ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2556


ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศประจำปี 2556 โดยทุนที่ประกาศมี 2 ประเภทคือ

1. ทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วยทุนสายวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล 1 ทุน และทุนการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 2 ทุน ลิงก์เว็บไซต์รายละเอียดของทุน คือ

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/

annoucement/56announcemorplyscholarship.pdf

2. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์  เป็นทุนที่ไม่ผูกพันว่า จะต้องกลับมาทำงานชดใช้ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มีเงื่อนไขต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทย เว็บไซต์รายละเอียดของทุนคือ 

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/

HeadAnnouce/annoucement/56announcewiwatchaischolarship.pdf

BOT

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-283-5780 – 2

หรือ ส่งทางไปรษณ๊ย์ ที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-283-5780 –

กำหนดการสอบคัดเลือกคือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารที่ใช้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/

Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx

  • ใบสมัคร
  • หนังสือรับรองความประพฤติ
  • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ Study USA AEO Tour 16 มีนาคม 2556


The AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคมระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ห้อง Ball Room โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  เลขที่ 61 ถนนวิทยุ

AEO2

ในงานจะมีตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานทั้งหมด 13 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 15 แห่ง

AEO1

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมในงานที่กรุงเทพมหานคร คือ Indiana University at South Bend (IN) และ Wichita State University (KS)

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานพร้อมเว็บไซต์และอีเมล์ มีดังนี้  คือ

University Name

Website

Email/Fax

1.Academy of Art U.(CA) www.academyart.edu info@academyart.edu
2.College of Southern Nevada (NV) www.csn.edu iss@csn.edu
3.DePaul University (IL) www.depaul.edu intlapp@depaul.edu
4.Edmonds Community College (WA) www.international.edcc.edu Iss_desk@edcc.edu
5.El Camino College www.elcamino.edu isp@elcamino.edu
6.Foothill & De Anza Colleges www.international.fhda.edu fhinternational@fhda.edudainternational@fhda.edu
7.Linfield College (OR) www.linfield.edu fschrock@linfield.edu
8.Missouri Western State U. (MO) www.missouriwestern.edu cwashburn@missouriwestern.edu
9.North Seattle Community College (WA) www.isp.northseattle.edu Fax: 206-934-3794
10.U. of San Francisco www.usfca.edu international@usfca.edu
11.U. of Wisconsin-Eau Claire (WI) www.uwec.edu intladm@uwec.edu
12.U. of Wisconsin-Green Bay www.uwgb.edu uwgb@uwgb.edu
13.Southwestrn Academy www.southwesternacademy.edu admissions@southwesternacademy.edu

นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ Hobsons Virtual Fair มีนาคม 2556


นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์จัดโดยบริษัท Hobsons Virtual Student Fairs  วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00-20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดังเว็บไซต์  http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=13982&AffiliateData=

Asia1

มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งในรัดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 62 แห่งจาก 24 มลรัฐ เข้าร่วมในงานดังต่อไปนี้คือ

State

University

Level

1.Arizona A merican English & Culture Program, Arizona State University

UG,G

Arizona State University

G

2. California Alliant International University

UG,G

California State University/Northridge

G

Claremont Graduate University

UG,G

University of San Diego

UG,G

University of Southern California Graduate School of Social Work

G

3.Connecticut Post University

UG

Sacred Heart University

UG,G

4.Florida University of South Florida

UG

St.Thomas University

UG

Stetson University

UG

5.Georgia Georgia State University Robinson College of Business

G

Mercer University

UG

6.Illinois Adler School of Professional Psychology

UG

Illinois State University

UG,G

Southern Illinois University/Carbondale

UG,G,ESL

7.Indiana Huntington University

UG

Marian University

UG

8.Kentucky University of Kentucky

UG

9.Maine Colby College

UG

10.Maryland Carey Business School: John Hopkins Carey School of Business

UG

11.Massachusetts Fisher College

UG

School of the Museum of Fine Arts

UG

12.Missouri Park University

UG

13.Michigan Eastern Michigan University

UG,G

Saginaw Valley State University

UG

14.New Hampshire Colby-Sawyer College

UG

15.New Jersey Caldwell College

UG,G

Felician College

UG,G,ESL

Monmouth University

UG,G

Rutgers University, New Brunswick

UG

16.New York Alfred State College SUNY College of Technology

UG

Clarkson University-School of Business

G

CUNY Borough of Manhattan Community College

UG

Brooklyn College CUNY

UG,G

Hofstra University

UG,G

Iona College

UG

Long Island University/Brooklyn Campus

UG,G

Long Island University/CW Post Campus

UG,G

Manhattanville College

UG

New York Institute of Technology

UG,G

Pratt Institute

UG

St.John’s University

UG,G

Stony Brook University, SUNY

UG

17.North Carolina Appalachian State University

UG

Elon University

UG

University of North Carolina/Charlotte

G

18.Ohio Cleveland State University

UG

Miami University

UG,G

The University of Findlay

UG,G

University of Cincinnati

UG,G,ESL

19.Oregon Willamette University

MBA

20.Pennsylvania Harrisburg Area Community College

UG

La Salle University

UG

University of Pittsburgh, Katz School of Business

UG

21.South Carolina Presbyterian College

UG

University of South Carolina/Columbia

UG,G

22.South Dakota Dakota State University

UG

22.Texas The University of Texas/Tyler

G

23.Washington Highline Community College

UG

24.West Virginia West Liberty University

UG

หมายเหตุ :  UG= ระดับปริญญาตรี  G= ระดับปริญญาโทขึ้นไป

ผู้สนใจเข้าชมงานต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนล่วงหน้าที่     https://vts.inxpo.com/scripts/Server.nxp 

