ศึกษาต่ออเมริกากับเว็บไซต์ Voice of America


อีกทางเลือกหนึ่งในการฝึกฝนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีทุนทรัพย์น้อย หรือผู้ที่ไม่มีเวลาไม่สามารถเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศได้เป็นระยะเวลานานหลายๆเดือน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือผู้สนใจเรียนและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองก็สามารถเข้าไปฝึกการเรียนภาษาอังกฤษกับเว็บไซต์ Voice of America  (http://learningenglish.voanews.com/)  ได้ ฟรี หากผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนและจัดการบริหารเวลาเรียนและฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและผู้สนใจมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายสูง

นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษทั้งจากข่าว การตอบคำถาม การเล่นเกมภาษาอังกฤษแล้ว ยังจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขียนเป็นบล็อก (blog) โดยนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์การไปศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจคลิกที่ไอคอน Visit the Student Union

จะมีรายการให้เลือกตามความต้องการของนักศึกษาว่า อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดในหัวข้อต่อไปนี้คือ

1. การดำเนินการขอวีซ่า

2. การสมัครเข้าศึกษาต่อ

3. การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอเมริกัน

4. วิชาการ

5. ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

6. หลังจากจบการศึกษา

7. การเชื่อมโยงลิงก์ด่วน

ลองอ่านตัวอย่างบล็อกเรื่องจะใส่ชุดอะไรไปเรียนในวันแรกที่เปิดเทอม

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

London Metropolitan University ไม่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติ Tier4 ได้


ประกาศจาก UKBA (The UK Border Agency) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 แจ้งว่า London Metropolitan University ไม่ได้รับความไว้วางใจให้รับนักศึกษาต่างชาติ (Tier4 Visa) เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้อีกต่อไป โปรดศึกษาจากเว็บไซต์ของ UKBA

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/august/32-LMU-student-info

หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Higher Education Funding Council for England   http://www.hefce.ac.uk/news/  เรื่องการเพิกถอนใบอนุญาต London Metropolitan University

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ได้สมัครไว้ก่อนล่วงหน้าและได้รับการตอบรับให้ไปเข้าเรียนในปีการศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียนนี้ ทาง London Metropolitan University ให้นักศึกษาระงับการเดินทาง โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ได้ที่ FAQ สำหรับนักศึกษาใหม่

http://www.londonmet.ac.uk/news/news-releases/2012-press-releases/new-students–frequently-asked-questions-on-the-revocation-of-highly-trusted-status.cfm

ส่วนนักศึกษาปัจจุบันให้เข้าไปศึกษาในรายละเอียดว่า ควรปฏิบัติอย่างไร เช่น หากเหลือเพียง Dissertation ที่ต้องเขียนส่งเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะต้องทำอย่างไร ส่วนในกรณีอื่นๆ นักศึกษามี 2 ทางเลือกภายในระยะเวลา 60 วัน คือ ติดต่อหาสถานศึกษาใหม่ หรือ เดินทางกลับประเทศของตนเอง

http://www.londonmet.ac.uk/news/news-releases/2012-press-releases/continuing-students—frequently-asked-questions-on-the-revocation-of-highly-trusted-status.cfm

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

ชมนิทรรศการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์ 15 กันยายน 2555


บริษัท Hobsons Virtual Student Fairs (VFS) ได้จัดรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสพบปะตัวแทนมหาวิทยาลัยใน 27 รัฐ และสนทนาสดผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ VFS ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจงานนิทรรศการดังกล่าวสามารถเข้าไปลงทะเบียนชม’งานตามวันและเวลาจัดงานได้ที่   http://www.hobsonsevents.com/

สำหรับประเทศไทย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมบูธของสถานศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมงาน สนทนา videochat กับอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันของสถานศึกษาแห่งนั้น ดู video webcast ของนักศึกษาปัจจุบัน  และชิงทุนการศึกษาจำนวน 3000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ” CLICK HERE TO REGISTER” ที่เว็บไซต์   http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=13982&AffiliateData=        งานจะเริ่มวันเสาร์ที่ 15 กันยายน ระหว่างเวลา 13.00-19.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

