Linden Tours จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา


บริษัท Linden International Recruitment Tours ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาของประเทศสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) ทั้งเอเซีย ยุโรปและละตินอเมริกาจำนวนมากกว่า 228 ครั้ง สำหรับนิทรรศการปีพ.ศ. 2556 นี้ Linden จะเริ่มต้นปีด้วยการจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น. ณ โรงแรม Four Seasons เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ในงานจะมีบรรยายเรื่องการขอวีซ่านักเรียนเวลา 17.00 น. มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวน 17  แห่ง

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกจำนวน  5  แห่ง คือ

1. Academy of Art University (CA)

2. Hawai’i Pacific University(HI)

3. Loyola Marymount University(CA)

4. San Jose State University(CA)

5. University of San Francisco (CA)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกจำนวน  7 แห่ง คือ

1. Fairleigh Dickinson University (NJ)

2. State University of New York/Plattsburgh (NY)

3. Susquehanna University (PA)

4. University at Albany, the State University of New York (NY)

5. University at Buffalo, the State University of New York (NY)

6. University of Pittsburgh (PA)

7. University of Vermont (VT)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขต Mid-West จำนวน 4 แห่ง คือ

1. Iowa State University of Science and Technology (IA)

2. John Carroll University (OH)

3. The Ohio State University (OH)

4. Western Kentucky University (KY)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศ 1 แห่ง คือ

1. University of North Texas (TX)

ผู้สนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดของงานได้ที่เว็บไซต์ของ Linden Tours คือ http://www.lindentours.com/?page=38&id=343  โดยจะมีคำชี้แจงเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานพร้อมเว็บไซต์ดังภาพข้างล่าง

linden2

ผู้ที่ต้องการไปชมงานนิทรรศการโปรดลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่               http://linden.trcrent.com/Registration/Registration

Linden3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการการศึกษาต่ออเมริกาโดย EducationUSA มกราคม2556


นิทรรศการการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกางานแรกของปี 2556 นี้จัดโดย EducationUSA โดยจะจัดให้มีขึ้นสองวันดังนี้

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม โรงแรม Dusit D2 จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเวลา 16.30-20.00 น.
  • ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ระหว่างเวลา 13.00-17.30 น. ณ โรงแรม Renaissance ราชประสงค์  เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าชิดลม

ผู้สนใจชมงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     http://bangkok.usembassy.gov/educationusa_fairs2013.html

EdUSA

มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานครั้งนี้จำนวน  23 แห่ง ได้แก่

1.  Academy of Art University

2.  California State University/Fullerton

3.  California State University/Long Beach

4.  Columbia College

5.  Foothill & De Anza College

6.  Full Sail University

7.  High Line Community College

8.  Northern State University

9.  Northwest College

10.Ohio Wesleyan University

11.Pepperdine University

12.Savannah College of Art and Design (SCAD)

13.Shoreline Community College

14.Southern Illinois University at Carbondale

15.South Seattle Community College

16.Stevens Henager College

17.University of California/Irvine

18.University of Colorado/Boulder

19.University of Kentucky

20.University of Missouri/Columbia

21.University of San Francisco

22.University of  Kentucky

23.West Virginia University

ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ข้างต้นเพื่อจะได้คลิกเลือกการลงทะเบียนที่จังหวัดเชียงใหม่หรือที่กรุงเทพดังภาพข้างล่างนี้คือ

edus1

หากมีคำถามเกี่ยวกับการจัดงานโปรดติดต่อที่   edusa.th@gmail.com    หรือ  EducationUSA Fair Line: 083.2033066

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนการศึกษา Lotus III Project


โครงการ LotusIII เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมทั้งประเทศ จีน เวียดนาม กัมพูชา สหภาพพม่า อินโดนีเซียและประเทศไทย โดยทุนที่ให้นี้จะให้นักศึกษาได้ไปเรียนต่อทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกแล้วแต่ผู้สมัครต้องการจะเลือกสมัคร http://www.lotus.ugent.be/index.asp

1.

Lotus1

2. Lotus2

โดยคุณสมบัติของ ผู้สมัคร ( http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=873&a=1361) คือ

1. เป็นคนในสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งของ 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา สหภาพพม่า อินโดนนีเซีย และประเทศไทย

2. เป้าหมายกลุ่มที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

3. เป้าหมายกลุ่มที่ 2 ไม่ใช่นักศึกษาที่เรียนจบปริยญาตรีจากมหาวิทยาลัยกลุ่มพันธมิตรก็ได้

3. เป้าหมายกลุ่มที่ 3 เป็นนักศึกษาที่ด้อยโอกาส อาทิ อาจจะเป็นผู้ลี้ภัยด้วยปัญหาทางสังคมการเมือง

สาขาวิชาที่ผู้สมัครทุนสามารถเลิอกไปศึกษาต่อได้ คือ

01: Agricultural Sciences
02: Architecture, Urban and Regional Planning
04: Business Studies and Management Sciences
05: Education, Teacher Training
06: Engineering, Technology
07: Geography, Geology
10: Law
12: Medical Sciences
13: Natural Sciences
14: Social Science
16: Other Areas of Study
ส่วนทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามในรูปภาพข้างล่างนี้ ( http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=876&a=1361 คือ
lotus3
ายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ คือ
University
สำหรับผู้สนใจจะปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น.ตามเวลาในประเทศเบลเยี่ยม http://www.lotus.ugent.be/index.asp ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1367&a=884
เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=895&a=884
1.   สำเนาหนังสือเดินทาง
2.   รูปถ่าย
3.   ผลสอบภาษาอังกฤษ
4.   Transcript
5.    จดหมาย Recommendation
ผู้สนใจหาข้อมูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของ LOTUS I ,LOTUS II จนกระทั่งมาถึง LOTUS III สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

2012 Review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

1.

Report1

2

Report2

3.

Report3

4.

Report4

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

เอกสารที่นักศึกษาควรถือออกมาจากสหรัฐฯเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้าน


เมื่อนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐเมริกาจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆหรือเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน สิ่งที่นักศึกษาจะต้องไม่ลืมคือ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Office) ทราบทุกครั้ง นอกจากเพื่อจะได้รับคำเตือนในเรื่องเอกสารที่ควรนำติดตัวออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นเซ็นต์ชื่อกำกับใน I-20 หน้าที่ 3 ด้ว

International Student Office ของทุกสถานศึกษาจะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในหน้าเว็บไซต์ของตน เพียงแต่นักศึกษาบางท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องดังกล่าว หรือไม่ค่อยได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานนี้ อาจจะทำให้ลืมเอกสารสำคัญในการเดินทางกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ตัวอย่างของบางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคำอธิบายในเรื่องนี้ เช่น University of Nevada/Reno ในข้อที่ 4  http://www.unr.edu/oiss/resources/travel

UNO1

มหาวิทยาลัย Depaul      http://oiss.depaul.edu/FAQ/index.asp

Dep

สรุป เอกสารที่นักศึกษาต้องนำติดตัวออกมาด้วยทุกครั้งที่มีการเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คือ

1. I-20

2. บัตรประจำตัวนักศึกษา

3. บัตรประกันสุขภาพ

4. หลักฐานทางการเงิน เช่น จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ที่เป็น sponsor

5. หลักฐานการว่าจ้างงาน หากนักศึกษาทำงานนอกแคมปัสมหาวิทยาลัย

6. ลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ International Student Office ของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหน้าที่ 3

7. ใบเสร็จ Sevis I-901

หากใบเสร็จ Sevis I-901 หาย นักศึกษาสามารเข้าไปเช็ค status ของนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/dhs/loadSearchPage.do กรอกหมายเลข Sevis I-901 ของนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาและวันเดือนปีเกิด เมื่อคลิก check status แล้ว มีข้อความแสดงว่า ยังคงสถานภาพนักศึกษาที่ชำระค่า Sevis แล้ว ให้ print หน้าดังกล่าวออกมาเป็นหลักฐานในการกลับเข้าประเทศอีกครั้งด้วย

ถ้านักศึกษาไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวติดตัวออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาทราบก่อนล่วงหน้าเดินทางกลับเข้าประเทศสหรัฐฯหลายสัปดาห์ นักศึกษาควรติดต่อทางอีเมล์กลับไปยัง International Student Office ของมหาวิทยาลัยตน เพื่อขอความช่วยเหลือในการออกเอกสารให้นักศึกษา หากดำเนินการไม่ทัน หรือนักศึกษาเพิ่งทราบว่า ต้องใช้เอกสารดังกล่าวก่อนหน้าการเดินทางไม่กี่วัน ให้นักศึกษาเข้าไปอ่านข้อมูลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://studyinthestates.dhs.gov/2012/12/f-and-m-students-what-you-need-to-know-about-holiday-travel

DHS

นั่นก็คือ นักศึกษาจะต้องกรอก ฟอร์ม I-515A นักศึกษาจะได้รับฟอร์มดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯได้ 30 วัน เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือ และแนะนำเรื่องการตระเตรียมเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อย หากไม่รีบดำเนินการ นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

หมายเหตุ คำอธิบายเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 515A จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์                  http://studyinthestates.dhs.gov/515a ซึ่งนักศึกษาจะต้องกรอกฟอร์ม 515A และแนบเอกสารอื่นส่งกลับไปก่อนวันหมดอายุที่กำหนดไว้ใน I-94 ที่

Student and Exchange Visitor Program
DHS/ICE
ATTN: SEVIS/I-515A Processing Team
500 12th Street SW STOP 5600
Washington, DC 20536-5600

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.