ภายในงานนักศึกษาจะมีโอกาสได้สอบถามผู้แทนมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียนต่อ และได้มีโอกาสสนทนากับนักศึกษาปัจจุบันที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ

อนึ่ง หลักการชมงานนิทรรศการศึกษาที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการออนไลน์หรือนิทรรศการที่มีบูธให้นักศึกษาซักถามจากตัวแทนมหาวิทยาลัยจริงๆ นักศึกษาควรค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆไว้ก่อน อาทิ มีวิชาที่ต้องการเรียนเปิดสอนหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่าควรซักถามมหาวิทยาลัยอย่างไร ถ้าไม่ได้เตรียมการค้นคว้าไว้ก่อนล่วงหน้า จะทำให้การชมงานนิทรรศการเป็นความน่าเบื่อ เมื่อต้องพบกับตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวนมาก และรับข้อมูลที่มากเกินไป

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Linden Tours จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา


บริษัท Linden International Recruitment Tours ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาของประเทศสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) ทั้งเอเซีย ยุโรปและละตินอเมริกาจำนวนมากกว่า 228 ครั้ง สำหรับนิทรรศการปีพ.ศ. 2556 นี้ Linden จะเริ่มต้นปีด้วยการจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น. ณ โรงแรม Four Seasons เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ในงานจะมีบรรยายเรื่องการขอวีซ่านักเรียนเวลา 17.00 น. มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวน 17  แห่ง

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกจำนวน  5  แห่ง คือ

1. Academy of Art University (CA)

2. Hawai’i Pacific University(HI)

3. Loyola Marymount University(CA)

4. San Jose State University(CA)

5. University of San Francisco (CA)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกจำนวน  7 แห่ง คือ

1. Fairleigh Dickinson University (NJ)

2. State University of New York/Plattsburgh (NY)

3. Susquehanna University (PA)

4. University at Albany, the State University of New York (NY)

5. University at Buffalo, the State University of New York (NY)

6. University of Pittsburgh (PA)

7. University of Vermont (VT)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขต Mid-West จำนวน 4 แห่ง คือ

1. Iowa State University of Science and Technology (IA)

2. John Carroll University (OH)

3. The Ohio State University (OH)

4. Western Kentucky University (KY)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศ 1 แห่ง คือ

1. University of North Texas (TX)

ผู้สนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดของงานได้ที่เว็บไซต์ของ Linden Tours คือ http://www.lindentours.com/?page=38&id=343  โดยจะมีคำชี้แจงเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานพร้อมเว็บไซต์ดังภาพข้างล่าง

linden2

ผู้ที่ต้องการไปชมงานนิทรรศการโปรดลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่               http://linden.trcrent.com/Registration/Registration

Linden3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการการศึกษาต่ออเมริกาโดย EducationUSA มกราคม2556


นิทรรศการการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกางานแรกของปี 2556 นี้จัดโดย EducationUSA โดยจะจัดให้มีขึ้นสองวันดังนี้

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม โรงแรม Dusit D2 จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเวลา 16.30-20.00 น.
  • ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ระหว่างเวลา 13.00-17.30 น. ณ โรงแรม Renaissance ราชประสงค์  เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าชิดลม

ผู้สนใจชมงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     http://bangkok.usembassy.gov/educationusa_fairs2013.html

EdUSA

มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานครั้งนี้จำนวน  23 แห่ง ได้แก่

1.  Academy of Art University

2.  California State University/Fullerton

3.  California State University/Long Beach

4.  Columbia College

5.  Foothill & De Anza College

6.  Full Sail University

7.  High Line Community College

8.  Northern State University

9.  Northwest College

10.Ohio Wesleyan University

11.Pepperdine University

12.Savannah College of Art and Design (SCAD)

13.Shoreline Community College

14.Southern Illinois University at Carbondale

15.South Seattle Community College

16.Stevens Henager College

17.University of California/Irvine

18.University of Colorado/Boulder

19.University of Kentucky

20.University of Missouri/Columbia

21.University of San Francisco

22.University of  Kentucky

23.West Virginia University

ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ข้างต้นเพื่อจะได้คลิกเลือกการลงทะเบียนที่จังหวัดเชียงใหม่หรือที่กรุงเทพดังภาพข้างล่างนี้คือ

edus1

หากมีคำถามเกี่ยวกับการจัดงานโปรดติดต่อที่   edusa.th@gmail.com    หรือ  EducationUSA Fair Line: 083.2033066

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.