นักศึกษาสามารถเข้าไปคลิกหารายชื่อมหาวิทยาลัยได้จากภาพในแผนที่

หรือจะศึกษาจากราบชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้คือ

State

College/University

Level

1.Washington Highline Community College UG
2.Oregon Willamette University MBA G
3.California Alliant International University UG,G
California State University/Northridge UG
Cal Poly San Luis Obispo UG
Claremont Graduate University UG,G
University of San Diego UG,G
U. of Southern California, Social Work G
4.Arizona American Eng&Culture, Arizona State U UG,G
Arizona State University G
5.Texas University of Texas/Tyler G
6.South Dakota Dakota State University UG
7.North Dakota North Dakota State University UG,G
University of North Dakota G
8.Florida University of South Florida UG
St.Thomas University UG
Stetson University UG
9.Georgia Georgia State University MBA G
Mercer University UG
10.South Carolina Presbyterian College UG
University of South Carolina UG,G
11.North Carolina Appalachian State University UG
Elon University UG
University of North Carolina/Charlotte G
12.Missouri Park University UG
13.Illinois Adler School of Professional  Psychology UG
Illinois State University UG,G
Southern Illinois University/Carbondale UG,G,ESL
14.Indiana Huntington University UG
Marian University UG
15.Kentucky University of Kentucky UG
16.Ohio Cleveland Institute of Art UG
Miami University UG,G
University of Findlay UG,G
University of Cincinnati UG,G,ESL
17.Michigan Eastern Michigan University UG,G
Saginaw Valley State University UG
18.West Virginia West Liberty University UG
19.Pennsylvania Harrisburg Area Community College UG
La Salle University UG
University of Pittsburgh, Katz School of Business UG
20.Maryland John Hopkins Carey School of Business UG
21.New Jersey Caldwell College UG,G
Felician College UG,G
22.New Jersey Monmouth University UG,G
Rutgers University/News Brunswick UG
23.New York Alfred State College, SUNY College of Technology UG
Clarkson University-MBA G
CUNY Borough of Manhattan Community College UG
Brooklyn College CUNY UG,G
Hofstra University UG,G
Iona College UG
Long Island University/Brooklyn UG,G
Long Island University/CW Post UG,G
Manhattanville College UG
New York Institute of Technology UG,G
Pratt Institute UG
St. John’s University UG,G
Stony Brook University SUNY UG
24.Connecticut Post University UG
Sacred Heart University UG,G
25.Massachusetts Fisher College UG
School of the Museum of the Fine Arts UG
26.New Hampshire Colby-Sawyer College UG
27.Maine Colby College UG

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

กฎเกณฑ์ใหม่ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ


ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาหรือ U.S.Customs and Border Protection(CBP) จะไม่มีการประทับตรา D/S หรือ Duration of Status ลงบน I-20 และ DS-2019 ให้วีซ่าประเภท F, M และ J อีกต่อไป การหยุดการประทับตราดังกล่าวเป็นขั้นตอนหนึ่งในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงจากระบบกระดาษเอกสารสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมืองแบบออนไลน์หรือ USCIS Electronic Immigration System หรือเรียกสั้นๆว่า USCIS ELIS หากนักศึกษาท่านใดประสบปัญหาในการติดต่อขอทำใบขับขี่หรือการขอมี Social Security Number ให้นักศึกษาติดต่อนัดหมายออนไลน์ผ่าน InfoPass และนำฟอร์ม I-20 หรือ Ds-2019 ไปที่ USCIS ท้องถิ่นที่อยู่ไม่ไกลไปจากสถานศึกษาแห่งนั้นเพื่อขอให้ประทับตราลงบน I-20 หรือ DS-2019

http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/travel_news/cbp_i20_stamp.xml

ช่วงการเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูปนี้จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องกรอกฟอร์ม USCIS ELIS ให้ศึกษาคู่มือการเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองออนไลน์ 10 ขั้นตอนนับตั้งแต่ คำแนะนำทั่วไปจนกระทั่งถึง แบบฟอร์มข้อกำหนดและองค์กรที่อ้างอิงได้ที่

http://www.uscis.gov/USCIS/USCIS%20ELIS/Resources/Instructions/ELIS_I-539_Part1.pdf

หรือจะลองอ่านคำถามยอดนิยม FAQ อธิบายแต่ละขั้นตอนโดยหน่วยงาน CBP

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=c5f924fa49716310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel

=c5f924fa49716310VgnVCM100000082ca60aRCRD

ซึ่งประกอบด้วย

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับ USCIS ELIS

2. การใช้ USCIS ELIS

3. การชำระเงิน

4. การทำงานร่วมกับทนายความและตัวแทนที่ได้รับการรับรอง

หรือจะศึกษาจาก Fact Sheet  USCIS ELIS ของวีซ่าชั่วคราวประเภทนักเรียน

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=1a191d9c18f67310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel

=8a2f6d26d17df110VgnVCM1000004718190aRCRD

อนึ่ง เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกแห่งได้จัดทำคำชี้แจงเรื่องนี้ให้นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่าที่จะกลับเข้าไปศึกษาใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับทราบในเว็บไซต์ของสถานศึกษาตนเอง เช่น Princeton University :  http://www.princeton.edu/intlctr/news/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers