนี้

2.  งานนิทรรศการการศึกษาต่อในโรงเรียนประจำ (TABS) ระดับมัธยมศึกษา ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ตามเว็บไซต์  http://www.buyusa.gov/thailand/studyusa/tabs/index.asp

3. งาน Chicago Booth EMBA Program ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 19.00-21.30 น. ตามเว็บไซต์ http://www.buyusa.gov/thailand/studyusa/chicagobooth/index.asp

ณ โรงแรม Siam Kempinski เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1

รายละเอียดของงานมีดังนี้

19.00-19.30  น.  ลงทะเบียน

19.30-20.30  น.  แนะนำหลักสูตร

20.30-21.00  น.  ประสบการณ์จากศิษย์เก่า

21.00-21.30   น.  ตอบข้อซักถาม

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

ความหมายของ IBAN


International Bank Account Number หรือ IBAN  คือ เลขที่บัญชีของผู้รับเงินในรูปแบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ใช้ร่วมกับรหัสตัวบ่งชี้ของ BIC  (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งหมายเลข IBAN จะใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศไปยังธนาคารทั่วยุโรปซึ่งมีอยู่ประมาณ 31 ประเทศ

จากเว็บไซต์ของ HSBC ในสหราชอาณาจักร ได้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของ IBAN ว่าจำนวนตัวอักษรใน IBAN จะมีมากกว่า SWIFT Code กล่าวคือ ตัวอักษรใน IBAN มีได้สูงสุดถึง 34 ตัวอักษร ในการโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไปยังธนาคารพาณิชย์ในยุโรป โดยผู้โอนเงินในประเทศไทยติดต่อขอทราบชื่อและที่อยู่ของธนาคารผู้รับปลายทางในยุโรป หมายเลขบัญชีธนาคาร และหมายเลข IBAN  เพื่อประกอบความเข้าใจ ขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ธนาคาร HSBC ในประเทศอังกฤษ

http://www.business.hsbc.co.uk/1/2/international-business/iban-bic

ความหมายของตัวอักษรและตัวเลขที่เรียงกันอยู่จำนวน 22 ตัวมีดังนี้ คือ

 • ตัวอักษร 2 ตัวแรก หมายถึง รหัสประเทศ (ISO Country Code)
 • ตัวเลข 2 ตัวถัดมา คือรหัสตรวจสอบความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของ IBAN
 • ตัวอักษร 4 ตัวถัดมาคือ รหัสธนาคารของบัญชีผู้รับเงิน
 • ตัวเลข 6 ตัวถัดมาคือ Sort Code หรือ Bank Code
 • ตัวเลข 8 ตัวสุดท้ายคือหมายเลขบัญชีของผู้รับเงินปลายทาง

การใช้ทั้งรหัส IBAN และ BIC  มีประโยชน์ทำให้การชำระเงินระหว่างประเทศสามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว มีราคาค่าใช้จ่ายในการโอนถูกลง และมีความปลอดภัย เว็บไซต์ IBANCalculator ของ Theano GmbH เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้ในการทดสอบค้นหาหมายเลข IBAN    http://www.ibancalculator.com/bic_und_iban.html    เมื่อได้หมายเลข IBAN จากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับธนาคารเจ้าของบัญชีปลายทางเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการค้นหาเอง

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของธนาคารในยุโรปมักจะมีคำอธิบายวิธีการค้นหา IBAN และ BIC ตลอดจนความหมายของ IBAN และ BIC ของธนาคารตน เช่น ธนาคาร HSBC ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอยกตัวอย่างธนาคารอื่นๆอีก 2-3 แห่ง อาทิ

1. ธนาคาร Barclays    http://www.business.barclays.co.uk/BRC1/jsp/brccontrol?site=bbb&task=articlegroup&value=6537&target=_self

2. Bank Wizard   http://www.experianidentityandfraud.com/industry-hub/iban-(international-bank-account-number)-an-introduction.html

3. The Co-Operative Bank      http://www.co-operativebank.co.uk/servlet/Satellite/1200037544743,CFSweb/Page/Corporate-EverydayBankingServices

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Q++Studio ช่วยค้นหาวันหยุดของประเทศต่างๆ


นักศึกษาที่เตรียมตัวจะไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆ คงอยากจะทราบเรื่องวันหยุดของประเทศที่ตนกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อ เพื่อจะได้วางแผนการได้ล่วงหน้าว่า ควรเตรียมทำสิ่งใดก่อนหรือหลังในการติดต่อกับสถานศึกษาประเทศต่างๆ และไม่ควรเลือกวันที่จะไปติดต่อหน่วยงานราชการในประเทศนั้นๆที่ตรงกับวันหยุด 

ขอแนะนำเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ชื่อ  Q++Studio เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เเผยแพร่ไดอารี่ทั่วโลก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะแสดงวันหยุดราชการสำหรับประเทศต่างๆจำนวน 195 ประเทศทั่วโลก โดยเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆจำนวน 50 ภาษา นอกจากจะนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจด้านดาราศาสตร์ คำขวัญและคำพูดประจำวัน ไดอารี่ชั้นนำทั่วโลกแล้ว ผู้ผลิคปฏิทินทั่วโลกยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Q++Studio ในการพิมพ์และเผยแพร่ไดอารี่ทั่วโลก เพื่อแสดงวันหยุดราชการ ปฏิทินมุสลิม วันข้างขึ้น ข้างแรม เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาทีดวงอาทิตย์ตก เวลาละหมาดและอื่นๆ  ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   http://www.qppstudio.net/footnotes/philosophy.htm

นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการพิมพ์เผยแพร่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆทางธุรกิจโปรดติดต่อ Q++Studio ทางอีเมล์โดยตรงเอง ดังปรากฏข้อความอยู่ที่เว็บไซต์

http://www.qppstudio.net/coord.htm หากมีวัตถุประสงค์ที่จะดูปฏิทินในประเทศต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงวันหยุดในการติดต่อกับหน่วยงานในประเทศนั้นๆ สามารถเข้าไปดูปฏิทินได้ที่เว็บไซต์ http://www.qppstudio.net/publicholidays.htm

ยกตัวอย่างเช่น คลิกเลือกประเทศไทยจะได้วันหยุดดังภาพบางส่วน ซึ่งถ้าต้องการดุทั้งหมดคงต้องเขียนอีเมล์ขออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

ค้นหา Swift Code ของธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ


ระบบการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้นิยาม S.W.I.F.T (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ว่าหมายถึง ระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก ที่ให้บริการโดย Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  SWIFT Code เป็นรูปแบบมาตราฐานของรหัสธนาคาร (Bank Identifier Codes-BIC) ที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารที่ใช้รหัส SWIFT มีมากกว่า 7,500 แห่งทั่วโลกและเมื่อรวมกับธนาคารพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย BIC จะมีจำนวนธนาคารที่ใช้รหัส SWIFT ในการโอนเงินระหว่างประเทศอีกมากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก
จากเว็บไซต์ http://www.theswiftcodes.com/ อธิบายว่า รหัส SWIFT Code ประกอบด้วยตัวอักษร 8- 11 ตัวอักษร โดย 8 ตัวแรกจะหมายถึง สำนักงานใหญ่ ความหมายของตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 8-12 ตัวมีดังนี้ คือ
 • อักษร 4 ตัวแรกหมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ
 • อักษร 2 ตัวถัดมา คือ รหัสประเทศ หรือ รหัส ISSO 3166-1 alpha-2
 • อักษร 1 ตัวและตัวเลข 1 ตัวถัดมา คือ รหัสบอกตำแหน่ง
 • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสบอกสาขาและสาขาย่อย ถ้าเป็น XXX อยู่ข้างท้ายตัวอักษร 8 ตัว หมายถึงสำนักงานใหญ่
ในการโอนเงินจากธนาคารในประเทศหนึ่งไปยังธนาคารอีกประเทศหนึ่ง ให้ผู้โอนเงินนึกถึงหลักการง่ายๆในการโอนเงินระหว่างธนาคารในประเทศไทยว่า ผู้โอนเงินต้องแจ้งรายละเอียดของผู้รับเงิน หมายเลขบัญชี และธนาคารของผู้รับเงิน เมื่อจะโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้โอนเงินจำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้รับเงินในทำนองเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ธนาคารในประเทศที่ผู้โอนเงินมีถิ่นฐานอยู่ ได้มีรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงินปลายทาง รายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ต้องการโอนเงินพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร หากการโอนเงินไปมีปัญหา เจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้มีที่อยู่ในการติดต่อกับผู้โอนเงินได้
 2.  หมายเลขบัญชีของผู้รับเงินโอนปลายทาง
 3. ชื่อธนาคารและที่อยู่ของธนาคารของผู้รับเงินโอนปลายทาง
 4.  รหัส SWIFT  Code  ของธนาคารปลายทาง ในบางครั้งผู้รับเงินปลายทางไม่มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ หรือไม่กล้าสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศ  หรือไม่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของรหัส SWIFT ฯลฯ เบื้องต้นผู้ต้องการโอนเงินสามารถตรวจสอบรหัส SWIFT Code ของธนาคารแห่งนั้นได้จากเว็บไซต์ของ SWIFT Code  คือ http://www.theswiftcodes.com/
ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นรายชื่อธนาคารในประเทศไทยว่า ใช้รหัส SWIFT ว่าอย่างไร ให้คลิกเลือกอักษร T ภายใต้หัวข้อ By Countries ทางซ้ายมือ จะพบรายชื่อธนาคารในประเทศพร้อมรหัส SWIFT Code ดังนี้

ตัวอย่าง SWIFT Code ของธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาจากเว็บไซต์ http://www.theswiftcodes.com/united-states-5/

อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องในการโอนเงินให้ผู้รับปลายทาง ผู้รับเงินปลายทางควรนำรหัสนั้นติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนมีบัญชีเงินฝากอยู่ว่า ถุกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง แจ้งให้ผู้โอนเงินไปติดต่อกับธนาคารเพื่อขอโอนเงินมายังผู้รับปลายทางได้

หากผู้โอนเงินได้ทราบชื่อ ที่อยู่ธนาคารหรือ SWIFT Code มาผิด ทำให้โอนเงินเข้าบัญชีผิด ผู้โอนเงินต้องการให้ธนาคารที่ทำการโอนแก้ไขใหม่ให้ถูก ผู้โอนเงินจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าตรวจสอบกับธนาคารปลายทางให้ธนาคารในประเทศไทยจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละธนาคาร และค่าขอแก้ไขคำสั่งที่ผิดให้เป็นชื่อและที่อยู่ของธนาคารที่ถูกต้องจากธนาคารปลายทางในต่างประเทศอีกประมาณ 25-30 เหรียญของสกุลเงินประเทศนั้นๆ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

EducationUSA International Virtual College Fair 13 พฤศจิกายน 2555


EducationUSA ร่วมกับ CollegeWeek Live จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริงที่เรียกว่า Virtual College Fair ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

จากเว็บไซต์ CollegeWeek live ข้างต้นเมื่อคลิกที่ Agenda จะได้รายการที่จะจัดให้มีแต่ละเวลาเพื่อเลือกเข้าไปร่วมรับฟังและรับชม 9 รายการดังนี้คือ  http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

ในงานมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการออกบูธประมาณ 150 แห่ง ดังนี้คือ

ผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการแบบเสมือนจริงของ CollegeWeek Live มีโอกาสชิงทุนการศึกษาเดือนละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากเว็บไซต์ CollegeWeek Live นอกเหนือไปจากทุนการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมการจัดงานครั้งนี้อีกกว่า 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers